Arton ja Artikkelien kuvailutyökalun (Arton syöttölomakkeen) tiedontuotanto on siirtynyt vuoden 2020 alussa Melindaan. Viitteet näkyvät entiseen tapaan Finnassa (Finna.fi ja mm. Kansalliskirjaston hakupalvelussa. Tallentamiseen tarvitaan Melindan tunnukset (lisätietoa alla), Arton vanhat tunnukset eivät ole enää käytössä.

26.3.2020: kuvailutyökalu on avattu taas käyttöön: https://artikkelit.melinda.kansalliskirjasto.fi/

Artikkelien kuvailutyökalu on tehty alunperin Kansalliskirjaston Artikkelitietovarantohanke (ARTIVA) kehittämishankkeessa (2013-2014), jossa edistettiin kotimaisissa julkaisukanavissa julkaistujen tieteellisten artikkelien viitetietojen tallentamista ja saatavuutta. Kuvailutyökalu on tarjonnut helppokäyttöisen tavan tallentaa kotimaisten tieteellisten artikkelien tietoja sekä tiedekustantajille, kirjastoille että muille alan toimijoille.

Artikkeliviitteiden tiedontuottajaksi voi tulla mikä tahansa kirjasto, kotimainen (tiede)kustantaja tai tieteellinen seura, joka haluaa oman alansa, aihepiirinsä tai omien julkaisujensa artikkelit paremmin löydettäviksi. Tallentajien kanssa tehdään erillinen sopimus, ellei organisaatio ole allekirjoittanut varsinaista Melindan palvelusopimusta.

Artikkelien kuvailutyökalun käyttöohje

 • Tuetut selaimet: Firefox (suositus), Chrome, Safari (uudehkot versiot), Internet Explorer (uudehkot versiot).
 • Fonttikoko Syöttölomakkeen fonttikokoa voi suurentaa (näppäinkomennolla Ctrl ja +) tai pienentää (Ctrl ja -) tarvittaessa.
 • Ohjetta päivitetty 27.2.2020
 Ongelmatilanteet
Ongelmatilanteet ja syöttölomakkeen toiminnan virheet
 • Mikäli syöttölomakkeen toiminnassa esiintyy ongelmia, niistä kannattaa ilmoittaa: melinda-posti(at)helsinki.fi.
 • Mikäli lomake jää asiasanojen poimintaan tai muualla jumiin, tallennus kannattaa keskeyttää Tyhjennä lomake -painikkeella tai kirjautumalla oman nimen kohdalta ulos.
 • Mikäli ongelmat esiintyvät asiasanojen poiminnassa syöttölomakkeelle, kyse voi olla Finto-palvelun ongelmasta. Tällöin voi ennen virheestä ilmoittamista tarkistaa Finto-palvelun twitter-tililtä https://twitter.com/Fintopalvelu, onko ongelma jo tiedossa.

Lomakkeen ylävalikon toiminnot

 • Lisää: uuden artikkelin syöttäminen
 • Muokkaa : mahdollisuus hakea aikaisemmin tallennettu viite Melindasta ja muokata/korjata viitteen tietoja. Muokkaa-nappia uudelleen painamalla muokkauslomake tyhjentyy.
 • Tyhjennä lomake: tyhjentää lomakkeella olevat tallentamattomat tiedot
 • Lisätyt viitteet: näyttää yhden istunnon aikana lomakkeella lisätyt ja muokatut viitteet
 • Opastus: avaa uudella välilehdellä tämän ohjesivun
 • Palaute: anna palautetta lomakkeesta. Palaute-linkki avaa selaimen asetuksista riippuen sähköpostin kirjoitusikkunan tai valintavalikon sähköpostiohjelman valitsemiseksi. Palautetta voi antaa myös suoraan: arto-posti(at)helsinki.fi.
 • Kirjautuneena: tästä näkyy millä tunnuksella lomakkeelle on kirjautunut. Painiketta klikkaamalla kirjautuu ulos!

Lisää (uuden artikkelin syöttäminen)

 • Pakolliset kentät näkyvät lomakkeella lihavoituna. Ohjeessa kerrotaan erikseen mitä tehdä, jos pakollisen kentän tieto puuttuu (poikkeustapaukset on merkitty harmaalla fontilla).
 • Lomake huolehtii automaattisesti kenttien loppupisteistä, välimerkeistä yms. Lomakkeen tuplakontrolli varoittaa ensimmäisten syötettyjen kenttien jälkeen, jos samankaltainen viite on jo Melindassa.
 • Osa kentistä näkyy vain aikaisemmista valinnoista riippuen: * -merkityt kentät ovat käytössä vain lehtiartikkeleissa, **-merkityt kentät ovat käytössä vain jos artikkelin tyyppi on B1, B2, D1 tai E1.

