Blog

Artikkeli Annif and Finto AI: Developing and Implementing Automated Subject Indexing on julkaistu JLIS.it -lehdessä (Italian Journal of Library, Archives, and Information Science) ja luettavissa os. https://doi.org/10.4403/jlis.it-12740 (tai https://www.jlis.it/index.php/jlis/article/view/437). Artikkelissa esitellään Annifia, joka on Kansalliskirjastossa kehitettävä automaattisen sisällönkuvailun työkalu, sekä siihen perustuvaa automaattisen asiasanoituksen palvelua Finto AI:ta. Artikkelissa käydään läpi Annifin ja Finto AI:n uusimpia kehitysaskeleita, pureudutaan Annifin käyttämien uusien algoritmien suorituskykyyn sekä automaattisen sisällönkuvailun käyttökohteisiin. Artikkeli on jo aiemmin julkaistu preprint-versiona Kansalliskirjaston julkaisuarkistossa.


Viite: Suominen, O., Inkinen, J., & Lehtinen, M. (2022). Annif and Finto AI: Developing and Implementing Automated Subject Indexing. JLIS.It, 13(1), 265–282. https://doi.org/10.4403/jlis.it-12740

Vuoden 2021 Kirjastoverkkopäivillä pidettiin työpaja nimeltä Kiinalaisen huoneen arvoitus: automaattisen sisällönkuvailun arviointi jatkuu. Työpaja oli jatkoa aiempien Kirjastoverkkopäivien Annif-työkalun ympärille rakennetuille työpajoille. Aikaisempien pajojen tapaan nytkin keskityttiin automaattisen sisällönkuvailun laatuun ja sen arviointiin. Tässäkin työpajassa osallistujat pääsivät arvioimaan eri aineistoille eri tavoin (koneellisesti ja ihmisvoimin) tuotettuja kuvailuja. Työpajan tarkoitus oli saada laajempi käsitys Annif-työkalun toiminnasta ja kehityksestä.

Työpajassa mukana oli myös professori Koraljka Golub ruotsalaisesta Linné-yliopistosta. Golubin videoitu esitys käsitteli automaattisen sisällönkuvailun laadun arviointia ja hän osallistui lisäksi aktiivisesti keskusteluun työpajan yleisön kanssa. 

Työpajan tuloksista havaittiin Annifin algoritmien kehittyneen, sisällönkuvailun ammattilaisten tuottamat kuvailut arvioitiin kuitenkin koneen tuottamia paremmiksi. Työpajasta ja sen tuloksista kerromme tarkemmin Tietolinjan numerossa 2/2021 (Inkinen, Lehtinen & Suominen 2021).

Työpajassa esittelimme myös Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän Siskun tekemää Finto AI -palvelun testausta. Testauksen ei ollut tarkoitus olla täysi tieteellinen tutkimus tai käytettävyystutkimus, vaan tarkoitus oli kerätä kokemuksia Finto AI:sta ammattilaiskuvailijan käytössä. Testissä kahdeksan sisällönkuvailun ammattilaista testasi Finto AI:n verkkokäyttöliittymää materiaalilla, jota he työssään käsittelevät. Yleisesti ottaen Finto AI:ta pidettiin hyvänä apuvälineenä kuvailutyössä, vaikkei sen käyttö prosessia nopeuttaisikaan. Kyselyn tuloksista voi lukea lisää testiraportista (Lehtinen (toim.) 2021). 

Suuret kiitokset kaikille Kirjastoverkkopäivien työpajaan ja sen valmisteluun osallistuneille sekä Siskun raportin mahdollistaneille! 

 

Inkinen J, Lehtinen M & Suominen O (2021). Automaattisen kuvailun arvoituksia Kirjastoverkkopäivillä 2021. Tietolinja, 2021(2).  https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121661232

Lehtinen, M. (toim.), Anttila, M., Forsén, M. Fröjdholm, T., Hilander, L., Hintikka, O., Lindfors, I.,Tiainen, K., & Turunen, T. (2021). Sisällönkuvailun ammattilaisten kokemuksia Finto AI:n käytöstä. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7816-9

Ohjelmistotuottaja Userix Oy on testannut Finto AI:ta ja lokakuussa ottanut sen käyttöön museoiden kokoelmanhallintaohjelma Collectessa (https://collecte.fi/fi/). Tämä automaattisen kuvailun ominaisuus tuli käyttöön noin 200 henkilölle, jotka työskentelevät 40 museossa.

