Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut

Jarmo Saarikko, Alex Kourijoki, Mikko Lappalainen, Ulla Ikäheimo, Mirja Anttila, Okko Vainonen


Muutokset:

v1.01 2019-04-09:  Lisätty käsittelysääntö kenttä 648 1. indikaattorin arvolle 1.

v1.02 2019-04-17:  Lisätty käsittelysääntö kenttä 650 - kun termiä ei löydy sanastosta, mutta termi löytyy sulkutarkenteellisena muotona

v1.03 2019-05-02:  Muutettu luku 1.1 Konversion kohdistuminen. Näiden sääntöjen mukaan käsitellään kaikki muut kuin musiikki- ja elokuva-aineistot (kirjallisuus, äänikirjat, kartat, pelit, konsolipelit, jne jne)

v1.04 2019-05-08: Muutettu luku 1.3 ja 1.4 Melindassa talletetaan yso- ja slm-käsitteiden termit alkuperäisen termin kielellä

v1.05 2019-05-22: Lisätty lukuun 1.1 huomautus $0 osakentän poistamisesta

v2.00 2019-05-23: Sääntöihin yhdistetty musiikki- ja elokuva-aineistojen konversiosäännöt. 884 kentän tulostus poistettu.

v2.01 2019-05-24: lisätty virhekoodi 9. Täydennetty kohtaan 1.2 maininta musa ja cilla sanastojen kuulumisesta konversion piiriin.

v2.02 2019-05-28: korjattu "NOT_ANALYZED" virhekoodiksi 1 kohtaan 1.4

v2.03 2019-05-29: Luku 2.1 kenttä 358 osakenttä 2 poistetaan, jos termi ei löydy ysa tai allars sanastosta. Luku 2.3 yksinkertaistettu vuosilukujen poimintasääntöä

v2.04 2019-06-04 Luku 2.3  kenttä 648 osakenttä z:  Tarkennus: ei etsitä paikkaketjuja. Luku 2.4.2 poistettu alusta turha lause 651 kenttään sijiottamisesta. Muutettu 650-kentän osakenttien käsittelyjärjestystä loogisemmaksi. HUOM! 650-kentän käsittely kesken

v.2.05 2019-06-05 Luku 2.4.2 650-kenttään lisätty musiikin käsittelyä.  HUOM! yhä kesken

v2.06 2019-06-06 Luku 1.2 Lisätty kuvaus soitinkokoonpanojen käsittelystä sekä musiikin genren ja kohderyhmän tunnistamisesta. Luku 2.4.2 650 Osakenttä $a $b $x $z (aihe) - muokattu esiintymiskokoonpanojen käsittelyä. Lisätty ruotsinkielisten seko-termien käsittely.  Muutettu käsitteen konversiokäsittelyä niissä tapauksissa, joissa yhtä ysa-käsitettä vastaa useampi yso-käsite, mutta yksi yso-termeistä on identtinen ysa-termin kanssa. Tällöin konversio tehdään suoraan tähän käsitteeseen ilman tyypin 5 virheilmoitusta. HUOM! yhä kesken.

v2.07 2019-06-11 Luku 2.6 Lisätty termin "kokoelmat" käsittely musiikkiaineistoissa. Luku 2.4.2 Kun allars-termi konvertoidaan seko-termiksi, viedään alkuperäinen ruotsinkielinen termi kenttään 500. Tarkennettu 650 osakentän $y  luomisajan ja 650/655 $z tuotantomaan käsittely elokuva-aineistoille.

v2.08 2019-06-12 Luku 1.5 ja 1.7 lisätty virhekoodi 9, $6 osakenttä ja sen käsittely konversiossa. Luku 2.4.2 korjattu tuotettavan 388 kentän 1. indikaattoriksi # kaikkiin kohtiin.

v2.09 2019-06-19 Luku 2.6 Kentän 655 osakentässä $z tarkistetaan onko kyseessä ysa tai allärs paikkatermi..  Kun $z arvo on numeerinen, käsitellään kuten $y.  

v2.10 2019-07-23 Luku 2.4.2. Elokuva- ja musiikkiaineiston 650 $y-osakentän käsittely: etsitään luomispaikkatermejä myös $y-osakentästä

v2.11 2019-08-27 Luku 1.2 Konversion kohdistumiseen lisätty moniviestin Luku 2.4.2 650 $a myös konsoli- ja lautapeleistä katsotaan SLM-termejä

v2.12 2019-08-30 Luku 1.2 Moniviestimen määrittely korjattu.

v2.13 2019-09-05 Luku 1.2 Kaunokirjallisuuden määrittely korjattu (poistettu essee, puheet ja kirjeet).1 Käsiteltävä aineisto

1.1 Johdanto

Musiikki-ja elokuva-aineistojen konversiosäännöt on laadittu erillisessä valmisteluryhmässä, joka kokoontui 4 kertaa 18.4.2019 - 2.5.2019.  Ryhmässä käsiteltiin kaunokin genre- ja paikka-termien konvertoimista tämän konversion yhteydessä. Projektiryhmä totesi, ettei kaunokki-ketjuja oteta käsittelyyn, sillä samalla pitäisi käsitellä koko ketjun kaikki osat, muuten tietueisiin jäisi vaillinaisia ja rikkinäisiä ketjuja (esim. ketju ilman $a osakenttää).

1.2 Konversion kohdistuminen

 • Tämä konversiosääntö kohdistuu kaikkiin teksti- ja fiktioaineistoihin, karttoihin sekä elokuva- sekä musiikkiaineistoihin

 

Elokuva-aineistojen tunnistaminen

 • Leader g liikkuva kuva

 • 007/00 (v) videotallenne  

Musiikkiaineistojen tunnistaminen ja käsittely

 • Musiikkiaineisto aineistotyypit tunnistetaan Leader/06-kentän seuraavista arvoista:

  • c - Nuottijulkaisu

  • d - Nuottikäsikirjoitus

  • j - Musiikkiäänite

Soitinkokoonpanot

 • Jos musiikkikaineiston 650 kentässä on soitin (seko-termi) niin se pitäisi seko-konversiossa siirtää soitinkokoonpanot-kenttään Mikäli soittimen nimen perässä on suluissa lukumäärä, niin se lisätään soitinkentän perään $n osakenttään. Saman kentän kaikki soittimet viedään samaan 382 kenttään. Esimerkki 382 ## $a <soitin> $n <lkm> $a <soitin> $n <lkm> $2 seko

 • Jos musiikkiaineiston 650 osakentässä  on asiasana "sovitukset"

  • Jos sovitukset-sanan kummallakin puolella on SEKO-termejä vain "sovitukset"-asiasanan jäljessä olevat viedään samaan 382 kenttään.

