På denna sida sammanställs förändringar som gjorts i begreppen i ALLFO. Nationalbiblioteket uppdaterar förändringarna till metadataresursen Melinda i mån av möjlighet. Med hjälp av nedanstående tabell kan man följa med och uppdatera förändringarna också i de bibliografiska posterna i andra databaser.

Typer av förändringar:

  • Termändring. Huvudtermen (föredragen term) byts ut, samma korrigering lämpar sig vanligen för alla referenser.
    • förändringstypen termändring (precisering) innebär att även om det är frågan om en ändring av huvudtermen till en annan form, så lämpar sig inte samma ändring för alla referenser, utan vad gäller korrigeringarna påminner förändringstypen om parentestillägg
  • Parentestillägg. Huvudtermen tillfogas en förtydligande parentes. Parentestillägg är ofta en följd av att begreppet använts felaktigt vid beskrivning, och därför lämpar sig korrigeringen till den nya termformen endast för en del av referenserna. För övriga referenser måste något annat lämpligt begrepp användas, eller om något sådant inte finns och termen förefaller nödvändig, så flyttas termen till 653-fältet, eller föreslås termen till ALLFO i en mer preciserad form.
  • Parentesändring. Den tidigare parentesen har bytts till en annan, tydligare parentes.
  • Raderat begrepp. Ett föråldrat eller till sin betydelse oklart begrepp har helt tagits bort ur vokabulären. I referenserna ersätts begreppet vid behov med andra lämpliga begrepp.
  • Begreppssammanslagning. Begreppet har slagits samman med ett annat begrepp som till sin betydelse helt eller nästan helt motsvarar det. Samma korrigering lämpar sig vanligen för alla referenser, dock inte i fall där det sammanslagna begreppets betydelse varit inexakt.  
  • Begreppsdelning. Ett flertydigt begrepp har delats upp i två eller flera nya begrepp, som vardera lämpar sig enbart för en del av de referenser som beskrivits med den ursprungliga termen.  

Observera att begreppsändringar även kan ha gjorts för att termerna ska stämma överens med de finskspråkiga termerna (även om de tidigare termerna i sig kan ha varit helt korrekta på svenska).

Nya begrepp som godkänts till ALLFO finns i Finto [http://finto.fi/yso/sv/new]


Tidpunkt för ändring

Tidigare termform

Ändringstyp

Korrigering till katalogerna

10/2019

mousserande viner

termändring

mousserande vin

10/2019

andliga sånger

termändring (precisering)

andliga sånger (kristendom) ELLER religiösa sånger

10/2019

retinopati

termändring

näthinnesjukdomar

10/2019

mongoloider

raderat begrepp

Downs syndrom

10/2019

ulkussjukdom

termändring

peptiskt sår

10/2019

orkidéer (tropiska växter)

parentesändring

orkidéer (prydnadsväxter)

10/2019

hotellanställda

termändring

hotellreceptionister

10/2019

disinformation

termändring

desinformation

10/2019

luleåsamiska

termändring

lulesamiska

11/2019

beståndsutveckling

termändring

samlingsarbete

11/2019

auktoritär personlighet

termändring

auktoritarism ELLER auktoritet

11/2019

sjukgymnastik

begreppssammanslagning

fysioterapi

11/2019

restauranganställda

termändring

restaurangarbetare

11/2019

honungsbin

raderat begrepp

honungsbi ELLER bin och humlor

11/2019

ljudinspelning och -lagring

termändring

ljudinspelning (aktivitet)

