Haku työtiasta: 

Kirjastoverkko siirtyi vuonna 2019 Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta YSAsta sekä sen ruotsinkielisestä vastineesta Allärsista käyttämään Yleistä suomalaista ontologiaa YSOa Melinda metatietovarannon sisällönkuvailussa.

Monikielinen YSO tuo YSAn ja Allärsin keskeiset ominaisuudet verkkoajan järjestelmien hyödynnettäviksi sekä rikastaa näitä ominaisuuksia edelleen. Johtoajatuksena on ollut, että YSOn myötä ontologioilla kuvailtuja sisältöjä voidaan hyödyntää tehokkaammin moderneissa tiedonhakujärjestelmissä kuten Finnassa. Lisäksi moniin muihin sanastoihin linkitetyn YSOn myötä kirjastojen tietosisällöt yhdistyvät osaksi koko julkisen sektorin tietoverkostoa. Tätä kautta mahdollistetaan uusia tapoja löytää ja hyödyntää erilaisia sisältöjä tiedontuottajatahosta riippumatta.

Kansalliskirjasto on konvertoinut Melindan ja Voyager-kirjastojen paikalliskannat (mukaanlukien Voyagerista Kohaan siirtyneet) sekä tarjoaa konversio-ohjelman muiden kirjastojen käyttöön.

Lue lisää: YSAsta YSOon kirjastoissa: miksi ja miten

Siirtymään liittyvät kysymykset ja palaute: [email protected]

Konversiosäännöt

Keskustelu konversiosta Foorumissa

Suositukset ja lausunnot

Konversioiden valmistelu

Blogi

Kansalliskirjaston tekemät paikalliskantojen konvertoinnit on saatettu loppuun. Okko Vainonen esitteli konversion jälkitoimia kuvailun asiantuntijaryhmien työpajassa: 2020 syksyn työpaja 1.  Esitys on nähtävissä Doriassa http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020091069227 http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020091069227  Esityksessä käytiin läpi konversion jälkeen tarvittavia toimenpiteitä ja esiteltiin konversio-ohjelman tuottamien lokitiedostojen sisältöä. Konversio-ohjelma on edelleen käytettävissä.…
Konversioiden edistymistä voi seurata  Paikalliskantojen konversioiden tilanne -sivulla, jota päivitetään tilanteen mukaan.  Ensin konvertoidaan Almaan 1. aallossa siirtyvät Voyageria käyttävät kirjastot (tavoite saada nämä konvertoitua 8.11. mennessä)

Viestintä ja koulutus

Toteutunut aikataulu

  • Sanastojen konversiosäännöt ja YSO-mappaus (ml. ketjujen purku), joulukuu 2018.
  • Tekstiaineistojen konversiosäännöt: maaliskuu 2019.
  • Musiikkianeistojen konversiosäännöt: toukokuu 2019
  • YSAn ja Allärsin päivitys päättyi: toukokuu 2019
  • YSO ja SLM sanastot käytettävissä Asterissa: toukokuu 2019
  • Melinda-tietokannan konversio (YSA-, Allärs-, Musa- ja Cilla-termit): heinäkuu 2019
  • Voyager-paikalliskantojen konversiot: elokuu 2019-joulukuu 2019.  
  • Koha-paikalliskantojen konversiot:  syyskuu 2019-kesäkuu 2020.
  • Melindan ja paikalliskantojen konvertoitumattomien termien läpikäynti ja korjaukset eli jälkityöt: konversion jälkeen


YSOn käyttöönotto kuvailuvälineissä

YSOn voi saada käyttöönsä usealla tavalla. Helpoin ja suositeltava tapa on kytkeä Finto-palvelun rajapinnat (api.finto.fi) omaan kuvailujärjestelmään, jolloin mitä tahansa Finton sanastoa voidaan käyttää suoraan lähteestä aina ajan tasalla olevana versiona. Näin toimivat jo nyt esimerkiksi Axiellin Aurora-järjestelmää käyttävät kirjastot.

Jos käytössä olevaan järjestelmään ei voida kytkeä Finton rajapintoja, voidaan YSO tuoda järjestelmän sisäiseksi sanastoksi. MARC-formaattia käyttävissä kirjastoissa tämä tarkoittaisi YSOn käsitteiden muuntamista auktoriteettitietueiksi, joita voidaa käyttää kuvailussa samaan tapaan kuin YSAn käsitteitä (niillä joilla YSA on ollut järjestelmässä).

YSOa voidaan käyttää myös suoraan Finton selailukäyttöliittymän kautta, jolloin käsitteiden tunnisteet ja/tai termit kopioidaan Fintosta kuvailtaviin tietueisiin. Tämä ei kuitenkaan ole tehokas ratkaisu kuvailua täysipäiväisesti tekeville.

  • Finton monikieliset YSO sekä SLM ontologiat on tuotettu MARC-muotoon ja ovat molemmat Melinda-kuvailijoiden käytettävissä Asterissa. YSO:n käsitteiden englanninkieliest termit näkyvät  auktoriteettitietueen 750 ja 751 riveillä.