Blog

Kirjastoverkkopäivät lähestyvät ja ilmoittautuminen on auki vielä 4.10. asti. Ohjelma ja ilmoittautuminen löytyvät osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/soDoBw .

Automaattisesta kuvailusta kiinnostuneille voi suositella keskiviikon 23.10. rinnakkaisohjelmaa 3A Tekoäly ja automaattinen kuvailu, jossa käydään läpi mm. automaattisen kuvailun prosessien kehittämistä sekä automaattisen kuvailun työkalun Annifin käyttökokemuksia ja tulevaisuuden näkymiä. Torstaina 24.10. järjestetään myös työpaja Automaattinen kuvailu: Aaveita koneessa, jossa keskitytään kuvailun laatuun. Työpajan osallistujat pääsevät myös arvioimaan itse eri tavoin tuotettuja kuvailuja.

Finto-palvelu on saanut hiljattain teknistä vahvistusta riveihinsä, kun Mika Ahonen aloitti huhtikuun lopussa työt tietojärjestelmäasiantuntijana. Hän on valmistunut kauppatieteen kandidaatiksi Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan tietojärjestelmätiede sekä on viimeistelemässä kognitiotieteen maisteriopintoja samassa opinahjossa, gradun aiheena HTI-analyysi älykkään teknologian kehittämisessä. Mikan mukanaolo mahdollistaa Fintolle entistä laajemman panostuksen tekniseen kehitystyöhön. Hän tulee työskentelemään mm. Skosmoksen teknisen kehityksen parissa. Tervetuloa tiimiin, Mika!

Finto-tiimin osaamista vahvistamaan haetaan

TIETOJÄRJESTELMÄASIANTUNTIJAA (Information Systems Specialist)

määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2020 asti. 1.4.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työsuhde voi olla myös osa-aikainen.

Tietojärjestelmäasiantuntijana vastuullasi on Skosmoksen ja Finto.fi:n jatkokehittäminen osana Finto-tiimiä. Sinulta toivotaan ohjelmointiosaamista (käytämme mm. seuraavia: Python, Javascript, PHP, Java), Linux-osaamista sekä kokemusta REST-rajapinnoista. Linkitetyn datan tekniikoiden (RDF, SPARQL), Linux-palvelinylläpidon sekä ohjelmistotestauksen automatisoinnin tuntemus katsotaan eduksi.

Lisätietoa ja hakuohjeet: https://www.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/tietojarjestelmaasiantuntija

Finto-tiimi on laatinut yhdessä sidosryhmien kanssa ontologioiden käyttöönotto-ohjeistuksen järjestelmäkehitystä varten. Finton ontologioita on viime aikoina otettu käyttöön laajalti erilaisissa järjestelmissä erilaisin teknisin ratkaisuin ja käyttöönottoja tulee varmasti jatkossa lisää. Ontologiat saadaan kattavasti, yhteentoimivasti ja käyttäjää parhaalla tavalla palvelevasti käyttöön, jos niihin kiinnitetään erityistä huomiota järjestelmien teknisessä toteutuksessa. Ohjeistuksen tarkoituksena on tuoda helpotusta ja lisätietoa käyttöönottoprosessiin. Sen kohdeyleisöä ovat erityisesti järjestelmien vaatimusmäärittelyn tekijät, organisaation kuvailuympäristöstä ja tiedonhakujärjestelmästä vastaavat sekä järjestelmien yhteentoimivuudesta vastaavat.

Ohjeistus löytyy Finton asiakaswikistä: https://www.kiwi.fi/x/uYNWBg

Tiedotetta ja linkkiä saa mielellään jakaa eteenpäin!

Yleisten kirjastojen kymmenluokituksen verkkoversio Verkko-YKL, kaunokirjallisuuden asiasanasto Kaunokki-Bella sekä Helsingin kaupunginkirjaston luokitusjärjestelmän (HKLJ) verkkoversio siirretään Kirjastot.fi-palvelukokonaisuudesta Finto.fi-palveluun.
Tammikuun alusta alkaen näiden palveluiden sisällöt ovat käytettävissä osoitteesta https://finto.fi
Palveluihin liittyvät ohjeet, muutoshistoriat, tiedotteet ja yhteystiedot tulevat Kansalliskirjaston ylläpitämään asiakaswikiin: Kaunokki, YKL, HKLJ

Yhteystiedot ja palaute: Marjut Puominen, marjut.puominen@hel.fi

Finto-palvelussa on otettu käyttöön juuri julkaistu Skosmos 2.1-ohjelmisto.

