Blog

Finto-tiimillä on ilo kertoa, että olemme saaneet teknistä vahvistusta, kun tiimiimme on liittynyt tietojärjestelmäasiantuntija Joeli Takala. Hän on aiemmin toiminut Aalto-yliopiston SeCo-tutkimusryhmässä FinnONTO-hankkeen parissa. Takala aloitti tehtävässään 31.5. Hänen työalaansa kuuluu mm. Skosmos-kehitystyötä sekä Henri Ylikotilan aiemmin hoitamia teknisiä vastuualueita. Finto-tiimi toimittaa Joelin lämpimästi tervetulleeksi!

Haemme Finto-tiimiin tietojärjestelmäasiantuntijaa määräaikaiseen työsuhteeseen. Etsimme ohjelmointiosaajaa, jolla on linkitetyn datan tekniikoiden (RDF, SPARQL) sekä Git-versiohallinnan ja Github-projektien tuntemusta. Käytämme mm. ohjelmointikieliä Python, Javascript, PHP ja Java. Linux-ylläpitokokemus katsotaan myös eduksi. Työ on mahdollista suorittaa osa-aikaisesti, joten se sopii erinomaisesti myös opiskelijoille. Lisähuomiona mainittakoon, että myös ne, joilla suomen kieli ei ole äidinkieli, ovat tervetulleita hakemaan. Hakuaika päättyy 15.5.2018, mutta täytämme paikan heti sopivan henkilön löydyttyä. Linkissä Helsingin yliopiston sivuilla julkaistu työpaikkailmoitus, jossa lisätietoa:

WitMill Oy toteuttaa Kansalliskirjaston toimeksiannosta kirjastoille ja muille julkishallinnon organisaatioille suunnattujen verkkopalveluiden ulkoisen arvioinnin. Arvioinnin piiriin kuuluvat Finna, Finto, FinELib, Melinda, kirjastojärjestelmäpalvelut, julkaisuarkistopalvelut ja KITT2. 

Osana arviointia toteutamme verkkokyselyn, johon toivomme vastauksia organisaatiostasi ko. palveluita tuntevilta henkilöiltä. Kyselyllä koottava tieto täydentää eri tahoille tehdyillä haastatteluilla koottua arviointiaineistoa.

Voit välittää tätä kyselyä eteenpäin organisaatiossasi palveluita tunteville henkilöille. Voit valita yhden tai useampia palveluita, joiden osalta vastaat kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia riippuen siitä, kuinka monen palvelun osalta vastaat kysymyksiin. 

Vastaathan kyselyyn viimeistään ma 12.3.2018 seuraavasta linkistä: https://fi.surveymonkey.com/r/MLD9ZGC

Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti siten, ettei tuloksia yhdistetä yksittäiseen vastaajaan. Kiitos arvokkaasta tutkimusavustasi!

Lisätietoja kyselystä: Heli Paavola, WitMill Oy, heli.paavola@witmill.fi, 050 428 0873
Lisätietoja arvioinnista: Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, kristiina.hormia-poutanen@helsinki.fi, puh. +358 50 3102654

Finto-palvelussa on otettu käyttöön juuri julkaistu Skosmos 1.10-ohjelmisto.

Skosmoksen uusi versio tuo mukanaan monia pieniä parannuksia ja bugikorjauksia. Käyttäjälle näkyvimpiä muutoksia ovat:

 • parannettu tuki terminologisille sanastoille
 • aakkosellinen hakemisto järjestyy nyt oikein myös erikoismerkkien kohdalla

Skosmos 1.10 on saatavilla avoimena lähdekoodina MIT-lisenssillä.
Ohjelmakoodin voi ladata projektin ohjelmistojakelu-sivulta:
https://github.com/NatLibFi/Skosmos/releases

Projektin wikisivuilta löytyy ohjeet mm. asennukseen ja päivitykseen:
https://github.com/NatLibFi/Skosmos/wiki

Skosmos-ohjelmiston kehitys jatkuu 1.10:n jälkeen.

Finto-palvelussa on otettu käyttöön juuri julkaistu Skosmos 1.9-ohjelmisto.

Skosmoksen uusi versio tuo mukanaan monia pieniä parannuksia ja bugikorjauksia. Käyttäjälle näkyvimpiä muutoksia ovat:

 • alakäsitteiden notaatiokoodin mukainen järjestys käsitesivulla
 • sanastosivut jäsentyvät aiempaa paremmin mobiililaitteilla

Skosmos 1.9 on saatavilla avoimena lähdekoodina MIT-lisenssillä.
Ohjelmakoodin voi ladata projektin ohjelmistojakelu-sivulta:
https://github.com/NatLibFi/Skosmos/releases

Projektin wikisivuilta löytyy ohjeet mm. asennukseen ja päivitykseen:
https://github.com/NatLibFi/Skosmos/wiki

Skosmos-ohjelmiston kehitys jatkuu 1.9:n jälkeen. Seuraavassa versiossa kehityskohteisiimme kuuluu mm. SKOS-XL -tuen kasvattaminen.

