Virallset formaattisivut:   MARC 21 -etusivu | Bibliografiset tiedot  |  Asiasanakentät (6XX)

Luonnoksia esimerkeiksi  YSOn käytöstä MARC21 tietueissa

HUOM! nämä ovat projektissa laadittuja ehdotuksia eikä niitä ole vielä vahvistettu  varsinaisiin ohjeisiin ja formaattien esimerkeiksi

 

http://marc21.kansalliskirjasto.fi/bib/3XX.htm - 388 Luomisaika (T)

Aika-merkinnät odottavat tulossa olevan uuden standardin mukaista ohjeistusta. Kun ysa:n käytöstä on luovuttu, käytetään toistaiseksi yso/fin tunnistetta ilman 0-osakenttää

YSAYSO

388 2# ‡a 1950-luku ‡2 ysa

 

388 2# ‡a 1950-luku ‡2 yso/fin


http://marc21.kansalliskirjasto.fi/bib/53X-58X.htm
 - 567 Huomautus metodologiasta (T)

YSAYSO
567 ## ‡b tapaustutkimus ‡2 ysa567 ## ‡b tapaustutkimus ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p10982

http://marc21.kansalliskirjasto.fi/bib/6XX.htm - Asiasanakentät (6XX)

648 - Aikaa ilmaiseva termi asiasanana

Aika-merkinnät odottavat tulossa olevan uuden standardin mukaista ohjeistusta. Kun ysa:n käytöstä on luovuttu, käytetään toistaiseksi yso/fin tunnistetta ilman 0-osakenttää

648 YSA/AllärsYSO
648 #7 ‡a 1900-luku ‡2 ysa648 #7 ‡a 1900-luku ‡2 yso/fin
648 #7 ‡a 1860-talet ‡2 allars648 #7 ‡a 1860-luku ‡2 yso/swe
648 #7 ‡a 1920-1970 ‡2 ysa648 #7 ‡a 1920-1970 ‡2 yso/fin

 

650 - KONTROLLOIDUN ASIASANASTON ASIASANA (T)

YSO:ssa ei käytetä ketjutusta.

YSA (+Musa) ja ALLÄRSYSO

650 #7 ‡a kirjastot ‡x atk-järjestelmät ‡2 ysa

650 #7 ‡a kirjastot ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p2787

650 #7 ‡a atk-järjestelmät ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p14105

650 #7 ‡a taloushistoria ‡z Pohjoismaat ‡y 1700-luku ‡y 1800-luku ‡2 ysa

648 #7 ‡a 1700-luku ‡2 yso/fin

648 #7 ‡a 1800-luku ‡2 yso/fin

650 #7 ‡a taloushistoria ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p17789

651 #7 ‡a Pohjoismaat ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94350

650 #7 ‡a katt ‡x djurbeteende ‡2 allars

650 #7 ‡a katt ‡2 yso/swe ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p19378

650 #7 ‡a djurbeteende ‡2 yso/swe ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p18481

650 #7 ‡a viihdemusiikki ‡z Suomi ‡y 2000-2009 ‡2 ysa

Kun kyseessä on kirja tai artikkeli, joka käsittelee suomalaista musiikkia:

648 #7 ‡a 2000-2009 ‡2 yso/fin

650 #7 ‡a viihdemusiikki ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p8434

651 #7 ‡a Suomi ‡2  yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94426


Kun kyseessä on nuotti, äänite tai video:

370 ## ‡g Suomi ‡2  yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94426

388 1# ‡a 2000-2009 ‡2 yso/fin

655 #7 ‡a viihdemusiikki ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s421

650 #7 ‡a Titanic (laiva) ‡2 ysa

610 24 ‡a Titanic (laiva) 
(huom. termiä ei löydy YSAsta eikä YSO:sta)

