Korona-virukseen liittyvän poikkeustilanteen aikana sopimusten käsittely viivästyy. Mikäli organisaatiollasi on tarve solmia palvelusopimus poikkeustilanteen aikana, ota yhteyttä:  finna-posti [AT] helsinki.fi


Sopimusohje

Finnan palvelusopimus koostuu varsinaisesta palvelusopimuksesta sekä siihen sen erottamattomana osana kuuluvista liitteistä. Osaa liitteistä sovelletaan jokaisessa palvelusopimuksessa ja osa liitteistä koskee vain tiettyjä organisaatioita.  

Alla olevista ohjetaulukoista löytyy tieto, mitkä liitteet koskevat organisaatiotasi. Taulukoista löytyvät myös dokumenttipohjat sekä niiden täydennys- ja tulostusohje.

» Täydennä sopimukseen ja liitteisiin organisaatiotasi koskevat tiedot ja tulosta sekä allekirjoita dokumentit ohjeen mukaisesti. Täydennettävät kohdat on merkitty dokumenttipohjiin keltaisella.
 

Kysyttävää?

Ota yhteys Finnan palvelupostiin: finna-posti [AT] helsinki.fi

Otsikoi viesti näin: Finna sopimus Organisaation nimi

Keskitetyn rahoituksen piirissä vai ei?

Finnan palvelusopimuksen alussa määritellään, kuuluuko kyseinen sopimus Opetus- ja kulttuuriministeriön Finnalle myöntämällä keskitetyllä rahoituksella tuotetun palvelun vai Finnan maksullisen palvelun piiriin. Se, kumpaan ryhmään organisaatio kuuluu, määrittyy OKM:n linjausten mukaisesti. Linjaus löytyy Finnan asiakaswikistä: ks. Palveluun liittyminen. Epäselvässä tapauksessa ota yhteys Finnan palvelupostiin. 


Finnan palvelusopimukseen kuuluvat dokumentit


TiedostoTäydennysohjeTulostus/toimitusohje
Finnan palvelusopimus
 • Täydennä organisaatiokohtaiset tiedot (keltaisella)
 • Päivää ja allekirjoita
  • Sopimuksen voi tarvittaessa allekirjoittaa useampi kuin yksi henkilö samasta organisaatiosta.
 • Tulosta kahtena kappaleena.
 • Lähetä molemmat kappaleet Kansalliskirjastoon allekirjoitettaviksi. Yksi kappale palautuu allekirjoituskierroksen jälkeen.
Postitusohje ja muistilistaEi täydennetä.
 • Tulosta ja pidä sopimusdokumenttien mukana niiden lähettämiseen asti.

Palvelusopimuksen liitteet

Kaikkiin sopimuksiin sovellettavat liitteet

LiiteTiedostotTäydennysohjeTulostus/toimitusohjeSisältö
LIITE 1 Finnan palvelusopimuksen liitteet

Valitse yksi alla olevista:

1 Perus (aina sovellettavat liitteet 1-4):
LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet - Finnan palvelusopimus2019_ v1perus_1234.pdf

2 Organisaatioiden yhteenliittymä (liitteet 1-4 + 8):
LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet - Finnan palvelusopimus2019_ v2kimppa_1234_8.docx

3 Yksittäinen korkeakoulu, jolla käytössä SFX ja PCI (liitteet 1-4 + 5, 6):
LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet - Finnan palvelusopimus2019_ v3kk_1234_56.pdf

4 Korkeakoulujen yhteenliittymä, jolla käytössä SFX ja PCI (liitteet 1-4 + 5, 6, 8):
LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet - Finnan palvelusopimus2019_ v4kk_kimppa_1234_568.docx

5 Finnan maksullisen palvelun piiriin kuuluva yksittäinen organisaatio (liitteet 1-4 + 7):
LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet - Finnan palvelusopimus2019_ v5maksullinen1_1234_7.docx

6 Finnan maksullisen palvelun piiriin kuuluva organisaatioiden yhteenliittymä (liitteet 1-4 + 7, 8):
LIITE1 Finnan palvelusopimuksen liitteet - Finnan palvelusopimus2019_ v6maksullinen_kimppa_1234_78.docx

Tarkista että liitelistassa valittu oikeat liitteet ja täydennä päiväykset tarvittaessa

HUOM. Valtuutusliitteen (Liite 8) päiväykseksi merkitään varhaisin allekirjoituspäivä jos valtuutuksia on useita.

 • Tulosta kahtena kappaleena 
 • Lähetä yksi kappale Kansalliskirjastolle
 •  Säilytä kopio

Listataan kyseisessä sopimuksessa allekirjoitushetkellä sovellettavat liitteet ja niiden versiot. Liitteen 1 pohja on sama kaikille Finna-konsortion jäsenille, mutta liitelista vaihtelee tapauskohtaisesti. 

LIITE 2 Tietosuojaliite

 Ei täydennetä.
 • Säilytä kopio
 • Ei lähetetä
Liitteellä selvennetään Finna-konsortion jäsenen ja Kansalliskirjaston tietosuojaan liittyviä vastuita.