Kenttäkohtaiset ohjeet (yksittäiset ohjeet avautuvat klikkaamalla)

 Kuvailun kohde

Valitse syötettävästä artikkelista riippuen lehtiartikkeli vai artikkeli kokoomateoksessa. Valinta vaikuttaa tallennettaviin tietoihin ja lomakkeellä näytettäviin kenttiin.

 Lehden nimi / Teoksen nimi
 1. Kirjoita lehden tai teoksen nimen alku, jolloin ennustava haku auttaa haussa.
 2. Valitse lehden nimi (haku Melindasta) tai kokoomateoksen nimi (haku Melindasta) lomakkeen antamista hakutuloksista.
 3. Valinnan jälkeen syöttölomake hakee automaattisesti näytölle ko. lehden ISSN- tai teoksen ISBN-tunnuksen sekä mm. lehden mahdollisen Julkaisufoorumi- eli Jufo-luokan. Lomakkeella oleva Jufo-luokka saattaa joissain lehdissä poiketa kyseisen vuoden todellisesta Jufo-luokasta.

   Lisätietoa Jufo-luokituksesta:

  Julkaisufoorumi toimii Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteydessä ja sen tehtävä on ylläpitää ja kehittää tieteellisten julkaisukanavien tasoluokitusta. Tavoitteena on ollut luoda järjestelmä, jossa tieteellistä julkaisutoimintaa voidaan arvioida määrän lisäksi myös laadullisesti. Luokituksessa on kolme tasoa: 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso. Lisätietoa: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/.

  Jufo-luokitus lisätään luokituksen saaneisiin lehtiin ja sarjoihin automaattisesti. Jossain tapauksissa julkaisujen tietoihin voi tallentua virheellinen Jufo-luokitus. Näissä tapauksissa kannattaa ottaa yhteyttä Arto-palvelupostiin/Melinda-postiin.

Huom! Mikäli lehteä tai kokoomateosta ei löydy haulla, Melinda-kirjastojen tallentajat voivat lisätä sen Melindaan. Vain artikkelin kuvailutyökalua käyttävät voivat ilmoittaa puuttuvista lehdistä/kokoomateoksista palvelupostiin, jolloin ne lisätään Kansalliskirjastossa.

 Vuosi

Julkaisuvuosi. Mikäli lehden numerointiin liittyvä vuosi on eri kuin julkaisuvuosi, merkitse numerointiin liittyvä vuosi numeron yhteyteen (kysy tarvittaessa lisätietoa: arto-posti(at)helsinki.fi)

 Vol. *

Vuosikerta eli volyymi (jos se on merkitty lehteen tai muuten tiedossa).

 Nro *

Lehden numero. Jos esim. vuosikirjalla ei ole numeroa, merkitse numeroksi 0 (konvertoidaan pois).

 Sivut

Sivunumerot merkitään esim. "13" tai "13-15" tai "13-15, 23" (ilman lainausmerkkejä). Jos esim. HTML-artikkelilla ei ole sivunumerointia, merkitse sivunumeroksi 0 (joka konvertoidaan pois tietojen siirrossa Artoon).

 Artikkelin otsikko ja kieli
 • Syötä artikkelin otsikko. Mikäli julkaisulla on alaotsikko, voit erottaa sen tarvittaessa välilyönnillä + kaksoispisteellä + välilyönnillä ("Pääotsikko : alaotsikko"). Muut kuin otsikon ensimmäinen sana kirjoitetaan pienellä (myös englanninkieliset otsikot), jollei sana ole erisnimi tai muutenkin kyseisen kielen (esim. saksan) kielioppisääntöjen mukaan isolla alkukirjaimella kirjoitettava.
 • Valitse valikosta artikkelin kieli (oletuksena on suomi). Muut valittavat kielet ovat englanti, ruotsi, espanja, italia, norja, ranska, saksa, tanska, venäjä, viro, inarinsaame, pohj.saame, "muu saame", karjala. Inarin- ja pohjoissaamenkielisiin artikekkeleihin tallentuu sekä kielen oma koodi että saamen kielen "yleiskoodi" smi. Merkistökonversio huomioi myös saamen erikoismerkit ja -diakriitit.
 Linkki kokotekstiin

Lisää linkki kokotekstiin, jos artikkeli on vapaasti saatavilla verkossa ja linkki on tiedossa. Jos linkkejä on useita, lisää kenttiä + -napilla.

