Finna-konsortio muodostuu Finnaan osallistuvista organisaatioista. Organisaatio liittyy Finna-konsortioon allekirjoitettuaan palvelusopimuksen.

Konsortio kehittää ja ohjaa Finna toimintaa ja näin parantaa arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistojen ja palveluiden saatavuutta. Tavoitteena on parantaa yleisen tiedonsaannin,  oppimisen ja tutkimuksen edellytyksiä ja tuoda uusia mahdollisuuksia taiteelle, tieteelle ja muulle luovalle toiminnalle.

Konsortion jäsenet ja Kansalliskirjasto noudattavat yhteistyössään yhteisiä toimintaperiaatteita. Finna-konsortion toimintaperiaatteet on hyväksytty Kansalliskirjaston johtokunnassa 10.12.2019.

Finna-konsortiota ohjaa ohjausryhmä. 

  • No labels