Tällä sivustolla kerrotaan kuvailuyhteistyöstä, jossa Kansalliskirjasto on mukana. Sivuston tavoitteena on lisätä yhteistä ymmärrystä samassa kuvailun ekosysteemissä toimivien kumppaneiden kesken.

Yhteistyö kuvailutietojen tuottamisessa on linkitetyn datan ympäristössä entistä tärkeämpää. Käyttämällä yhteisiä standardeja, sanastoja, tunnisteita, metatietovarantoja ja välineitä kuvailutietojen tuotanto tehostuu ja niiden laatu paranee.

Kansalliskirjasto on kuvailuyhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten metatiedon tuottajien ja tuotantoa ohjaavien tahojen kanssa. Kotimaassa keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat kirjastot, arkistot, museot, julkaisuala ja  tutkimusorganisaatiot. Yhteistyötä tehdään myös muiden julkishallinnon metatietotoimijoiden kanssa.

Kansainvälisesti tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat metatiedon osa-alueiden kehittämisverkostot ja kansalliskirjastot, jotka ovat vastuussa oman maansa julkaisujen sekä niihin liittyvien toimijoiden, paikkojen ja aiheiden kuvailusta.

  

Kysymykset ja kommentit kuvailuyhteistyöstä voi lähettää palveluosoitteeseen: kuvailuyhteistyo-posti[ät]helsinki.fi