Kaikille yhteinen näkymä Finna.fi

Osoitteessa www.finna.fi oleva hakuliittymä sisältää lähes kaiken Finnaan haravoidun aineiston. Merkittävin ero organisaationäkymiin on, että kansallinen näkymä ei sisällä lisensioitua aineistoa (keskitetty indeksi) vaan ainoastaan paikallisesta Finna-indeksistä löytyvät materiaalit.

Organisaatiokohtaiset näkymät

Kukin organisaatio voi luoda Finnaan yhden tai useamman näkymän.

Organisaatiokohtaiset näkymät luodaan Finnan hallintaliittymällä (https://hallinta.finna-test.fi, HUOM! Vaatii käyttäjätunnuksen).

Jokainen organisaatio voi rajatta muokata oman näkymänsä ulkoasua ja toiminnallisuutta. Finna-hallintaliittymä mahdollistaa muokkauksien tekemisen tiettyyn rajaan saakka graafisen käyttöliittymän kautta. Edistyneempi muokkaustoiminnallisuus edellyttää varsinaisten näkymätiedostojen editoimista. Hallintaliittymä sisältää tiedostoeditorin, jonka avulla alkuperäiseen näkymäpohjaan tehtyjä muokkauksia voidaan kätevästi hallinta. Tiedostoeditori ilmaisee selkeästi muokatut tiedostot ja pystyy erittelemään tehdyt muokkaukset suhteessa alkuperäiseen versioon. Hallintaliittymän käyttöä varten ylläpidetään käyttäjäohjeistusta, johon pyritään lisäämään mahdollisimman paljon esimerkkejä näkymiin tehtävistä ulkoasun muokkauksista. Ks. alla lisätietoa Finna-näkymien muokkaamisesta.

Esimerkkejä organisaatioiden omista näkymistä: Muut Finna -hakupalvelut

Ohjeita oman näkymän tekemiseen

 

Näkymien osoitteet

Kukin näkymä saa oman osoitteensa finna.fi –domain-nimen alta. Osoitteet muodostetaan organisaation valitseman organisaatiotunnuksen sekä näkymän nimen perusteella. Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston kirjaston Jykdok-näkymän WWW-osoite on jyu.finna.fi/jykdok. Organisaatio voi määritellä yhden näkymän oletusnäkymäksi, jolloin sen www-osoitteessa ei erikseen tarvita mainintaa näkymän nimestä. Jyväskylän tapauksessa, Jykdok näkymän ollessa oletusnäkymä, osoite on jyu.finna.fi

 

Osoitteen muodostuminen: <organisaatiotunnus>.finna.fi/<näkymä>
  • No labels