11/2019

hallar

termändring (precisering)

hallar (byggnader) ELLER tamburer ELLER salar

11/2019

vattenskidning

termändring

vattenskidåkning

11/2019

kökspersonal

termändring

köksarbetare

12/2019

dokumentärlitteratur

termändring (precisering)

dokumentärromaner ELLER annat lämpligt begrepp

12/2019

belgisk vallhund

termändring

belgiska vallhundar

12/2019

arbetsrelaterade sjukdomar

begreppssammanslagning

yrkessjukdomar

12/2019

ursprungsbeteckningar

termändring

ursprungsmärkningar

12/2019

infektionssjukdomar

raderat begrepp

smittsamma sjukdomar

12/2019

dekolonisation

termändring

avkolonisering

12/2019

elektricitet (laddning)

raderat begrepp

statisk elektricitet OCH/ELLER elektrisk laddning ELLER elektricitet

12/2019

fälttävling

termändring

fälttävlan (ridning)

12/2019

skogsbrukslägenheter

raderat begrepp

skogsfastigheter

12/2019

kommunberättelser

termändring

kommunalberättelser

12/2019

parvovirus (Parvoviridae)

termändring

parvovirus

12/2019

livländare

termändring

liver

12/2019

teamåkning

termändring

synkroniserad konståkning

12/2019

abborrfiskar

termändring

abborrartade fiskar

12/2019

mörtfiskar

termändring

karpfiskar

12/2019

karpfiskar

termändring

karpartade fiskar

12/2019

Salpausselän kisat

termändring

Lahtisspelen

12/2019

naturvetenskaplig världsbild

termändring

vetenskaplig världsbild

1/2020

kommissioner

parentestillägg

kommissioner (organ)

1/2020

frågesport

termändring

frågesporter

1/2020

senioruniversitetet

termändring

senioruniversitet

1/2020

aktiviteter

termändring

funktioner (aktiviteter) ELLER aktivitet ELLER verksamhet

1/2020

coping

termändring

klara sig

1/2020

diskussionsspalter

termändring

diskussionsforum

1/2020

björnloka

termändring

lokor

1/2020

högteknologisk industri

termändring

teknologiindustri

1/2020

ämnen

parentestillägg

ämnen (områden) ELLER materia

1/2020

omsättning på arbetskraft

termändring

arbetskraftsomsättning

1/2020

modeskapare

termändring

modedesigner

1/2020

kunskapsöverföring

termändring

kompetensöverföring

1/2020

kunskapsledning

termändring

kompetensledning

1/2020

aktiesparande

termändring

aktieplacering

1/2020

ballader

begreppsdelning

ballader (instrumentalmusik) ELLER ballader (litteratur) ELLER ballader (sånger)

1/2020

affärsverksamhetsplaner

termändring

affärsplaner

2/2020

vide

termändring

viden

2/2020

Börshuset

parentestillägg

Börshuset (Helsingfors) ELLER annat lämpligt begrepp

2/2020

Fiskartorpet

parentestillägg

Fiskartorpet (Helsingfors) ELLER annat lämpligt begrepp

2/2020

Marskin maja

termändring

Marskens stuga

2/2020

ekonomibyggnader

begreppsdelning

produktionsbyggnader ELLER ekonomibyggnader

2/2020

odlad champinjon

termändring

trädgårdschampinjon

2/2020

brännässlor

termändring

nässlor ELLER brännässla

2/2020

institutionalisering

parentestillägg

institutionalisering (samhällsförändring)

2/2020

Kulturhuset Grand

parentestillägg

Kulturhuset Grand (Borgå)

2/2020

elever med speciella behov

termändring

elever med särskilda behov

2/2020

kundkontakt

begreppssammanslagning

kundrelation

2/2020

energiförbrukning

parentestillägg

energiförbrukning (energiteknik) ELLER energiförbrukning (ämnesomsättning)

2/2020

huvudstadsregion

termändring (precisering)

huvudstadsregionen (Finland) ELLER huvudstäder OCH/ELLER storstadsområden, stadsregioner

2/2020

ritning

termändring (precisering)

teckning (konstnärlig aktivitet) ELLER teknisk ritning (aktivitet) ELLER annat lämpligt begrepp

2/2020

struktur

parentestillägg

struktur (egenskaper)

