Blog

Kuvailun ohjesivut on siirretty uudelle wikialustalle XWikiin. Uusilla sivuilla tehdään vielä jonkin verran korjauksia, kuten linkkien päivitystä, mutta ohjeita voi alkaa jo käyttää.

Muutos koskee seuraavia sivustoja:Pääsy ohjesivuille HY Wikissä päättyy kokonaan 15.2.2024. Sen jälkeen vanhoista osoitteista on uudelleenohjaus XWiki-osoitteisiin. Uudet osoitteet kannattaa päivittää selainten kirjanmerkkeihin ja kirjastonne ylläpitämien ohjeiden linkkeihin mahdollisimman pian.

Kuvailun ohjesivut ovat julkisia ja kaikkien käytössä, mutta ohjeiden kommentointimahdollisuus on vain rekisteröityneillä käyttäjillä. XWikin sivuille rekisteröidytään ja kirjaudutaan oikean yläkulman hampurilaisvalikosta. Jos olit rekisteröitynyt HY Wikiin, käyttäjätunnuksesi on siirtynyt XWikiin. Salasana on kuitenkin asetettava uudelleen ensikäytön yhteydessä. Jos käyttäjätunnuksessasi on erikoismerkkejä (piste ja useimmat erikoismerkit), ne ovat muuttuneet siirrossa alaviivaksi '_' (esimerkiksi käyttäjätunnus minna.canth muuttuisi muotoon minna_canth). Korkeakoulujen Haka-tunnuksilla kirjautuminen XWikiin onnistuu ilman rekisteröitymistä.


Lisätietoja kuvailun asiantuntijaryhmiltä: 

kumea-posti (at) helsinki.fi 
muusa-posti (at) helsinki.fi
sisa-posti (at) helsinki.fi 

Kuvailun ohjesivut siirretään uudelle alustalle XWikiin helmikuun puoliväliin mennessä. Ohjesivujen siirto johtuu siitä, että Helsingin yliopisto luopuu nykyisen wikin alustapalvelusta kustannussyistä. Kaikki HY Wikin julkiset sivustot siirretään avoimeen lähdekoodiin perustuvalle XWiki-alustalle. Nykyisiin ohjeisiin tulee päivityskatko 29.1.2024 alkaen, mutta ohjeet ovat kuvailijoiden käytössä normaalisti. Päivityskatkon aikana ohjeiden ylläpitäjät muokkaavat ohjeita uudella alustalla. Kun tarvittavat korjaukset on tehty, ohjesivut avataan uusissa osoitteissa. Uusista osoitteista tiedotetaan heti, kun ne ovat käytettävissä.

Siirto koskee seuraavia sivustoja:

sekä näitä vanhoja ohjesivuja, joita ei enää ylläpidetä:

Lisätietoja kuvailun asiantuntijaryhmiltä: 

kumea-posti (at) helsinki.fi 
muusa-posti (at) helsinki.fi
sisa-posti (at) helsinki.fi 

Kuvailuryhmien RDA-sovellusohjeet on siirretty uudelle wikialustalle. RDA-sovellusohjeet löytyvät nyt osoitteesta https://wiki.helsinki.fi/x/_S91Fw 

Sivustolta löytyvät kaikki kuvailun asiantuntijaryhmien (KUMEA, Muusa, Sisku) kirjastoaineistojen kuvailuohjeet. Lisäksi Toimijakuvailupalvelun ylläpitämät toimijoiden kuvailuohjeet on linkitetty sivustolle. Huomioithan, että ohjeiden nimiin on tullut muutoksia. Kuvailuryhmät päivittävät parhaillaan linkkejä, joten osa uusien sivujen linkeistä ei vielä toimi.  

Uudistuksen tavoitteena oli saada kaikki ohjeet samaan paikkaan, jolloin ohjeet ovat helpommin löydettävissä ja niiden ylläpito helpottuu. Sivustoon liittyvää palautetta voi antaa esimerkiksi wikin kommenttitoiminnolla. 

Vanhoja ohjesivuja ei enää päivitetä ja pääsy vanhoille sivuille päättyy kokonaan 31.3.2022. Muistattehan siis päivittää kirjastonne ylläpitämiin ohjeisiin linkit uudelle RDA-sovellusohjesivustolle.  

Lisätietoja: 

  • Minna Kantanen, minna.kantanen (at) helsinki.fi 

Ja kuvailun asiantuntijaryhmät: 

  • KUMEA kumea-posti (at) helsinki.fi 
  • Muusa muusa-posti (at) helsinki.fi 
  • Sisku sisa-posti (at) helsinki.fi 

Kuvailun asiantuntijaryhmien RDA-ohjesivut siirretään yhteiselle wikialustalle vuodenvaihteessa. Siirron tavoitteena on saada kaikki ohjeet samaan paikkaan, jolloin ohjeet ovat helpommin löydettävissä ja niiden ylläpito helpottuu. Siirto käynnistyy tiistaina 14.12., ja uusi sivusto on käytössä 17.1.2022 alkavalla viikolla. 

Asiasta tiedotetaan tarkemmin tammikuun 2022 alkupuolella. 