Skosmoksen uusin versio on pienehkö päivitys ja tuo mukanaan parannuksia ja bugikorjauksia. Merkittävimpiä muutoksia ovat:

 • Tuki sanastojen MARC-lähteen merkitsemiseen
 • Käsitteen tyypin listaaminen hakutuloksissa
 • Korjattu käsitteiden linkittämistä sanastojen välillä
 • Korjattu monen päällekkäisen käsitehierarkian näyttämistä käsitteelle
 • Korjattu tilanne missä kieliasetukset käsitteistölle ja käyttöliittymälle menevät sekaisin
 • Parannuksia yksikkötestien ajoon

 

Skosmos 2.1 on saatavilla avoimena lähdekoodina MIT-lisenssillä.

Tarkemmat tiedot julkaisusta projektin ohjelmistojakelu-sivulta:
https://github.com/NatLibFi/Skosmos/releases/tag/v2.1

Projektin wikisivuilta löytyy ohjeet mm. asennukseen ja päivitykseen:

https://github.com/NatLibFi/Skosmos/wiki

Skosmos-ohjelmiston kehitys jatkuu 2.1:n jälkeen.

Skosmos on avoimeen lähdekoodiin perustuva sanastojen käyttö- ja julkaisualusta, joka toimii Finton taustaohjelmistona. Skosmos mahdollistaa SKOS-tietomalliin pohjautuvien tietoresurssien julkaisun, ja niiden integroinnin muihin järjestelmiin rajanpintojen avulla. Skosmosta kehitetään Kansalliskirjaston Finto-tiimissä yhteistyössä aktiivisen kansainvälisen kehittäjäyhteisön kanssa. Skosmos ja Finton pilottiversio otettiin käyttöön vuonna 2014, helmikuussa 2015 julkaistiin Skosmoksen 1.0-versio.


Skosmosta hyödynnetään Finton lisäksi monissa muissa palveluissa maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO julkaisi Agrovoc-tesauruksensa organisaation omalla Skosmos-alustalla jo 2015. Varhaisiin hyödyntäjiin lukeutuu myös Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO oman tesauruksensa Skosmos-asennuksella. Muita Skosmoksen varaan rakennettuja sanastoalustoja ovat muiden muassa Ranskan Tieteellisen tutkimuksen keskuksen CNRS:n sanastopalvelu Loterre sekä Ranskan opetusministeriön alaisen Réseau Canopén ScoLOMFR-projektin sanastopalvelu.


Skosmosta hyödynnetään avointen asennusten lisäksi laajasti eri alojen organisaatioiden toiminnan tukena. Kirjastosektorilla Oslon yliopiston kirjasto käyttää Skosmos-pohjaista julkaisujärjestelmää asiasanastojen julkaisuun ja Saksan taloustieteen kirjasto ZBW käyttää Skosmosta mm. luokitusten julkaisuun. Saksan tieteen ja teknologian kansalliskirjasto TIB:illä on oma Skosmos-palvelunsa. Myös Wienin yliopiston julkaisuarkisto Phaidran luokitukset on julkaistu Skosmoksen avulla.

 

Skosmosta hyödynnetään myös eri maiden julkishallinnon toiminnan tukemisessa. Rheinland-Pfalzin osavaltion paikkatietohanke käyttää Skosmosta omien luokitustensa julkaisuun. Luxemburgissa puolestaan lainsäädännön kuvailussa käytettyjen sanastot on julkaistu Skosmoksella.

 

Skosmos toimii myös Baselin yliopiston kirjaston BARTOC sanasto- ja ontologiarekisterin ohjelmistona. Eri maiden ja organisaatioiden sanastoja ja ontologioita yhteen kokoava BARTOC tarjoaa myös vaihtoehtoisen näkymän suomalaisiin ontologioihin, kuten Finton YSAan ja YSOon.

 

Skosmos-kehitystä on tehty viime vuodet aktiivisesti Finto-tiimissä kansainvälisen kehittäjäyhteisön tuella. Syksyllä 2018 julkaistiin ohjelmiston 2.0-versio, ja kehitys jatkuu aktiivisena myös tulevaisuudessa. Kehitystä voi seurata ja siihen voi osallistua voi Skosmoksen GitHubissa, sekä  skosmos-users -käyttäjäfoorumilla.Finto ja Yleinen suomalainen ontologia YSO


