Kuvailustandardiryhmän tehtävä:
 • Kuvailustandardiryhmä keskittyy kuvailua ohjaavien kansainvälisten kirjastoalan standardien jalkauttamiseen Suomeen yhteistyössä muiden kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien kanssa. Ryhmä osallistuu standardien kääntämiseen, linjaamiseen ja niistä tiedottamiseen Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelun kanssa. Ryhmä vastaa standardeja koskeviin kansainvälisiin kommenttipyyntöihin Suomen osalta ja välittää kirjastojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kehittämisehdotukset kansainvälisille kehittämisverkostoille. Ryhmä toimii myös kuvailustandardiosaamista jakavana foorumina kirjastoille.
 • Kuvailustandardiryhmä vaikuttaa etenkin seuraaviin kuvailustandardeihin:

  • RDA-kuvailusäännöt 
  • Kuvailun kansainväliset periaatteet
  • LRM-käsitemalli ja sen johdannaiset


Toimikaudella 2024-2025 Kuvailustandardiryhmä:

 • osallistuu tuotantorakenteiden kehittymiskeskusteluun kuvailun näkökulmasta
 • tukee eri tietomallien yhteentoimivuutta
 • nostaa esiin kansainvälisiä kuvailustandardien muutoksia ja kuvailuun liittyviä teemoja 
 • kommentoi kuvailustandardien aiheuttamia sanastojen muutostarpeitaVoit lähettää kysymyksiä tai kommentteja ryhmän sähköpostilistalle: kuvailustandardit-posti ät helsinki.fi                                                                                                                                      

Recent space activity

Space contributors

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":50170398}