Tarkemmat tekniset tiedot poimintaluettelointiin

Melindasta kaikki kirjastot poimivat Z39.50-yhteydellä. Kirjastoille tarjotaan poimintaluettelointia Z39.50- tai SRU-yhteyden kautta.

Perustietoja poiminnasta: MARCit, merkistöt, palomuurit jne.

  • Kansallisbibliografia Fennica, kansallisdiskografia Viola ja kotimaisten artikkeliviitetietojen kokoelma Arto ovat osa Melindan metatietovarantoa. Niissä tietueet ovat MARC 21 -formaatissa ja UTF-8/Unicode-merkistössä.

  • Metatietovaranto Melinda on Aleph-tietokanta. Myös siinä tietueet ovat MARC 21 -formaatissa ja UTF-8/Unicode-merkistössä.
  • Joissain Suomen yleisten kirjastojen ja muiden yhteisöjen kotimaisissa kirjastojärjestelmissä tietueet ovat FINMARC(98)-formaatissa ja ISO6937/2-merkistössä.
  • Monissa ei-suomalaisissa kirjastojärjestelmissä tietueet ovat MARC 21 -formaatissa ja ALA/MARC-8-merkistössä.

Näistä syistä tarvitaan formaatti- ja merkistömuunnos, kun tietueita poimitaan muihin järjestelmiin. Kirjastojen on syytä neuvotella oman järjestelmätoimittajansa kanssa kunkin kirjastojärjestelmän antamista tietuepoiminnan mahdollisuuksista.

Vaihtoehtoja poiminnan toteuttamiseen

1) Mikäli asiakkaan kirjastojärjestelmässä on Z39.50- tai SRU-yhteydellä toimiva asiakasohjelmisto, tietueita voidaan poimia Aleph-tietokannasta suoraan, ja oma järjestelmä hoitaa tarvittavat muunnokset, TAI Aleph-tietokannasta voi suoraan pyytää haluttua MARC-formaattia ja merkistöä. Tarkemmat tiedot Z39.50- ja SRU-yhteyksien määrittelystä (englanniksi).

2) Kansalliskirjaston kautta voi ostaa BookWhere-ohjelmiston poimintaluettelointia varten (uuden lisenssin hinta n. 287 € + vuosittainen tukimaksu n. 76 € v. 2023). BookWhere on WebClarity-yhtiön Z39.50-yhteydellä toimivat asiakasohjelma, jossa on esim. FINMARC- ja Unicode-tuki, ja jolla voi poimia tietueita myös sadoista muista maailman Z39.50-yhteensopivista tietokannoista kuin yllä mainituista. Poiminnassa on aina huomioitava sopimusasiat ja tarjolla olevat formaatit/merkistöt sekä tarvittavat konversiot. BookWhere-tilaukset voi lähettää osoitteeseen melinda-posti(at)helsinki.fi. Huom! WebClarity ei enää myy BookWhere-ohjelmiston yhteistilauksella hankittua vanhaa versiota uusille asiakkaille vuodelle 2024. Ne kirjastot joilla ohjelmisto on käytössä, voivat vielä osallistua yhteistilaukseen. Muut voivat hankkia ohjelmiston uuden version suoraan WebClaritylta.

3) Z39.50- tai SRU-yhteydellä tapahtuneen poiminnan jälkeen tietueiden konvertoimiseen voidaan tarvittaessa käyttää ilmaista USEMARCON-ohjelmaa. Kansalliskirjaston ylläpitämät muunnostaulukot ovat vapaasti käytettävissä: USEMARCON-konversio-ohjelma ja muunnostaulukot

Jos poiminta tapahtuu paikalliselta työasemalta, on syytä varmistaa, että paikalliset palomuurit ja virustorjunta sallivat liikenteen tietokantoihin ja niiden Z39.50/SRU-portteihin.

  • Poimintaluettelointia ja IP-osoitteita koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä osoitteeseen melinda-posti (at) helsinki.fi.
  • No labels