Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (KUMEA-ryhmä) on Melinda-metatietovarannon kuvailua ohjaava työryhmä.  Siinä on edustajia kaikilta kirjastosektoreilta ja Kansalliskirjastosta. Ryhmä keskittyy käytännön kuvailukysymyksiin ja MARC 21 -formaatin sovellusohjeiden ylläpitoon.  Ryhmän rinnalla toimii Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä Muusa.  KUMEA toimii yhteistyössä Kuvailustandardiryhmän ja Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kanssa.  KUMEAn toimintaa koordinoi Tiedonhallinnan ohjausryhmä.

 

Ajankohtaista - Kysely kiinteämittaisista kentistä

Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä KUMEA ja Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä keräävät kokemuksia kiinteämittaisten kenttien käytöstä MARC 21 -formaatin mukaisessa kuvailutyössä. Kyselyllä kartoitetaan, mitä kiinteämittaisten kenttien merkkipaikkoja eri organisaatiot käyttävät omassa primaariluetteloinnissaan ja miten niihin tallennettua tietoa hyödynnetään. Tuloksen pohjalta aiotaan kehittää kuvailutyön käytäntöjä ja niitä koskevaa ohjeistusta. Kyselyn vastausaika päättyi 5.11.2018  ja tuloksista raportoidaan vuoden 2019 alkupuolella. Lisätietoja kyselystä antaa Satu Niininen (satu.niininen (at) helsinki.fi)

Seuraavat kokoukset:

  • 20.11. klo 10.15-16 Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1
  • 13.12. klo 10.15-16 Kansalliskirjasto, Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1

KUMEA-ryhmän postituslista kumea-posti(at)helsinki.fi.

KUMEA-ryhmän edeltäjät:
Voyager-metatietotyöryhmä 2012-2013
Linnea-hankinta ja -luettelointityöryhmä 2010-2011



LINKKEJÄ

RDA Toolkit
MARC 21 -formaatti
MARC 21 -sovellusohje (RDA)
RDA-sovellusohje -Fennica 171018.pdf
Melinda-wiki
Melinda-tietokanta
Metatietosanasto 


 

Recently Updated

Navigate space

 

  • No labels