2/2020

stationer

parentestillägg

stationer (trafik) ELLER annat lämpligt begrepp

2/2020

utmattning

termändring (precisering)

materialutmattning ELLER trötthet, utbrändhet, ansträngning, belastning

2/2020

beredskap

raderat begrepp

färdigheter, förutsättningar, förmåga ELLER krisberedskap

2/2020

björk

termändring

björkar

2/2020

åldringar

begreppssammanslagning

äldre

2/2020

bark (växtdelar)

termändring

trädbark

2/2020

sjukdom

begreppssammanslagning

sjukdomar

2/2020

bål (kroppen)

begreppssammanslagning

kroppen OCH/ELLER kroppsdelar

2/2020

funktionsnedsatta

raderat begrepp

partiellt arbetsföra ELLER personer med funktionsnedsättning

2/2020

arbetshandikappade

begreppssammanslagning

partiellt arbetsföra ELLER svårsysselsatta ELLER arbetsförmåga

2/2020

internat

raderat begrepp

studentbostäder, elevhem ELLER servicebostäder, boendeservice, stödboende ELLER natthärbärgen ELLER mottagningscentraler ELLER annat lämpligt begrepp

2/2020

himmel

begreppsdelning

himmel (religion) ELLER himmel (atmosfär)

2/2020

omskärelse

begreppsdelning

omskärelse (män) ELLER könsstympning

2/2020

mjölk

begreppsdelning

mjölk (komjölk) ELLER mjölk (sekret) ELLER annat lämpligt begrepp

3/2020

kungörelser

termändring

officiella kungörelser

3/2020

orenhet

termändring

orenheter

3/2020

Ekudden

parentestillägg

Ekudden (Helsingfors) ELLER annat lämpligt begrepp

3/2020

Eriks gård

termändring

Eriksgård (Kyrkslätt) ELLER annat lämpligt begrepp

3/2020

primitivism (stilar)

termändring

primitivism

3/2020

dödlighet

parentestillägg

dödlighet (filosofi) ELLER mortalitet

3/2020

det heliga

begreppssammanslagning

helighet

3/2020

stuvning (transport)

termändring

stuveriarbete

3/2020

artefakter

raderat begrepp

föremål ELLER fornföremål ELLER forskningsmetoder ELLER medicinska fynd + fel (misstag)

3/2020

avlidna

termändring

döda

3/2020

naturläkemetod

begreppssammanslagning

naturläkekonst

3/2020

datacentraler

raderat begrepp

serverhallar ELLER informationsteknik ELLER adb-stöd ELLER annat lämpligt begrepp

3/2020

damidrott

raderat begrepp

kvinnor + idrott

3/2020

restaurationen

begreppsdelning

Bourbonska restaurationen (Frankrike) ELLER Meijirestaurationen ELLER engelska restaurationen

3/2020

fertilitetsbehandling

begreppssammanslagning

assisterad befruktning ELLER annat lämpligt begrepp

3/2020

religion (tro)

begreppssammanslagning

religion och religioner

3/2020

religioner

begreppssammanslagning

religion och religioner

4/2020språkkurserbegreppsdelningspråkkurser (läromedel) ELLER språkresor ELLER språkundervisning

4/2020

informationsgrafik

termändring

infografik

4/2020

steel drums

termändring

steel pan

4/2020

oljepalmer

begreppsdelning

oljepalmssläktet ELLER oljepalm

4/2020

jätteloka

begreppsdelning

jättelokor (växtgrupp) ELLER jätteloka (art)

4/2020

kylbehandling

begreppsdelning

kallbearbetning ELLER kylbehandling

4/2020

nya arter

termändring

invandrade arter

5/2020

Kiiskilä

termändring (precisering)

Kiiskilä gård ELLER lämpligt platsbegrepp

5/2020

Satulinna

parentestillägg

Satulinna (Hirvensalmi) ELLER annat lämpligt begrepp

5/2020

Atrium

parentestillägg

Atrium (Åbo) ELLER annat lämpligt begrepp

5/2020

Lilla parlamentet

parentestillägg

Lilla parlamentet (Riksdagshuset) ELLER annat lämpligt begrepp

5/2020

Junnila

parentestillägg

Junnila (Björneborg) ELLER annat lämpligt begrepp

5/2020

Jyväskylän suojeluskuntatalo

termändring

Valtiontalo (Jyväskylä)