   • Esimerkki: Alunperin pianolle sävelletty teos sovitettu orkesterille:
    650 $apiano$xsovitukset$xorkesterit$zItävalta$y1790-luku$2musa

    • "orkesteri" menee 382:een, "sovitukset" on tässä tapauksessa muototermi ja viedään kentään 655 #7 $a. Tässä esimerkissä piano ei kuuluisi varsinaisesti enää mihinkään kenttään, mutta konversiossa se vietäisiin omaan 382-kenttäänsä.

Musiikkiaineiston genren ja kohderyhmän tunnistaminen

  • Käytetään hyväksi SLM:n ryhmäkäsite Musiikin lajityyppi- ja muototermit alakäsitteineen.

  • Käytetään hyväksi seuraavat tekijään viittaavat YSAn ryhmäkäsitteet ja niiden alaryhmät ja -käsitteet: muusikot, kansat, uskonnolliset yhteisöt, vangit. ulkosuomalaiset, sotaveteraanit sekä kohderyhmään viittaava ryhmä ikäryhmät

  • Tunnistettaessa tieto voidaan viedä kenttään 385 - KOHDERYHMÄN OMINAISUUDET tai 386 - TEKIJÄN OMINAISUUDET, sanastotunnus yso/fin tai yso/swe.
  • Esimerkkejä:
   1. 650 $amaailmanmusiikki$xsaamelaiset$zNorja$y1990-luku$2musa → saamelaiset viittaavat tekijään, kenttä 386
   2. 650 $alännenelokuvat$xmusiikki$xkokoelmat$2musa → lännenelokuvat on aihe, termi "kokoelmat" ei ole SLM:ssä, joten konvertoidaan termiksi "kokoomateokset" 
   3. 650 $aCD-äänilevyt$xrock$zSuomi$y2000-2009$2musa

Kaunokirjallisen aineiston tunnistaminen

 • Kaunokirjallinen aineisto vaatima käsittely:

  • leader/06 on a tai t JA leader/07 ei ole b, i eikä s → 

   • Kenttä 008/33 - Kirjallisuuslaji ei ole0, u, |, e, s eikä i (painetut ja e-kirjat)

  • leader/06 on i → 

   • Kenttä 008/30-31 - Kirjallisuuslaji on d, f tai p (äänikirjat)

  • leader/06 on o (moniviestin) →
   • Kenttä 006/0 on a tai t →
    • Kenttä 006/16 - Kirjallisuuslaji ei ole 0, u, |, e, s eikä (painetut ja e-kirjat)
   • Kenttä 006/0 on i →
    • Kenttä 006/13-14Kirjallisuuslaji on d, f tai p (puheäänite)
 • Konsolipelien tunnistaminen 
  • Leader/06 on m JA kenttä 008/26 on g (eli peli) 
   • SLM sanastoon kuuluvat termit siirretään 650 $a-osakentästä 655:een
 • Lautapelien tunnistaminen
  • leader/06 on r JA 008/33 on
   • SLM sanastoon kuuluvat termit siirretään 650 $a-osakentästä 655:een

Käsitellään vain ysa ja allars

Korjaukset

 • Konversio tuottaa konvertomattomista termeistä tarkistuslistaukset, joiden mukaan paikallisaineistoissa voi tehdä korjauksia

1.3 Poimituista tietueista käsiteltävät kentät

 • Konvertoidaan vain seuraavat kentät 385, 567, 648, 650, 651, 655

 • Konversiossa tuotetaan ja käsitellään seuraaavia kenttiä: 257, 370, 382, 385, 386, 388, 567, 648, 650, 651, 653, 655

Konversiossa siirretään ketjuissa olevia termejä muihin osakenttiin

 • 257 (elokuvien tuotantomaa), ei ole RDA-ohjeessa.

 • 370 (luontipaikka), 382 (esityskokoonpano), 385 (kohderyhmä), 386 (tekijä), 388 (luomisaika)

 • 648 (aika), 650 (aihe), 651 (paikka), 653 (kun termiä ei löydy sanastoista, tyyppi 2. indikaattorissa)

 • 655 (lajityyppi/muoto)

1.4 Muunnosprosessi

 • Luetaan koko tietue

 • Tunnistetaan aineistotyyppi

 • Kerätään konvertoitavien kenttien ysa/allärs termejä vastaavien YSO-käsitteiden käytetyt termit ja  URI:t

 • Merkkijonojen vertailu ensin normalisoidulla muodolla
  • Jos löyty useita vastineita, haetaan ilman muunnoksia eli normalisoimatta
  • Jos termi ei löydy YSA:sta eikä Allärsistä eikä SLM:stä, termi kirjoitetaan kenttään 653## osakenttään $a. 
   • 653 kentän toisen indikaattorin arvo riipppuu termin alkuperäisestä osakentästä.
   • 0 $a tai $x
   • 4 $y
   • 5 $z
   • 6 $v
   • # muut osakentät
 • Mikäli vastaava yso-käsite on poistettu käytöstä ja sille ei ole merkitty korvaajaa TAI sille on useita korvaajia, tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 650#4$a, eli toinen indikaattori on “4” ja poistetaan $2 osakenttä
  • Tuotetaan virhelokiin lista näistä kentistä, jossa MelindaID ja YSA-termi sekä virhekoodi 1.
 • Poistetaan tuplat - ei kahta identtistä kenttää
  • HUOM! Mikäli 653 kentässä on sama termi, jota ollaan siirtämässä 653:een niin, uusi kenttä korvaa vanhan, sillä siihen on toiseen indikaattoriin lisätty tieto termin tyypistä
 • Tuotetaan  yso- ja slm-termit MARC kenttiin suomeksi ja/tai ruotsiksi
  • Melindassa talletetaan yso- ja slm-käsitteiden termit alkuperäisen termin kielellä
  • Paikalliskannassa voidaan valita tuotettavaksi yksi tai molemmat kielet. Ohjelmassa tämän voi valita parametrina 
 • Tulostetaan koko tietue
  • Kenttä, indikaattori, indikaattori, termi, sanastotunnus, uri

1.4 Sanastojen ja termien järjestys tietueessa

 • Kussakin kentässä sanastojen järjestys on 2. indikaattorin koodin mukainen numerojärjestys: 0, 2, 4, 7.