Museoaineistoa kuvaillessaan Collecten käyttäjä voi kirjoittaa järjestelmään vapaata tekstiä kuvailemaansa objektiin liittyen. Uusi Finto AI -toiminto tarjoaa tämän vapaan tekstin perusteella Yleisestä suomalaisesta ontologiasta YSO:sta poimittuja ehdotuksia, joista käyttäjä valitsee haluamansa termit. Käyttäjän valinnat päätyvät normaalia reittiä muiden asiasanojen kanssa hakupalvelu Finnaan. Collecte käyttää tällä hetkellä asiasanaehdotuksen poimimiseen suomenkielistä YSO-ontologiaa. Tulevaisuudessa Userix yhteistyötahoineen pyrkii viemään tekoälyn ja ontologioiden käyttöä Collectessa pidemmälle.


Kuva 1. Collecten käyttöliittymä Finto AI:n antamine asiasanoineen

HKLJ-luokituksesta on julkaistu uusi versio. Siihen on lisätty uusia luokkia muun muassa karenin-, baskin- ja malaijinkieliselle kaunokirjallisuudelle. Näin parannetaan harvinaisempien kielten löydettävyyttä Monikielisen kirjaston kokoelmista.

HKLJ - Helsingin kaupunginkirjaston luokitusjärjestelmä

Monikielinen kirjasto

Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmästä (YKL) on julkaistu uusi versio. Luokituksen hierarkiaa on selkeytetty ja parannettu luokan 79.81+ ja sen alaluokkien osalta.

https://finto.fi/ykl/fi/

KOKO päivitetty

Yleisontologia YSO:n ja erikoisontologiat yhdistävästä ontologiapilvi KOKO:sta on julkaistu uusi versio.

http://finto.fi/koko/

Uudesta KOKOsta on filtteröity pois vanhat viittaukset YSAan ja ALLÄRSiin. Samalla LIITO on siirretty JUPOn hierarkiaan. Jos teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa KOKO:sta, otamme palautetta mieluusti vastaan sähköpostitse finto-posti@helsinki.fi .
Tässä päivityksessä uudet KOKOn käsitteet ovat peräisin mm. uudistetusta YSOsta, JUHOsta, JUPOsta, KAUNOsta ja LIIKOsta. Tarkempi muutoslista löytyy Finton asiakaswikissä: KOKOn muutokset 16.12.

Kansalliskirjaston Finto-palvelu on julkaissut uuden version Finto.fi:n taustaohjelmisto Skosmoksesta.


Skosmoksen uuden version 2.13 myötä sanastojen muutokset ovat selailtavissa finto.fi:ssä myös käytöstä poistettujen käsitteiden osalta (ominaisuus käytössä YSOssa, ks. kuva 1). Kymmenluokituksiin on tuotu mahdollisuus nimetä ominaisuudet luokituksille paremmin soveltuvalla tavalla, esim. "Luokka" ja "Yläluokka" "Käytettävän termin" ja "Yläkäsitteen" sijasta (ks. kuva 2). Uusi versio helpottaa myös ohjelmiston pystyttämistä konttiteknologialla ja korjaa useita pienempiä virheitä.


Kuva 1. Uusien ja poistettujen käsitteiden selailu YSOssa.


Kuva 2. YKL:n ominaisuuksien uudet nimet.


Tarkemmat tiedot uudesta julkaisusta löydät Skosmoksen Github-sivulta: https://github.com/NatLibFi/Skosmos/releases/tag/v2.13

Githubin wiki-sivulta löydät ohjeet uuden version asennukseen ja päivitykseen: https://github.com/NatLibFi/Skosmos/wiki.


Skosmos 2.13 on saatavilla avoimena lähdekoodina MIT-lisenssillä.

Uutta Skosmos-versiota koskevaa palautetta voi lähettää osoitteeseen finto-posti@helsinki.fi, ja aiheeseen liittyvään keskusteluun voi osallistua skosmos-users -listalla.