 Tekijän sukunimi, Etunimi, Organisaatio

Sukunimi, Etunimi

Syötä sukunimi ja etunimi erikseen omiin kenttiinsä. Mikäli artikkelille ei ole ilmoitettu tekijää, syötä etunimi- ja sukunimi -kenttiin tyhjämerkki (yksi välilyönti). Mikäli tekijällä on vain yksi nimi, syötä se sukunimi-kenttään ja etunimi-kenttään syötä tyhjämerkki (yksi välilyönti).

Organisaatio

Jos tallennettaan artikkeliin liittyvä tekijän affiliaatio (organisaatio) on tiedossa, kirjoita kenttään organisaation nimen alku ja valitse hakutuloksesta oikea organisaatio. Tietoa kerätään OKM:n julkaisutiedonkeruuta varten ja myös samannimisten tekijöiden erottamiseksi toisistaan. Hakuvalikossa ovat tällä hetkellä Suomen yliopistot ja ammattikorkeakout, valtion tutkimuslaitokset, yliopistosairaalat, sairaanhoitopiirit, ministeriöt, Suomen Pankki ja vaihtoehdot "vapaa tutkija" ja "muu tutkija". Tarkempia organisaatiotietoja (esim. yliopiston laitos) lomakkeella ei pysty toistaiseksi tallentamaan.

 • Muu tutkija -vaihtoehtoa voi käyttää, kun tekijän affiliaatiota ei löydy valikosta eli se ei kuulu OKMn julkaisutiedon keruuseen.
 • Mikäli taas artikkelissa on tekijä merkitty vapaaksi tutkijaksi, valitse valikosta "vapaa tutkija" -vaihtoehto.
 • Jos tekijän organisaatiota ei tiedetä, organisaatio-kohdan voi jättää tyhjäksi.
 • Yhdelle tekijälle voi merkitä myös useita affiliaatioita Organisaatio-kentän oikealla puolella olevalla + -napilla. Jos tekijöitä on useita, lisää tekijäkenttiä Organisaatio-kentän alapuolella olevalla + -napilla.
 • Organisaatiotiedoksi merkitään nimenomaan artikkelissa mainittu affiliaatio. Useinhan artikkelit julkaistaan vasta pitkän ajan päästä kirjoittamisen jälkeen, mutta julkaisutiedonkeruussa tarvitaan kyseisen artikkelin tekoon liittyvä organisaatio.
 Tekijän funktio/rooli (oletuksena "kirjoittaja")
 • Vaihda tarvittaessa liukuvalikossa näkyvä tekijän rooli. Oletusarvona on aina kirjoittaja, muut vaihtoehdot ovat kuvittaja, kääntäjä, toimittaja ja yhteisö. Jos jollain tekijöistä on selkeä päävastuu artikkelin luomisessa, tallenna kyseinen tekijätieto ensimmäisenä.
 • Jos tekijänä on "yhteisö" (yritys, organisaatio, korkeakoulu tai muu oppilaistos, järjestö tms), tallenna yhteisön nimi Sukunimi-kenttään ja syötä etunimi-kenttään tyhjämerkki (yksi välilyönti). Jos funktioksi/rooliksi on valittu yhteisö, tekijätieto tallennetaan Arto-tietokannassa eri kenttään kuin jos kysessä olisi henkilötekijä, mutta itse "yhteisö"-sanaa ei tallenneta Artoon.
 Tiivistelmä / abstrakti
 • Jos artikkelilla on tiivistelmä tai abstrakti, kopioi kenttään sen sisältö, linkki tiivistelmään tai pelkkä maininta tiivistelmästä tai abstraktista (esim. "Tiivistelmä", "Sammandrag"; "English summary", "Abstrakti", "Abstrakt").
 • Valitse valikosta myös tiivistelmän kieli ( valikkoon lisätään kielivaihtoehtoja tarpeen mukaan ). Jos tiivistelmiä on useita (erikielisiä), lisää kenttiä + -napilla. Tällä hetkellä tiivistelmäkentän maksimipituus on 1024 merkkiä.
 Artikkelin tyyppi (= julkaisutyyppi)
 • Valitse artikkelin tyyppi valikosta (OKM:n julkaisutiedonkerussa käytettävä tieto). Lisätietoa.
 • Lehtiartikkeleita tallennettaessa lehden ISSN:n vieressä näkyy myös lehden JUFO-luokka, jota voi käyttää apuna artikkelin julkaisutyypin määrittämisessä.
 Toistuva palsta
 • Tähän voit tallentaa osaston tai toistuvan palstan, johon kausijulkaisuartikkeli liittyy esim. "Artikkelit", "Oikeustapauskommentit", "Vertaisarvioidut artikkelit". Tieto tallentuu MARCissa 490-kenttään.
 • Poikkeus: Jos kyseessä on muu arvostelu kuin kirja-arvostelu, tallentamalla Toistuva palsta -kenttään metatietosanaston mukaisen fraasin "teatteriarvostelu", "sirkusarvostelu", "elokuva-arvostelu", "tanssiarvostelu", "musiikkiarvostelu" tai "taidearvostelu",  tieto tallentuu MARCissa 380-kenttään. Muut tiedot arvostelun kohteesta voi lisätä Yleinen huomautus -kenttään.
 Arvosteltu teos **
 • Hae nimekkeellä arvostellun teoksen tiedot, jos kyseessä on kirja-arvostelu. Valitse teoksen nimi lomakkeen antamista hakutuloksista.
 • Jos samassa artikkelissa on arvioitu useita teoksia, lisää kenttiä + -napilla.
 • Jos Melindasta ei löydy arvostellun teoksen tietoja, lähetä tieto asiasta palautelinkillä tai s-postitse (arto-posti (at) helsinki.fi).
 • Mikäli arvostelun kohde on verkkojulkaisu, sen tiedot merkitään normaalisti. Lisäksi voidaan lisätä Lisäkenttä -toiminnon Yleinen huomautus. Huomautukseksi voi laittaa esim. tekstin. Arvosteltu teos verkossa: http://...
 • Jos kyseessä on muu kuin kirja-arvostelu, ks. ohje kohdassa "Toistuva palsta".
 Tieteenala
Hae tähän valikosta artikkelin tieteenala (OKM:n julkaisutiedonkeruussa käytettävä tieteenalaluokitus). Kirjoita kenttään vaikka osa tieteenalan nimestä ja valitse sen jälkeen hakutuloksesta oikea vaihtoehto. Lisätietoa: Artikkelien kuvailutyökalu: tieteenalaluokitus
 Metodologia
Voit kirjoittaa tähän vapaamuotoisen, asiasanastoon perustuvan tai lehden yleisesti käyttämän maininnan artikkelissa käytetystä metodologiasta / tutkimusmenetelmistä.
 Asia/avainsana