 • Kun indikaattori on sama, niin sanastot listataan sanastokoodin mukaan aakkosjärjestyksessä.

 • Poikkeuksena kun toinen indikaattori on 7,

  • Tulostetaan YSO kentät ensin. ja sitten muut sanastot aakkosjärjestyksessä.  

  • Kentässä 655 tulostetaan ensin  SLM-kentät vastaavalla tavalla kuin yso-kentät.

 • Kunkin sanaston kohdalla alkuperäiset kentät tuotetaan ensin samassa järjestyksessä kuin ne ovat alunperinkin

 • Konvertoidut uudet YSO- ja SLM-termit

  • tulostetaan siinä järjestyksessä kuin termejä käsitellään, jolloin samassa ketjussa olleet termit listataan lähekkäin.

  • Jos sama termi esiintyy useita kertoja, termi listataan siihen kohtaan, jossa se ensin esiintyi  

  • Alkuperäiset yso- ja slm-termit listataan ensin

  • Kukin yso:n ja slm:n kieli listataan erikseen. Ensin suomenkieliset termit, sitten ruotsinkieliset termit.

 • 653 kentässä

  • tulostetaan ensin alkuperäiset termit alkuperäisessä järjestyksessä ja uudet termit niiden jälkeen 2. indikaattorin mukaisessa järjestyksessä ja aakkosjärjestyksessä, kun indikaattori on sama.

  • Mikäli uusissa termeissä on identtinen termi alkuperäisten kanssa eikä alkuperäisessä ole 2. Indikaattoria, uusi kenttä korvaa alkuperäisen vastaavan 653 kentän

 • Konversio on hukkaamaton, jos alkuperäiset ysa- ja allars-rivit halutaan säilyttää.  Tällöin alkuperäiset rivit kirjoitetaan mukaan tietueeseen. 

  • Tämä voi valita konversio-ohjelmassa parametrina

  • Melindan konversiossa konvertoidut kentät poistetaan

1.5 Ketjujen käsittely

 • Käsitellään kunkin MARC kentän kaikki osakentät yksitellen.

  • Huom! Osakenttäkoodit vaihtaneet järjestystä (esim. aika ja paikka) edellisessä konversiossa (Finmarc→ Marc21) ja joissakin tietueissa nämä voivat olla edelleen väärin päin

 • Ketjujen osalta kutakin osakenttää vastaava YSO-termi talletetaan omalle rivilleen.

  • Tarkistettava pitääkö osakentän koodi paikkansa… siis onko paikkakentässä paikan nimi vai jotakin muuta, jne. 

  • Ei lisätä uusia ketjuja 653:een, vaan jokainen sanastoihin kuulumaton termi viedään erikseen ja kenttään tulee alkuperäisen osakentän tyyppiä vastaava luku toiseen indikaattoriin

 • Kun käsiteltävässä kentässä on $6 osakentässä viittaus toiseen kenttään (esimerkiksi käännökset kentässä 880), niin koko ketju jätetään paikalleen, mutta poistetaan osakenttä $2 sanastotunnus, ja muutetaan 2. indikaattoriksi 4 ja tulostetaan kenttä tarkistuslistalle.
 • Paikan osakenttien osalta tarkistetaan löytyykö ysa:an ohjaustermeiksi merkittyjä ketjuja
 • Perussääntö: sanastoon kuuluvien termien osalta kirjoitettava kenttä valitaan termin vastineen sanaston ei osakenttäkoodin mukaan eli yso:650,  yso-paikat:651, slm:655
 • Musiikkiaineistojen kuvailussa samassa kentässä olleet osakentät merkitään erikseen purettaessa yhteisellä arvolla osakentässä $8 ja tarkenteella \u

  Esimerkki: kentän 650 #7 ‡aviihdemusiikki ‡z Suomi ‡y 2000-2009 ‡2 musa  osakentät puretaan erillisiksi kentiksi seuraavasti:

  • 370 ## ‡8 1\u ‡g Suomi ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94426

  • 388 ## ‡8 1\u ‡a 2000-2009 ‡2 yso/fin

  • 655 #7 ‡8 1\u ‡a viihdemusiikki ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s421

   • Huom. 388 kentän 1. indikaattoriksi #, sillä konversio-ohjelma ei voi varmuudella tietää onko kyseessä teos vai kokoomateos.

1.6 Tarkistetaan onko kenttä keepattu/dropattu

 • Esimerkiksi: $9FENNI<KEEP> (järjestelmäkohtainen vapaakenttä)

 • Otetaan $9 osakenttätieto talteen ja tulostetaan YSO-termin kenttään

  • Jos $9-osakenttiä on useita, kaikki on toistettava

  • Jos kyseessä on ketju, $9-osakenttä kirjoitetaan jokaisen vastaavan yso-termin kenttään.

 • Jos ketju on dropattu, niin sen osiin lisätään <DROP> (tällöin termejä ei replikoida ko. paikalliskantaan)

  • Nämä voidaan tutkia etukäteen ennen konversiota ja toimittaa kirjastoille

  • Jos tietueessa on sama termi ilman $9 osakenttää sekä $9<DROP>, drop-kenttää ei lisätä.