Lisätietoja: Minna Kantanen, [email protected] 

Suomessa tehtävää kirjastoaineistojen kuvailutuotantoa koordinoidaan ja kuvailun muutoksia viedään eteenpäin kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien avulla. Ryhmien kokoonpanot tarkistetaan kaudelle 2020-2021. Jos olet kiinnostunut, kysy esimieheltäsi lupa osallistumiseen ja ilmoittaudu pikimmiten ehdolle ottamalla yhteyttä kuvailuryhmien yhteyshenkilöihin:


Kuvailustandardiryhmä: [email protected]  

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (KUMEA): [email protected]  

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä: [email protected]  

Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä (Muusa): [email protected]  


Lisätietoja ryhmistä löydät kuvailuyhteistyön asiakaswikistä: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=85463356

  

Kunkin kirjastosektorin (yliopistokirjastot, ammattikorkeakoulukirjastot, yleiset kirjastot ja erikoiskirjastot) johtoryhmä tai neuvosto nimeää omat edustajansa ryhmiin Kansalliskirjaston esittelystä. Edustajien tehtävänä on tuoda esille oman sektorinsa tarpeita kuvailun kehittämisen suhteen ja välittää tietoa kokouksissa käsitellyistä asioista omille sidosryhmilleen.

Kuvailun kansalliset asiantuntijaryhmä (Kusti, Kumea, Sisku ja Muusa) selkeyttivät ryhmien välisiä rooleja ja suhteita sekä kollektiivista päätöksentekoprosessia viidellä kuvalla, jotka esiteltiin Tiedonhallinnan ohjausryhmän kokouksessa 28.11.2018. Ohjausryhmä hyväksyi kuvaukset sekä ehdotuksen päätöksentekoprosessista. Ks. kuvat ja päätöksentekoprosessi.

Kuvailuryhmillä on keskeinen rooli kuvailun tulevien ja käynnissä olevien muutosten sisäänajossa suomalaisiin kirjastoihin. Kuvailuryhmät jatkavat muutosviestinnän tehostamisen suunnittelua vuonna 2019, jotta kaikki Suomen kirjastot ovat ajantasalla muutosten vaikutuksista kirjastojen tulevaisuuteen.

Kuvailuryhmien puolesta,
Marja-Liisa Seppälä

Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä aloittanut toimintansa

Vuoden 2017 lopussa lakanneiden MusaMelinda-työryhmän ja Valtakunnallisen musiikin luetteloinnin ja sisällönkuvailun Luumu-ryhmän tilalle perustettu Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä (Muusa) on aloittanut toimintansa pitämällä ensimmäisen kokouksensa 8.2.2018.

Kansalliskirjaston koordinoimassa Muusa-ryhmässä on 11 jäsentä eri kirjastosektoreilta, ja sen toiminta-alaan kuuluvat kaikki musiikin kuvailuun liittyvät kysymykset. Ryhmän vastuulla ovat mm. Yleisen suomalaisen asiasanaston ja Suomalaisen lajityyppi- ja muotosanaston musiikkitermistön ja Suomalaisen esityskokoonpanosanaston ylläpitäminen, RDA:n musiikkia koskevien linjausten valmistelu, Melindan kuvailukäytäntöjen yhtenäistäminen varsinkin musiikkiaineiston osalta sekä kaikki muukin musiikin kuvailun kehittämisen kannalta keskeinen yhteistyö erityisesti kotimaisten kuvailun asiantuntijaryhmien kanssa. Ryhmän puheenjohtajaksi ensimmäiselle kaksivuotiskaudelle valittiin Jaakko Tuohiniemi (Helsingin yliopiston kirjasto) ja sihteeriksi Katerina Sornova (Kansalliskirjasto).

Muusan vasta-avatut ja vielä työn alla olevat kotisivut löytyvät Kiwi-wikistä osoitteesta https://www.kiwi.fi/display/muusa/. Muusan sähköpostiosoite on [email protected].

Kansalliset kuvailun asiantuntijaryhmät kokoontuvat työpajaan 20.3.2018 miettimään kuvailun keventämisen seuraavia vaiheita. Kommentoinnin kohteena on Kuvailustandardiryhmän RDA:n pohjalta tekemä ehdotus kuvailua keventävistä linjauksista ja pakollisten elementtien karsimisesta. Työpajassa käsitellään myös muita kuvailua keventäviä näkökulmia, kuten MARC 21 -tallennuksen, kuvailuohjeistuksen ja kuvailuprosessien linjaamista.

Aiheesta pidetään webinaari loppukeväällä kirjastoille. 

Kansalliskirjaston kuvailua ohjaavat ryhmät, Kuvailustandardiryhmä, Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä KUMEA, Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä ja uusi musiikin asiantuntijaryhmä (MusaMelinda + Luumu-ryhmä) aloittavat uuden kaksivuotisen toimikauden vuoden 2018 alusta.

 Jäsenet ryhmiin nimittävät eri kirjastosektoreiden neuvostot SYN, AMKIT, YKN ja ErikN Kansalliskirjasto ehdotuksen pohjalta. Ehdotukset jäsenistä voi toimittaa kuvailuyhteistyo-postiin marraskuun alkuun mennessä.

 

Kuvailun ekosysteemin kuvailuyhteistyöstä tiedottavat sivut on avattu.

Kysymyksiä ja kommentteja kuvailuyhteistyöstä voit lähettää palveluosoitteeseen: kuvailuyhteistyo-posti[ät]helsinki.fi