5/2020

sällskapsliv

termändring

socialt liv

5/2020

lättåg

termändring

snabbspårvagnar

5/2020

Gamla Akademihuset i Åbo

begreppssammanslagning

Akademihuset i Åbo

5/2020

Kuhlefeltska huset

begreppssammanslagning

Villa Boström

5/2020

karaktärsstörningar

begreppssammanslagning

personlighetsstörningar ELLER annat lämpligt begrepp

5/2020

värmespill

begreppssammanslagning

spillvärme ELLER annat lämpligt begrepp

5/2020

domkyrkor

termändring

katedraler och domkyrkor

5/2020

receptorer

begreppsdelning

sinnesceller ELLER receptorer (biokemi)

5/2020

vallar

begreppssammanslagning

avsatser och vallar

5/2020

terassering

termändring

avsatser och vallar

5/2020

insemination

begreppsdelning

insemination (djur) ELLER inseminationsbehandling

5/2020

trubadurer

parentestillägg

trubadurer (medeltiden) ELLER sångare

5/2020

mikrobläkemedel

termändring

antimikrobiella läkemedel

5/2020

NPM

termändring

new public management

5/2020

didgerido

termändring

didjeridu

5/2020

Johannesparken

parentestillägg

Johannesparken (Helsingfors) ELLER annat lämpligt begrepp

6/2020

elbehandling

begreppsdelning

elektroterapi ELLER elektrokonvulsiv behandling

6/2020

statsbudgeten

begreppssammanslagning

statsbudgeter

6/2020

rensning

parentestillägg

rensning (livsmedel) ELLER röjning ELLER årensning ELLER iståndsättningsdikning

6/2020

Ala-Lemu

termändring

Ala-Lemu gård

6/2020

Königstedt

termändring

Königstedt gård

6/2020

spolmaskar

termändring

spolmask

6/2020

Sandbergin talo

termändring

Sandbergs hus (Tammerfors) ELLER annat lämpligt begrepp

6/2020

Riddarhuset

parentestillägg

Riddarhuset (Helsingfors) ELLER annat lämpligt begrepp

6/2020

barnträdgårdar

begreppssammanslagning

daghem

6/2020

skrädderiarbete

raderat begrepp

skräddare (yrken) OCH/ELLER annat lämpligt begrepp

6/2020

distributionsstationer

begreppssammanslagning

servicestationer

6/2020

trafikstationer

begreppssammanslagning

servicestationer ELLER stationer (trafik) ELLER annat lämpligt begrepp

6/2020

rotsvamp

termändring

rottickor

6/2020

Kumlingesjukan

begreppssammanslagning

fästingburen hjärninflammation

6/2020

Sveaborg

parentestillägg

Sveaborg (sjöfästningar) ELLER Sveaborg (stadsdel) i fält 651

6/2020

enklare byggnader

raderat begrepp

byggnader ELLER byggande ELLER annat lämpligt begrepp

6/2020

konstruktioner (strukturer)

parentesändring

konstruktioner (byggnad)

6/2020

psykiska utvecklingsstörningar

termändring

intellektuella funktionsnedsättningar

6/2020

hökar

begreppsdelning

hökartade rovfåglar ELLER hökar

6/2020

humanoider

termändring (precisering)

rymdvarelser ELLER robotar

6/2020

humlen

begreppsdelning

humlesläktet ELLER humle

6/2020

dopning

parentestillägg

dopning (idrott)

6/2020

frysbehandling

begreppsdelning

kylbehandling ELLER frysbehandling

6/2020

Lindö

termändring

Lindö gård (Tenala) ELLER annat lämpligt begrepp

6/2020

myllyhoito

begreppssammanslagning

Minnesotamodellen

6/2020

mentala störningar

termändring

psykiska störningar

6/2020

konfessionalism

parentestillägg

konfessionalism (religion)