1.7 Tarkistuslista ja virhekoodit

 • Tarkistuslistalle kirjataan a) tietue-id, b) virheen aiheuttanut termi, c) koko kenttä sekä d) virheen selite tai virhekoodi. 
 • Tällaiset kentät vaativat manuaalisen käsittelyn konversion jälkeen. 
 • Tarkistuskoodit:

  • 1: termille ei löytynyt vastinetta sanastoista

  • 2: termille useampi mahdollinen vastine (termille on useampi samanlainen normalisoitu käytettävä termi tai ohjaustermi) 

  • 3: termillä ei vastinetta, mutta termillä on täsmälleen yksi sulkutarkenteellinen muoto

  • 4: termillä ei vastinetta, mutta termillä on sulkutarkenteellinen muoto kahdessa tai useammassa käsitteessä

  • 5: termille löytyy vastine, mutta sille on olemassa myös sulkutarkenteellinen muoto eri käsitteessä

  • 6: ketjun osakentän termi poistettu tarpeettomana (fiktio, aiheet, musiikki ja ketjun $e-osakenttä sekä tyhjä osakenttä)

  • 7: kentän 650/651 osakentän $g "muut tiedot" on viety kenttään 653

  • 8: Kenttä sisältää MARC-formaattiin kuulumattomia osakenttäkoodeja tai ei sisällä asiasanaosakenttiä

  • 9: kentässä on osakenttä 6

1.8 Konversiosäännöt taulukkona liitetiedostossa

  File Modified
Microsoft Excel Spreadsheet BIB-tietueiden_konversiosääntötaulukko_ysall2yso-2019-06-19.xlsx Korjattu 655 b-kenttien käsittely ja musiikin käsittelyä Jun 19, 2019 by Okko Vainonen

2 Kenttien käsittely

2.1 Kenttä 385 Kohderyhmä

Käsitellään vain sellaiset 385-kentät, joissa on $2 -osakentässä arvo ‘ysa’ tai ‘allars’

385 osakenttä $a

 • Jos löytyy ysa tai allars termi, niin 

  • tuotetaan vastaava yso-termi ja lisätään $2 ja $0 osakentät

 • Ellei löydy ysa tai allars termi, niin 

  • termit jäävät sellaisenaan, poistetaan sanastotunnus ja tulostetaan kenttä tarkistuslistaan, virhekoodi 1.

385 osakenttä muut

 • Muut osakentät liitetään mukaan sellaisenaan

2.2 Kenttä 567 Metodologia

Käsitellään vain sellaiset 567-kentät, joissa on $2 -osakentässä arvo ‘ysa’ tai ‘allars’

567 osakenttä $a

 • Mikäli $b osakenttä puuttuu ja $a osakentässä on ysa/allars termi, se siirretään $b osakenttään ja lisätään $2 ja $0 osakentät.

567 osakenttä $b

 • Jos löytyy ysa tai allars termi, niin tuotetaan vastaava yso-termi ja lisätään $2 ja $0 osakentät. Kaikki osakentät tulostetaan mukaan.
 • Ellei löydy  ysa tai allars termi, kenttä jätetään sellaisenaan ja tulostetaan virhelokiin, virhekoodi 1

Osakenttä muut

 • Muut osakentät liitetään mukaan sellaisenaan

2.3 Kenttä 648 (aika)

 648 osakenttä $a

 • Käsitellään vain, jos $2-osakentässä on ysa, allars, musa tai cilla
 • Jos 1. indikaattorin arvo on 1
  • Osakentän $a termi siirretään sellaisenaan kenttään 388 1# $a <term> $2 yso/fin
   • 1 indikaattori on 1 ja 2. indikaattori #.  $2 osakentän arvoksi tulee yso/fin tai yso/swe, $0 osakenttä jätetään pois.
 • Numeerisia aikatermejä ei muokata tässä konversiossa
  • $2-osakenttään kirjoitetaan ysa/allars -sanastosta riippuen yso/fin tai yso/swe ja 2. indikaattori 7. $0 osakenttä jää pois
  • Numeeriset arvot - hyväksyttävät merkkijonot voivat päättyä alla mainittuihin teksteihin
   • [0123456789-]  (2, 3 tai 4-numeroisia vuosilukuja, joita edeltää tai joiden jälkeen tai joiden välissä on yhdysmerkki, tavuviiva, lyhyt n-ajatusviiva tai miinusmerkki)
   • päättyy tekstiin:
    • -luku  -tal, -talet  (vuosikymmeniä ja vuosisatoja)
    • eKr., ekr., jkr. jKr., fkr., fKr.  pisteellä ja ilman - huom. eKr. voi olla kielestä riippuen joko ennen Kristusta tai efter Kristus.
    • eaa, jaa - pisteellä ja ilman
   • Hyväksytään vuosilukujen välissä kaikki erilaiset viiva-merkit
   • Vuosilukuja eaa. ei merkitä negatiivisina lukuina
 • Tekstimuotoiset aikakentät käsitellään
  • Jos termi on ysa/allars sanastossa, ne siirretään 650/651-kenttään yso-termeiksi
  • Muut tekstimuotoiset termi viedään 653-kenttään ja 2. indikaattori 0.
 • Muiden 6XX-kenttien y-osakentät 
  • Jos termi on numeerinen, niin
   • tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 648 #7 $a $2 osakenttään yso/fin tai yso/swe
  • Jos termi ei ole numeerinen, tarkistetaan onko ysa tai allärs -termi
   • Kun ysan tai allärs paikkatermi, tuotetaan yso-paikat vastine kenttään 651#7$a
   • Kun muu ysa tai allärs-termi niin tuotetaan yso-vastine kenttään 650#7$a $2yso/fin  tai $yso/swe
  • Kaikki muut tekstimuotoiset termit
   • Tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 653#0$a ja tulostetaan alkuperäinen kenttä tarkistusraporttiin, virhekoodi 1

648 osakenttä $x (aihe)

 • ysa|allars termit kenttään 650 #7 $a <termi> $2 yso/fin  $0 uri 

 • muut termit kenttään 653 #0 $a <termi>

648 osakenttä $y (aika)

 • Numeeriset termit kenttään 648 #7 $a <termi> $2 yso/fin

 • Muut termit kenttään 653 #0 $a <termi>

648 osakenttä $z (paikka)

 • ysa tai allars -paikat yso-vastineet kenttään 651 #7 $a <termi> $2 yso/fin $0 uri

 • ysa tai allars yso-vastineet kenttään 650 #7 $a $2 <termi> yso/fin $0 uri

 • Muut termit kenttään 653 #5 $a <termi>
 • 648-kentässä ei etsitä $a -- $z  tai $z -- $z paikkaketjuja, vaan kukin paikka käsitellään erikseen

648 osakenttä $v  (muoto)

 • slm-termit kenttään 655 #7 $a <termi> $2 slm/fin $0 uri

 • Muut termit kenttään 653 #6 $a <termi>

648 muut osakentät

 • Numeeriset termit kenttään 648 #7 $a <termi> $2yso/fin

 • Muut termit kenttään 653 #0 $a <termi>

2.4 Kenttä 650 (aihe)

Käsitellään vain sellaiset 650-kentät, joissa on $2 -osakentässä arvo ysa, allars, musa tai cilla

Kun kyseessä on musiikkiaineisto (LDR/06 c,d,j) tai elokuva LDR/06 g ja 007/00 on v, niin samaan ketjuun kuuluneet termit, jotka siirtyvät eri kenttiin merkitään yhteisellä arvolla osakentässä $8 ja tarkenteella \u.

