Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (Kumea-ryhmä) on Melinda-metatietovarannon kuvailua ohjaava työryhmä.  Siinä on edustajia kaikilta kirjastosektoreilta ja Kansalliskirjastosta. Ryhmä keskittyy käytännön kuvailukysymyksiin ja MARC 21 -formaatin sovellusohjeiden ylläpitoon. Ryhmän rinnalla toimii Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä Muusa. Kumea toimii yhteistyössä Kuvailustandardiryhmän ja Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kanssa. Kumean toimintaa koordinoi Melindan ja kuvailuyhteistyön ohjausryhmä.Kuvailuohjeet siirretty uudelle sivustolle

RDA-sovellusohjeet ja aineistokohtaiset kuvailuohjeet on siirretty sivustolle RDA-kuvailu MARC 21 -formaatilla

Seuraavat kokoukset

25.1.2023 klo 10.00-16.00 lähikokous
8.3.2023 klo 9.15-11.15 etäkokous

Yhteydenotot

kumea-posti(at)helsinki.fi


Recently Updated

Navigate space

  • No labels