Paikka: Helsingin yliopiston Kielikeskuksen Juhlasali, Fabianinkatu 26, 3. krs.
  Kellonaika: klo 9.30-17
 • Aamupäivät teoriaa ja tiedotusta, iltapäivät käytännön esimerkkejä

 

Päivä 1:

Puheenjohtaja ?

 • Avaus - Nina Hyvönen, kuvailuryhmien koordinoija
 • Kuvailun keventäminen/sujuvoittaminen (1,5 h:n sessio)
  • RDA-lähtöisten kevennysten esittely - Marja-Liisa Seppälä, Kuvailustandardiryhmä (20 min)
  • Kuvailun sujuvoittamisen suunnitelmat:
   • Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän (Kumea), Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän ja Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmän puheenvuorot - Ketkä? (15 min/ryhmä)
   • Myös ruotsinkielinen osuus, esim. Kumean puheenvuoron yhteydessä - Kuka? (10 min)
 • Yleisten kirjastojen kuvailutuotannon muutos (1 h:n sessio) 
  • Ulkoistettu kuvailutuotanto, valmiin metatiedon saaminen julkaisualalta ja järjestelmämuutos - Kaisa Hypen, Turun kaupunginkirjasto ja Marjut Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto? (30 min)
  • Kommenttipuheenvuoro? - Kuka? (15 min)
 • Tietoiskuja (40 min)
  • UDK-summary - Kuka? (10 min)
  • Sanastomuutokset: YSA/YSO, Lajityyppi- ja muotosanasto jne. - Kuka? (10 min)
  • Finnan aineistotyyppiratkaisut - Kuka? (10 min)
  • Kysely kiinteiden kenttien käytöstä kirjastoissa - Kuka? (10 min)
 • Esimerkkitietueita: (3 h)
  • Session suunnittelu Melinda- ja Kansallisbibliografia-palvelussa? 
   • kevät demoavat ja mitä
  • Linjauksiin liittyvät kuvailuesimerkit - kuka?
   • ml. keventämislinjaukset
  • Esimerkkitietueet kuvailutasoista - kuka
  • Mitä muuta?

Päivä 2:

Puheenjohtaja?

 • Kuvailun rakenteen kehittäminen (1,5 h:n sessio)
  • RDA:n rakenteen mukaiseen kuvailuun siirtymisen vaikutukset nykyisiin tietueisiin - Marja-Liisa Seppälä, Kuvailusääntöpalvelu (15 min)
  • Melinda-näkökulma teos- ja ekspressiotietueiden tekemiseen - Kuka?, Melinda-palvelu (15 min)
  • Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän näkökulma kuvailun rakenteen uudistamiseen sisällönkuvailuohjeen pohjalta - Jaakko Tuohiniemi, Sisku-ryhmä (15 min)
  • Uudet avaukset kuvailun rakenteen muutoksessa - Osma Suominen?, Kansalliskirjasto (30 min)
   • Bibframe-tilanne, Fennican avauksessa tuotetut teostietueet ja Finna-näkökulma asiaan
 • Käyttöoikeusmetatieto (1 h:n sessio) 
  • Kumean alustus - Kuka? (30 min)
  • Kommenttipuheenvuoro? - Kuka? (15 min) 
 • Tietoiskut (30 min)
  • Toimijakuvailupalvelun ohje - Katerina Sornova?, Toimijakuvailupalvelu (10 min)
  • Tilanne uudistuvassa RDA:ssa (3R) ja normaali muutosprosessi termeissä, linjauksissa ja käännöksissä - Marja-Liisa Seppälä, Kuvailusääntöpalvelu (10 min)
  • Kirjastojärjestelmätilanne kuvailun näkökulmasta - kuka? (10 min)
 • Esimerkkitietueita: (3 h)
  • Session suunnittelu Melinda- ja Kansallisbibliografia-palvelussa? 
   • ketkä demoavat ja mitä? 
  • Teoksiin ja ekspressioihin liittyvät esimerkkitietueet:
   • HuLibin Raamatun teostietueet - Ville Huhtala, Helsingin yliopiston kirjasto
   • Musiikin teostietueet - Tapani Moisio?, Kansalliskirjasto
  • Esimerkkiratkaisuja translitterointiongelmiin - Minttu Hurme?, Kansalliskirjasto
  • Esimerkkejä käyttöoikeuksien merkitsemisestä? - Kuka?
  • Mitä muuta?

 

 

 • No labels