På denna sida sammanställs förändringar som gjorts i begreppen i ALLFO. Nationalbiblioteket uppdaterar förändringarna till metadataresursen Melinda i mån av möjlighet. Med hjälp av nedanstående tabell kan man följa med och uppdatera förändringarna också i de bibliografiska posterna i andra databaser.

Typer av förändringar:

  • Termändring. Huvudtermen (föredragen term) byts ut, samma korrigering lämpar sig vanligen för alla referenser.
    • förändringstypen termändring (precisering) innebär att även om det är frågan om en ändring av huvudtermen till en annan form, så lämpar sig inte samma ändring för alla referenser, utan vad gäller korrigeringarna påminner förändringstypen om parentestillägg
  • Parentestillägg. Huvudtermen tillfogas en förtydligande parentes. Parentestillägg är ofta en följd av att begreppet använts felaktigt vid beskrivning, och därför lämpar sig korrigeringen till den nya termformen endast för en del av referenserna. För övriga referenser måste något annat lämpligt begrepp användas, eller om något sådant inte finns och termen förefaller nödvändig, så flyttas termen till 653-fältet, eller föreslås termen till ALLFO i en mer preciserad form.
  • Parentesändring. Den tidigare parentesen har bytts till en annan, tydligare parentes.
  • Raderat begrepp. Ett föråldrat eller till sin betydelse oklart begrepp har helt tagits bort ur vokabulären. I referenserna ersätts begreppet vid behov med andra lämpliga begrepp.
  • Sammanslagning av begrepp. Begreppet har slagits samman med ett annat begrepp som till sin betydelse helt eller nästan helt motsvarar det. Samma korrigering lämpar sig vanligen för alla referenser, dock inte i fall där det sammanslagna begreppets betydelse varit inexakt.  
  • Delning av begrepp. Ett flertydigt begrepp har delats upp i två eller flera nya begrepp, som vardera lämpar sig enbart för en del av de referenser som beskrivits med den ursprungliga termen.  

Nya begrepp som godkänts till ALLFO finns i Finto [http://finto.fi/yso/sv/new]


Tidpunkt för ändring

Tidigare termform

Ändringstyp

Korrigering till katalogerna

10/2019

mousserande viner

termändring

mousserande vin

10/2019

andliga sånger

termändring (precisering)

andliga sånger (kristendom) ELLER religiösa sånger

10/2019

retinopati

termändring

näthinnesjukdomar

10/2019

mongoloider

raderat begrepp

Downs syndrom

10/2019

ulkussjukdom

termändring

peptiskt sår

10/2019

orkidéer (tropiska växter)

parentesändring

orkidéer (prydnadsväxter)

10/2019

hotellanställda

termändring

hotellreceptionister

10/2019

disinformation

termändring

desinformation

10/2019

luleåsamiska

termändring

lulesamiska

11/2019

beståndsutveckling

termändring

samlingsarbete

11/2019

auktoritär personlighet

termändring

auktoritarism ELLER auktoritet

11/2019

sjukgymnastik

sammanslagning av begrepp

fysioterapi

11/2019

restauranganställda

termändring

restaurangarbetare

11/2019

honungsbin

raderat begrepp

honungsbi ELLER bin och humlor

11/2019

ljudinspelning och -lagring

termändring

ljudinspelning (aktivitet)

11/2019

hallar

termändring (precisering)

hallar (byggnader) ELLER tamburer ELLER salar

11/2019

vattenskidning

termändring

vattenskidåkning

11/2019

kökspersonal

termändring

köksarbetare

12/2019

dokumentärlitteratur

termändring (precisering)

dokumentärromaner ELLER annat lämpligt begrepp

12/2019

belgisk vallhund

termändring

belgiska vallhundar

12/2019

arbetsrelaterade sjukdomar

sammanslagning av begrepp

yrkessjukdomar

12/2019

ursprungsbeteckningar

termändring

ursprungsmärkningar

12/2019

infektionssjukdomar

raderat begrepp

smittsamma sjukdomar

12/2019

dekolonisation

termändring

avkolonisering

12/2019

elektricitet (laddning)

raderat begrepp

statisk elektricitet OCH/ELLER elektrisk laddning ELLER elektricitet

12/2019

fälttävling

termändring

fälttävlan (ridning)

12/2019

skogsbrukslägenheter

raderat begrepp

skogsfastigheter

12/2019

kommunberättelser

termändring

kommunalberättelser

12/2019

parvovirus (Parvoviridae)

termändring

parvovirus

12/2019

livländare

termändring

liver

12/2019

teamåkning

termändring

synkroniserad konståkning

12/2019

abborrfiskar

termändring

abborrartade fiskar

12/2019

mörtfiskar

termändring

karpfiskar

12/2019

karpfiskar

termändring

karpartade fiskar

12/2019

Salpausselän kisat

termändring

Lahtisspelen

12/2019

naturvetenskaplig världsbild

termändring

vetenskaplig världsbild

1/2020

kommissioner

parentestillägg

kommissioner (organ)

