Tälle sivulle on koottu YSO-ontologian ylläpitokokouksissa päätetyt muutokset YSOn käsitteissä. Muutokset päivitetään resurssien puitteissa Melinda-metatietovarantoon Kansalliskirjaston toimesta. Tämä sivu on tarkoitettu helpottamaan muutosten seuraamista ja päivittämistä myös muiden tietokantojen tietueisiin.

Muutosten tyypit:

  • Termin muutos. Päätermi vaihtuu, sama korjaus soveltuu yleensä kaikille viitteille.
    • muutostyyppi termin muutos (tarkennus) tarkoittaa, että vaikka kyse on päätermin muuttumisesta toiseen muotoon, sama korjaus ei sovellu kaikille viitteille, vaan korjausten osalta tämä muutostyyppi muistuttaa tarkenteen lisäystä
  • Tarkenteen lisäys. Päätermiin lisätään selventävä sulkutarkenne. Tarkenteen lisäys on usein seurausta siitä, että käsitettä on käytetty kuvailussa virheellisesti, jolloin korjaus uuteen termimuotoon soveltuu vain osalle viitteistä. Muiden viitteiden osalta on käytettävä jotain muuta soveltuvaa käsitettä, tai jos sellaista ei ole ja termi tuntuu tarpeelliselta, siirrettävä termi 653-kenttään tai ehdotettava sitä lisättäväksi YSOon tarkemmassa muodossa.
  • Tarkenteen muutos. Aikaisempi tarkenne on vaihdettu toiseen, selkeämpään tarkenteeseen.
  • Käsitteen poisto. Vanhentunut tai merkitykseltään epätarkka käsite on poistettu kokonaan sanastosta. Viitteissä käsite korvataan tarvittaessa muilla soveltuvilla käsitteillä.
  • Käsitteen yhdistäminen. Käsite on yhdistetty toiseen, täysin tai lähes täysin samanmerkityksiseen käsitteeseen. Sama korjaus soveltuu yleensä kaikille viitteille, ei kuitenkaan tapauksissa, joissa yhdistetyn käsitteen merkitys on ollut epätarkka.
  • Käsitteen jakaminen. Monimerkityksinen käsite on jaettu kahdeksi tai useammaksi uudeksi käsitteeksi, joista kukin soveltuu vain osaan alkuperäisellä termillä kuvailluista viitteistä. 

YSOon hyväksytyt uudet käsitteet löytyvät Fintosta.

Ruotsinkieliset muutokset ALLFOssa.

Muutokset YSO-paikkoihin.

Muutokset SLM-sanastoon.


Muutoksesta päätetty (kokouspäivä)Entinen termimuotoMuutoksen tyyppiKorjaus tietokantaanLinkki muutoksen käsittelyyn
11.2.2022risteytyminenkäsite poistetturisteymät (biologia) TAI risteytyshttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9457
11.2.2022dispersiotlisätty tarkennedispersiot (seokset) TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9260
11.2.2022integroitu opetuskäsite jaettuintegroitu opetus (opetusryhmät) TAI integroitu opetus (oppiaineet)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6511
11.2.2022saavutettavuusyhdistetty toiseen käsitteeseenesteettömyys ja saavutettavuushttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9659
11.2.2022esteettömyystermin muutos (tarkennus)esteettömyys ja saavutettavuus TAI esteellisyyshttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9659
11.2.2022vapautuminenkäsite poistettuemansipaatio TAI lääkkeen vapautuminen TAI vapaus TAI vapautuneet vangit TAI vapautuneet orjat TAI deregulaatio TAI hyväksyminen (psykologia) TAI selviytyminen TAI toipuminen TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/6777
11.2.2022kirkkauskäsite poistettusameus TAI luminositeetti TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/8498
11.2.2022osallistava journalismiyhdistetty toiseen käsitteeseenkansalaisjournalismihttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/8853
11.2.2022kansalaisjournalismi (kansalaismedia)termin muutoskansalaisjournalismihttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/8853
10.3.2022sosiaali- ja terveysalueettermin muutoshyvinvointialueethttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10101
10.3.2022opetusaineistotermin muutosopetusmateriaalihttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9989
10.3.2022tiemaksutlisätty tarkennetiemaksut (yksityistiet) TAI tietullit TAI ruuhkamaksuthttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9930
10.3.2022Helsingin vanha kirkkotermin muutosHelsingin Vanhakirkkohttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10058
10.3.2022älykkyyspelittermin muutosongelmanratkaisupelithttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9507
10.3.2022temperointikäsite jaettutemperointi (lämpötila) TAI temperointi (musiikki)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9430
10.3.2022lingotkäsite jaettulingot (laitteet) TAI lingot (aseet)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9980
10.3.2022katutyöntekijätkäsite poistettukadunrakennus TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9915
10.3.2022Peräseinäjoen kirkkoyhdistetty toiseen käsitteeseenPyhän Paavalin kirkko (Peräseinäjoki)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9941
10.3.2022sofismikäsite poistettusofistithttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9967
10.3.2022diileritkäsite poistettutapauskohtaisesti soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9867
10.3.2022sydämenhierontatermin muutospaineluelvytyshttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9840
10.3.2022maalitlisätty tarkennemaalit (maalaus) TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9782
10.3.2022Aatukäsite poistettuasiantuntijajärjestelmäthttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9834
10.3.2022AURORAkäsite poistettuasiantuntijajärjestelmäthttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9834
10.3.2022CARDkäsite poistettuasiantuntijajärjestelmäthttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9834
10.3.2022ESTESkäsite poistettuasiantuntijajärjestelmäthttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9834
10.3.2022KIVA DDDCkäsite poistettuasiantuntijajärjestelmät

