"Kuvailun sietämätön keveys"
  Paikka: Helsingin yliopiston Kielikeskuksen Juhlasali, Fabianinkatu 26, 3. krs.
  Kellonaika: klo 9.30-17
  Aamupäivät teoriaa ja tiedotusta, iltapäivät käytännön esimerkkejä
  Järjestäjät: Kuvailun kansalliset asiantuntijaryhmät eli Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä KUMEA, Kuvailustandardiryhmä KUSTI, Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä MUUSA sekä Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä SISKU.

Päivä 1:

Puheenjohtaja: Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto

 9.30 Avaus - Nina Hyvönen, kuvailuryhmien koordinoija

 9.45 Kuvailun keventäminen/sujuvoittaminen (1,5 h:n sessio)

  • RDA-lähtöisten kevennysten esittely - Marja-Liisa Seppälä, Kuvailustandardiryhmä (20 min)
  • Kuvailun sujuvoittamisen suunnitelmat:
   • Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän (Pia Backman & Katja Hyvärinen, 25 min), Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän (15 min, Tarja Turunen, pj) ja Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmän (Jaakko Tuohiniemi, 15 min) puheenvuorot


11.15 Kuvailu yleisissä kirjastoissa - Kaisa Hypén, Turun kaupunginkirjasto ja Marjut Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto (30 min)

 

11.45-12.45 LOUNAS (omakustanteinen) 

 

12.45 Finnan aineistotyyppiratkaisut - Finnan kehityspäällikkö Erkki Tolonen & Riitta Peltonen, Kansalliskirjasto (30 min) 

13.15 Tietoiskuja (30 min)

  • Supistettu UDK - Jarmo Saarikko, Kansalliskirjasto  (10 min)
  • Sanastomuutokset: YSA/YSO, Lajityyppi- ja muotosanasto jne. - Mirja Anttila, Kansalliskirjasto (10 min)
  • Kysely kiinteämittaisten kenttien käytöstä kirjastoissa - Minna Kantanen, Kansalliskirjasto & Tarja Turunen, Itä-Suomen yliopiston kirjasto (10 min)

13.45 KAHVI

14.05 Esimerkkitietueita - Ulla Ikäheimo, Minna Kantanen & Kiti Vilkki-Eriksson, Kansalliskirjasto 

 • Linjauksiin liittyvät kuvailuesimerkit
 • Esimerkkitietueet kuvailutasoista

-17.00

 

Päivä 2:

Puheenjohtaja: Sirpa Janhonen, KUMEA

 9.30 Kuvailun rakenteen kehittäminen (1,5 h:n sessio)

  • Uudet avaukset kuvailun rakenteen muutoksessa - Osma Suominen, Kansalliskirjasto (30 min): Bibframe-tilanne ja Fennican avauksessa tuotetut teostietueet

  • RDA:n rakenteen mukaiseen kuvailuun siirtymisen vaikutukset nykyisiin tietueisiin - Marja-Liisa Seppälä, Kuvailusääntöpalvelu (20 min)

  • Melinda-näkökulma teos- ja ekspressiotietueiden tekemiseen - Ulla Ikäheimo, Melinda-palvelu (10 min)
  • Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän näkökulma kuvailun rakenteen uudistamiseen sisällönkuvailuohjeen pohjalta - Jaakko Tuohiniemi, Sisku-ryhmä (15 min)

11.00 Käyttöoikeusmetatieto (1 h:n sessio)

  • Käyttöoikeuksien metatietojen taustaa - Juha Hakala, Kansalliskirjasto (15 min)
  • Uudistettu Käyttöoikeuksien metatieto-ohje - Ulla Ikäheimo, KUMEA-työryhmä (15 min)
  • Kuvailijan näkökulma - Mervi Kivirinta, DIAK (15 min)
  • Finnan näkökulma - Maria Virtanen & Piia Naukkarinen, Finna (15 min)


12-13 LOUNAS (omakustanteinen)

13.00 Tietoiskut (30 min)

  • ISNI-tunnus ja toimijoiden kuvailu - Martin Engberg, Toimijakuvailupalvelu, Kansalliskirjasto (10 min)

  • Tilanne uudistuvassa RDA:ssa (3R) - Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto, Kuvailusääntöpalvelu (10 min)
  • Kirjastojärjestelmätilanne kuvailun näkökulmasta - Nina Hyvönen (10 min)


13.30 KAHVI

13.50 Esimerkkitietueita: 

  • Teoksiin ja ekspressioihin liittyvät esimerkkitietueet:
   • HuLibin Raamatun teostietueet - Ville Huhtala, Helsingin yliopiston kirjasto
   • Musiikin teostietueet - Tapani Moisio, Kansalliskirjasto
  • Esimerkkejä käyttöoikeuksien merkitsemisestä  - KUMEA-työryhmä
    

   -16.30

 

 

 • No labels