Skosmos-ohjelmiston kehitystä tehdään kuukausittaisissa sprinteissä. Skosmoksen koko kehitysjonon ja aktiivisena olevien sprinttien kehitysjonot löydät täältä: https://github.com/NatLibFi/Skosmos/projects

Annif käyttöön YLE:ssä

Yleisradio on ottanut käyttöön Annif-työkalun artikkeleiden puoliautomaattisessa asiasanoituksessa. Yle käyttää omaa Annif-asennusta, joka on koulutettu Ylen omilla suomen- ja ruotsinkielisillä artikkeleilla. Käytettävä sanasto on Ylen oma; sen päälähteet ovat KOKO-ontologia ja Wikidata. Ylen Annif uudelleenkoulutetaan ja päivitetään sanaston osalta viikottain. Lisätietoja Ylen tiedotteesta: https://yle.fi/aihe/a/20-10001787

Yle on testannut Annifia pitkään ja huolellisesti yhteistyössä Kansalliskirjaston Annif-kehittäjien kanssa. Prosessin aikana testaustuloksia ja etenemistä on esitelty muutamassa yhteydessä, esimerkiksi:
Olemme  päivittäneet Annifin ja Finto AI:n käyttämät mallit käyttäen uudempaa YSO:n versiota (snapshot-versio, joka vastaa YSO:n tilannetta 23.9.2021). Algoritmit on myös koulutetu uudelleen hyödyntäen tuoretta aineistoa, jota on haettu mm. Finnasta. Mallien päivityksessä hyödynnettiin myös uusinta Annifin versiota (ks. alla) ja sen tarjoamaa mahdollisuutta kielensuodatukseen.
Finto AI:n käyttämät, valmiiksi  koulutetut mallit ladattavina tiedostoina niille, jotka haluavat  pystyttää vastaavan palvelun paikallisesti ovat ladattavissa osoitteesta https://annif.org/download/models/

Annifin versio 0.55 on myös julkaistu! Tässä julkaisussa on mukana kielensuodatus-toiminto (https://github.com/NatLibFi/Annif/wiki/Transforms#filter_lang-transform). Kielensuodatuksen avulla tekstistä saa karsittua pois lauseet, joiden kieli on eri kuin tekstin pääasiallinen kieli. Kielensuodatus täytyy asentaa Annifiin erikseen, koska kyseessä on valinnainen riippuvuus (https://github.com/NatLibFi/Annif/wiki/Optional-features-and-dependencies#language-filtering-with-pycld3). Julkaisussa on mukana myös muita pieniä korjauksia ja parannuksia ks. https://github.com/NatLibFi/Annif/releases/tag/v0.55.0.

Huom! Seuraavassa Annifin versiossa 0.56 tullaan jättämään pois Maui- ja vw_multi-algoritmit. Tilalle jäävät Annifin uudemmat, vastaavat algoritmit MLLM ja nn_ensemble. Toimenpiteen tarkoitus on yksinkertaistaa Annfin koodia. 

Ajankohtaista

 • Artikkeli Annif and Finto AI: Developing and Implementing Automated Subject Indexing on luettavissa preprint-versiona os. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021080942632. Se on hyväksytty julkaistavaksi JLIS.it -lehdessä (Italian Journal of Library, Archives, and Information Science) ja ilmestynee vuoden 2022 alussa. Artikkelissa esitellään Annifia ja Finto AI:ta uusine kuulumisineen, pureudutaan uusien algoritmien suorituskykyyn sekä automaattisen sisällönkuvailun käyttökohteisiin.

 • Finto-palvelu on mukana ideoimassa hanketta, jonka tavoitteena on kehittää saamen kielten tukea digitaalisiin palveluihin. Finton osalta hankkeessa olisi sen toteutuessa kyse erityisesti pohjoissaamenkielisten termien lisäämisestä YSOn käsitteisiin.
 • Tutkimuksen datapalveluihin keskittynyt Yhdistyneiden kuningaskuntien kansallinen UK Data Service on julkaissut oman HASSET-sanastonsa uudella Skosmos-pohjaisella alustalla: http://hasset.ukdataservice.ac.uk/ HASSET eli The Humanities and Social Science Electronic Thesaurus on brittien johtava yhteiskuntatieteellinen sanasto, jota hyödynnetään laajasti UK Data Servicen ja muiden organisaatioiden aineistojen kuvailussa ja tiedonhaussa.

