Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä (KUMEA-ryhmä) on Melinda-metatietovarannon kuvailua ohjaava työryhmä.  Siinä on edustajia kaikilta kirjastosektoreilta ja Kansalliskirjastosta. Ryhmä keskittyy käytännön kuvailukysymyksiin ja MARC 21 -formaatin sovellusohjeiden ylläpitoon.  Ryhmän rinnalla toimii Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä Muusa.  KUMEA toimii yhteistyössä Kuvailustandardiryhmän ja Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän kanssa.  KUMEAn toimintaa koordinoi Tiedonhallinnan ohjausryhmä.

Seuraavat kokoukset

16.9.2020 klo 9-12, etäkokous KUMEAn Zoom-kokoushuone - Tavallinen kokous, RDA-linjauksia (Ekspressio), jos ehditään
22.9.2020 klo 10-12, etäkokous KUMEAn Zoom-kokoushuone - RDA-linjauksia (Ekspressio)
23.9.2020 klo 10-12, etäkokous KUMEAn Zoom-kokoushuone - RDA-linjauksia (Ekspressio)
30.9.2020 klo 9-12, etäkokous KUMEAn Zoom-kokoushuone - Tavallinen kokous

Yhteydenotot

kumea-posti(at)helsinki.fi


Ajankohtaista

KUMEAn RDA-ohjeet päivittetty 10/2019

Lista tehdyistä päivityksistä Korjaukset MARC 21 -sovellusoppaaseen

Päivitettyjä ohjeita esiteltiin Kuvailun tiedotuspäivässä esitys

KUMEA-ryhmän edeltäjät:

Voyager-metatietotyöryhmä 2012-2013
Linnea-hankinta ja -luettelointityöryhmä 2010-2011

Linkkejä

RDA Toolkit
MARC 21 -formaatti
MARC 21 -sovellusohje (RDA)
RDA-sovellusohje.Fennica.9.6.20.pdf
Melinda-wiki
Melinda-tietokanta
Metatietosanasto 



Recently Updated

Navigate space


  • No labels