LIITE 3 Palvelun kuvaus ja palvelutaso

Ei täydennetä.
 •  Säilytä kopio
 • Ei lähetetä
Liitteessä kuvataan sopimuksen puitteissa tarjottavan Finna-palvelun sisältö, Kansalliskirjaston ja konsortion jäsenen velvoitteet ja Finnan palvelutaso.

Liite 4 Liite vapaasti käytettävissä olevasta metatiedosta

 Ei täydennetä.
 • Säilytä kopio
 • Ei lähetetä

Liite täsmentää Finnan vapaasti käytettävän metatiedon lisensoitavaksi CC0 1.0 Yleismaailmallinen -lisenssillä.

(HUOM. Mikäli organisaation metatietoon liittyy käyttörajoituksia, tutustu seuraavaan sivuun: Käyttörajoitetun metatiedon yksilöinti.)


Tapauskohtaisesti sovellettavat liitteet

Liitteen numeroTiedostotTäydennysohjeTulostus/toimitusohjeSisältö ja soveltaminen
LIITE 5 Linkityspalvelu
 Ei täydennetä.
 •  Säilytä kopio
 • Ei lähetetä
Liite koskee opetus- ja kulttuuriministeriön Finnalle myöntämän keskitetyn rahoituksen piiriin kuuluvia korkeakoulukirjastoja.
LIITE 6 Keskitetty indeksi
Ei täydennetä.
 •  Säilytä kopio
 • Ei lähetetä

Liite koskee opetus- ja kulttuuriministeriön Finnalle myöntämän keskitetyn rahoituksen piiriin kuuluvia Finna-konsortion jäseniä, jotka käyttävät osana Finna-palvelua tarjottavaa keskitettyä indeksiä. Tällaisia konsortion jäseniä ovat tällä hetkellä korkeakoulukirjastot.

LIITE 7 Palvelun hinnoittelu ja laskutus

Tarkista 

Kansalliskirjasto lähettää liittymisneuvottelujen perusteella esitäytetyn version allekirjoitettavaksi.

 • Tulosta kahtena kappaleena. 
 • Lähetä yksi kappale Kansalliskirjastolle
 •  Säilytä kopio

Liite koskee opetus- ja kulttuuriministeriön Finnalle myöntämän keskitetyn rahoituksen ulkopuolisia organisaatioita.


LIITE 8 Valtuutus

(Mallipohjat)

Valitse toinen allaolevista:

1 Valtakirja yhdeltä organisaatiolta

Valtakirja yhdeltä organisaatiolta Finnan palvelusopimus.docx

2 Valtakirja monelta organisaatiolta

Valtakirja monelta organisaatiolta Finnan palvelusopimus.docx

Täydennä
 • Tulosta useampana kappaleena 
 • Lähetä yksi kappale Kansalliskirjastolle
 •  Säilytä kopio

Kansalliskirjaston mallipohjat valtuutusliitteeksi organisaatioiden yhteenliittymille.

Valtuutukset koskevat organisaatioiden yhteenliittymien palvelusopimuksia, joissa Finna-palveluun liitetään useita organisaatioita samalla sopimuksella.

Lisätietoa sivulla: Organisaatioiden yhteenliittymät ja Finnan palvelusopimuksen solmiminen.

Palvelusopimuksen toimittaminen Kansalliskirjastoon:

Palvelusopimus ja organisaatiokohtaisesti muuttuvat liitteet (Liite 1, Liite 7, Liite 8) tulostetaan ohjetaulukon mukaisesti ja lähetetään Kansalliskirjastoon sopimusasioita hoitavalle palvelusuunnittelija Susanna Eklundille osoitteella:

Kansalliskirjaston allekirjoituksella varustettu asiakkaan kappale palvelusopimuksesta palautetaan asiakkaalle. Liitteitä ei palauteta.

Yhteenliittymien palvelusopimuksen toimittaminen Kansalliskirjastoon

Yhteenliittymän vetäjä kokoaa valtuutukset yhteen ja toimittaa niistä yhdet kappaleet palvelusopimuksen ja muiden liitteiden (Liite 1, mahdollisesti myös Liite 7) mukana.

HUOM. Jos organisaatioiden yhteenliittymän jäsenet allekirjoittavat kukin oman palvelusopimuksen, kuoreen kannattaa lisätä saate, josta ilmenee, minkä yhteenliittymän piiriin organisaatio kuuluu.

 

Muista pitää organisaatiosi Finna-yhteyshenkilöiden tiedot ajantasalla!

Jotta organisaatiosi pysyy ajantasalla Finnaan liittyvissä asioissa, muutokset yhteyshenkilöissä tulee ilmoittaa Kansalliskirjastolle viipymättä Finnan palvelupostiin: finna-posti [AT] helsinki.fi

Finna-konsortion jäsenyys

Organisaatiot, joilla on voimassa oleva Finnan palvelusopimus, ovat Finna-konsortion jäseniä.

 • No labels