YSAn, Allärsin ja YSOn uusien käsitteiden luontia ja vanhojen käsitteiden muutoksia varten on kehitetty uusi järjestelmäkokonaisuus. Ideana on, että järjestelmän avulla kuka tahansa YSAn, Allärsin tai YSOn käyttäjä voi helposti ehdottaa muutoksia sanastoon.

Järjestelmä koostuu 
Järjestelmän avulla käsite-ehdotuksista pyritään saamaan yhteismitallisempia ja kattavammin perusteltuja, mikä helpottaa ja nopeuttaa ehdotusten käsittelyä.

Aiemmin uudet käsite-ehdotukset ovat tulleet pääosin sähköpostitse, jolloin ehdotusten etenemisen seuraaminen on ollut haastavaa. Käyttäjillä ei ole myöskään ollut mahdollisuutta selata aiemmin tehtyjä ehdotuksia, jonka vuoksi samaa käsitettä on voitu ehdottaa useasti. Nyt on mahdollista tarkistaa YSE-sanastosta onko tarvittavasta termistä jo aikaisemmin tehty ehdotus, ja nostaa ehdotus uudelleen käsittelyyn kommentoimalla sitä GitHubissa.

Uuden järjestelmän toivotaan sujuvoittavan uusien käsitteiden ottamista sanastoihin, sekä tekevän sanasto- ja ontologiakehityksestä osaltaan avoimempaa.

Järjestelmän tarkemmat käyttöohjeet löytyvät ehdotuslomakkeen etusivulta, sekä Finton ja Asiasanastojen ja ontologioiden  asiakaswikeistä.

Finto-palvelussa on otettu käyttöön juuri julkaistu Skosmos 1.8-ohjelmisto.

Skosmoksen uusi versio tuo mukanaan monia pieniä parannuksia ja bugikorjauksia. Käyttäjälle näkyvimpiä muutoksia ovat:

 • kielivalinta kaikilla kielillä ei häviä käytäessä sanaston sisällä
 • notaation/luokkakoodin näkyminen autocomplete-hakutuloksissa
 • käsitesivut jäsentyvät aiempaa paremmin myös mobiililaitteilla

Skosmos 1.8 on saatavilla avoimena lähdekoodina MIT-lisenssillä.
Ohjelmakoodin voi ladata projektin ohjelmistojakelu-sivulta:
https://github.com/NatLibFi/Skosmos/releases

Projektin wikisivuilta löytyy ohjeet mm. asennukseen ja päivitykseen:
https://github.com/NatLibFi/Skosmos/wiki

Skosmos-ohjelmiston kehitys jatkuu 1.8:n jälkeen. Seuraavia kehityskohteita ovat mm. SKOS-XL -tuen kasvattaminen ja hakutoiminnallisuuden parantaminen.

Finton avoimen REST-rajapinnan api.finto.fi käyttöönoton tueksi on julkaistu ohjeistusta:

 1. Finton ja ontologioiden käyttöönotto -dokumentti kertoo (suomeksi) miten Finton rajapintaa voi käyttää esimerkiksi kuvailujärjestelmän osana
 2. REST-rajapinnan tekninen dokumentaatio (englanniksi) on uudistettu ja tuotettu nyt Swagger-työkaluilla

Otamme mieluusti palautetta vastaan rajapintadokumentaatiosta!

Finto-palvelussa on otettu käyttöön juuri julkaistu  Skosmos 1.7-ohjelmisto.

Skosmos 1.7:ssä on kokonaan uudistettu rajapintadokumentaatio, joka perustuu Swagger-työkaluihin. Rajapinnalle on laadittu koneluettava Swagger-kuvaus, jonka pohjalta tuotetaan interaktiivinen rajapintadokumentaatio. Swagger-kuvausta voi myös hyödyntää rajapinnan käyttöönotossa esimerkiksi tuottamalla sen perusteella rajapintaa käyttävää liitoskoodia eri ohjelmointikielille.

Käyttäjille näkyviä muutoksia on mm.

Erilaisten laatuarviointityökalujen tekemien suositusten pohjalta mahdollisia ongelmia aiheuttavia kohtia ohjelmakoodissa on jälleen paranneltu.

Skosmos 1.7 on saatavilla avoimena lähdekoodina MIT-lisenssillä. Ohjelmakoodin voi ladata projektin ohjelmistojakelu-sivulta. Projektin wikisivuilta löytyy ohjeet mm. asennukseen ja päivitykseen.