1/2020

frågesport

termändring

frågesporter

1/2020

senioruniversitetet

termändring

senioruniversitet

1/2020

aktiviteter

termändring

funktioner (aktiviteter) ELLER aktivitet ELLER verksamhet

1/2020

coping

termändring

klara sig

1/2020

diskussionsspalter

termändring

diskussionsforum

1/2020

björnloka

termändring

lokor

1/2020

högteknologisk industri

termändring

teknologiindustri

1/2020

ämnen

parentestillägg

ämnen (områden) ELLER materia

1/2020

omsättning på arbetskraft

termändring

arbetskraftsomsättning

1/2020

modeskapare

termändring

modedesigner

1/2020

kunskapsöverföring

termändring

kompetensöverföring

1/2020

kunskapsledning

termändring

kompetensledning

1/2020

aktiesparande

termändring

aktieplacering

1/2020

ballader

delning av begrepp

ballader (instrumentalmusik) ELLER ballader (litteratur) ELLER ballader (sånger)

1/2020

affärsverksamhetsplaner

termändring

affärsplaner

2/2020

vide

termändring

viden

2/2020

Börshuset

parentestillägg

Börshuset (Helsingfors) ELLER annat lämpligt begrepp

2/2020

Fiskartorpet

parentestillägg

Fiskartorpet (Helsingfors) ELLER annat lämpligt begrepp

2/2020

Marskin maja

termändring

Marskens stuga

2/2020

ekonomibyggnader

delning av begrepp

produktionsbyggnader ELLER ekonomibyggnader

2/2020

odlad champinjon

termändring

trädgårdschampinjon

2/2020

brännässlor

termändring

nässlor ELLER brännässla

2/2020

institutionalisering

parentestillägg

institutionalisering (samhällsförändring)

2/2020

Kulturhuset Grand

parentestillägg

Kulturhuset Grand (Borgå)

2/2020

elever med speciella behov

termändring

elever med särskilda behov

2/2020

kundkontakt

sammanslagning av begrepp

kundrelation

2/2020

energiförbrukning

parentestillägg

energiförbrukning (energiteknik) ELLER energiförbrukning (ämnesomsättning)

2/2020

huvudstadsregion

termändring (precisering)

huvudstadsregionen (Finland) ELLER huvudstäder OCH/ELLER storstadsområden, stadsregioner

2/2020

ritning

termändring (precisering)

teckning (konstnärlig aktivitet) ELLER teknisk ritning (aktivitet) ELLER annat lämpligt begrepp

2/2020

struktur

parentestillägg

struktur (egenskaper)

2/2020

stationer

parentestillägg

stationer (trafik) ELLER annat lämpligt begrepp

2/2020

utmattning

termändring (precisering)

materialutmattning ELLER trötthet, utbrändhet, ansträngning, belastning

2/2020

beredskap

raderat begrepp

färdigheter, förutsättningar, förmåga ELLER krisberedskap

2/2020

björk

termändring

björkar

2/2020

åldringar

sammanslagning av begrepp

äldre

2/2020

bark (växtdelar)

termändring

trädbark

2/2020

sjukdom

sammanslagning av begrepp

sjukdomar

2/2020

bål (kroppen)

sammanslagning av begrepp

kroppen OCH/ELLER kroppsdelar

2/2020

funktionsnedsatta

raderat begrepp

partiellt arbetsföra ELLER personer med funktionsnedsättning

2/2020

arbetshandikappade

sammanslagning av begrepp

partiellt arbetsföra ELLER svårsysselsatta ELLER arbetsförmåga

2/2020

internat

raderat begrepp

studentbostäder, elevhem ELLER servicebostäder, boendeservice, stödboende ELLER natthärbärgen ELLER mottagningscentraler ELLER annat lämpligt begrepp

2/2020

himmel

delning av begrepp

himmel (religion) ELLER himmel (atmosfär)

