Blog

Kansalliskirjaston tekemät paikalliskantojen konvertoinnit on saatettu loppuun. Okko Vainonen esitteli konversion jälkitoimia kuvailun asiantuntijaryhmien työpajassa: 2020 syksyn työpaja 1.  Esitys on nähtävissä Doriassa http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020091069227  Esityksessä käytiin läpi konversion jälkeen tarvittavia toimenpiteitä ja esiteltiin konversio-ohjelman tuottamien lokitiedostojen sisältöä. Konversio-ohjelma on edelleen käytettävissä. Keskustelua konversioon ja sen jälkitoimiin liittyen voi käydä esim. foorumilla: https://foorumi.kiwi.fi/c/asiasanastot-ja-ontologiat/

Konversioiden edistymistä voi seurata  Paikalliskantojen konversioiden tilanne -sivulla, jota päivitetään tilanteen mukaan.  Ensin konvertoidaan Almaan 1. aallossa siirtyvät Voyageria käyttävät kirjastot (tavoite saada nämä konvertoitua 8.11. mennessä)Missä mennään -webinaari 20.9.2019 – video  https://www.youtube.com/watch?v=CsF2rLPuPC0 

Jarmo Saarikko esitteli webinaarissa heinäkuussa 2019 toteutetun Melindan yso-konversion tuloksia sekä seuraavan syksyn toimenpiteitä (videolla noin 42. minuutin kohdalla).  Konversiossa käsiteltiin vajaa 4,9 miljoonaa tietuetta, joista poistettiin noin 23 miljoonaa ysa-, allars-, musa- ja cilla-kenttää ja tuotettiin noin 45 miljoonaa yso-, slm- ja seko-kenttää. Koon kasvu johtui siitä, että kaikki yso-ja slm-termit lisättiin sekä suomeksi että ruotsiksi.  Poistettujen neljän sanaston ylläpito on lopetettu eikä niiden termejä enää käytetä Melinda-kirjastojen sisällönkuvailussa.  Konversion tarkistuslistalle päätyi 800.000 kenttää, joka on noin 3,5% käsitellyistä kentistä.   Esitys pdf-muodossa


Melindassa konvertoitiin heinäkuussa hieman alle 5 miljoonaa tietuetta, joissa oli  YSA, Allärs, Musa ja Cilla -termejä.  Konversiossa YSO-ja SLM-termit lisättiin kaikkiin tietueisiin suomeksi ja ruotsiksi. Termit, joita ei löytynyt näistä sanastoista, siirrettiin 653 -kenttään. Musiikki- ja elokuva-aineistojen osalta paikka- ja aika-osakenttien sisältö siirrettiin omiin vastaaviin kenttiinsä 370 ja 388.  Musiikkiaineistoissa ketjuista puretuille termeille lisättiin uuteen kenttään $8\u -osakenttä, jonka avulla samaan ketjuun kuuluneet termit voidaan tunnistaa tarvittaessa myös konversion jälkeen. Konvertoituihin aikakenttiin (648, 388) on lisätty 2-osakenttään yso/fin tai yso/swe -sanastotunnus ilman 0-osakenttää. Jonkin verran jälkityötä jäi vielä tehtäväksi. Osa moniselitteisistä termeistä poistettiin sanastotunnus ja toinen indikaattori on 4. Näistä osa voidaan korjata ohjelmallisesti ja osa on tarkistettava yksitellen.   Aikatermien osalta konversiota täydennetään myöhemmin, kun niiden auktorisointitavasta on päätetty. 

Jatkossa YSA-, Allärs-, MUSA- ja Cilla-termit karsitaan kaikista Melindaan saapuvista tietueista. Termien poisto ei toimi vielä aukottomasti, joten uusissakin Melinda-tietueissa voi esiintyä käytöstä poistuneiden sanastojen termejä. Nämä korjataan Melindassa massakorjauksina.  Kansalliskirjastossa konvertoitavien Voyager- ja Koha-paikalliskantojen konversiot pyritään saamaan valmiiksi elokuun aikana.