Hae yksi tai useampi kontrolloitu asiasana hakukenttään linkitetystä Finto-palvelusta.

Oletuksena käytetään YSOa (Yleinen suomalainen ontologia), jota suositellaan käytettäväksi yleisesti.

Muut Finto-palveluun linkitetyt vaihtoehdot ovat tällä hetkellä

Valitse edellisissä oikea termi lomakkeen antamista hakutuloksista. Haettaessa on odotettava että haku suoritetaan loppuun, jotta asiasanan voi valita listasta ja se tallentuu viitteeseen.

Mikäli asiasanan haku Fintosta jää "jumiin", kannattaa ennen Arto-palvelupostiin ilmoittamista tarkistaa, onko Finton ongelma jo tiedossa. Finton häiriötiedotteet löytyvät Twitteristä: https://twitter.com/fintopalvelu. Mikäli häiriö on tiedossa kannattaa seurata Finton twitteriä, jossa ilmoitetaan myös häirikön korjauksesta ja päättymisestä.

Muut eli avainsanat kirjoitetaan itse:

 • Muu = vapaa avainsana.
 • Muu - Henkilö = artikkelin kohteena oleva henkilö: kirjoita muodossa "Sukunimi, Etunimi". (Jos haluat tallentaa tekijän yhteyteen myös teoksen nimen, tallenna se näin: "Sukunimi, Etunimi $t Teoksen nimi", jolloin teoksen nimi tallentuu MARCissa 600$t-osakenttään. Huom! Lomakkeen nykyversiossa teoksen nimi ei tule muokkaustilassa näkyviin, mutta korjaus on tulossa)
 • Muu - Yhteisö = artikkelin kohteena oleva yritys, yhdistys, yhteisö tms.
 • Muu - Aikamääre: käytä vain, jos tieto kohteena olevasta ajasta on tarpeellinen. Kirjoita muodossa 1900-luku, 1960-luku jne.
 Lisäkentät

