Yleinen suomalainen ontologia YSO on kolmikielinen ontologia, joka koostuu pääasiassa yleiskäsitteistä mutta sisältää runsaasti myös eri alojen spesifistä käsitteistöä.

YSO on rakennettu suomalaisen kulttuuripiirin sisällönkuvailutarpeiden ja käsitteistön pohjalta, ja se on tarkoitettu käytettäväksi kuvailuun erityisesti silloin, kun kuvailtavien aineistojen aihealueet ovat monipuolisia.

YSO on rakenteeltaan hierarkkinen kokonaisuus, joka perustuu käsitteiden välisille yläkäsite-alakäsite-suhteille. Hierarkiasuhteiden lisäksi YSOssa on assosiatiivisia ja osa-kokonaisuussuhteita. Jokainen YSOn käsite kuuluu yhteen tai useampaan temaattiseen ryhmään.

YSOn käsitteiden termit ovat tesaurusstandardien mukaisesti useimmiten monikkomuotoisia substantiiveja. Yksikössä esitetään esim. ainesanat sekä abstrakteja käsitteitä ja toimintaa kuvaavat termit. Joillain termeillä on yksikkö- ja monikkomuodossa eri merkitys, esim. termi baletti viittaa taidemuotoon ja baletit yksittäisiin taideteoksiin.

YSO pohjautuu yleiseen suomalaiseen asiasanastoon (YSA) sekä yleiseen ruotsinkieliseen tesaurukseen (Allärs). YSOn käsitteille on määritelty vastaavuussuhteet YSAn ja Allärsin käsitteisiin. YSO on linkitetty myös Yhdysvaltain Kongressin kirjaston asiasanastoon (Library of Congress Subject Headings, LCSH).

Paikkatiedon ja paikannimien osalta YSOa täydentää erillinen sanasto YSO-paikat.

YSAn ja Allärsin kehitys loppui vuonna 2019 ja näitä asiasanastoja käyttäneet organisaatiot siirtyivät käyttämään YSOa. Enemmän tietoa tästä siirtymästä löytyy konversioon keskittyviltä sivuiltamme.

Uusia käsitteiden tai muutosten ehdottamisesta, ks. Uusien käsitteiden ja muutosten ehdotusjärjestelmä.  Ehdotuksia voi selata finto.fi:ssä sekä kommentoida Githubissa.


Tämän sivun alasivut:
  • No labels