https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9834

10.3.2022SHAMANkäsite poistettuasiantuntijajärjestelmäthttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9834
10.3.2022TERESAkäsite poistettuasiantuntijajärjestelmäthttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9834
10.3.2022TILATAMEkäsite poistettuasiantuntijajärjestelmäthttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9834
10.3.2022ruokaohjelmat (televisio-ohjelmat)tarkenteen muutosruokaohjelmat (media)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9872
10.3.2022runkolisätty tarkennerunko (kasvinosat) TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9888
10.3.2022varjostimettermin muutoslampunvarjostimethttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9878
10.3.2022Morbackakäsite poistettuyhteisönnimi Morbackan hiljaisuuden yhteisö kenttään 610https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9865
10.3.2022varsilisätty tarkennevarsi (kasvinosat) TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9983
10.3.2022alaistaidotyhdistetty toiseen käsitteeseentyöyhteisötaidothttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9994
10.3.2022kehitysoppiyhdistetty toiseen käsitteeseenevoluutioteoriahttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9907
10.3.2022substanssilisätty tarkennesubstanssi (filosofia) TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9966
10.3.2022hyökyaallottermin muutos (tarkennus)tsunamit TAI säätsunamit TAI aallothttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10001
10.3.2022mailapelitkäsite poistettutapauskohtaisesti sopiva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9958
10.3.2022sublimaatiolisätty tarkennesublimaatio (psykologia) TAI sublimaatiotulostus TAI sublimaatio (fysiikka)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9984
10.3.2022ohjelmistotlisätty tarkenneohjelmistot (taiteet) TAI tietokoneohjelmat TAI ohjelmatarjontahttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9973
10.3.2022basistitkäsite jaettubassokitaristit TAI kontrabasistithttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9755
12.5.2022ampujattermin muutos (tarkennus)ampumaurheilijat TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10249
12.5.2022saamen kielitermin muutossaamelaiskielethttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10415
12.5.2022jaloittelulisätty tarkennejaloittelu (eläimet)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10387
12.5.2022kilpailukiellotlisätty tarkennekilpailukiellot (urheilu) TAI kilpailunrajoituksethttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10383
12.5.2022Medusakäsite poistettutarvittaessa 653-kenttään tai tapauskohtaisesti muu korjaushttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10378
12.5.2022ruokokäsite poistettujärviruoko TAI ruo'othttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10301
12.5.2022karismaattisuustermin muutos (tarkennus)karisma TAI karismaattiset liikkeethttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10290
12.5.2022C-kielitermin muutosC (ohjelmointikieli)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10287
12.5.2022C#termin muutosC# (ohjelmointikieli)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10286
12.5.2022C++termin muutosC++ (ohjelmointikieli)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10285
12.5.2022DOItermin muutosDOI-tunnushttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10233
12.5.2022Pennikäsite poistettutarvittaessa 653-kenttään tai tapauskohtaisesti muu korjaushttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10241
12.5.2022vieraannuttaminenkäsite jaettuvieraannuttaminen (ihmissuhteet) TAI vieraannuttaminen (taide) TAI vieraannuttaminen (kääntäminen)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10425
12.5.2022itsesäätelylisätty tarkenneitsesäätely (psykologia) TAI itsesääntely TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10332
12.5.2022Ukrainan kriisitermin muutos (tarkennus)Ukrainan kriisi 2014- TAI Venäjän hyökkäys Ukrainaan 2022https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10225
12.5.2022kotouttaminen (käännöstiede)tarkenteen muutoskotouttaminen (kääntäminen)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10425
12.5.2022kassanhoitajatkäsite poistettukassatyöntekijät TAI taloudenhoitajat (rahatalous)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9914
12.5.2022kassamyyjätkäsite poistettukassatyöntekijäthttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9914
1.9.2022emigrantitkäsite poistettupakolaiset TAI siirtolaisethttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10384
1.9.2022teholisätty tarkenneteho (fysiikka) TAI tehokkuus TAI vaikuttavuushttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10300
1.9.2022soidinlisätty tarkennesoidin (linnut) TAI lisääntymiskäyttäytyminenhttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9912
1.9.2022kaukoputkettermin muutoskaukoputket ja teleskoopit