650 #7 ‡a Finlandia-talo ‡2 ysa

650 #7 ‡a Finlandia-talo ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p15419
650 #7 ‡a olympialaiset ‡z Yhdysvallat ‡z Los Angeles ‡y 1984 ‡2 ysa

648 #7 ‡a 1984 ‡2 fast 

650 #7 ‡a olympialaiset ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p7930

651 #7 ‡a Yhdysvallat ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105078

651 #7 ‡a Los Angeles ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p107719

651 - MAANTIETEELLINEN NIMI ASIASANANA (T)

YSA/AllärsYSO
651 #7 ‡a Ranska ‡2 ysa651 #7 ‡a Ranska ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p104968
651 #7 ‡a Frankrike ‡2 allars651 #7 ‡a Frankrike ‡2 yso/swe ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p104968
651 #7 ‡a Ilomantsi ‡z Möhkö ‡2 ysa651 #7 ‡a Möhkö (Ilomantsi) ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p132576

655 - AINEISTON LAJITYYPPI/MUOTO HAKUTERMINÄ (T)

Tässä kentässä käytetään SLM sanastoa

VanhaSLM

655 #7 ‡a oppikirjat ‡2 ysa

655 #7 ‡a oppikirjat ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s633

655 #7 ‡a rikoskirjallisuus ‡2 ysa

655 #7 ‡a rikoskirjallisuus ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s911

655 #7 ‡a sarjakuvat ‡2 ysa

655 #7 ‡a sarjakuvat ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s356

655 #7 ‡a statistik ‡2 allars655 #7 ‡a statistik ‡2 slm/swe ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s276
655 #7 ‡a tilastot ‡2 ysa655 #7 ‡a tilastot ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s276


656 - AMMATTI HAKUTERMINÄ (T)

Kenttä ei ole käytössä Melindassa

YSA/AllärsYSO

656 #7 ‡a kuvaamataidonopettajat ‡2 ysa

656 #7‡a kuvaamataidonopettajat ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p7705
656 #7 ‡a informaatikot ‡2 ysa656 #7 ‡a informaatikot ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p3249

 

Musiikkiaineistojen RDA kuvailuohje

6. Fyysisen kuvailun jne. kentät (3XX)

370 PAIKKAMERKINTÖ (T) 

YSA/AllärsYSO
370 ## ‡g Suomi ‡2 ysa370 ## ‡g Suomi ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94426
370 ## ‡g Venäjä ‡2 ysa370 ## ‡g Venäjä ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94479

388 LUOMISAIKA (T)

Kun YSA:n käytöstä luovutaan eikä uutta standardia ole vielä vahvistettu, käytetään yso/fin tunnistetta ilman 0-osakenttää

YSA/AllärsYSO

046 ## ‡k 1994
388 1# ‡a 1990-talet ‡2 allars

(1990-luvulla sävelletty teos)

046 ## ‡k 1994
388 1# ‡a 1990-talet ‡2 yso/swe

388 1# ‡a 2000-2009 ‡2 ysa

(vuonna 2004 äänitetty ja julkaistu ekspressio)

388 1# ‡a 2000-2009 ‡2 yso/fin

 

9. Asiasanakentät (6XX)#9.Asiasanakent%C3%A4t(6XX)-650

650 KONTROLLOIDUN ASIASANASTON ASIASANA (T)

NykyinenEhdotus (J. Saarikko: )

Emotietueessa asiasanoilla luon­nehditaan julkaisukokonaisuuden, sen pääosan tai tärkeimpien osa-alueiden sisältöä.

Yksit­täisille osakohteille voidaan antaa omia asiasanoja, varsinkin jos laajem­massa kokoelmassa on vain jokin kappale, johon ko. asiasana so­veltuu (esim. elokuvamu­siikki).  Laajat teokset, kuten sinfoniat, asiasanoitetaan myös osakohteittain. Taidemusiikin kokoelmat, joissa musiikin laji saattaa vaihdella, asiasanoitetaan osakohteiden tasolla.

