2023

Isotalo, Julia, Jacksen, Saga, ja Mujunen, Veera (2023): Käytettävyystesti : Yhdistetty hakutuloslistaus [Yhdistetty hakutuloslistaus 2023.pdf]

Isotalo, Julia (2023): Oikopolku tutkittuun tietoon - käytettävyystestien tulokset. [Oikopolku tutkittuun tietoon kaytettavayystestauksen tulokset 2023.pdf]

Jacksen, Saga (2023): Finnan käyttäjäkysely 2023: Harrastajat ja itselle ajanvietettä etsivät Harrastajat ja itselle ajanvietettä etsivät avovastaukset 2023 raportti.pdf

Jacksen, Saga, Isotalo, Julia ja Kirichenko, Svetlana (2023): Finnan käyttäjäkysely 2023, kvantitatiiviset vastaukset. [https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023062760511]

Eklund Susanna 2023: Tietoisku: Tilannekatsaus kestävyys- ja vastuullisuustyöhön Finnassa [ https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023071490643 ]

Eklund, Susanna 2023: Mitä käyttäjät toivovat Finnan kestävyys- ja vastuullisuustyöltä? Finnan käyttäjäkyselyn 2023 avovastausten tuloksia. [https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231024141131]

2022

Jacksen, Saga (2022): Pop over -käytettävyystestaus. Raportti. [Pop-Over-Käytettävyystestaus2022.pdf]

Jacksen, Saga (2022): AHAA-käytettävyystestaus 2022. Raportti. [2022-AHAA-käytettävyystestit.pdf]

Finna-palvelut & Gofore (2022): Finna Luokkahuoneen käytettävyystestaus 2022. Raportti (pdf).

2021

Champagne, Eveliina, Wunder Finland (2021): FINNA Käyttö ja trendit 2020. Raportti (pdf)

Isotalo, Julia, Kirichenko, Svetlana ja Laitinen, Markku (2021): Finnan käyttäjäkysely 2021, kvantitatiiviset vastaukset. [https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021091746421]

Isotalo, Julia (2021): Arkistonäkymät ja arkistoaineistosta kiinnostuneet Finna.fi:ssä, avovastaukset. [https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231128149762]

Isotalo, Julia (2021): Opettajien kokemukset Finnan näkymissä. [https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231128149760]

Kettunen, Jari (2021):  Digitaalisen kulttuuriperinnön käyttö ja arvon muodostuminen verkkoyhteisöissä ja Museoviraston Finna-palvelussa. Opinnäytetyö. [https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021112622014]

2020

Peltonen, Riitta (2020): Kuratoidut sisällöt Finna.fi:ssä harrastajille ja itseopiskelijoille -työpaja 2020. Raportti. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231129150229

Peltonen, Riitta (2020): Kuratoidut sisällöt Finna.fi:ssä korkeakouluopiskelijoille ja tutkijoille -työpaja 2020. Raportti. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231129150115

Peltonen, Riitta (2020): Finnan asiakaskysely 2020. Finna.fi:n uudet askeleet. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231129150230 

Digitalist Group (2020): Avoimet oppimateriaalit Finnassa. Käytettävyystestiraportti. [Finna_Avoimet_oppimateriaalit_kaytettavyystestiraportti_11-2020.pdf]

Isotalo, Julia (2020): Finnan käyttäjäkysely 2020. Finna.fi käyttökokemus, numeeriset vastaukset. [https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231128149758]

Isotalo, Julia (2020): Finnan käyttäjäkysely 2020. Finna.fi käyttökokemus, avovastaukset. [https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231128149743]

Isotalo, Julia (2020): Finnan käyttäjäkysely 2019. Haku ja haun ominaisuudet. [https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231128149740]

Sipiläinen, Iida (2020): SeAMK-Finnan käyttökokemukset: kohderyhmänä Liiketoiminnan ja kulttuurin yksikkö. Lopputyö, SeAMK, Kirjasto-ja tietopalveluala. [https://www.theseus.fi/handle/10024/349547]

Tiisanoja, Pasi (2020): Finnan hallitaliittymän haastattelututkimus 2020. [Finnan-hallintaliittymän-haastattelututkimus-2020.pdf]

Eficode (2020): Finna-käyttöliittymän artikkelihaku (käytettävyystesti). Raportti. [Finnan käyttöliittymän artikkelihaku_tiivistelmä.pdf]

Eficode (2020): Finna.fi ja Satakirjastot.fi mobiilikäyttö (käytettävyystesti). Raportti. [Finna_Satakirjastot_mobiilikäyttötesti.pdf]

Digitalist Group (2020): Kansalliskirjasto: Finna Tutkijasali. Käytettävyystestiraportti. Raportti [Finna_tutkijasali_kaytettavyystestiraportti_08-2020.pdf]

