Finna kokoaa Suomen kulttuurin ja tieteen aineistot yhteen käyttäjäystävälliseen palveluun. Palvelua hyödyntää tällä hetkellä yli 400 organisaatiota, ja määrä kasvaa tasaisesti.

Finnan avulla voit

  • tarjota aineistosi kestävästi ja helposti erilaisten käyttäjien tarpeisiin
  • tarjota asiakkaillesi turvallisen ja käyttäjälähtöisen digitaalisen asiakaskokemuksen
  • osallistua organisaatioiden väliseen yhteistyöhön ja käyttää aineistoja joustavasti yhdessä.

Miten organisaationi voi hyödyntää Finnaa?

Voit julkaista organisaatiosi aineistot valtakunnallisessa Finna.fi-palvelussa ja luoda lisäksi kokonaan oman verkkopalvelusi. Finnalla organisaatiosi voi tehdä toimintansa ja aineistonsa näkyväksi helposti sekä osoittaa vaikuttavuutensa tilastoilla ja laadullisella tiedolla.

Kuka vastaa Finnan kehittämisestä?

Kansalliskirjasto toimii Finna-palvelun ylläpitäjänä ja vastaa sen kehittämisestä ja yhteistyöverkoston rakentamisesta. Kehitämme Finnaa yhteistyössä mukana olevien organisaatioiden kanssa. Kansalliskirjaston ja CSC:n tarjoama tekninen ylläpito kuuluu palveluun.

Palvelun ohjausryhmänä toimii Finna-konsortioryhmä, joka muodostuu osallistuvien organisaatioiden edustajista.

Järjestämme säännöllisesti Finnassa mukana oleville organisaatioille tapahtumia, koulutuksia, työpajoja sekä sektorikohtaisia kokouksia, joissa voidaan perehtyä tarkemmin esiin nousseisiin kysymyksiin. Lisäksi pidämme kehityskierrosten tilannekatsaukset kierroksen valmistuttua (normaalisti neljän viikon välein).

Miten aineistoja voi hyödyntää?

Finna on avoin hakupalvelu, jonka metadataa, lähdekoodia ja osaa aineistosta voi vapaasti hyödyntää. Rakennamme palvelua avoimen lähdekoodin ohjelmisto VuFindin pohjalta. Avoimen lähdekoodin ohjelmisto mahdollistaa myös muun kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön Finnan kehittämisessä.

Mistä Finna on saanut alkunsa?

Finna on syntynyt osana opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2008–2017 toteuttamaa Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta (KDK). Finna avattiin vuonna 2013.


  • No labels