Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (KUMEA-ryhmä) on Melinda-metatietovarannon kuvailua ohjaava työryhmä.  Siinä on edustajia kaikilta kirjastosektoreilta ja Kansalliskirjastosta. Ryhmä keskittyy käytännön kuvailukysymyksiin ja MARC 21 -formaatin sovellusohjeiden ylläpitoon. Ryhmän rinnalla toimii Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä Muusa .  KUMEA toimii yhteistyössä Kuvailustandardiryhmän ja Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kanssa. KUMEAn toimintaa koordinoi Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmä.Kuvailuohjeet siirretty uudelle sivustolle

RDA-sovellusohjeet ja aineistokohtaiset kuvailuohjeet on siirretty sivustolle RDA-kuvailu MARC 21 -formaatilla

Seuraavat kokoukset

28.9.2022 klo 10.00-16.00 läsnäkokous - tavallinen kokous
5.10.2022 klo 9.15-11.15 etäkokous

Yhteydenotot

kumea-posti(at)helsinki.fi


Recently Updated

Navigate space

  • No labels