2019

Kuhalampi, Taru (2019): Finnan käyttäjäkysely 2019. Sähköisen aineiston löytäminen ja käyttäminen korkeakoulukirjastoissa. [https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231128149736]

Wunder Finland (2019): Korkeakoulukirjastojen hakujen käyttö 2018 (erillinen selvitys Finna-näkymien käytöstä). Raportti. [Finna - Korkeakoulukirjastojen hakujen käyttö 2018 12092019.pdf]

Eficode (2019): Finna ja e-aineistot (käyttäjätutkimus korkeakoulujen e-aineistojen käyttäjistä). Raportti [ Finna ja e-aineistot tiivistelmä.pdf]

Wunder Finland (2019): Finna - Käyttö ja trendit 2018. Raportti. [Finna trendiraportti 2018-final.pdf]

Mansaré, Mia (2019): Finna-palvelun avoimen rajapinnan hyödyntäjät ja heille viestiminen: Opinnäytetyö Ylempi AMK [http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019060314397]

Kautonen, Heli (2019): BAIST-viitemalli julkista arvoa tuottavaan digitaaliseen palvelun käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun. Väitöskirja. Aalto-yliopisto, Tietotekniikan laitos. [https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/36195]

Naukkarinen, P. & Aaltonen, H. (2019): NKR-käyttäjätestit prototypointimenetelmällä ja lyhyet sukututkijahaastattelut. Raportti [Kooste S19 käyttäjätesteistä_Finnan tutkijasali.pdf]

2018

Peltonen, Riitta (2018): Asiakaskeskeisyys alustapalvelun kehittämisessä organisaatioverkostossa : Case: Kansalliskirjaston Finna-palvelu: Opinnäytetyö Ylempi AMK [http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018091815219]

Koskinen, Olli (2018): Jos voisit muuttaa Finnassa yhden asian, mikä se olisi ja miksi?” - Käyttäjäkyselyn analyysin tuloksia: Raportti [Jos voisit muuttaa Finnassa -raportti.pdf ], esitys-kalvot: [Jos voisit muuttaa Finnassa yhden asian -esitys, (1).pptx]

Laine, T. & Laitinen, M. (2018): The Finna Service: Meeting the New Measurement Challenges in Libraries. Library Management. Available from: https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/LM-02-2018-0007

Peltonen, Riitta (2018): Finna käytettävyystesti - kulttuuriperintöaineiston tutkijat (Arkeologit, historioitsijat, taidehistorioitsijat): Raporti [Finna käytettävyystesti ammattitutkijoilla kesäkuu 2018 - raportti.pptx]

Kovanen, Kaija (2018): Verkkopalveluiden saavutettavuuden huomiointi: Finna.fi -palvelun saavutettavuustestaus näkövammaisille käyttäjille. Pro gradu. Tampereen yliopisto, Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma. [http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201805151687 ]

Wunder Finland (2018): Finna - Käyttö ja trendit 2017. Raportti. [Finna Trendiraportti 2017]

2017

Peltonen, Riitta (2017):  Finna ulkonäköuudistus. Käytettävyystestaus & muu arviointi syksy 2017  (Käytettävyystesti 4 sukututkijan kanssa. Ryhmätesti 4 opettajan kanssa. Annapuran saavutettavuus asiantuntija-arvio väreistä yms.): Raportti  [Finna ulkonäköuudistus käytettävyystestaus syksy 2017 - tulokset.pdf]

Kampuri, Hanna (2017): Itä-Suomen yliopiston kirjaston asiakkaiden käyttökokemuksia uudesta asiakaskäyttöliittymästä : Haastatteluja UEF-Finnasta. Opinnäytetyö. Oulun ammattikorkeakoulu, Kirjasto- ja tietopalvelun tutkinto-ohjelma. [http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201701091208 ]

Wunder Finland (2017): Finna - Käyttö ja trendit 2016. Raportti. [Finna-trendiraportti 2016 ]

Sektorikohtaisia tuloksia Finnan käyttäjäkyselystä:

Annanpura Oy (2017): Saavutettavuusraportti / finna.fi. Raportti. [Saavutettavuusraportti 2017]

Annanpura Oy (2017): Käyttäjätestausraportti / finna.fi. Raportti. [Käyttäjätestausraportti 2017]

2016

Kallinen, Erika (2016): Finna-tiedonhakupalvelun käytettävyyden arviointi: toimittajat Finnan kuva-aineistojen käyttäjinä. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto, Informaatiotieteiden yksikkö, Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma. [Finna-tiedonhakupalvelun käytettävyyden arviointi: toimittajat Finnan kuva-aineistojen käyttäjinä]

Pajari, Jussi (2016): Vaski-kirjastojen Finna-asiakaskäyttöliittymän käytettävyystutkimus. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu. [Vaski-kirjastojen Finna-asiakaskäyttöliittymän käytettävyystutkimus]