Sanastot ja ontologiat

 • KAUNOa, fiktiivisen aineiston ontologiaa on rikastettu lähes 200 käsitteen osalta, joihin on nyt liitetty ryhmätieto. Poimintana voidaan mainita, että esimerkiksi käsite ruutuaika kuuluu ryhmään Teema. Lisäksi Ryhmät-välilehdellä näkyy nyt myös termiryhmä Aika, jota klikkaamalla voi tarkastella ryhmään kuuluvia käsitteitä.
 • KANTO - Kansalliset toimijatiedot sisältää henkilöiden ja yhteisöjen tietoja ja on korvannut Suomalaiset yhteisönimet, joka aiemmin julkaistiin Fintossa. Kesän aikana Suomalaisten yhteisönimien yhteisöille on etsitty ajantasaiset vastineet Kantosta ja näiden välille on lisätty korvaavuussuhteet.
 • Liiketoimintaontologia LIITO on yhdistetty Julkisen hallinnon palveluontologia JUPOon kesällä 2021. LIITOn käsitteillä täydennetty JUPO on julkaistu Finto.fi:ssä: https://finto.fi/jupo
 • Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä YKL:ssä on korjattu joitain hierarkian esittämiseen liittyviä ongelmia, minkä seurauksena muotoluokasta 9 eli historia, johdettu luokka 39.09 taloushistoria näkyy nyt hierarkiassa oikealla tavalla ja oikeassa kohdassa.
 • Finto-palvelu kehittää yhteistyössä kirjastojen kuvailuryhmien kanssa "aikaontologiaa" sisällönkuvailun tarpeisiin. Uusi ontologia tukee myös ISO 8601 - standardin mukaista aikavälien esitystapaa vuosikymmenten ja vuosisatojen tarkkuudella. Tämä vähentää monitulkintaisuutta kuvaillun aineiston asiasanoituksessa, sekä helpottaa aineiston hakemista ajanjaksojen perusteella.

Finto.fi, Annif ja muu tekninen kehitys

 • Finto.fi:n taustaohjelmisto Skosmoksesta on julkaistu versiot 2.11 ja 2.12. Lue lisää aiheesta näistä uutisteksteistä: https://www.kiwi.fi/x/iQBTDQ ja https://www.kiwi.fi/x/3oBNDg
 • Skosify on työkaluohjelma SKOS-muotoisten sanastojen muodostamiseen ja laadunvarmistukseen, jota käytetään Finto:fi:n taustalla. Siitä on julkaistu uusi versio 2.3.0, joka mm. parantaa tulosten deterministisyyttä (sama lopputulos eri ajokerroilla) sekä yhteensopivuutta uusien Python- ja rdflib-versioiden kanssa.
 • Annif-työkalusta on kesän aikana julkaistu versiot 0.53 ja 0.54. Näissä versioissa Annifiin on mm. lisätty SVC-algoritmi ja tuki YAKE-algoritmin käytölle, monia parannuksia MLLM-algoritmin toiminnan nopeuttamiseksi ja uusi transform-ominaisuus helpottamaan tekstisyötteen muokkaamista ennen sen käsittelyä algoritmeissa. Versio 0.55 julkaistaan pian; se tulee sisältämään mm. transform-ominaisuutta hyödyntävän kielensuodatustoiminnon tekstisyötteen puhdistamiseen.
 • Finto AI -palvelu ja annif.org-sivuston taustalla toimiva Annif-asennus ovat siirtymässä Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskuksen OpenShift-ympäristöön nykyisestä Kansalliskirjaston omasta Docker Swarm -ympäristöstä. OpenShift tarjoaa paremmat mahdollisuudet palvelun versionhallintaan ja automatisoituun resurssien skaalaukseen korkean kuormituksen tilanteissa.
 • Olemme parhaillaan luomassa uusia, päivitettyjä koneoppimismalleja Finto AI:n käyttöön. Uudet mallit perustuvat syyskuun lopun YSOon ja YSO-paikkoihin, Annifin tulevan version 0.55 tarjoamiin algoritmeihin sekä uusimpiin koulutusaineistoihin, jotka on koottu mm. Finna.fi-palvelusta, Kirjavälitys Oy:n keräämistä kirjaesittelyteksteistä ja Kansalliskirjastolle luovutetuista e-vapaakappaleista. Mallien käyttöönotto Finto AI:ssa parantaa ehdotusten ajantasaisuutta uusien YSOn käsitteiden osalta ja toivottavasti myös niiden osuvuutta.

