Finna kokoaa Suomen kulttuurin ja tieteen aineistot yhteen käyttäjäystävälliseen palveluun. Palvelua hyödyntää tällä hetkellä yli 400 organisaatiota, ja määrä kasvaa tasaisesti.

Finnan avulla voit

  • saada aineistoillesi laajan näkyvyyden vakiintuneessa palvelussa
  • käyttää kotimaisten toimijoiden ja näiden asiakkaiden tarpeisiin kehitettyä verkkoratkaisua, joka kehittyy jatkuvasti
  • tarjota asiakkaillesi turvallisen ja käyttäjälähtöisen asiakaskokemuksen
  • osallistua organisaatioiden väliseen yhteistyöhön ja yhteiseen kehitystyöhön
  • tarjota aineistosi kestävästi ja helposti erilaisten käyttäjien tarpeisiin
  • osallistua kulttuuri- ja tiedeaineistojen käytön edistämiseen.

Miten organisaationi voi hyödyntää Finnaa?

Voit julkaista organisaatiosi aineistot valtakunnallisessa Finna.fi-palvelussa ja luoda lisäksi kokonaan oman verkkopalvelusi. Finnalla organisaatiosi voi tehdä toimintansa ja aineistonsa näkyväksi helposti sekä osoittaa vaikuttavuutensa tilastoilla ja laadullisella tiedolla.

Kuka vastaa Finnan kehittämisestä?

Kansalliskirjasto toimii Finna-palvelun ylläpitäjänä ja vastaa sen kehittämisestä ja yhteistyöverkoston rakentamisesta. Kehitämme Finnaa tiiviissä yhteistyössä mukana olevien organisaatioiden kanssa, joten Finnassa pääset mukaan vaikuttamaan palvelun tulevaan suuntaan.

Finnan teknisestä ylläpidosta vastaavat Kansalliskirjasto ja CSC - Tieteen tietotekniikan keskus.

Finnan strategista toimintaa ohjaa Finnan ohjausryhmä, joka muodostuu Finnaan osallistuvien organisaatioiden edustajista.

Järjestämme säännöllisesti Finnassa mukana oleville organisaatioille tapahtumia, koulutuksia, työpajoja sekä sektorikohtaisia kokouksia. Lisäksi pidämme kehityskierrosten tilannekatsaukset tavallisesti neljän viikon välein.

Miten aineistoja voi hyödyntää?

Finna on avoin hakupalvelu, jonka metadataa, lähdekoodia ja osaa aineistosta voi vapaasti hyödyntää. Rakennamme palvelua avoimen lähdekoodin ohjelmisto VuFindin pohjalta. Avoimen lähdekoodin ohjelmisto mahdollistaa myös muun kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön Finnan kehittämisessä.

Mistä Finna on saanut alkunsa?

Finna on syntynyt osana opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2008–2017 toteuttamaa Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta (KDK). Finna avattiin vuonna 2013.
  • No labels