Tervehdys!

Syksy on saapunut ja tässä tulee myös syksyn ensimmäinen talonmiehen kirje.  Syksyn aluksi talonmies muistuttaa:

 

1. Kirja-aineiston 008 kenttä

Kumea ohjeisti kirja-aineiston (aineistotyppi BK) 008 kentän koodeista keväällä. Ohje löytyy Kumean 31.3.2017 pöytäkirjasta: https://www.kiwi.fi/display/kumea/2017-03-31 (asiakohta 6. Kirjastojen kysymyksiä, 7) Kysymys: Kirjan 008 kentän käyttö Melindassa)

 

2. UDK-version merkitseminen

Sisällönkuvailun asiantuntijaverkosto suosittaa merkitsemään UDK-luokituksen version 080-kentän ‡2-osakenttään, koska luokituksen eri versioiden luokat ovat muuttuneet. Esimerkiksi vuoden 1974 laitoksessa luokka 24 tarkoittaa kristillistä etiikkaa, hartautta ja kristillistä taidetta, kun sama luokka vuoden 2017 laitoksessa tarkoittaa buddhalaisuutta.

Esim.
080 1# ‡a <luokitus> ‡2 1974/fin/fennica
080 1# ‡a 26 ‡2 1985/fin

Esitelty tarkemmin 18.5.2017 Talonmiehen tuokiossa: https://www.kiwi.fi/display/melinda/Tapahtumat+ja+koulutukset?preview=/50168405/80155583/Talonmiehen%20tuokio%2018%205%20%20UDK.pdf

 

3. Marc21-formaatin päivitykset

Marc21-formaatin kevään päivitykset Update No. 24 (May 2017) on lisätty suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen Marc21-formaattiin:

-luokituskenttiin on lisätty 0-osakenttiä tunnistenumeroita varten, samoin muutamiin kenttiin suhdeosakenttiä $i ja $4

-osakentän $4 määritelmää ja nimeä on muutettu, entinen Funktiokoodi tai Suhdekoodi on nyt kaikissa kentissä Suhde

-mukana on myös kaksi Suomen ehdottamaa lisäystä:

-kentän 070 (National Agricultural Library –luokitus) 1. indikaattori

-kentän 567 (Huomautus metodologiasta) uudet osakentät $b, $0 ja $2

-Marc21-formaattiin on lisätty myös uudet sanastokoodit: mts (Metatietosanasto) ja sml (Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto)

 

4. Melindan massamuutokset

Melindan massamuutostyökalua on parannettu ja tietokantaan on tehty paljon massakorjauksia kesän aikana:

-kentästä 084 ‡2 on poistettu arvo z

-ohitusindikaattoreita on lisätty kenttään 245, kun nimeke alkaa sanalla ”The”

-600-kenttien indikaattoreita on korjattu

-kirjoitusvirheitä on korjattu

-huomautuskenttien korjauksia: identtisiä huomautuskenttiä on karsittu ja tuplaantuneita 500 kenttiä on poistettu, "julkaistu myös... " -tyyppisiä ilmauksia yhtenäistetty

-sanastoon muuttuneita YSA-termejä on korjattu oikeiksi

-kentästä 590 on poistettu "ks. sisältönäyttö"

-Fennica-tietueiden tieto huomautus "Ei ilmesty" on lisätty näkymään OPACissa

 

5. Syksyn tärkeitä päivämääriä

Kirjastoverkkopäivät 24.-26.10.

Melinda-Aleph-peruskoulutus Helsingissä 7.11., ilmoittautuminen aukeaa 4.10. lisätietoja: https://www.kiwi.fi/display/melinda/Melinda-Aleph-peruskoulutus%2C+syksy+2017

Talonmiehen tuokiot:

to 12.10. klo 14-15 (Aiheina mm.: Auktoriteettitietueiden ja bibliografisten tietueiden linkkaus, Melindan palvelupostit, kuvailun keventäminen)

to 30.11. klo 14-15

 

Hyvää syksyä kaikille!

Toivoopi Talonmies

p.s. Talonmies on edelleen talonmies, vaikka nimikkeen sukupuolineutraliudesta onkin kyselty.

 

 

  • No labels