Ryhmien kokoukset

 • Finton ohjausryhmä kokoontui 28.9. Kokouksen aineistot ja muistio on luettavissa ohjausryhmän sivuilta.
 • Vuoden kolmas varsinainen YSO-kokous pidettiin 15.9.2021. Kokouksen asialistalla oli yhteensä 144 uutta käsite- ja muutosehdotusta, joista YSOon hyväksyttiin 66 uutta käsitettä. Muutoksia tai ohjaustermejä käsiteltiin 45 käsitteessä. 21 ehdotusta ei otettu sanastoon. Käsittely ja päätökset löytyvät GitHubista. Seuraava YSO-kokous pidetään 24.11.2021 (#4/021). Sitä ennen pohditaan hankalia käsitteitä YSO-ongelmakouksessa  3.11.2021 (2021-B).
 • Vuoden 2021 toinen Ontologiakehittäjien yhteistyöryhmän kokous pidetään 19.11.2021  OY-kokousten aineistot löytyvät ryhmän sivulta Finton asiakaswikissä.

Tapahtumat ja koulutukset

 • Järjestimme kesän aikana kaksi virtuaalista Annif-koulutusta (Annif tutorial): kesäkuussa Uumajan yliopiston järjestämän metatietotyöpajan yhteydessä sekä elokuussa Viron kansalliskirjaston ja Tarton yliopiston järjestämän digitaalisten ihmistieteiden kesäkoulussa.
 • Järjestämme seuraavan Annif-koulutuksen SWIB21-virtuaalikonferenssin yhteydessä 30.11. Tilaisuus on ilmainen, mutta edellyttää rekisteröintiä.
 • Annif-koulutusta on luvassa myös joulukuun alussa Ranskassa (osin virtuaalisena, mm. Annif-koulutus) järjestettävässä Fantastic Futures 21 -konferenssissa.
 • Latvian kansalliskirjasto järjesti 8.10. verkkokonferenssin nimeltään Interoperability of Data of Cultural Heritage Institutions in the Digital Space: Terminological Aspect. Konferensissa Finto-palvelun kehittämispäällikkö Mikko Lappalainen piti esityksen Finton ontologioista.
 • Kirjastoverkkopäivät järjestetään Ke 27.10. - To 28.10.2021. Ohjelmassa on mm.

  • 27.10. klo 12:30-13:40 Sessio K2S3 Finto-palvelu - osallistamista ja yhteistyötä Suomessa ja maailmalla. Kerromme miten yleistä suomalaista ontologiaa (YSO) kehitetään ja ja mitä sen käsite-ehdotuksille tapahtuu esityksessä Kaikki mukaan YSOa kehittämään! Esityksessä Avoimella koodilla kansainväliseen yhteistyöhön - Skosmos-ohjelmiston käyttö maailmalla kerromme minkälaisen tiedon esittämiseen Fintossa kehitettyä Skosmos-selainta on käytetty, minkälaiseen käyttöön Skosmosta on suositeltu, ja ketkä sitä käyttävät.

  • 28.10. klo 9-12 työpaja nimellä Kiinalaisen huoneen arvoitus: automaattisen sisällönkuvailun arviointi jatkuu . Työpajassa keskitytään (automaattisen) kuvailun laadun arviointiin käytännönläheistä tehtävää unohtamatta. Tehtävässä osallistujat arvioivat kuvailun laatua itse. Työpaja on jatkoa aikaisemmille, vuosien 2017 ja 2019 Kirjastoverkkopäivien Annif-aiheisille työpajoille. Lisätietoa ja linkki ilmoittautumiseen löytyy Kirjastoverkkopäivien sivuilta os. https://www.kansalliskirjasto.fi/en/node/1881, lämpimästi tervetuloa! Muistathan ilmoittautua 25.10.2021 mennessä.