Emotietueessa asiasanoilla luon­nehditaan julkaisukokonaisuuden, sen pääosan tai tärkeimpien osa-alueiden aihetta. Soitinkokoonpanot kuvataan kentässä 382 käyttämällä Seko-sanaston termejä.

Yksit­täisille osakohteille voidaan antaa omia asiasanoja, varsinkin jos laajem­massa kokoelmassa on vain jokin kappale, johon ko. asiasana so­veltuu (esim. vuodenajat).  Laajat teokset, kuten sinfoniat, asiasanoitetaan myös osakohteittain. Taidemusiikin kokoelmat, joissa musiikin aihe saattaa vaihdella, asiasanoitetaan osakohteiden tasolla. Musiikin laji talletetaan kenttään 655.

 

 

YSO-sanaston käsitteitä ei ketjuteta.

NykyinenEhdotus (J.Saarikko)
Usein esiintyvät asiasanat ketju­tetaan paikan ja ajan määreillä. Nuottijulkaisuissa paikanmääreillä kuvataan kappa­leiden/teos­ten alkuperämaata, riippu­matta siitä minkä kielinen ko. nuottijulkaisu on.  Äänitteissä esittäjien ja esitetyn musiikin paikan- ja ajanmääreet saattavat olla keskenään erilaisia. Aikamääreinä käytetään vuosikymmeniä tai vuosisatoja. Tarvittaessa toistetaan koko kenttää, ei osakenttää ‡y.

Asiasanoituksessa sovelletaan Musiikin asiasanastoa (MUSA). Tarvittaessa tätä täydennetään Yleisellä suomalaisella asiasanastolla (YSA). Jos asiasanaketjussa on sovellettu molempia asiasanastoja, ensimmäinen asiasana eli päätermi määrää osakenttään ‡2 tallennettavan asiasanaston lyhenteen.

Nuottijulkaisuissa kappa­leiden/teos­ten alkuperämaa kirjataan kenttään 370 riippu­matta siitä minkä kielinen ko. nuottijulkaisu on.

Kun aika on aiheena, se kirjataan kenttään 648.

Äänitteissä esittäjien ja esitetyn musiikin paikan- ja ajanmääreet saattavat olla keskenään erilaisia. Aikamääreinä käytetään vuosikymmeniä tai vuosisatoja. Aikamääre kirjataan kenttään 388. Tarvittaessa toistetaan kenttää 388.

Kun paikka on kuvattavan teoksen aiheena, se merkitään kenttään 651.

Teoksen aiheen asiasanoituksessa sovelletaan YSO:a. Sanastotunnus valitaan termin kielen mukaan joko yso/fin tai yso/swe. 0-osakenttään merkitään aina käsitteen URI tunniste.

YSA/Allärs (sis. Musa/Cilla)YSO

650 #7 ‡a sinfoniat ‡z Suomi ‡y 1990-luku ‡2 musa
650 #7 ‡a sinfoniset runot ‡z Saksa ‡y 1890-luku ‡2 musa
650 #7 ‡a orkesterimusiikki ‡z Saksa ‡y 1890-luku ‡2 musa
650 #7 ‡a orkesterimusiikki ‡x jousiorkesterit ‡z Saksa ‡y 1800-luku ‡2 musa
650 #7 ‡a orkesterimusiikki ‡x jousiorkesterit ‡z Saksa ‡y 1900-1909 ‡2 musa
650 #7 ‡a sonaatit ‡x piano ‡z Suomi ‡y 2000-2009 ‡2 musa
650 #7 ‡a duot ‡x piano (2) ‡z Alankomaat ‡y 1950-luku ‡2 musa
(kaksi pianoa, kaksi soittajaa)
650 #7 ‡a duot ‡x piano ‡z Iso-Britannia ‡y 1830-luku ‡2 musa
(yksi piano, kaksi soittajaa)
650 #7 ‡a kvintetot ‡x yhtyeet ‡z Suomi ‡y 2000-2009 ‡2 musa
650 #7 ‡a kamarimusiikki ‡z Suomi ‡y 2000-2009 ‡2 musa
650 #7 ‡a tekno ‡z Suomi ‡y 2000-2009 ‡2 musa
650 #7 ‡a elektroninen populaarimusiikki ‡x tekno ‡z Suomi ‡y 2000-2009 ‡2 musa
650 #7 ‡a liturginen musiikki ‡2 musa
650 #7 ‡a kuoromusiikki ‡x sekakuorot ‡z Yhdysvallat ‡y 1970-luku ‡2 musa
650 #7 ‡a liturginen musiikki ‡x keskiaika ‡2 musa
650 #7 ‡a gregoriaaninen laulu ‡x keskiaika ‡2 musa