2.4.1  Indikaattorien tarkistus

650-kentän indikaattoreita ei tarkisteta. Mahdolliset virheelliset indikaattorit korjautuvat tulostettaessa.

2.4.2 Käsitellään osakentät

650 Osakenttä $a $b, $c, $d, $v, $x, $y, $z (paikkaketjut)

 • Verrataan termiä ja siitä seuraava termiä kaikkiin sanaston skos:prefLabel, skos:altLabel ominaisuuksiin

  • Jälkimmäinen termi pitää olla osakentässä $z

 • Kun termit löytyvät ysa tai allars sanastosta yhdistettynä muodossa “termi -- termi” ja ovat paikkatermi

  • Tämän jälkeen jälkimmäistä osakenttää $z ei käsitellä erikseen, vaan hypätään sen yli.

 • Muissa tapauksissa kentät käsitellään erikseen

650 Osakenttä $a $b $x $z (aihe)

 • Jos kyseessä on musiikkiaineisto

  • Jos $a tai $x osakentässä on termi “musiikki”

   • Termi "musiikki" jätetään kokonaan pois

  • $a-osakentässä on yleensä muototermi. Jos kyseessä on SLM:n termi

   • Viedään kenttään 655 #7 $a <termi>  $2 slm/fin $0 uri  tai $2 slm/swe $0 uri

  • Jos $a tai $x osakentässä on termi “aiheet”

   • kaikki seuraavat $x, $y ja $z-osakentät ovat aiheita. Tuotettava kenttä riipppuu siitä, mistä sanastosta termi löytyy

    • Viedään ysa/allars-termit kenttään 650 #7 $a, ysa/allars -paikkatermit kenttään 651 #7 $a, numeeriset termit kenttään 648 #7 $a

    • sanastoista löytymättömät termit: $a ja $x osakentästä kenttään 653 #0 $a,  $z osakentästä kenttään 653 #5 $a, $y osakentästä kenttään 653 #4 $a.

   • Termi “aiheet” jätetään pois

   • Käsitellään loput kentät samoilla säännöillä kuin muu musiikkiaineisto (kts. alla)
  • Jos ei löytynyt sanaa "aiheet", etsitään onko kentässä seko-termejä (eli esityskokoonpano).

   • Tutkitaan löytyykö ketjusta asiasana "sovitukset"

    • Jos löytyy "sovitukset"-asiasana, 

     • sen jäljessä olevat seko-termit viedään samaan 382 kenttään.

     • "sovitukset"-sanan edellä olevat seko-termit eri 382-kenttään vai jätetäänkö 650-kenttään
     • sovitukset viedään muototerminä 655 kenttään
   • Seko-termin perässä voi olla sulkutarkenne (esim. “viulu (2)”), jolloin vertailu sanastoon tehdään sulkutarkenteettomana, jos sulkutarkenteena on luku

    • viedään kenttään 382 11 $a <termi> $2 seko

     • Ensimmäinen indikaattori 1, sillä konversiossa ei tiedetä soitinten ta esittäjien lukumääriä eksaktisti (voivat olla 500-kentässä)

    • Kun löytyy SEKO-termi, ketjun kaikki SEKO-termit menevät samaan 382-kenttään, kukin omaan $a-osakenttäänsä.

   • Ellei löydy seko termi suoraan, katsotaan onko termin perässä sulkutarkenne

    • Jos seko-termin perässä sulkutarkenteessa on lukumäärä, niin tällöin luvusta luodaan $n-osakenttä $a-osakentän jälkeen

    • esimerkki: 650 $a viulu (2)  → 382 11 $a viulu $n 2 $2 seko

   • Jos sanastokoodina on cilla tai allars
    • jos allars-termi löytyy seko-sanaston ohjaustermeistä, tuotetaan 382-kenttään vastaava suomenkielinen käytettävä termi. 
     • Alkuperäinen termi kirjoitetaan 500-kenttään muodossa: "Sammansättning: <termi>"
   • Käsitellään loput kentät samoilla säännöillä kuin muu musiikkiaineisto (kts. alla)
  • Muut musiikkiaineiston 650 kentät

   • Katsotaan ensin $a-osakenttä ja $x-osakentät:

    • Jos $a-osakenttä löytyy SLM:stä ja kuuluu "Musiikin lajityyppi- ja muototermit" -ryhmään, niin
     • tuotetaan 655 #7 $a <termi>  $2 slm/fin $0 uri
     • Jos seuraavat $x-osakentän ysa/allars -termit viittaavat tekijään, ne viedään 386-kenttään
     • Jos seuraavat $x-osakentän ysa/allars -termit viittavaat kohderymään (ikäryhmät),  ne viedään 385-kenttään
     • Muut $x-osakentän termit katsotaan ensin SLM:stä, sitten ysa ja allarsista
      • SLM-termit viedään kenttään 655, ysa/allars-termit viedään kenttään 650/651
     • Seuraavat $z- ja $y-osakentän termit tulkitaan teoksen luomiseen liittyviksi (kts. alla). $y-osakentästä etsitään numeerisia arvoja ja niitä löydettäessä kyseessä on luomisaka. $z-osakentästä löytyvät paikkatermit tulkitaan luomispaikaksi. $z-osakentän lisäksi paikkatermejä etsitään myös $y-osakentästä, koska ennen aiempia konversioita 650 $y- ja $z-osakentät ovat olleet päinvastoin
    • Muuten, jos $a-osakenttä löytyy SLM:stä, mutta ei kuulu Musiikin lajityyppi- ja muototermit -ryhmään, 
     • tuotetaan aihe kenttään 650 #7 $a <termi>  $2 yso/fin $0 uri
    • Muuten, jos $a-osakentän termi on YSAsta 

