Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmä suosittaa kirjastoille YSOn käyttöönottoa sisällönkuvailussa. Huhtikuussa 2017 julkaistu suositus on luettavissa kokonaisuudessaan oheisessa liitteessä: suositus.