6/2020

sjukhusansluten hemsjukvård

termändring

hemsjukhus

6/2020

arbetscentra

termändring

arbetscentraler

6/2020

beckasiner

termändring

snäppor ELLER enkelbeckasin OCH/ELLER dubbelbeckasin

6/2020

triangulering

parentestillägg

triangulering (forskning)

8/2020

bankväsen

termändring

bankbranschen

8/2020

socialläroinrättningar

termändring

läroanstalter för det sociala området

8/2020

lantbrukssektorn

termändring

lantbruksbranschen

8/2020

transportsektorn

termändring

transportbranschen

8/2020

hantverkssektorn

termändring

hantverksbranschen

8/2020

rock steady

termändring

rocksteady

8/2020

traditionell musik

begreppssammanslagning

folkmusik

8/2020

substitutionsterapi

raderat begrepp

entsymersättningsbehandling ELLER nikotinersättningsbehandling  ELLER opiatsubstitutionsbehandling ELLER hormonbehandling ELLER dialysvård ELLER annat lämpligt begrepp


8/2020

förklädning

raderat begrepp

kamouflage (militärväsen) ELLER maskeraddräkter ELLER kamouflagedräkter ELLER mimikry, skyddsfärg

8/2020samverkanraderat begreppsamarbete ELLER samarbetsförfarande ELLER annat lämpligt begrepp

8/2020

bioteknikbranschen

raderat begrepp

bioteknik OCH/ELLER bioekonomi OCH/ELLER bioindustri OCH/ELLER biomedicin OCH/ELLER biovetenskaper

8/2020

finansieringsbranschen

begreppssammanslagning

finansbranschen

8/2020

textilmönster

termändring

mönster (på yta) ELLER annat lämpligt begrepp

9/2020statsfinansertermändringstatsmedel ELLER statsekonomi
9/2020lutinstrumentraderat begreppknäppinstrument OCH/ELLER luta
9/2020Svartå gårdtermändringSvartå slott
9/2020spiggartermändringspiggfiskar
9/2020kanoniseringtermändring (precisering)helgonförklaring ELLER kanon (urval)
9/2020e-ljudböckerraderat begreppljudböcker
9/2020barnträdgårdsläraretermändringlärare inom småbarnspedagogik
9/2020paprikortermändringspanskpepparsläktet ELLER paprika (art)
9/2020säkerhetskontrolltermändringåtkomstkontroll ELLER säkerhetskontroller
10/2020snäpportermändringcalidrisvadare ELLER snäppor
10/2020kuskartermändringtravkuskar ELLER kuskar