2/2020

omskärelse

delning av begrepp

omskärelse (män) ELLER könsstympning

2/2020

mjölk

delning av begrepp

mjölk (komjölk) ELLER mjölk (sekret) ELLER annat lämpligt begrepp

3/2020

kungörelser

termändring

officiella kungörelser

3/2020

orenhet

termändring

orenheter

3/2020

Ekudden

parentestillägg

Ekudden (Helsingfors) ELLER annat lämpligt begrepp

3/2020

Eriks gård

termändring

Eriksgård (Kyrkslätt) ELLER annat lämpligt begrepp

3/2020

primitivism (stilar)

termändring

primitivism

3/2020

dödlighet

parentestillägg

dödlighet (filosofi) ELLER mortalitet

3/2020

det heliga

sammanslagning av begrepp

helighet

3/2020

stuvning (transport)

termändring

stuveriarbete

3/2020

artefakter

raderat begrepp

föremål ELLER fornföremål ELLER forskningsmetoder ELLER medicinska fynd + fel (misstag)

3/2020

avlidna

termändring

döda

3/2020

naturläkemetod

sammanslagning av begrepp

naturläkekonst

3/2020

datacentraler

raderat begrepp

serverhallar ELLER informationsteknik ELLER adb-stöd ELLER annat lämpligt begrepp

3/2020

damidrott

raderat begrepp

kvinnor + idrott

3/2020

restaurationen

delning av begrepp

Bourbonska restaurationen (Frankrike) ELLER Meijirestaurationen ELLER engelska restaurationen

3/2020

fertilitetsbehandling

sammanslagning av begrepp

assisterad befruktning ELLER annat lämpligt begrepp

3/2020

religion (tro)

sammanslagning av begrepp

religion och religioner

3/2020

religioner

sammanslagning av begrepp

religion och religioner

4/2020

informationsgrafik

termändring

infografik

4/2020

steel drums

termändring

steel pan

4/2020

oljepalmer

delning av begrepp

oljepalmssläktet ELLER oljepalm

4/2020

jätteloka

delning av begrepp

jättelokor (växtgrupp) ELLER jätteloka (art)

4/2020

kylbehandling

delning av begrepp

kallbearbetning ELLER kylbehandling

4/2020

nya arter

termändring

invandrade arter

5/2020

Kiiskilä

termändring (precisering)

Kiiskilä gård ELLER lämpligt platsbegrepp

5/2020

Satulinna

parentestillägg

Satulinna (Hirvensalmi) ELLER annat lämpligt begrepp

5/2020

Atrium

parentestillägg

Atrium (Åbo) ELLER annat lämpligt begrepp

5/2020

Lilla parlamentet

parentestillägg

Lilla parlamentet (Riksdagshuset) ELLER annat lämpligt begrepp

5/2020

Junnila

parentestillägg

Junnila (Björneborg) ELLER annat lämpligt begrepp

5/2020

Jyväskylän suojeluskuntatalo

termändring

Valtiontalo (Jyväskylä)

5/2020

sällskapsliv

termändring

socialt liv

5/2020

lättåg

termändring

snabbspårvagnar

5/2020

Gamla Akademihuset i Åbo

sammanslagning av begrepp

Akademihuset i Åbo

5/2020

Kuhlefeltska huset

sammanslagning av begrepp

Villa Boström

5/2020

karaktärsstörningar

sammanslagning av begrepp

personlighetsstörningar ELLER annat lämpligt begrepp

5/2020

värmespill

sammanslagning av begrepp

spillvärme ELLER annat lämpligt begrepp

5/2020

domkyrkor

termändring

katedraler och domkyrkor

5/2020

receptorer

delning av begrepp

sinnesceller ELLER receptorer (biokemi)