Skosmos-ohjelmiston kehitys jatkuu 1.7:n jälkeen. Seuraavia kehityskohteita ovat mm. tarkennettu hakulomake.

Finto-tiimin vuonna 2013 tekemä ontologiaeditorivertailu on kaivannut päivittämistä. Olemme nyt vertailleet tuoreempia editoreja ja julkaisseet vertailusta raportin Finto-palvelun asiakaswikissä. Vertailu keskittyi koneelle asennettavien editorien sijaan selainpohjaisiin, verkossa käytettäviin editoreihin. Näissä useampi käyttäjä pystyy yhtäaikaisesti muokkaamaan samaa ontologiatiedostoa verkkoympäristössä. Työskentely yhteisessä ja avoimessa editointiympäristössä helpottaisi Finto-yhteistyöverkoston ja KOKO-ontologian parissa tehtävää työtä, joka ulottuu myös Kansalliskirjaston ulkopuolelle.

Vertailtavina olivat ilmaiset editorit VocBench ja THL-editori sekä kaupallinen PoolParty. Vertailun lopputulos oli, että kumpikaan ilmaisista editoreista ei vielä tässä vaiheessa täytä niitä kriteerejä, joiden perusteella sitä voisi pitää suositeltavana työkaluna Finto-yhteistyöverkoston piirissä tapahtuvaan ontologioiden muokkaamiseen. PoolParty on vertailuryhmän paras editori, mutta sekään ei ole toiminnallisuudeltaan puutteeton. Kaikkia editoreja kehitetään säännöllisesti ja Finto-tiimi seuraa kehitystä myös jatkossa, mahdollisesti uuden vertailun muodossa.

Vertailuraportti tarkempinen tietoineen löytyy täältä:

Verkkopohjaisten ontologiaeditorien vertailuraportti 04/2016

 Finton käsitesivuilla on nyt mahdollista nähdä kyseisellä käsitteellä kuvailtuja Finnan aineistoja, kuten kuvia ja kirjoja. Aineistoja on mahdollista selailla käsitelaatikon alle ilmestyvällä Finna-ikkunalla. Uusi toiminallisuus on käytössä YSOssa, YSAssa, ALLÄRSissa sekä KOKOssa. Finton taustalla olevan Skosmos-ohjelmiston uusin versio mahdollistaa tämänkaltaisten lisämoduulien käytön. Ominaisuus hyödyntää Finnan hiljattain avautunutta avointa rajapintaa (http://api.finna.fi/).

Kokeile tästä miltä ominaisuus näyttää YSOn käsitteelle: vastat

Finto-palvelussa on otettu käyttöön juuri julkaistu  Skosmos 1.6-ohjelmisto.

Skosmos 1.6:ssa uutuutena on laajennusmekanismi, jonka avulla käyttöliittymään voi lisätä uusia elementtejä. Tämän ominaisuuden ansiosta Finto-palveluun on lähiaikoina tulossa Finna-ikkuna, joka näyttää automaattisesti hakutuloksia Finnasta Finton käsitesivuilla. Lisäksi Skosmos 1.6 tarjoaa aiempaa helpomman tavan julkaista sanastot linkitettynä datana. Skosmokselle on myös laadittu uusi, yksityiskohtainen asennusohje.

Käyttäjille näkyviä muutoksia on mm.

 • paremmin jäsennelty tapa näyttää käsitetyyppien lukumäärät (esim. KOKO-ontologian etusivulla)
 • lyhyemmät URL-osoitteet käytössä hierarkia- ja ryhmänäkymistä käsitesivuille siirtyessä

REST-rajapintaan on tullut uusia ominaisuuksia, mm. hakumetodilta search voi pyytää vastaukseen mukaan käsitteen ominaisuuksia kuten käsitteen määritelmän tai sen termit kaikilla kielillä. Tämä vähentää tarvetta erillisille rajapintakutsuille.
Erilaisten laatuarviointityökalujen tekemien suositusten pohjalta mahdollisia ongelmia aiheuttavia kohtia ohjelmakoodissa on jälleen paranneltu.

Skosmos 1.6 on saatavilla avoimena lähdekoodina MIT-lisenssillä. Ohjelmakoodin voi ladata projektin ohjelmistojakelu-sivulta. Projektin wikisivuilta löytyy ohjeet mm. asennukseen ja päivitykseen.

Skosmos-ohjelmiston kehitys jatkuu 1.6:n jälkeen. Seuraavia kehityskohteita ovat mm. uusittu, interaktiivinen REST-rajapinnan dokumentaatio sekä käsitteiden haku notaatiokoodien perusteella.

Pidän maalis-huhtikuussa kaksi englanninkielistä webinaaria SKOS-työkaluista.

