Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä aloitti toimintansa Tiedonhallinnan ohjausryhmän alaisena vuonna 2016. Suomen yliopistokirjastojen neuvosto perusti vuonna 2008 sisällönkuvailun asiantuntijaverkoston, jonka kokoonpano laajeni vuonna 2011 käsittämään kaikki kirjastosektorit. Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä jatkaa verkoston toimintaa. Ryhmä kehittää suomalaisten kirjastojen sisällönkuvailutyötä, laatii suosituksia sekä järjestää sisällönkuvailukoulutusta. Ryhmä kokoontuu 3–4 kertaa vuodessa.

Ryhmän tehtävänä on

– seurata sisällönkuvailun mahdollisuuksien kehittymistä sekä niiden soveltamista kirjastoissa

toimia kirjastoverkon yhteisenä foorumina, jossa jaetaan kokemuksia ja kehitetään yhteisiä pelisääntöjä ja rakenteita

– tuottaa tietoa kirjastoverkolle päätöksenteon tueksi.

Jäsenet

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä koostuu yliopistokirjastojen, ammattikorkeakoulukirjastojen, erikoiskirjastojen ja yleisten kirjastojen edustajista.

Puheenjohtaja

Tarja Turunen (tarja-liisa.turunen @ uef.fi), Itä-Suomen yliopiston kirjasto 

Sihteeri

Satu Niininen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi), Kansalliskirjasto

Muut jäsenet

Mirja Anttila, Kansalliskirjasto

Hannele Dahl, Museoviraston kirjasto

Mari Ekman, Rovaniemen kaupunginkirjasto

Taru Fröjdholm, Centria-kirjasto

Maria Forsén, Åbo Akademis bibliotek

Ilkka Haataja, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kirjasto

Liisa Hilander, Turun yliopiston kirjasto

Outi Hintikka, BTJ (asiantuntijajäsen)

Susanne Holmlund, (Tritonia)

Tarja Mäkinen, Kansalliskirjasto

Jaakko Tuohiniemi, Helsingin yliopiston kirjasto 

Työryhmät

Lajityyppi- ja muotosanastoryhmä: Mirja Anttila, Maria Forsén, Ilkka Haataja, Liisa Hilander, Outi Hintikka, Marjut Puominen ja Satu Niininen.

Fiktioaineistotyöryhmä: Mari Ekman, Ilkka Haataja, Outi Hintikka, Marjut Puominen ja Jaakko Tuohiniemi.

UDK-työryhmä:|Mirja Anttila, Jaakko Tuohiniemi ja Tarja Turunen.

Viestintä

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmällä on sähköpostilista, joka on tarkoitettu sisällönkuvailuasioiden tiedottamiseen ja keskusteluun. Listan nimi on siskuvailu-lista (@helsinki.fi). Listalle toivotaan yliopistokirjastojen, yleisten kirjastojen, erikoiskirjastojen ja ammattikorkeakoulukirjastojen sisällönkuvailijoita. 

Liittyminen sähköpostilistalle

Sisällönkuvailuverkoston jäsenten käytössä on wiki-alue, jonka käyttö vaatii Haka-kirjautumisen (huom. vain verkoston jäsenille).

Kokoukset

AikaPaikkaMateriaali
25.1.2018Helsingin yliopiston kirjasto, Kaisa-talo, kokoushuone 2024
28.11.2017Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone
15.9.2017Kansalliskirjasto, Leipätehdas V503 (Kardemumma)
28.4.2017Kansalliskirjasto, Leipätehdas V620 (Kumina)
3.2.2017Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone
14.12.2016 Kansalliskirjasto, Leipätehdas V520 (Kaneli) 
1.12.2016 Kansalliskirjasto, Leipätehdas V503 (Kardemumma)
30.9.2016Kansalliskirjasto, Leipätehdas V503 (Kardemumma) 
31.5.2016Kansalliskirjasto, Leipätehdas
                                   
  • No labels