     • seuraavat $y, $x ja $z-osakentät tulkitaan aiheiksi

      • Paitsi, jos $x osakentän termi on "kokoelmat"

       • konvertoidaan slm-termiksi "kokoomateokset" ja viedään kenttään 655 
      • Muut viedään kenttiin 648, 650 ja 651
    • jos $a-osakentän termi ei löydy SLM:stä tai YSAsta, 
     • katsotaan $x-osakentät järjestyksessä ja $x, $y ja $z-osakentät tulkitaan ensimmäisenä SLM:stä tai YSAsta löytyvän termin perusteella
      • Jos ensimmäinen jostain sanastosta löytyvä termi on SLM:stä, $y- ja $z-osakentän termit tulkitaan teoksen luomiseen liittyviksi
      • Jos ensimmäinen jostain sanastosta löytyvä termi on YSAsta, $y- ja $z-osakentän termit tulkitaan aiheiksi
    • Jos a- tai x-osakenttien termejä ei löydy mistään sanastosta, $y- ja $z-osakentät tulkitaan luontiin liittyviksi (kts alla)

    • Luomispaikka ja luomisaika
     • Kun kyseessä on luomispaikka: Talletetaan yso-paikat vastine kenttään 370 ## $g  <termi> $2 yso/fin $0 uri    (tai 2 yso/swe)
     • Kun kyseessä on luomisaika: Talletetaan termi ilman $0 osakenttää kenttään 388 ## $a  <termi> $2 yso/fin   (tai 2 yso/swe)
 • Jos kyseessä on elokuva-aineisto

  • $a-osakentässä on yleensä muototermi. Jos kyseessä on SLM:n termi 

   • Viedään kenttään 655 #7 $a <termi>  $2 slm/fin $0 uri  tai $2 slm/swe)

  • Jos $a tai $x osakentässä on termi “aiheet”

   • kaikki seuraavat $x, $y ja $z-osakentät ovat aiheita. Tulostettavan kentän koodi riipppuu siitä, mistä termi löytyy

    • Viedään ysa/allars-termit kenttään 650 #7 $a, ysa/allars -paikkatermit kenttään 651 #7 $a, numeeriset termit kenttään 648 #7 $a. 

     • jos löydetylle termille on useampi YSO-vastine, termi jätetään kenttään 650 ilman sanastotunnusta.

    • sanastoista löytymättömät termit: $a ja $x osakentästä kenttään 653 #0 $a,  $z osakentästä kenttään 653 #5 $a, $y osakentästä kenttään 653 #4 $a.

    • Termi “aiheet” jätetään pois

  • Jos $a tai $x osakentässä ei ole termi “aiheet” ja $a osakenttä on elokuvat (slm:s1175) tai joku sen alakäsitteistä, niin $z-osakentässä on tuotantomaa. Tehdään paikkatermitarkistus $z-osakentän lisäksi myös $y-osakentästä, koska ennen aiempia konversioita 650 $y- ja $z-osakentät ovat olleet päinvastoin
   • Talletetaan yso-paikat vastine kenttään 257 ## $a <termi> $2 yso/fin $0
  • Kaikissa muissa elokuva-aineistojen tapauksissa kyseessä on aihe ja etsitään termiä sanastoista

   • jos termille on useampi YSO-vastine, tuotetaan 650 #4 ilman $2- ja $0-osakenttiä

   • tuotetaan 650 #7 $a <termi>  $2 yso/fin $0 uri

   • jos ei löydy, viedään 653 #0 $a <termi>

 • Jos kyseessä on kaunokirjallinen aineisto tai pelit

  • $a-osakentässä on yleensä muototermi eli slm-sanaston termi, joka viedään kenttään 655#7$a  $2slm/fin $0uri   (tai $2slm/swe)

 • Löytyykö ysa- tai allars-sanastoista

  • Verrataan termiä kaikkiin skos:prefLabel, skos:altLabel

   • Jos osuma löytyy ysa tai allars sanastosta paikka-käsitteen termiin

    •  Kun kyseessä tekstiaineisto 

     • Talleteaan yso-paikat vastine kenttään 651 #7 $a <termi> $2 yso/fin $0 uri

   • Jos osuma tulee käytettävään termiin TAI ohjaustermiin, joka viittaa vain yhteen YSA-käsitteeseen, eikä ole paikka

    • tuotetaan yso-vastine kenttään 650 #7 $a <termi> $0 uri

   • Jos osuman käsite viittaa useampaan YSO-käsitteeseen

    • Jos yksikin YSO-vastintermeistä on identtinen haetun termin kanssa 

     • tehdään konversio kyseiseen käsitteeseen ilman virheilmoitusta

    • Jos yksikään YSO-käsitteiden termeistä ei ole identtinen haetun termin kanssa, niin

     • Tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 650 #4 $a <termi>, eli toinen indikaattori on “4” ja poistetaan $2 osakenttä

     • Tuotetaan termi ja kenttä tarkistuslistalle, virhekoodi 2

   • Kun kentän 650 termi EI löydy ysa/allars sanastoista
    • Ei tarkisteta YSO/SLM sanastoista
    • Jos termissä on vain numeerisia arvoja, tulkitaan ajanjaksoksi (Numeeriset arvot: kts. 648 osakenttä $a),
     • Tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 648 #7 $a  $2yso/fin
    • Jos kyseessä sulkutarkenteellisen termin alkuosa eli sulkutarkenteeton muoto
     • Tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 650 #4 $a <termi>, eli toinen indikaattori on “4” ja poistetaan $2 osakenttä

     • Tuotetaan kenttä tarkistuslistalle, virhekoodi 4

    • Muut termit siirretään kenttään 653 #0 $a <termi> 
    • Tulostetaan alkuperäinen kenttä tarkistuslistalle, virhekoodi 1
    Tarkistetaan löytyykö termi jo 653 kentästä
     • Jos termi löytyy 653 kentästä poistetaan vanha kenttä ja tulostetaan kuten alla
      • MARC kenttä 653#0$a,  toinen indikaattori 0, termi aina osakenttään $a
     • Jos termi oli ketjussa niin tuotetaan kukin termi erikseen omaan 653-kenttäänsä
      • Musiikkiaineistossa saman kentän osakentistä tuotettuihin kenttiin lisätään osakenttä $8 samalla järjestysnumerolla varustettuna.

