Haku työtiasta: 

Kirjastoverkko on vuoden 2019 aikana siirtymässä Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta YSAsta sekä sen ruotsinkielisestä vastineesta Allärsista käyttämään Yleistä suomalaista ontologiaa YSOa.

Monikielinen YSO pyrkii tuomaan YSAn ja Allärsin keskeiset ominaisuudet verkkoajan järjestelmien hyödynnettäviksi sekä rikastamaan näitä ominaisuuksia edelleen. Johtoajatuksena on, että YSOn myötä ontologioilla kuvailtuja sisältöjä voidaan hyödyntää tehokkaammin moderneissa tiedonhakujärjestelmissä kuten Finnassa. Lisäksi moniin muihin sanastoihin linkitetyn YSOn myötä kirjastojen tietosisällöt yhdistyvät osaksi koko julkisen sektorin tietoverkostoa. Tätä kautta mahdollistetaan uusia tapoja löytää ja hyödyntää erilaisia sisältöjä tiedontuottajatahosta riippumatta.

Kansalliskirjasto konvertoi Melindan ja Voyager-kirjastojen paikalliskannat (mukaanlukien Voyagerista Kohaan siirtyneet) sekä tarjoaa konversio-ohjelman muiden kirjastojen käyttöön.

Lue lisää: YSAsta YSOon kirjastoissa: miksi ja miten

Siirtymään liittyvät kysymykset ja palaute: finto-posti@helsinki.fi

Konversiosäännöt

Keskustelu konversiosta Foorumissa

Suositukset ja lausunnot

Konversioiden valmistelu

Blogi

Tekstiaineistojen sekä musiikki- ja elokuva-aineistojen konversiosäännöt on yhdistetty yhdeksi dokumentiksi Bibiliografisten tietueiden konversiosäännöt YSAsta ja Allärsistä YSOon
YSO lisätty Asteriin
YSOn suomen- ja ruotsinkieliset termit ovat nyt Melinda-kuvailijoiden käytettävissä Asterissa. Samalla päivitettiin SLM-tietueet. Palautetta ja muita havaintoja lisätyistä tietueista voi antaa osoitteella: finto-posti at helsinki.fi  tai foorumilla: https://foorumi.kiwi.fi/c/asiasanastot-ja-ontologiat https://foorumi.kiwi.fi/c/asiasanastot-ja-ontologiat

Viestintä ja koulutus

 

YSOn käyttöönotto kuvailuvälineissä

YSOn voi saada käyttöönsä usealla tavalla. Helpoin ja suositeltava tapa on kytkeä Finto-palvelun rajapinnat (api.finto.fi) omaan kuvailujärjestelmään, jolloin mitä tahansa Finton sanastoa voidaan käyttää suoraan lähteestä aina ajan tasalla olevana versiona. Näin toimivat jo nyt esimerkiksi Axiellin Aurora-järjestelmää käyttävät kirjastot.

Jos käytössä olevaan järjestelmään ei voida kytkeä Finton rajapintoja, voidaan YSO tuoda järjestelmän sisäiseksi sanastoksi. MARC-formaattia käyttävissä kirjastoissa tämä tarkoittaisi YSOn käsitteiden muuntamista auktoriteettitietueiksi, joita voidaa käyttää kuvailussa samaan tapaan kuin YSAn käsitteitä (niillä joilla YSA on ollut järjestelmässä).

YSOa voidaan käyttää myös suoraan Finton selailukäyttöliittymän kautta, jolloin käsitteiden tunnisteet ja/tai termit kopioidaan Fintosta kuvailtaviin tietueisiin. Tämä ei kuitenkaan ole tehokas ratkaisu kuvailua täysipäiväisesti tekeville.

  • Finton monikieliset YSO sekä SLM ontologiat on tuotettu MARC-muotoon ja ovat molemmat Melinda-kuvailijoiden käytettävissä Asterissa. YSO:n käsitteiden englanninkieliest termit näkyvät  auktoriteettitietueen 750 ja 751 riveillä.