 • DCMI Virtual -konferenssissa järjestetään 13.10. tekoälyyn ja automaattiseen sisällönkuvailuun pureutuva paneelikeskustelu Panel: Why AI ≠ Automated Indexing: What Is and Is Not Possible. Osma Suominen edustaa keskustelussa Annifin ja Finto AI:n kehityksen näkökulmaa. Tallenteet tästä ja muista DCMI Virtual -konferenssin ohjelmanumeroista julkaistaneen konferenssin jälkeen Dublin Core -yhteisön YouTube-kanavalla.
 • SWIB21-konferenssissa on koulutuksen lisäksi myös muuta Annifiin liittyvää ohjelmaa: Saksan kansalliskirjaston esitys Annif-käyttöönottoprojektista, Pennsylvanian yliopiston esitys Annifin yhdistämisestä BIBFRAME-kuvailukäyttöliittymään sekä myös Open Day-päivänä (torstai 2.12.) Annif-aiheinen hackathon, jossa osallistujat muokkaavat omia data-aineistojaan Annifille sopiviksi korpuksiksi.
 • Osma Suominen pitää esityksen "Automated subject indexing with Annif and Finto AI" 19.11. Saksan kansalliskirjaston järjestämässä kaksipäiväisessä virtuaalikonferenssissa, jonka englanninkielinen nimi on "Network of machine processes in cataloguing". Konferenssin ohjelma julkaistaan myöhemmin.

Kansalliskirjaston Finto-palvelu on julkaissut uuden version Finto.fi:n taustaohjelmisto Skosmoksesta.


Skosmoksen uusi versio 2.12 parantaa erityisesti sanastojen, ontologioiden ja luokitusten notaatioiden eli luokkakoodien ja -numeroiden esittämistä. Notaatiot ja niiden datatyypit voidaan nyt näyttää käsitesivulla omina ominaisuuksinaan. Lisäksi notaatioihin perustuva käsitteiden ja luokkien lajittelu hierarkia-  ja käsitenäkymässä voidaan nyt tehdä sanastokohtaisesti joko "leksikaalisen" tai "luonnollisen" järjestyksen mukaan. Notaatioihin liittyvien uudistusten lisäksi uudessa Skosmos-versiossa on mm. parannettu vikatilanteiden hallintaa ja lisätty käyttöliittymään tuki länsifriisin kielelle. Tarkemmat tiedot uudesta julkaisusta löydät Skosmoksen Github-sivulta:

https://github.com/NatLibFi/Skosmos/releases/tag/v2.12. Githubin wiki-sivulta löydät ohjeet uuden version asennukseen ja päivitykseen:

https://github.com/NatLibFi/Skosmos/wiki.


Skosmos 2.12 on saatavilla avoimena lähdekoodina MIT-lisenssillä.

Uutta Skosmos-versiota koskevaa palautetta voi lähettää osoitteeseen finto-posti@helsinki.fi, ja aiheeseen liittyvään keskusteluun voi osallistua skosmos-users -listalla.


Skosmos-ohjelmiston kehitystä tehdään kuukausittaisissa sprinteissä. Skosmoksen koko kehitysjonon ja aktiivisena olevien sprinttien kehitysjonot löydät täältä: https://github.com/NatLibFi/Skosmos/projects

Annifiin perustuva automaattisen asiasanoituksen palvelu Finto AI otettiin pilottikäyttöön Vaasan yliopiston Osuva-julkaisuarkistoon ja ammattikorkeakoulujen Theseus-julkaisuarkistoon alkuvuodesta 2020. Theseus-arkiston käyttökokemuksia voi lukea Kreodi-lehdestä (Tolonen, 2021: Annif asiasanoittajana – kokemuksia Theseuksesta. Kreodi 2021(3), saatavilla os. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021060634290).

