Toimintaperiaatteet

 • Finnan lähtökohtana on metatiedon avoimuus ja yhteiskäyttöisyys.
 • Finna.fi -näkymän aineistojen kuvailutiedon lisenssi on CC0 Yleismaailmallinen Public Domain lausuma. Metadata on vapaasti käytettävissä avoimen rajapinnan kautta.
 • Metadatan CC0-lisenssi on Finnan palvelukonseptin mukainen edellytys mukaantulolle.

Avoimen metatiedon hyödyt

 • Takaa datalle mahdollisimman suuret hyödyntämismahdollisuudet ja vaikuttavuuden
  • Uusien palveluiden ja sovellusten tekeminen, eri lähteistä tulevan datan yhdistäminen, hyödyntämismahdollisuudet datalähtöisessä tutkimuksessa.
 • Lisää digitaalisten sisältöjen näkyvyyttä ja käyttöä.

CC0-ehdot

Metatiedon julkaiseminen CC0:n ehdoilla tarkoittaa, että julkaisija luopuu kaikista kuvailutietoon mahdollisesti liittyvistä oikeuksistaan. Metatietoja voi sen jälkeen käyttää kuka tahansa haluamallaan laillisella tavalla, myös kaupallisiin tarkoituksiin. Myös aineistojen alkuperäinen julkaisija voi edelleen käyttää metatietoja haluamallaan tavalla.

Metatiedon CC0-lisenssi ei koske Finnassa

 • Käyttörajoitetuksi yksilöityä metadataa, joka rajataan pois Finna.fi:stä ja/tai Finnan avoimen rajapinnan kautta tarjottavasta datasta.
 • Linkitettyjä resursseja eli esim. kuvia, kirjojen kansikuvia ja muita digitaalisia aineistoja, jollei aineistontarjoaja ole erikseen lisensoinut resurssia CC0:lla. Ks. Ohjeita aineistojen käyttöoikeustiedoista
 • Kirjojen takakansitekstejä.
 • Kirjastoaineistojen kuvailutietoihin sisältyviä tiivistelmätekstejä tai julkaisuarkistoaineistojen abstrakteja, joita ei tarjota hyödynnettäväksi Finnan avoimen rajapinnan kautta
 • Finnan käyttäjien tuottamaa, kertovaa tekstiä sisältävää kuvailutietoa, jota ei tarjota hyödynnettäväksi avoimen rajapinnan kautta.
 • Ks. Avoimen rajapinnan käyttöehdot

Käyttörajoitettu metatieto

Organisaation tulee ottaa huomioon metatietoihinsa liittyvät mahdolliset kolmansien osapuolten kanssa solmitut sopimukset tai mahdolliset lainsäädännölliset rajoitukset ja varmistaa, ettei esteitä julkaisemiselle CC0-ehdoille ole.

Suuri osa metatietoihin liittyvistä käyttörajoituksista koskee kansainvälisiltä kustantajilta hankittujen e-kirjojen kuvailutietoja. Käyttörajoitettu metatieto voidaan yksilöidä ja rajata pois Finna.fi-näkymästä ja/tai Finnan avoimen rajapinnan kautta tarjottavasta datasta. Katso: Käyttörajoitetun metatiedon yksilöinnin ohjesivu ja  infosivu E-kirjojen metatiedosta.

 • No labels