Ajankohta: 8.9.2020 klo 12-15 

Osallistujat: Kuvailun asiantuntijaryhmien (Kustin, Kumean, Muusan, Siskun ja Toikun) jäsenet

Paikka: järjestetään kokonaan etäyhteydellä.

Etäyhteys: etäyhteyslinkki ilmoittautumisen yhteydessä

Muistiinpanot: Minna Kantanen


Ohjelma:

12.00-12.30 Kuvailuryhmien esittelyt (5 min per ryhmä) / Ryhmien puheenjohtajat

Muistiinpanot:
-Kuvailun tiedotuspäivä pidetään keväällä 2020

12.30-13.15 RDA-linjaukset

Muistiinpanot:
-RDA Toolkitin 16.92020 julkauistussa versiossa on jo mukana suomalaisia tekstejä, seuraava päivitys 12/2020.
-RDA Registryn termit päivittyvät myös 12/2020, mutta uuden RDA-version mukaiset termit otetaan käyttöön vasta samalla kuin uusi RDA Toolkit.
-Suomennosten väljennetty aikataulu
-Koulutus ja viestintä uudesta RDA:sta yhteistyössä kuvailuryhmien kanssa

 • Keskustelua ja kuvailuryhmien kommentit (30 min)

Muistiinpanot

 • Toiku:
  -Toimijakuvailuverkostoon kuuluu kirjastojen lisäksi myös muiden KAM-sektorien edustajia. Yhteistyö sektorirajojen yli on koettu hyödylliseksi.
  -Pakollisten elementtien linjauksissa on pyritty ottamaan huomioon erilaisten kuvailuorganisaatioiden tarpeet
 • Kusti:
  -Kuvailutasojen pohdintaa: pakollinen / ehdollisesti pakollinen (elementti voi pakollinen aina tietylle aineistolle/tietyn tyyppiselle organisaatiolle, esim. Kansallisbibliografia ...)
 •  KUMEAn kommentit
 • Muusa:
  -Tarkistettu aiemmat linjaukset teos-  ja ekspressioentiteeteista eli on käyty läpi aiemmat Luumun tekemät linjaukset ja verrattu niitä Kuvailusääntöpalvelun tekemiin uusiin. Joitakin vanhoja linjauksia on muokattu tai poistettu ja mietitty uusia linjaustarpeita.
  -Seuraavaksi käsitellään linjaukset, joita ei mukana aiemmassa RDA Toolkitissä eli Teoksen ja ekspression hakutiedot aggregoivissa teoksissa. Hakutiedot ovat ehkä jäämässä paikallistasolle, pelkästään eri maiden kuvailuryhmien ohjeistettaviksi.
 • Sisku:
  -Siskulla ei ole ollut linjattavaa tähän mennessä käsiteltyihin uuden RDA:n kuvailuentiteetteihin, mutta Siskua tarvitaan ajan ja paikan linjauksissa kun ne ovat ajankphtaisia.


13.15-13.30 Tauko

13.30-14.15 Finnan teosavain, toimijahaku, rajaustarpeet ja hakuehdotukset kuvailijan näkökulmasta


14.15-15.00 YSA/YSO-konversion jälkityöt


Loppusanat / Nina Hyvönen
 • No labels