650 Osakenttä $y, $d (aika)

 • Muut aineistot kuin musiikki ja elokuvat:
  • jos termissä on vain numeerisia arvoja (kts 648 osakenttä $a)
   • tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 648 #7 $a <termi> $2 yso/fin
  • Jos tekstiä sisältävä termi päättyy sallittuun merkkijonoon: [-luku, -luvut, -talet, -tal, eKr., jKr., fKr., eaa., jaa., e.a.a., j.a.a.]
   • tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 648 #7 $a <termi> $2yso/fin    tai $2yso/swe 
  • Ellei ole numero, niin onko ysa tai allärs -termi?

   • Jos ysan tai allärs paikkatermi, yso-paikat-termit 

   • Viedään kenttään 651 #7 $a <termi> $2 yso/fin $0 uri

   • Jos muu ysa ja allärs-termi, (esim. ysa  "aikakaudet" ja sen alakäsitteet)

   • Viedään kenttään 650 #7 $a <termi> $2 yso/fin $0 uri

   • Kaikki muut tekstimuotoiset termit 

   • Viedään kenttään 653 #0 $a <termi>, 
    tulostetaan alkuperäinen kenttä virheraporttiin, virhekoodi 1

650 Osakenttä $v (muoto)

 • Jos termi on “fiktio”

  • osakenttä poistetaan
  • Tulostetaan alkuperäinen kenttä tarkistusraporttiin, virhekoodi 6.
 • Jos kyseessä on slm-termi
  • Tuotetaan suomenkielinen slm termi kenttään 655 #7 $a  <termi> $2 slm/fin $0 uri
  • Tuotetaan ruotsinkielinen slm termi kenttään 655 #7 $a <termi> $2 slm/swe $0 uri
 • Jos ei ole slm-termi, mutta on ysan tai allärs paikkatermi
  • Tekstiaineistoissa
   • Tuotetaan ysan yso-paikat vastine kenttään 651 #7 $a <termi> $2yso/fin $0uri
   • Tuotetaan allarsin yso-paikat vastine kenttään 651 #7 $a <termi> $2yso/swe $0uri
  • Musiikki- ja elokuva-aineistoissa
   • Tuotetaan ysa/musa yso-paikat vastine kenttään 370 ## $g <termi> $2 yso/fin $0 uri
   • Tuotetaan allars/cilla yso-paikat vastine kenttään 370 ## $g <termi> $2 yso/swe $0 uri
 • Jos ei ole slm-termi, mutta on muu ysa tai allärs-termi
  • Tuotetaan ysa:n yso-vastine kenttään 650 #7 $a <termi> $2 yso/fin $0 uri
  • Tuotetaan allarsin yso-vastine kenttään 650 #7 $a <termi> $2 yso/swe $0 uri
 • Jos termi osuu useampaan ysa tai allärs-käsitteeseen
  • Tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 655 #4 $a <termi>
  • Tulostetaan alkuperäinen kenttä tarkistusraporttiin, virhekoodi 4
 • Kun termiä ei löydy slm, seko, ysa, tai allärs sanastoista

  • Tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 653 #6 $a <termi>

  • Tulostetaan alkuperäinen kenttä tarkistusraporttiin, virhekoodi 1

650 Osakenttä $c (tapahtuman paikka)

 • Useimmiten tässä on tieto virheellisesti. Mikäli on oikeasti tapahtuman paikka, niin osakentässä $d pitäisi olla tapahtuma-aika

  • Viedään kenttään:   — päätös kentästä on toistaiseksi vielä auki ---

650 Osakenttä $d (tapahtuma-aika)

 • Useimmiten tässä on tieto virheellisesti, kun pitäisi olla $y.  

  • viedään kenttään 651 $a <termi> $2 yso/fin $0 uri

 • Musiikki- ja elokuva-aineistossa 

  • viedään kenttään:   — päätös kentästä on toistaiseksi vielä auki ---

650 osakenttä $e (suhdetermi)

 • Pudotetaan koko osakenttä pois, sillä yksin tällä kentällä ei ole infoarvoa

 • Tulostetaan alkuperäinen kenttä (ketju) tarkistusraporttiin, virhekoodi 6.

650 osakenttä $g (muut tiedot)

 • alkuperäinen termi viedään 653 ## $a  <termi> osakenttään

 • Tulostetaan alkuperäinen kenttä (ketju) tarkistusraporttiin, virhekoodi: SUBFIELD_G

650 Muut osakentät

Jos löytyy näitä osakenttiä

 • Tuotetaan etukäteen erillinen listaus tällaisista kentistä Melindassa ja toimitetaan paikalliskantojen ylläpitäjille mahdollista korjausta varten

 • PÄÄTÖS

  • Jätetään koko ketju paikalleen, mutta muutetaan toiseen indikaattoriin 4 ja poistetaan osakenttä $2

  • Tulostetaan alkuperäinen kenttä virheraporttiin, virhekoodi: “SUBFIELD_NOT_ANALYZED” 

 • Esimerkiksi

  • ‡c - Tapahtumapaikka (ET)

  • ‡d - Tapahtuman aika (ET)

  • Muut tunnistamattomat osakentät

2.5 Kenttä 651 (paikka)

651 Osakenttä $a, $v, $x, $y, $z (paikkaketjut)

 • Verrataan termiä ja sen jälkeistä termiä kaikkiin skos:prefLabel, skos:altLabel

  • Jälkimmäinen termi pitää olla osakentässä $z

 • Kun termit löytyvät ysa tai allars sanastosta yhdistettynä muodossa “termi -- termi” ja ovat paikkatermi
  • ensimmäinen osakenttä vastaa ysa:ssa tai allärsissä auktorisoidun paikkaketjun osakenttää $a 
  • jälkimmäinen osakenttää $z.  
  • Ketju on ysa:n rdf-muodossa literaali: “a_termi”+” -- ”+”z_termi”.
  • Tuotetaan ketjun yso-paikat vastine kenttään 651#7$a.