Annif / Finto AI on tämän jälkeen otettu käyttöön myös Tampereen yliopiston Trepossa, Taideyliopiston Tajussa sekä uusimpana Lapin yliopiston Lauda-julkaisuarkistossa kesäkuussa 2021. Näihin Kansalliskirjaston ylläpitämiin julkaisuarkistoihin esimerkiksi opinnäytetyötään jättävä opiskelija saa siis asiasanaehdotuksia Annifilta hyväksyttäväkseen. Finto AI on myös käytössä Kansalliskirjastossa e-vapaakappaleiden vastaanotossa. Kiitos kaikille käyttäjille! Tiedotamme uusista käyttöönotoista Annifin yleisillä viestintäkanavilla sitä mukaan kun niitä tulee.

Haluaisimme vielä muistuttaa api.annif.org -rajapintaa käyttäville, että kyseinen rajapinta on lähinnä demokäyttöön ja kokeiluun tarkoitettu. Tuotannossa oleviin järjestelmiin on tarjolla Finto AI:n oma rajapinta ai.finto.fi. Huom. myös että Annifin rajapinnan keskeisin metodi, jolle annetaan tekstiä ja joka ehdottaa aiheita, on alkuperäiseltä nimeltään “analyze”. Tämän metodin nimi kuitenkin todettiin harhaanjohtavaksi ja nykyisin se tunnetaan nimellä “suggest”. Suosittelemme, että sovellukset siirtyvät käyttämään uutta metodinimeä. 

Pysykää myös kuulolla Annifin seuraavan päivityksen suhteen ja muistakaa järjestämämme Kirjastoverkkopäivien työpaja Kiinalaisen huoneen arvoitus: automaattisen sisällönkuvailun arviointi jatkuu 28.10.2021. Työpajassa on tiedossa asiaa (automaattisen) kuvailun laadun arvioinnista käytännönläheistä tehtävää unohtamatta. Tehtävässä osallistujat pääsevät arvioimaan kuvailun laatua itse. Työpaja on jatkoa aikaisemmille, vuosien 2017 ja 2019 Kirjastoverkkopäivien Annif-aiheisille työpajoille. Ilmoittautuminen on auki 25.10.2021 asti, lisätietoja ja Kirjastoverkkopäivien koko kiinnostava ohjelma os. https://www.kansalliskirjasto.fi/en/node/1881, mukana myös asiaa Finto-palveluun liittyen.


KAUNO - fiktiivisen aineiston ontologiaa (https://finto.fi/kauno/fi/) on rikastettu lähes 200 käsitteen osalta, joihin on nyt liitetty ryhmätieto. Esimerkiksi käsite "ruutuaika" (http://www.yso.fi/onto/kauno/p6517) kuuluu ryhmään "Teema".

Lisäksi Ryhmät-välilehdellä näkyy nyt myös Aika-ryhmä (https://finto.fi/kauno/fi/groups), jota klikkaamalla voi tarkastella kyseiseen ryhmään kuuluvia käsitteitä.

Toivomme tehtyjen lisäysten parantavan Kaunon parissa työskentelyä.

Lokakuun lopun Kirjastoverkkopäivät lähestyvät jo kovaa vauhtia. Tämän vuoden etätapahtuman avaa Digime-seminaari 26.10., ja Kirjastoverkkopäivien esitykset sekä työpajat pidetään 27. - 28.10. Päivillä on runsaasti mielenkiintoista asiaa, joten kannattaa tulla kuulolle!

Järjestämme Kirjastoverkkopäivillä Annif-työpajan 28.10. klo. 9-12 nimellä Kiinalaisen huoneen arvoitus: automaattisen sisällönkuvailun arviointi jatkuu. Tiedossa on siis asiaa (automaattisen) kuvailun laadun arvioinnista käytännönläheistä tehtävää unohtamatta. Tehtävässä osallistujat pääsevät arvioimaan kuvailun laatua itse. Työpaja on jatkoa aikaisemmille, vuosien 2017 ja 2019 Kirjastoverkkopäivien Annif-aiheisille työpajoille. Tervetuloa mukaan kaikki automaattisesta kuvailusta kiinnostuneet!

Lisätietoa ja linkin ilmoittautumiseen löydät Kirjastoverkkopäivien sivuilta os. https://www.kansalliskirjasto.fi/en/node/1881, muistathan ilmoittautua 25.10.2021 mennessä, ilmoittautuminen on auki jo nyt.