Kuvailustandardiryhmän tehtävä:
 • Kuvailustandardiryhmä keskittyy kuvailua ohjaavien kansainvälisten kirjastoalan standardien jalkauttamiseen Suomeen yhteistyössä muiden Kansallisten kuvailun asiantuntijaryhmien kanssa. Ryhmä osallistuu standardien kääntämiseen ja niistä tiedottamiseen Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelun kanssa. Ryhmä vastaa standardeja koskeviin kommenttipyyntöihin Suomen osalta ja välittää kirjastojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kehittämisehdotukset kansainvälisiin kehittämisverkostoihin. Ryhmä toimii myös kuvailustandardiosaamista jakavana foorumina kirjastoille sekä muille muistiorganisaatiolle.
 • Kuvailustandardiryhmä vaikuttaa seuraaviin kuvailustandardeihin:
  • RDA-kuvailusäännöt 
  • ISBD-kuvailusäännöt
  • Kuvailun kansainväliset periaatteet
  • FRBR-käsitemalli ja sen johdannaiset

Kauden 2016-2017 keskeiset tehtävät:

 • RDA-standardin vuosittaiseen kansaiväliseen kommentointiprosessiin osallistuminen
 • ISBN-standardin uuden version kommentointi
 • Kommentit kansainväliselle lausuntokierrokselle tulevista kuvailua ohjaavista periaatteista ja standardeista,
  esim. FBBR-LRM ( Library reference model)
 • Avoimen linkitetyn metatiedon tuotantoa tukevan tiedonmallinnusta ja tietojärjestelmän käyttöönoton tukeminen
 • Kuvailun keventäminen RDA:n näkökulmasta

 

Voit lähettää kysymyksiä tai kommentteja ryhmän sähköpostilistalle: kuvailustandardit-posti ät helsinki.fi

 

Space contributors

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":50170398}