  • Osakenttä $z ei käsitellä erikseen, vaan hypätään sen yli.

 • Huomautus: Jos paikkaketjussa on auktorisoimaton ketju Maa -- Kaupunki, molemmat käsitellään erikseen, vaikka kuvailtu sisältö käsittelisikin vain kaupunkia. Konversio ei puutu kuvailuun tällä tasolla.

 • Muissa tapauksissa kentät käsitellään erikseen

651 osakenttä $a, $x, $z

 • Kun kyseessä on ysa tai allärs paikkatermi

  • Tuotetaan yso-paikat vastine kenttään 651#7$a

 • Kun kyseessä on muu ysa tai allars -termi, ei paikka

  • Tuotetaan yso-vastine kenttään 650#7$a

 • Kun kyseessä ei ole ysa eikä allars termi

  • Jos termi alkaa numerolla ja on vain numeroita tai yhdysmerkki tai termi päättyy “sallittuun” tekstimuotoon (kts. 648 $a)

   • tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 648#4$a

  • Muut termit

   • Osakentissä a ja z alkuperäinen termi kenttään 653#5$a

   • Osakentässä x alkuperäinen termi kenttään 653#0$a

   • Vaihtoehto malli HULIB:  kun $a tai $z kenttä ei löydy ysa/allars sanastoista, säilytetään ketjun a ja z osakentät:  651#4, 2-osakenttä yso/fin tai yso/swe, ilman 0-osakenttää

  • Tulostetaan alkuperäinen termi ja kenttä virheraporttiin, virhekoodi 1

651 osakenttä $y (aika)

 • Jos termissä on vain numeerisia arvoja (kts 648 osakenttä $a),  tai

 • Jos tekstiä sisältävä termi päättyy sallittuun merkkijonoon: [-luku, -luvut, -talet, -tal, eKr., jKr., fKr., eaa., jaa., e.a.a., j.a.a.]

  • Tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 648 #7 $a <termi> $2 yso/fin

  • $2 oakenttään tunnisteeksi yso/fin tai yso/swe, Ei tulosteta $0 osakenttää

 • Ei numeerinen teksti, onko ysa tai allärs -termi?

  • Jos ysan tai allärs paikkatermi

   • Tuotetaan vastaava yso-paikat-termi kenttään 651 #7 $a $2 yso/fin $0 uri

  • Jos muu ysa ja allärs-termi

  • Kaikki muut tekstimuotoiset termit 

   • Tuotetaan termi kenttään 653 #0 $a <termi>  

   • tulostetaan alkuperäinen kenttä tarkistusraporttiin, virhekoodi 1.

651 osakenttä $v (muoto)

 • käsitellään, kuten 650-kentän osakenttä $v

651 muut osakentät

 • käsitellään, kuten 650-kentän muut osakentät

2.6 Kenttä 655 (muoto)

 

Termi tarkistetaan vain slm- tai seko-sanastosta, paitsi osakentässä $z, jossa tarkistetaan onko kyseessä ysa tai allärs paikkatermi.

655 osakenttä $a, $x, $v

 • Jos kyseessä on musiikkiaineisto:

  • toimitaan, kuten 650-kentässä, mutta ei katsota "aiheet"-sanoja

 • Jos termi on “fiktio

  • osakenttä poistetaan

  • Tulostetaan alkuperäinen kenttä tarkistusraporttiin, virhekoodi 6

 • Jos kyseessä on slm-termi

  • Tuotetaan suomenkielinen slm termi kenttään 655 #7 $a <termi> $2 slm/fin $0 uri

  • Tuotetaan ruotsinkielinen slm termi kenttään 655 #7 $a <termi> $2 slm/swe $0 uri

 • Jos termi on "kokoelmat"

  • Tuotetaan slm-termi "kokoomateokset" kenttään 655 #7 $a <termi> $2 slm/fin $0 uri
 • Kun termiä ei löydy slm sanastosta

  • talletetaan alkuperäinen termi kenttään 653 #6 $a <termi>

  • Tulostetaan alkuperäinen kenttä tarkistusraporttiin, virhekoodi 1

655 Osakenttä $b

 • Kun termi on ysa tai allars -termi

  • Tuotetaan ysa-termin yso-vastine kenttään 650#7$a $2yso/fin $0uri

  • Tuotetaan allärs-termin yso-vastine kenttään 650#7$a $2yso/swe $0uri

  • (esim. väitöskirjan tutkimusala /J.Tuohiniemi)

 • Kun kyseessä on muu termi   

  • Tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 653#0$a

655 Osakenttä  $y

 • 655 $y-osakenttien ajanmääreet ovat luomisaikoja

 • Ei tehdä sisällöntarkistusta

  • Tuotetaan alkuperäinen termi suoraan kenttään 388 ## $a $2 yso/fin

655 Osakenttä $z

 • Jos $a osakenttä on elokuvat (slm:s1175) tai joku sen alakäsitteistä, niin $z-osakentässä on ysa-paikka, kyseessä on tuotantomaa 
  • Talletetaan yso-paikat vastine kenttään 257 ## $a <termi> $2 yso/fin $0
  • Mikäli paikkatermi ei löydy sanastoista, se viedään ilman sanastotunnusta
   • Tuotetaan alkuperäinen termi suoraan kenttään 257 ## $a <termi> 

 • Muissa aineistoissa 655 $z osakenttään on merkitty luomispaikka

 • Tarkistetaan onko ysa tai allars paikkatermi

  • Kun termi on ysa tai allars paikkatermi

   • Tuotetaan ysa-paikan yso-vastine kenttään 370 ## $g <termi> $2yso/fin $0uri 

   • Tuotetaan allars-paikan yso-vastine kenttään 370 ## $g <termi> $2yso/swe $0uri 

  • Kun termi ei ole paikkatermi, mutta on numeerinen kenttä

   • Käsitellään kuten $y osakenttä: Tuotetaan alkuperäinen termi kenttään 388 ## $a $2 yso/fin
  • Muussa tapauksessa

   • Ei tehdä muuta sisällöntarkistusta

   • Tuotetaan alkuperäinen termi suoraan kenttään 370 ## $g <termi>

 • No labels