Tekstiaineistojen sekä musiikki- ja elokuva-aineistojen konversiosäännöt on yhdistetty yhdeksi dokumentiksi Bibiliografisten tietueiden konversiosäännöt YSAsta ja Allärsistä YSOon

YSO lisätty Asteriin

YSOn suomen- ja ruotsinkieliset termit ovat nyt Melinda-kuvailijoiden käytettävissä Asterissa. Samalla päivitettiin SLM-tietueet.

Palautetta ja muita havaintoja lisätyistä tietueista voi antaa osoitteella: finto-posti at helsinki.fi  tai foorumilla: https://foorumi.kiwi.fi/c/asiasanastot-ja-ontologiat

Musiikin kuvailupäivä 15.5.2019:

  • Musiikin YSO-konversion aikataulu ja toteutus / Jarmo Saarikko, Kansalliskirjasto
  • Useita esityksiä musiikin kuvailukäytännöistä

Melinda-päivä 16.5.2019 - Melinda-kuvailija muutosten keskellä

  • Mitä YSO-konversiossa tapahtuu? / Jarmo Saarikko, Kansalliskirjasto
  • Kts. myös Melinda-tietueiden tapausesimerkkejä sisällönkuvailusta / Ulla Ikäheimo, Kansalliskirjasto

Sisällönkuvailun muutokseen ja YSO-konversioon painottunut tunnin mittainen webinaari "Melindan Talonmies-Extra tuokio 2" järjestettiin 25.4.2019. Webinaari sisälsi esitykset: YSAsta YSOon konversion tilannekatsaus ja aikataulut (Matias Frosterus), Mikä kuvailussa muuttuu (Mirja Anttila), Käytännön esimerkkejä (Jarmo Saarikko), Musiikki- ja elokuva-aineistot (Ulla Ikäheimo). Webinaarin videotallenne on nyt nähtävänä verkossa.

Arvoisat sisällönkuvailjat,

YSAsta ja Allärsistä YSOon siirtymän valmistelu etenee. Konversiosääntöjen valmistelun yhteistyöryhmä on saanut valmiiksi konversiosäännöt, jotka ovat nyt kommentoitavana projektin wiki-sivustossa  Bibiliografisten tietueiden konversiosäännöt YSAsta ja Allärsistä YSOon (Lyhytosoite: https://www.kiwi.fi/x/boeVBg). Tällä hetkellä konversiosäännöt koskevat vain tekstiaineistoja, jotka on kuvailtu YSA-, Allärs-, Musa- tai Cilla-sanastojen termeillä. Lisätietoja konversiosta ja YSOn käyttöönotosta: https://www.kiwi.fi/display/ysall2yso

Konversio kohdistuu Melindan sekä siihen liitettyjen paikalliskantojen BIB-tietueiden asiasanakenttiin. Projektissa laaditaan vapaasti saatavilla oleva konversio-ohjelma, jonka avulla voidaan konvertoida myös muita kirjastotietokantoja.

Kommentointiaikaa on 7.4.2019 asti. Voitte keskustella konversiosäännöistä Kiwin foorumilla tai lähettää palautetta sähköpostilla osoitteella finto-posti at  helsinki.fi. Mainitkaa viestin otsikossa "konversiosäännöt". 

Jarmo Saarikko

Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut

ti 4.12.2018 klo 9:30 - 11:00

Jarmo Saarikko ja Matias Frosterus: Ontologioiden käyttöönotto kirjastoissa, mutta kuka lohduttaisi ketjuja?

Ilmoittaudu 3.12. mennessä. https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/tapahtumat/missa-mennaan-webinaarit-2018-seuraava-ti-412-2018 

 

Aikaisemmat seminaarit: https://www.kiwi.fi/display/missamennaan

Aika: Perjantai 14.12.2018 klo 09:30-12:00

Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone (C222), Yliopistokatu 1

Asialista/Muistio:  2018-12-14 YSAsta ja Allärsistä YSOon konversioryhmän kokous 8

Aika: Tiistai 4.12.2018 klo 13-15

Paikka:  Kansalliskirjasto, Huone tarkentuu myöhemmin

Asialista: 2018-12-04 Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kokous #ysall2yso

Aika: Keskiviikko 14.11.2018 klo 13-16

Paikka: Kansalliskirjasto, Fabiania, Pohto (CK137)

Asialista: 2018-11-14 YSAsta ja Allärsistä YSOon konversioyhteistyöryhmän kokous