Finna on kooltaan ja osallistujamäärältään suuri projekti. Osallistuvien organisaatioiden järjestelmät ja aineistot ovat hyvin vaihtelevia, minkä takia kaikkia organisaatiokohtaisia toiveita ei välttämättä pystytä toteuttamaan.

Finnan sujuva käyttöönotto edellyttää, että

 • Kansalliskirjasto saa tarvitsemansa tiedot osallistuvalta organisaatiolta
 • Osallistuva organisaatio on tietoinen vastuiden ja tehtävien jakautumisesta oman organisaation ja Finna-kehittäjien kesken
  • Kansalliskirjasto vastaa mm. Finnan kehittämisestä, ylläpidosta ja tuesta sekä tarjoaa Finnaan ja asiakasliittymäkonsortioon liittyviä erilaisia palveluita.
  • Organisaatio vastaa  mm. taustajärjestelmistä, niissä olevista aineistoista ja oman näkymän toteuttamisesta.
  • Lisäksi on Kansalliskirjaston ja organisaation yhteisiä tehtäviä sekä asioita, joista sovitaan tarkemmin käyttöönottoprojektin kuluessa.
 • Osallistuvalla organisaatiolla on selkeä ja realistinen kuva siitä, mikä Finna on ja minkälaista palvelua sillä pystytään tuottamaan

Tarpeiden huomioimista kehityksessä auttaa se, että osallistuva organisaatio laatii selkeän ja priorisoidun listan niistä tarpeista, joita sillä on järjestelmän toiminnallisuuksien suhteen:

 • Toiminnallisuus, jota ilman käyttöönotto ei toteudu
 • Toiminnallisuus, josta organisaatiomme hyötyisi merkittävästi
 • Toiminnallisuus, joka olisi mieluista, mutta jota ilman tullaan toimeen

Muistathan myös että Finnan palvelusopimuksen pitää olla allekirjoitettuna viimeistään, kun aineistoja siirretään tuotantoon Finnaan. Tuotanto-käyttö tarkoittaa että aineistoja näkyy jossain julkisessa näkymässä esimerkiksi kaikille yhteisessä  www.finna.fi -näkymässä. Palvelusopimus ja lisätietoja siihen liittyen löytyy sivulta: Sopimukset

 

(Versio 15.2.2016)

 • No labels