5/2020

vallar

sammanslagning av begrepp

avsatser och vallar

5/2020

terassering

termändring

avsatser och vallar

5/2020

insemination

delning av begrepp

insemination (djur) ELLER inseminationsbehandling

5/2020

trubadurer

parentestillägg

trubadurer (medeltiden) ELLER sångare

5/2020

mikrobläkemedel

termändring

antimikrobiella läkemedel

5/2020

NPM

termändring

new public management

5/2020

didgerido

termändring

didjeridu

5/2020

Johannesparken

parentestillägg

Johannesparken (Helsingfors) ELLER annat lämpligt begrepp

6/2020

elbehandling

delning av begrepp

elektroterapi ELLER elektrokonvulsiv behandling

6/2020

statsbudgeten

sammanslagning av begrepp

statsbudgeter

6/2020

rensning

parentestillägg

rensning (livsmedel) ELLER röjning ELLER årensning ELLER iståndsättningsdikning

6/2020

Ala-Lemu

termändring

Ala-Lemu gård

6/2020

Königstedt

termändring

Königstedt gård

6/2020

spolmaskar

termändring

spolmask

6/2020

Sandbergin talo

termändring

Sandbergs hus (Tammerfors) ELLER annat lämpligt begrepp

6/2020

Riddarhuset

parentestillägg

Riddarhuset (Helsingfors) ELLER annat lämpligt begrepp

6/2020

barnträdgårdar

sammanslagning av begrepp

daghem

6/2020

skrädderiarbete

raderat begrepp

skräddare (yrken) OCH/ELLER annat lämpligt begrepp

6/2020

distributionsstationer

sammanslagning av begrepp

servicestationer

6/2020

trafikstationer

sammanslagning av begrepp

servicestationer ELLER stationer (trafik) ELLER annat lämpligt begrepp

6/2020

rotsvamp

termändring

rottickor

6/2020

Kumlingesjukan

sammanslagning av begrepp

fästingburen hjärninflammation

6/2020

Sveaborg

parentestillägg

Sveaborg (sjöfästningar) ELLER Sveaborg (stadsdel) i fält 651

6/2020

enklare byggnader

raderat begrepp

byggnader ELLER byggande ELLER annat lämpligt begrepp

6/2020

konstruktioner (strukturer)

parentesändring

konstruktioner (byggnad)

6/2020

psykiska utvecklingsstörningar

termändring

intellektuella funktionsnedsättningar

6/2020

hökar

delning av begrepp

hökartade rovfåglar ELLER hökar

6/2020

humanoider

termändring (precisering)

rymdvarelser ELLER robotar

6/2020

humlen

delning av begrepp

humlesläktet ELLER humle

6/2020

dopning

parentestillägg

dopning (idrott)

6/2020

frysbehandling

delning av begrepp

kylbehandling ELLER frysbehandling

6/2020

Lindö

termändring

Lindö gård (Tenala) ELLER annat lämpligt begrepp

6/2020

myllyhoito

sammanslagning av begrepp

Minnesotamodellen

6/2020

mentala störningar

termändring

psykiska störningar

6/2020

konfessionalism

parentestillägg

konfessionalism (religion)

6/2020

sjukhusansluten hemsjukvård

termändring

hemsjukhus

6/2020

arbetscentra

termändring

arbetscentraler

6/2020

beckasiner

termändring

snäppor ELLER enkelbeckasin OCH/ELLER dubbelbeckasin

6/2020

triangulering

parentestillägg

triangulering (forskning)

8/2020

bankväsen

termändring

bankbranschen

8/2020

socialläroinrättningar

termändring

läroanstalter för det sociala området

8/2020

lantbrukssektorn

termändring

lantbruksbranschen

8/2020

transportsektorn

termändring

transportbranschen

8/2020

hantverkssektorn

termändring

hantverksbranschen

8/2020

rock steady

termändring

rocksteady

8/2020

traditionell musik

sammanslagning av begrepp

folkmusik

8/2020

substitutionsterapi

raderat begrepp

entsymersättningsbehandling ELLER nikotinersättningsbehandling  ELLER opiatsubstitutionsbehandling ELLER hormonbehandling ELLER dialysvård ELLER annat lämpligt begrepp


8/2020

förklädning

raderat begrepp

kamouflage (militärväsen) ELLER maskeraddräkter ELLER kamouflagedräkter ELLER mimikry, skyddsfärg

8/2020samverkanraderat begreppsamarbete ELLER samarbetsförfarande ELLER annat lämpligt begrepp

8/2020

bioteknikbranschen

raderat begrepp

bioteknik OCH/ELLER bioekonomi OCH/ELLER bioindustri OCH/ELLER biomedicin OCH/ELLER biovetenskaper

8/2020

finansieringsbranschen

sammanslagning av begrepp

finansbranschen

8/2020

textilmönster

termändring

mönster (på yta) ELLER annat lämpligt begrepp

9/2020statsfinansertermändringstatsmedel ELLER statsekonomi
9/2020lutinstrumentraderat begreppknäppinstrument OCH/ELLER luta
9/2020Svartå gårdtermändringSvartå slott
9/2020spiggartermändringspiggfiskar
9/2020kanoniseringtermändring (precisering)helgonförklaring ELLER kanon (urval)
9/2020e-ljudböckerraderat begreppljudböcker
9/2020barnträdgårdsläraretermändringlärare inom småbarnspedagogik
9/2020paprikortermändringspanskpepparsläktet ELLER paprika (art)
9/2020säkerhetskontrolltermändringåtkomstkontroll ELLER säkerhetskontroller
10/2020snäpportermändringcalidrisvadare ELLER snäppor
10/2020kuskartermändringtravkuskar ELLER kuskar

10/2020

andlig musik

parentestillägg

andlig musik (kristendom) ELLER religiös musik

10/2020Kirjola gårdparentestilläggKirjola gård (Halikko)
10/2020MC:s (musik)termändringrappare
10/2020bananflugortermändringdaggflugor ELLER bananfluga
  • No labels