+ -nappia klikkaamalla avautuu lisää vapaaehtoisia kenttiä:

 • Yleinen huomautus -kenttään voi kirjoittaa vapaamuotoisen artikkeliin liittyvän huomautuksen.
  • Muut käyttötarkoitukset (22.2.2016 alkaen): kenttään voi merkitä myös artikkeliviitteeseen linkitetyn kokotekstin CC-lisenssiehdon, jolloin tieto ja linkki lisenssin suomenkieliseen käännökseen konvertoidaan MARCissa 540-kenttään. Konversio toimii vain, jos Yleinen huomautus-kentässä on joku seuraavista fraaseista (eikä muuta).
 • Muu nimeke -kenttään voi kirjoittaa esimerkiksi nimekkeen vaihtoehtoisen muodon, alkukielisen nimekkeen tai nimekkeen käännöksen, jos sellainen esiintyy esim. artikkelissa, artikkelin tiivistelmässä tai lehden sisällysluettelossa. (Tieto tallennetaan MARCissa kenttään 246.)
 • Luokituskentät on tarkoitettu lähinnä luokituksia käyttäville kirjastoille ja poimintakoodikentät erikseen sovitun poimintakoodin tallentamista varten, jos viitteitä halutaan esim. myöhemmin poimia johonkin toiseen tietokantaan.
 Lähetä

Kun artikkelin tiedot ovat lomakkeella, klikkaa Lähetä-nappia ja odota hetki vahvistusta. Kun tiedot ovat tallentuneet, suurin osa lomakkeen kentistä tyhjenee. Nyt voit alkaa syöttää seuraavan artikkelin tietoja, tarkastella syöttämiesi artikkelien tietoja (Lisätyt viitteet) tai kirjautua ulos (Kirjautuneena... -painikkeesta).

Artikkelien kuvailutyökalulla tallennetut viitteet tallentuvat suoraan Melindaan ja ovat sieltä heti haettavissa. Finnassa uudet viitteet ja viitteisiin tehdyt muutokset näkyvät pienellä viiveellä.


Muokkaa (aikaisemmin tallennetun artikkelin muokkaus)

 1. Hae haluttu artikkeli näytölle. Hakutavat:
  1. Haku lehden nimellä: Syötä ensimmäiseen hakukenttään lehden nimi ja valitse oikea lehti valikosta. Täydennä hakua artikkelin vuosiluvulla. Voit halutessasi rajata hakua artikkelin otsikossa esiintyvillä sanoilla.
  2. Haku kokoomateoksen nimellä: Syötä ensimmäiseen hakukenttään kokoomateoksen nimi ja valitse oikea teos valikosta. Voit halutessasi rajata hakua artikkelin otsikossa esiintyvillä sanoilla.
  3. Haku viitteen Melinda-tunnisteella: Tällä hakutavalla voi hakea artikkelin suoraan Melindassa olevalla viitteen tunnistenumerolla, jos se on tiedossa.
 2. Odota, että hakutuloksesta valitsemasi artikkeli näkyy lomakkeen muokkaustilassa. Muokkaustilassa näkyvät vain sellaiset kentät, joita voidaan tallentaa lomakkeella.
 3. Tarkista muokkauslomakkeella näkyvät tiedot, korjaa haluamasi kentät, täydennä artikkelin tietoja ja poista mahdolliset väärät tiedot.
 4. Kun artikkelin tiedot ovat oikein ja täydennetty, tallenna tiedot (Lähetä) ja odota hetki vahvistusta. Muokattujenkin viitteiden tiedot voi vielä tarkistaa ylävalikon Lisätyt viitteet -valikosta.

Artikkelien muut muokkaustavat:

 • Melindassa mukana olevat kirjastot voivat korjata viitteitä myös Alephin luettelointiclientilla.
 • Mikäli tietueissa tarvitaan massakorjauksia (samankaltaisia korjauksia tai lisäyksiä yli 50 viitteeseen) tai korjaaminen ei muusta syystä onnistu, kannattaa virheistä ilmoittaa palvelupostiin (melinda-posti@helsinki.fi).
 • Myös asiakkaat voivat ottaa yhteyttä palvelupostiin (myös Finnan palautelomakkeella), mikäli havaitsevat Arton tietosisällössä virheitä (esim. väärä tekijä, artikkeli näyttää olevan väärässä lehdessä yms.).
Palaute ja lisätietoa: arto-posti(at)helsinki.fi, melinda-posti(at)helsinki.fi • No labels