Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

(luonnos)

Konversion toteutus Melindassa

 • Valmistellaan suunnitelma yhteistyöryhmässä vuoden 2018 aikana
 • Konversio koskee MARC21 BIB-tietueiden rivejä 648, 650 ja 651.
  • Mikäli rivillä 648 on ‡2 kentässä  ysa tai allars, kenttä konvertoidaan
  • Mikäli rivillä 650 on on ‡2ysa (tai ‡2allars), niin termit osakentistä ‡a ja ‡x konvertoidaan vastaavan käsitteen YSOn termiksi kukin omalle 650 -rivilleen.
  • Mikäli kyseessä on YSAsta paikka, niin korvaava termi otetaan yso-paikat ontologiasta ja kirjataan riville 651 ‡a osakenttään
  • Mikäli rivillä 650 on on ‡2ysa (tai ‡2allars)  ja ‡a tai ‡x osakentässä aika/ajanjakso, niin se kirjataan riville 648 ‡a osakenttään 
  • Mikäli rivillä 651 on YSA paikkatemi, se konverrtoidaan yso-paikat sanastoon ja lisätään  URI ‡0 osakenttään
 • Konversio pyritään toteuttamaan kesällä 2019 muiden suurten konversioajojen yhteydessä.

Paikallistietokantojen konversiot

 • Muutosten laajuuden vuoksi konversioita ei voida ajaa paikallistietokantoihin replikoinnin kautta.
 • Paikallistietokannat  tulisi konvertoida mielellään samanaikaisesti
 • Paikallistietokantoja varten laaditaan konversio-ohjelmat, jolla voidaan tehdä vastaava BIB-tietueiden konversio 

 

 

Jäsenet

 • Mikko Lappalainen, KK, pj. (Finto)
 • Tuomas Palonen, KK, siht. (Muusa)
 • Matias Frosterus, KK
 • Alex Kourijoki, KK
 • Jarmo Saarikko, KK
 • Mirja Anttila, KK (YSA, Sisku)
 • Minttu Hurme, KK (Melinda)
 • Ulla Ikäheimo, KK (Melinda, KUMEA, Muusa, kuvailustandardir.)
 • Tarja Mäkinen, KK (Asteri, kuvailustandardir.)
 • Jaakko Tuohiniemi, HULib (Sisku, Muusa)
 • Ville Huhtala, HULib (Voyager)
 • Maria Kovero, HULib (kuvailustandardir.)
 • Maria Forsén, ÅAB (Allärs)
 • Nicholas Volk, KK (Melinda, Voyager)
 • Saijamari Pakkala, PIKI-kirjastot
 • Anna Viitanen, VASKI-kirjastot

Tehtäviä

 • Käsittelee ja hyväksyy konversiosäännöt
 • Tuo paikalliskantojen näkökulman Melinda-konversioon
 • Ryhmässä edustajia eri kirjastoista, isoimmista Melinda-kimpoista, sekä kirjastoalan asiantuntijaryhmistä (KUMEA, Kuvailustandardiryhmä, Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä, Muusa)
 • Ryhmä työskentelee vuoden 2018 loppuun
 • Vuoden 2018 lopussa säännöt valmiina

Konversiot 

 • Kansalliskirjasto tuottaa ohjelmat, joilla termien konversio toteutetaan
 • YSOn MARC-muotoinen esitys Asteriin (ja Fintoon)
 • Melindan BIB-tietueiden asiasanakenttien muunnokset YSA/Allärs => YSO

Konversiosäännöt

 • Miten kukin YSA/Allärs -rivi käsitellään?
 • Ketjujen käsittely
 • Replikontisäännöt konversion jälkeen
 • Paikallistietokantojen konversiot


#ysall2yso Konversioyhteistyöryhmän päätökset

Content by Label
showLabelsfalse
max20
showSpacefalse
sorttitle
reversetrue
titleKokoukset
cqllabel = "yso-konversioryhmä-kokoukset"

 

Esimerkkejä

Muuta