240 10 ‡a Pelimannit, ‡n op1; ‡o sovitettu, jousiorkesteri
382 01 ‡a piano
500 ## ‡a Musiikin esityskokoonpano: jousiorkesteri.
650 #7 ‡a piano ‡x sovitukset ‡2 musa
650 #7 ‡a sovitukset ‡x jousiorkesterit ‡2 musa
650 #7 ‡a orkesterimusiikki ‡x jousiorkesterit ‡z Suomi ‡y 1950-luku ‡2 musa

Oheiset 650-kentän esimerkit eivät kuvaa teoksen aihetta.

Esimerkkejä vastaava sisältö talletaan seuraaviin kenttiin:

‡a osakenttä:

 • 382 esityskokoonpano, sanastona SEKO TAI
 • 655 laji- ja muototyyppi, sanastona SLM

‡x osakenttä

 • 382 esityskokoonpano, sanastona SEKO TAI
 • 655 laji- ja muototyyppi, sanastona SLM

‡z osakenttä:

 • 370 luontipaikka, sanastona YSO-PAIKAT

‡y osakenttä:

 • 388 luontiaika, sanastona YSO

 650 #7 ‡a rock ‡z Suomi ‡y 1990-luku ‡2 musa 

EXPERIMENTAL - seuraavaa ei ole testattu:

MARC21 formaatti tarjoaa mahdollisuuden merkitä toisiinsa liittyvät aikaisemmin ketjutettuna esitetyt kentät linkittämällä ne keskenään osakentän 8 avulla

370 ## ‡81.2\x ‡a Suomi ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94426

388 #7 ‡81.3\x ‡a 1990-luku ‡2 yso/fin 

655 #7 ‡81.1\x ‡a rock ‡2 slm ‡0  http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1186

 • No labels

4 Comments

 1. Viihdemusiikki-esimerkissä voi kyse olla myös musiikkiteoksen genrestä, ei aiheesta, jolloin tulisikin näin:

  650 #7 ‡a viihdemusiikki ‡z Suomi ‡y 2000-2009 ‡2 musa

  370 ## ‡g Suomi ‡2  yso/fin

  388 1# ‡a 2000-2009 ‡2 fast

  655 #7 ‡a viihdemusiikki ‡2 slm

   

   

  1. Mielenkiintoista, korjasin tuohon muotoon. Näistä teostyyppisistä tai taiteenlajeista tosiaan voi tehdä monenlaisia kuvauksia.

 2. Alkuperäinen esimerkki oli oikein, jos kyseessä on suomalaisesta viihdemusiikista kertova artikkeli tai kirja. Mutta jos kyseessä on nuotti tai äänite tai video, joka on lajityypiltään suomalaista viihdemusiikkia, silloin tulisivat nuo esittämäni osakentät. Musiikissa tulee tämä ero.

  1. Kiitos Ulla!  Korjasin esimerkkiä vastaavasti. Tarkoitukseni oli käydä läpi muutkin formaatin ohjeen esimerkit ja täydentää tänne myöhemmin