10/2020

andlig musik

parentestillägg

andlig musik (kristendom) ELLER religiös musik

10/2020Kirjola gårdparentestilläggKirjola gård (Halikko) ELLER Kirjola gård (S:t Johannes)
10/2020MC:s (musik)termändringrappare
10/2020bananflugortermändringdaggflugor ELLER bananfluga
10/2020hemmamusiktermändringhemmusik
10/2020ex libristermändringexlibris
10/2020romerska medborgaretermändringromare (Romerska riket)
10/2020lekplatsertermändringlekplatser (barn) ELLER lekplatser (fisk och groddjur)
11/2020främlingslegionentermändringfrämlingslegioner
11/2020holdingterapitermändring (precisering)fasthållning (vård) ELLER annat lämpligt begrepp
11/2020rörelser (motorik)begreppssammanslagningrörelse ELLER träningsmoment ELLER motorik
11/2020konfessionalismparentestilläggkonfessionalism (religion) ELLER annat lämpligt begrepp
11/2020kompressionraderat begreppkompressionsbehandling ELLER kompressionskläder ELLER datakomprimering ELLER dynamisk kompression (ljudbehandling)
11/2020åtkomlighettermändringtillgänglighet
11/2020pratshowertermändringdiskussionsprogram
11/2020intensifierat serviceboendetermändringserviceboende med heldygnsomsorg
11/2020BorgådeklarationentermändringBorgåöverenskommelsen ELLER 653
11/2020regional utvecklingsplaneringtermändringplanering på landskapsnivå
11/2020trädgränsentermändringträdgräns
11/2020lokalitetsförvaltningtermändringlokaltjänster
11/2020måltidsservicetermändringmatservice
12/2020skapelsenparentestilläggskapelsen (allt skapat) ELLER skapelse (religiös tillblivelse)
12/2020inre vattenvägartermändringinlandsvatten
12/2020skoningtermändringhovslageri
12/2020metmaskartermändringdaggmaskar
12/2020daggmasktermändringstor daggmask
12/2020arbetsekonomitermändringarbetsmarknadsekonomi
12/2020kundtrohettermändringkundlojalitet
12/2020skapandetermändringskapelse (religiös tillblivelse) ELLER skapande verksamhet ELLER konstnärligt arbete
12/2020Haagkonventionen om skydd för privat egendom under väpnade konfliktertermändringHaagkonventionen för skydd av kulturegendom i händelse av väpnade konflikter
12/2020orfismparentestilläggorfism (konst) ELLER orficism
12/2020verismparentestilläggverism (stilar)
12/2020ändertermändring (precisering)Anas ELLER andfåglar ELLER fågelvilt
12/2020samrådsförfarandeparentestillägg (precisering)samrådsförfarande (EU) ELLER hörande (förfarande)
12/2020titlarparentestilläggtitlar (personer) ELLER publikationstitlar
12/2020provuppträdandetermändringaudition
12/2020kuratorerparentestilläggkuratorer (kultur) ELLER skolkuratorer
12/2020Mummon kammariraderat begreppsamfundsnamn Mummon kammari i fält 610
12/2020ingermanlänska dialektertermändringingriska
1/2021vakanderaderat begreppsömnbrist ELLER sömnlöshet ELLER trötthet ELLER annat lämpligt begrepp
1/2021poddsändningtermändringpodcaster
1/2021boerkrigetbegreppsdelningförsta boerkriget ELLER andra boerkriget
1/2021prekursorertermändringprodrugs