UNESCOn tesaurus


ScoLOMFR:n Skosmos


ChemSKOS.comKansalliskirjasto, CSC, Helsingin yliopiston tietotekniikkapalvelut ja Helsinki Think Company järjestävät yhdessä 26.-28.10.2018 Helsingin Leipätehtaalla WIDE - Open Source Science -hackatontapahtuman, jossa YSO:lla ja YSO-paikoilla on oma roolinsa. Monitieteinen tapahtuma on suunnattu kaikille aivoimen tieteen edistämisestä kiinnostuneille datatieteilijöistä ohjelmistokehittäjiin ja yhteiskuntatieteilijöistä humanisteihin. WIDE tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua alan toimijoiden kanssa ja tuottaa erilaisia ratkaisuehdotuksia, joiden avulla edistetään tieteen saavutettavuutta, avoimuutta ja inklusiivisuutta. Avoimen tieteen arvojen mukaisesti hackatonissa tuotetut ratkaisut jaetaan GitHUB-palveluun kaikkien hyödynnettäväksi. Parhaat ideat palkitaan.

Finton sanastot liittyvät kuvioon siten, että kehitettävissä sovelluksissa on hyödynnettävä jo(i)takin seuraavista: automaattisen kuvailun työkalua Annifia, Finna-hakujärjestelmää, Fennica-tietokantaa RDF-muodossa, YSO-ontologiaa tai YSO-paikat-ontologiaa. 

Lisätietoa ja ohjeita löytyy tapahtuman verkkosivuilta: http://thinkcompany.fi/portfolio/wide/

Finto-palvelussa on otettu käyttöön juuri julkaistu Skosmos 2.0-ohjelmisto.

Skosmoksen uusi versio on merkittävä päivitys ja tuo mukanaan monia parannuksia ja bugikorjauksia. Merkittävimpiä muutoksia ovat:

 • Kopioi leikepöydälle -painike
 • Lisätty tuki asentaa ja hallinnoida Skosmos-asennuksia virtuaalikoneelle Vagrantin ja Ansiblen avulla
 • Lisätty tuki Docker-virtuaaliasennuksille
 • Siirrytty käyttämään PHP 7 -ympäristöä

 

Skosmos 2.0 on saatavilla avoimena lähdekoodina MIT-lisenssillä.

Tarkemmat tiedot julkaisusta projektin ohjelmistojakelu-sivulta:
https://github.com/NatLibFi/Skosmos/releases/tag/v2.0

Projektin wikisivuilta löytyy ohjeet mm. asennukseen ja päivitykseen:

https://github.com/NatLibFi/Skosmos/wiki

Skosmos-ohjelmiston kehitys jatkuu 2.0:n jälkeen.

Finto-tiimillä on ilo kertoa, että olemme saaneet teknistä vahvistusta, kun tiimiimme on liittynyt tietojärjestelmäasiantuntija Joeli Takala. Hän on aiemmin toiminut Aalto-yliopiston SeCo-tutkimusryhmässä FinnONTO-hankkeen parissa. Takala aloitti tehtävässään 31.5. Hänen työalaansa kuuluu mm. Skosmos-kehitystyötä sekä Henri Ylikotilan aiemmin hoitamia teknisiä vastuualueita. Finto-tiimi toimittaa Joelin lämpimästi tervetulleeksi!

Haemme Finto-tiimiin tietojärjestelmäasiantuntijaa määräaikaiseen työsuhteeseen. Etsimme ohjelmointiosaajaa, jolla on linkitetyn datan tekniikoiden (RDF, SPARQL) sekä Git-versiohallinnan ja Github-projektien tuntemusta. Käytämme mm. ohjelmointikieliä Python, Javascript, PHP ja Java. Linux-ylläpitokokemus katsotaan myös eduksi. Työ on mahdollista suorittaa osa-aikaisesti, joten se sopii erinomaisesti myös opiskelijoille. Lisähuomiona mainittakoon, että myös ne, joilla suomen kieli ei ole äidinkieli, ovat tervetulleita hakemaan. Hakuaika päättyy 15.5.2018, mutta täytämme paikan heti sopivan henkilön löydyttyä. Linkissä Helsingin yliopiston sivuilla julkaistu työpaikkailmoitus, jossa lisätietoa:

WitMill Oy toteuttaa Kansalliskirjaston toimeksiannosta kirjastoille ja muille julkishallinnon organisaatioille suunnattujen verkkopalveluiden ulkoisen arvioinnin. Arvioinnin piiriin kuuluvat Finna, Finto, FinELib, Melinda, kirjastojärjestelmäpalvelut, julkaisuarkistopalvelut ja KITT2. 