Sarjan ensimmäinen webinaari käsittelee skos-history-työkalua. Pääesiintyjänä on työkalun kehittäjä Joachim Neubert. Minä kerron lisäksi miten skos-historya sovelletaan Kansalliskirjastossa mm. YSAn ja Allärsin päivitysten seurantaan ja YSOon viemiseen. Skos-history-webinaari on keskiviikkona 16.3. klo 16:00 Suomen aikaa. Tämä webinaari järjestetään DCMI:n sarjassa ja se on maksullinen (15 USD) muille kuin DCMI:n ja ASIS&T:n jäsenille.

Sarjan toisessa webinaarissa kerron Skosmos-työkalusta, jolla Finto-palvelu on toteutettu. Skosmos-webinaari on keskiviikkona 6.4. klo 17:00 Suomen aikaa. Tämä webinaari järjestetään FAO AIMS:n sarjassa ja se on ilmainen, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen.

Lisätietoja ja tietoa ilmoittautumisesta on allaolevassa viestissä sekä sivulla
http://dublincore.org/resources/training/#2016neubert

Tervetuloa seuraamaan!

Osma Suominen
Finto-palvelu

Finto-palvelussa on otettu käyttöön juuri julkaistu  Skosmos 1.5-ohjelmisto.

Skosmos 1.5 keskittyy pitkälti teknisiin korjauksiin ja parannuksiin. Korjauksia on tehty mm. pitkien hakutuloslistojen lataukseen, hakurajausten toimintaan ja aakkoselliseen hakemistoon.

Käyttäjille näkyviä muutoksia on mm.

 • latausindikaattori, joka näytetään jos käsitesivun lataus jostain syystä viivästyy
 • käsite- ja ryhmäsivun yhdistäminen; erillisistä sivuista on ollut haittaa esim. kun temaattisen ryhmän sivulle tullaan URIn/linkin kautta
Ohjelmakoodin laatua on jälleen parannettu mm. tyylitiedostojen osalta ja erilaisten laatuarviointityökalujen tekemien suositusten pohjalta mahdollisia ongelmia aiheuttavia kohtia ohjelmakoodissa on paranneltu. Yksikkötestien kattavuus on parantunut merkittävästi.

Skosmos 1.5 on saatavilla avoimena lähdekoodina MIT-lisenssillä. Ohjelmakoodin voi ladata projektin ohjelmistojakelu-sivulta. Projektin wikisivuilta löytyy ohjeet mm. asennukseen ja päivitykseen.

Skosmos-ohjelmiston kehitys jatkuu 1.5:n jälkeen. Seuraavia kehityskohteita ovat mm. Finna-hakutulosten näyttö käsitesivulla, parannettu tuki ISO 25964:n laajennetuille hierarkiatyypeille (BTG/BTP/BTI) sekä linkitetyn datan julkaisun helpottaminen.

Metatietosanasto on avattu Kansalliskirjaston ylläpitämään Finto-sanastopalveluun 20.1.2016. Nyt julkaistava sanasto on vielä osin keskeneräinen ja sitä päivitetään jatkuvasti. Korjaamme mm. termien lähteitä (ISBD, RDA, Onix) ja lisäämme termien ruotsinnoksia.

Metatietosanasto on aineistojen kuvailussa tarvittavien termien ja ilmausten kokonaisuus. Sanaston käyttö vakiinnuttaa kuvailevan metatiedon tuottamista ja yhtenäistää kuvailua tiedonhaun tuloksellisuuden edistämiseksi.

Metatietosanaston käsitteet ja kuvailuelementit ovat suomen- ja ruotsinkielisiä. Sanasto sisältää sekä ISBD-kuvailusääntöjen että RDA-kuvailuohjeiden mukaisia termejä ja ilmauksia.

Metatietosanastoon on koottu mm.

 • sisältö-, media- ja tallennetyyppien nimet
 • listaukset tallenteiden laajuuden yksiköistä
 • ilmaukset tavanomaisesta poikkeavista kirjatyyppeistä
 • tiedosto- ja koodausmuodot
 • genreluetteloita
 • ohjeet nimekkeiden tiedonlähteiden merkitsemisestä
 • ohjeet erilaisten huomautusten merkitsemisestä
 • suhteiden kuvailun määritteitä
 • aineiston saatavuuteen ja käsittelyyn liittyviä termejä ja ilmauksia

Matatietosanasto löytyy Finto-palvelusta osoitteesta http://finto.fi/mts/fi/


Yhteystiedot:

kehittämispäällikkö Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto
sähköposti: marja-liisa.seppala(at)helsinki.fi

tietoasiantuntija Kiti Vilkki-Eriksson, Kansalliskirjasto
sähköposti: kiti.vilkki-eriksson(at)helsinki.fi