1/2021depositionsskyddtermändringinsättningsgaranti
1/2021cancer i urinblåsantermändringurinblåsecancer
1/2021ekologiskt fotspårtermändringekologiskt fotavtryck
1/2021jordmåntermändringjordmåner
1/2021Sundsberg gårdparentestilläggSundsberg gård (Kyrkslätt)
1/2021amerikanska medborgaretermändringinvånare i Förenta staterna
1/2021VanajanlinnatermändringVanögård
1/2021klubbhustermändring (precisering)klubbhusmodellen ELLER annat lämpligt begrepp
1/2021sexualiseringtermändringgenusifiering ELLER sexualisering
1/2021hemteatrartermändring (precisering)hemmabiosystem ELLER annat lämpligt begrepp
1/2021utplanteringtermändring (precisering)utplantering i nya områden ELLER inplantering (djur) ELLER planterande
1/2021Villa Annebergraderat begreppplatsbegrepp Anneberg (Helsingfors) ELLER Annala (Tammerfors) ELLER Annalan kartano (Jakimvaara)
1/2021strukturationsteorinbegreppssammanslagningstruktureringsteori
1/2021hybridertermändringkorsningar (organismer) ELLER annat lämpligt begrepp
2/2021prestationertermändring (precisering)prestationer (produkt) ELLER prestationsförmåga ELLER annat lämpligt begrepp
2/2021skyddsåtgärdertermändringskydda sig ELLER skydd (åtgärder) ELLER skyddande
2/2021Annala gårdtermändringAnnalan kartano (Jakimvaara)
2/2021trädvårdtermändringvirkesförsörjning ELLER trädvård
2/2021bildningsmässiga rättigheterbegreppssammanslagningkulturella rättigheter
2/2021Båtviktermändring Båtvik gård (Kyrkslätt)
2/2021GerknästermändringGerknäs gård
2/2021Nääs herrgårdtermändringNääs gård (Kytäjä)
2/2021KarlbergparentestilläggKarlberg (Aulanko)
2/2021Näse gårdparentestilläggNäse gård (Bjärnå)
2/2021Rosendal gårdparentestilläggRosendal gård (Vanda)
2/2021vägrantermändringavböjande och vägran
2/2021biomassabegreppsdelningbiomassa (industri) ELLER biomassa (ekologi)
2/2021Sandnäs gårdtermändringSantamäki gård
2/2021Kulla gårdparentestilläggKulla gård (Strömfors)
2/2021Strömma gårdparentestilläggStrömma gård (Bjärnå)
2/2021institutionerparentestillägginstitutioner (sociala mekanismer) ELLER anstalter
3/2021AndersbergparentestilläggAndersberg (Mäntsälä)
3/2021Hagalund gårdparentestilläggHagalund gård (Esbo)
3/2021Itätalo parentestilläggItätalo (Kaurissalo)
3/2021JuthbackatermändringJuthbacka herrgård
3/2021JutikkalatermändringJutikkala gård
3/2021HalolatermändringHalola gård
3/2021HaikotermändringHaiko gård
3/2021insiderbrotttermändringinsideraffärer ELLER organisationsbrott
3/2021skydd (objekt)raderat begreppskyddskonstruktioner ELLER fodral ELLER skyddsutrustning ELLER skydd (åtgärder) ELLER annat lämpligt begrepp
4/2021versionertermändringvarianter (tradition)
4/2021teman begreppsdelningteman (berättande), teman (musik)
4/2021betningbegreppsdelningbetning (färgning) ELLER betning (fröbehandling) ELLER betning (metaller)
4/2021ekosystemparentestilläggekosystem (ekologi)
4/2021krokningparentestilläggkrokning (virkning)
4/2021flamenco (traditionell musik)termändring

