Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (Kumea-ryhmä) on Melinda-metatietovarannon kuvailua ohjaava työryhmä.  Siinä on edustajia kaikilta kirjastosektoreilta ja Kansalliskirjastosta. Ryhmä keskittyy käytännön kuvailukysymyksiin ja MARC 21 -formaatin sovellusohjeiden ylläpitoon. Ryhmän rinnalla toimii Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä Muusa. Kumea toimii yhteistyössä Kuvailustandardiryhmän ja Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kanssa. Kumean toimintaa koordinoi Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmä.Kuvailuohjeet siirretty uudelle sivustolle

RDA-sovellusohjeet ja aineistokohtaiset kuvailuohjeet on siirretty sivustolle RDA-kuvailu MARC 21 -formaatilla

Seuraavat kokoukset

12.6.2024 klo 9.15-12.00 etäkokous
7.8.2024 klo 9.15-12.00 etäkokous


Yhteydenotot

kumea-posti(at)helsinki.fi


Ajankohtaista

Kumean RDA-ohjeet päivittetty 10/2019

Päivitettyjä ohjeita esiteltiin Kuvailun tiedotuspäivässä esitys

Kumea-ryhmän edeltäjät:

Voyager-metatietotyöryhmä 2012-2013
Linnea-hankinta ja -luettelointityöryhmä 2010-2011

Recently Updated

Navigate space

  • No labels