Kuvailustandardiryhmän tehtävä:
 • Kuvailustandardiryhmä keskittyy kuvailua ohjaavien kansainvälisten kirjastoalan standardien jalkauttamiseen Suomeen yhteistyössä muiden Kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien kanssa. Ryhmä osallistuu standardien kääntämiseen, linjaamiseen ja niistä tiedottamiseen Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelun kanssa. Ryhmä vastaa standardeja koskeviin kansainvälisiin kommenttipyyntöihin Suomen osalta ja välittää kirjastojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kehittämisehdotukset kansainvälisille kehittämisverkostoille. Ryhmä toimii myös kuvailustandardiosaamista jakavana foorumina kirjastoille sekä muille muistiorganisaatiolle.
 • Kuvailustandardiryhmä vaikuttaa etenkin seuraaviin kuvailustandardeihin:

  • RDA-kuvailusäännöt 
  • ISBD-kuvailusäännöt
  • Kuvailun kansainväliset periaatteet
  • LRM-käsitemalli ja sen johdannaiset


Kauden 2020-2021 keskeiset painopisteet:

 • Uuden RDA:n käyttöönoton tukeminen
 • Kuvailun rakennemuutoksen edistäminen 
 • Kuvailevaan metatietoon vaikuttavaan muuhun metatietoon ja muihin standardeihin perehtyminen 
 • Automaattisesti tuotetun kuvailevan (bibliografien) metatiedon laatuvaatimusten määrittely

Voit lähettää kysymyksiä tai kommentteja ryhmän sähköpostilistalle: kuvailustandardit-posti ät helsinki.fi


Kuvailun manifesti 2019
                                                                                                                                        

Recent space activity

Space contributors

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":50170398}