flamenco (musik)

4/2021fiktiva personer termändringfiktiva gestalter
4/2021receptfria läkemedel termändring egenvårdsläkemedel
4/2021utbredningsområdentermändringhemområden (biologi) ELLER utbredning
4/2021skildrare termändringfilmfotografer ELLER kameraoperatörer ELLER fotografer ELLER annat lämpligt begrepp
4/2021förhandsavgörandenbegreppsdelningförhandsavgöranden (skatt) ELLER förhandsavgöranden (EU-rätt) ELLER prejudikat
4/2021vatten- och miljöförvaltning raderat begreppvattenförvaltning OCH/ELLER miljöförvaltning
4/2021planläggnings- och byggnadsförvaltningraderat begreppbyggnadsförvaltning ELLER annat lämpligt begrepp
4/2021talprogram begreppssammanslagningprat- och diskussionsprogram
4/2021diskussionsprogram begreppssammanslagningprat- och diskussionsprogram
4/2021helhet (egenskaper)raderat begrepp[avgörs från fall till fall] 
4/2021tippningbegreppsändringtippningsspel
4/2021militärorganisationerraderat begreppmilitära organisationer ELLER försvarsorganisationer
4/2021inskolning raderat begreppintroduktion ELLER praktisk undervisning ELLER arbetshandledning ELLER annat lämpligt begrepp
5/2021veteranidrotttermändringvuxenidrott
5/2021mönsterigenkänningbegreppsdelningmönsterigenkänning (psykologi) ELLER mönsterigenkänning (teknik)
5/2021klamydiainfektionertermändringklamydiabakterier ELLER klamydia ELLER klamydiapneumoni 
5/2012utbildningsteknologibegreppssammanslagningundervisningsteknologi
5/2012konstateranderaderat begreppdiagnostik ELLER bestämning ELLER annat lämpligt begrepp
5/2021nödtelefonerraderat begrepplarmmeddelanden ELLER nödcentraler ELLER trygghetstelefoner ELLER telefoner 
5/2021avtalsenlighettermändringavtalsmässighet
5/2021dagsverkenparentestilläggdagsverken (historia) ELLER dagsverkesinsamling
5/2021diskrimineringslag begreppsdelninglikställighetslag (1912) ELLER lag om likabehandling (2004) ELLER diskrimineringslag (2014)
5/2021klubbar (kommersiell verksamhet)raderat begreppmusikklubbar ELLER privata klubbar ELLER nattklubbar ELLER klubbar (fritidsverksamhet) ELLER annat lämpligt begrepp 
5/2021hemlösabegreppssammanslagningbostadslösa ELLER gatubarn ELLER annat lämpligt begrepp
5/2021hemlöshetbegreppssammanslagningbostadslöshet
5/2021FredriksgårdtermändringUusikartano (Virtaa)
5/2021LiljeforstermändringVanhakartano (Virtaa)
5/2021vantartermändringtumvantar ELLER handskar
5/2021kollegerbegreppsdelningarbetskamrater ELLER kolleger
5/2021lamaismtermändringtibetansk buddhism
6/2021ansiktsigenkänningbegreppsdelningansiktsigenkänning (kognition),  ansiktsigenkänning (teknik)
6/2021måsartermändringmåsar och trutar
6/2021FEMtermändringFEM-program
6/2021fångenskapbegreppsdelningfångenskap ELLER fängelsestraff
6/2021Fattighuset i Uleåborg termändringVattihuusi
6/2021språkmedveten undervisningtermändringspråkmedveten undervisning och fostran
6/2021blodförtunningtermändringantikoagulationsbehandling
6/2021avverkningsmaskinerbegreppssammanslagningskördare
6/2021slöjdtermändringträslöjd
6/2021evangelierna (Bibeln)termändringevangelier
6/2021daniparentestilläggdani (folk)
6/2021tekniskt arbete termändringteknisk slöjd (läroämnen)
6/2021armeniska apostoliska kyrkanraderat begreppkyrkosamfund, orientaliskt ortodoxa kyrkor
7/2021crossdressingparentestilläggcrossdressing (scenkonst)
8/2021slide guitartermändringslidegitarr
8/2021service designtermändring tjänstedesign
8/2021undfallenhetsriktningen termändringundfallenhetslinjen
8/2021legotillverkningtermändringkontraktstillverkning
9/2021basarertermändringförsäljningar (evenemang) ELLER basarer (österländska)
9/2021kulor parentestilläggkulor (ammunition)
9/2021uppträdande parentestillägguppträdande (personer) 
9/2021mjölkproduktionparentestilläggmjölkproduktion (animalieproduktion)
9/2021Luonteri termändringLuonteri naturskyddsområde 
9/2021spannkörningtermändringkörning (hästsport)
9/2021 mellanbolagtermändringbassamfund
10/2021opinionertermändringåsikter 
10/2021arbetsförhållanden parentestilläggarbetsförhållanden (omständigheter)
10/2021jämvikttermändringbalans
10/2021LL-böckertermändringböcker på lätt språk
10/2021intelligent tekniktermändringsmart teknik
10/2021intelligenta produktertermändringsmarta produkter
10/2021identitetskorttermändringidentitetshandlingar ELLER identitetskort
10/2021rättslägetermändringrättslig ställning ELLER rättsläge
10/2021porträtt (skriftliga alster)termändringpersonporträtt (personhistoria)
10/2021marängtermändringmaränger
10/2021bulletermändringbullar
10/2021undantagstillståndtermändringundantagsförhållanden
10/2021blandad odling termändringsamodling
10/2021samodlingtermändringreläsamodling ELLER samodling
11/2021ISPtermändringindividuell studieplan
11/2021chakrortermändringchakran
11/2021vattenvärdetermändringsnöns vattenvärde