You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

(luonnos)

Konversion toteutus Melindassa

 • Valmistellaan suunnitelma yhteistyöryhmässä vuoden 2018 aikana
 • Konversio koskee MARC21 BIB-tietueiden rivejä 648, 650 ja 651.
  • Mikäli rivillä 648 on ‡2 kentässä  ysa tai allars, kenttä konvertoidaan
  • Mikäli rivillä 650 on on ‡2ysa (tai ‡2allars), niin termit osakentistä ‡a ja ‡x konvertoidaan vastaavan käsitteen YSOn termiksi kukin omalle 650 -rivilleen.
  • Mikäli kyseessä on YSAsta paikka, niin korvaava termi otetaan yso-paikat ontologiasta ja kirjataan riville 651 ‡a osakenttään
  • Mikäli rivillä 650 on on ‡2ysa (tai ‡2allars)  ja ‡a tai ‡x osakentässä aika/ajanjakso, niin se kirjataan riville 648 ‡a osakenttään 
  • Mikäli rivillä 651 on YSA paikkatemi, se konverrtoidaan yso-paikat sanastoon ja lisätään  URI ‡0 osakenttään
 • Konversio pyritään toteuttamaan kesällä 2019 muiden suurten konversioajojen yhteydessä.

Paikallistietokantojen konversiot

 • Muutosten laajuuden vuoksi konversioita ei voida ajaa paikallistietokantoihin replikoinnin kautta.
 • Paikallistietokannat  tulisi konvertoida mielellään samanaikaisesti
 • Paikallistietokantoja varten laaditaan konversio-ohjelmat, jolla voidaan tehdä vastaava BIB-tietueiden konversio 

 

 

 

 

 • No labels