Puskala, Aapo (2016): Finna - Käyttö ja trendit 2015. Tutkimusraportti. User Point Oy.  [Finna - Käyttö ja trendit 2015.pdf]

2015

Finna-asiakasliittymän käytettävyystestaus syksyllä 2015, osa 2/2. Tutkimusraportti. User Intelligence Oy 2015. [Raportti]

Finna-asiakasliittymän käytettävyystestaus syksyllä 2015, osa 1/2. Tutkimusraportti. User Intelligence Oy 2015. [Raportti]

Finna ja tutkijat -käyttäjätutkimuksen tulokset. Tutkimusraportti. User Intelligence Oy 2015.  [Raportti: Finna ja tutkijat -käyttäjätutkimuksen tulokset.pdf]

Kautonen, Heli: Tavoitteena kaikkien yhteinen Finna. Artikkeli. Kulttuuria kaikille 11.6.2015.

Lapatto, Elina (2015): Käytettävyys ja Finnan paikallisnäkymät - suositukset Finnan rakentamiseen Turun ammattikorkeakoulun kirjastolle. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu, Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma. [http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015060312044]

Pajunen, Anne (2015): Uudistetun Janet-tiedonhakupalvelun kehittäminen. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma. 

Puskala, Aapo (2015): Finna - Käyttö ja trendit 2014. Tutkimusraportti. User Point Oy.  [Finna - Käyttö ja trendit 2014.pdf]

2014 

Juslin, Matilda (2014): Sosiaalisen median kampanja Europeana-hakuportaalin tunnettuuden lisäämiseksi. Opinnäytetyö. Haaga-Helia, johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma.

Kallinen, Erika (2014): Informaatioarkkitehtuurin heuristinen evaluointi - tarkastelussa tiedonhakupalvelut Finna ja Europeana. Kandidaatintutkielma. Tampereen yliopisto, Informaatiotieteiden yksikkö. [UTA_Kallinen_E_Finna-Europeana_2014-05.pdf]

Maar, Vivika (2014):  Building a brand for Finna. Opinnäytetyö. Haaga-Helia, johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma.

Mikkonen, Maria ja Takala, Sara (2014): Finna opetuksessa: Pula-ajasta nuorisokulttuuriin. Ideoita Finnan käytöstä opetuksessa ja toteutettu mallitehtäväpaketti 8. luokan historian opetukseen. [Finna opetuksessa -raportti 2014]

Nevalainen, Katri (2014): Masto-Finna ja tiedonhankinnan ohjaus: Finnan paikallinen näkymä Lahden ammattikorkeakoulun kirjastossa. Opinnäytetyö, Turun ammattikorkeakoulu. Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma. Masto-Finna ja tiedonhankinnan ohjaus: Finnan paikallinen näkymä Lahden ammattikorkeakoulun kirjastossa.

Spence, Alison (2014): Report on review of Finna portal from a user perspective

2013

Finna-asiakasliittymän käytettävyystestaus. Adage Oy 2013. [Adage_Kansalliskirjasto_Finna_testi_2013-03-20.pdf]

Heinänen, Hanna (2013): Digitaalisen kirjaston käytettävyyden arviointi: JYKDOK-Finnan käytettävyystutkimus. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. Informaatiotieteiden yksikkö. Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media. [Digitaalisen kirjaston käytettävyyden arviointi : JYKDOK-Finnan käytettävyystutkimus]

Jakobsson, Aino, Sevón Piia, Virkki, Emil ja Väätäinen Jari (2013). CAFinna. Finna-palvelun esteettömyys. Kurssityö. Aalto-yliopisto. [CaFinna_loppuesitys_kansalliskirjasto_210513.pdf

Kuuskoski, Reeta (2013): Yliopistokirjastojärjestelmän käytettävyyden arviointi. Heuristinen evaluointi ja heuristiikkajoukkojen vertailu. Pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. Informaatiotieteiden yksikkö. Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media. [Yliopistokirjastojärjestelmän käytettävyyden arviointi. Heuristinen evaluointi ja heuristiikkajoukkojen vertailu.]

Manninen, Iida-Maria ja Rajala, Anni (2013): Finnan käyttöönotto yleisissä kirjastoissa: kokemuksia KDK:n asiakasliittymähankkeen ensimmäisestä aallosta. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu. Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma. [Finnan käyttöönotto yleisissä kirjastoissa : kokemuksia KDK:n asiakasliittymähankkeen ensimmäisestä aallosta.]

Vuorikari, Tytti (2013): Sähköisen arkistopalvelut kehittäminen palvelumuotoilun näkökulmasta. Opinnäytetyö. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Teollinen muotoilu. [Sähköisen arkistopalvelut kehittäminen palvelumuotoilun näkökulmasta.]

2011

KDK-asiakasliittymän käytettävyystesti. Adage Oy 2011. [Adage_KDK-asiakasliittymä_testiraportti_16032011.pdf]

 


  • No labels