Osana arviointia toteutamme verkkokyselyn, johon toivomme vastauksia organisaatiostasi ko. palveluita tuntevilta henkilöiltä. Kyselyllä koottava tieto täydentää eri tahoille tehdyillä haastatteluilla koottua arviointiaineistoa.

Voit välittää tätä kyselyä eteenpäin organisaatiossasi palveluita tunteville henkilöille. Voit valita yhden tai useampia palveluita, joiden osalta vastaat kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia riippuen siitä, kuinka monen palvelun osalta vastaat kysymyksiin. 

Vastaathan kyselyyn viimeistään ma 12.3.2018 seuraavasta linkistä: https://fi.surveymonkey.com/r/MLD9ZGC

Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti siten, ettei tuloksia yhdistetä yksittäiseen vastaajaan. Kiitos arvokkaasta tutkimusavustasi!

Lisätietoja kyselystä: Heli Paavola, WitMill Oy, heli.paavola@witmill.fi, 050 428 0873
Lisätietoja arvioinnista: Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, kristiina.hormia-poutanen@helsinki.fi, puh. +358 50 3102654

Finto-palvelussa on otettu käyttöön juuri julkaistu Skosmos 1.10-ohjelmisto.

Skosmoksen uusi versio tuo mukanaan monia pieniä parannuksia ja bugikorjauksia. Käyttäjälle näkyvimpiä muutoksia ovat:

 • parannettu tuki terminologisille sanastoille
 • aakkosellinen hakemisto järjestyy nyt oikein myös erikoismerkkien kohdalla

Skosmos 1.10 on saatavilla avoimena lähdekoodina MIT-lisenssillä.
Ohjelmakoodin voi ladata projektin ohjelmistojakelu-sivulta:
https://github.com/NatLibFi/Skosmos/releases

Projektin wikisivuilta löytyy ohjeet mm. asennukseen ja päivitykseen:
https://github.com/NatLibFi/Skosmos/wiki

Skosmos-ohjelmiston kehitys jatkuu 1.10:n jälkeen.

Finto-palvelussa on otettu käyttöön juuri julkaistu Skosmos 1.9-ohjelmisto.

Skosmoksen uusi versio tuo mukanaan monia pieniä parannuksia ja bugikorjauksia. Käyttäjälle näkyvimpiä muutoksia ovat:

 • alakäsitteiden notaatiokoodin mukainen järjestys käsitesivulla
 • sanastosivut jäsentyvät aiempaa paremmin mobiililaitteilla

Skosmos 1.9 on saatavilla avoimena lähdekoodina MIT-lisenssillä.
Ohjelmakoodin voi ladata projektin ohjelmistojakelu-sivulta:
https://github.com/NatLibFi/Skosmos/releases

Projektin wikisivuilta löytyy ohjeet mm. asennukseen ja päivitykseen:
https://github.com/NatLibFi/Skosmos/wiki

Skosmos-ohjelmiston kehitys jatkuu 1.9:n jälkeen. Seuraavassa versiossa kehityskohteisiimme kuuluu mm. SKOS-XL -tuen kasvattaminen.

YSAn, Allärsin ja YSOn uusien käsitteiden luontia ja vanhojen käsitteiden muutoksia varten on kehitetty uusi järjestelmäkokonaisuus. Ideana on, että järjestelmän avulla kuka tahansa YSAn, Allärsin tai YSOn käyttäjä voi helposti ehdottaa muutoksia sanastoon.

Järjestelmä koostuu 
Järjestelmän avulla käsite-ehdotuksista pyritään saamaan yhteismitallisempia ja kattavammin perusteltuja, mikä helpottaa ja nopeuttaa ehdotusten käsittelyä.

Aiemmin uudet käsite-ehdotukset ovat tulleet pääosin sähköpostitse, jolloin ehdotusten etenemisen seuraaminen on ollut haastavaa. Käyttäjillä ei ole myöskään ollut mahdollisuutta selata aiemmin tehtyjä ehdotuksia, jonka vuoksi samaa käsitettä on voitu ehdottaa useasti. Nyt on mahdollista tarkistaa YSE-sanastosta onko tarvittavasta termistä jo aikaisemmin tehty ehdotus, ja nostaa ehdotus uudelleen käsittelyyn kommentoimalla sitä GitHubissa.

Uuden järjestelmän toivotaan sujuvoittavan uusien käsitteiden ottamista sanastoihin, sekä tekevän sanasto- ja ontologiakehityksestä osaltaan avoimempaa.

Järjestelmän tarkemmat käyttöohjeet löytyvät ehdotuslomakkeen etusivulta, sekä Finton ja Asiasanastojen ja ontologioiden  asiakaswikeistä.