https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/8849

1.9.2022avaruusteleskoopitlisätty tarkenneavaruusteleskoopit (avaruudessa) TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/8849
1.9.2022manipulaatiolisätty tarkennemanipulaatio (psykologia) TAI manipulaatiohoito TAI tulosmanipulaatio (talous) TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9710
1.9.2022kohdentuminenkäsite poistettutapauskohtaisesti sopiva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9715
1.9.2022projektiokäsite jaettuprojektio (mallinnus) TAI projektio (psykologia)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9851
1.9.2022transsendentalismitermin muutos (tarkennus)amerikkalainen transsendentalismi TAI transsendentaalinen idealismihttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9971
1.9.2022transsendentaalifilosofiatermin muutos (tarkennus)transsendentaalinen idealismi TAI amerikkalainen transsendentalismihttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9971
1.9.2022kansalaismediakäsite poistettukansalaisjournalismi TAI sosiaalinen media TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10336
13.9.2022jutun palautustermin muutos (tarkennus)jutun palauttaminen (oikeus) TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10438
13.9.2022tietopyynnötlisätty tarkennetietopyynnöt (julkisuuslaki) TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/4866
13.9.2022rajapinnat (tietokoneohjelmat)tarkenteen muutosrajapinnat (tietojenkäsittely)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10541
13.9.2022itämaiset kieletkäsite poistettuorientalistiikka TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7816
13.9.2022itämainen kulttuuritermin muutosaasialaiset kulttuurithttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7816
13.9.2022terveystietolisätty tarkenneterveystieto (oppiaineet) TAI terveysosaaminen TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/391
13.9.2022treffittermin muutos (tarkennus)deittailu TAI tapaamisethttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10703
13.9.2022laukkaneilikkatermin muutosrusolaukkaneilikkahttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10695
13.9.2022Vesunnin kartanotermin muutosVesunnan kartanohttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10680
13.9.2022palin kielitermin muutospaalin kielihttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10528
13.9.2022palinkielinen kirjallisuustermin muutospaalinkielinen kirjallisuushttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10528
13.9.2022rudimentit (sävellykset)tarkenteen muutosrudimentit (musiikki)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10480
13.9.2022Metsäpeuran maatermin muutosMetsäpeuranmaahttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9773
13.9.2022sinsillattermin muutoschinchillahttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10449
13.9.2022RFTAtermin muutosradiotaajuusablaatiohttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10674
13.9.2022vaaratlisätty tarkennevaarat (pinnanmuodot) TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10677
13.9.2022lähteetlisätty tarkennelähteet (pienvedet) TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10696
13.9.2022pennutyhdistetty toiseen käsitteeseenpoikasethttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9445
13.9.2022palmikointikäsite poistettupunonta TAI letithttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9527
13.9.2022muovikassityhdistetty toiseen käsitteeseenmuovipussithttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9797
13.9.2022tarinatyhdistetty toiseen käsitteeseenkertomuksethttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9312
13.9.2022valtioneuvoksetlisätty tarkennevaltioneuvokset (arvonimet) TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/8588
13.9.2022Suvilahtikäsite poistettuyhteisönnimi Suvilahti (kulttuurikeskus) kenttään 610 tai soveltuva paikkakäsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9805
13.9.2022ritarikunnatkäsite jaetturitarikunnat (historia) TAI ansioritarikunnat TAI hengelliset ritarikunnathttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10095
1.12.2022Windows 2003termin muutosWindows Server 2003https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10898
1.12.2022hauraus-raihnausoireyhtymätermin muutosgerasteniahttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10769
1.12.2022negriditkäsite poistetturotuteoriat TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10907
1.12.2022europiditkäsite poistetturotuteoriat TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10907
1.12.2022mongoliditkäsite poistetturotuteoriat TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10907
1.12.2022Higgsin bosonitermin muutosHiggsin bosonithttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10902
1.12.2022pajatlisätty tarkennepajat (sepät) TAI konepajat TAI työpajat TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10901
1.12.2022kokoonpanolisätty tarkennekokoonpano (valmistus) TAI kokoonpano (toimielimet) TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10897
1.12.2022sukupuolinen häirintätermin muutosseksuaalinen häirintähttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10885
1.12.2022emigranttikirjallisuuskäsite poistettupakolaiskirjallisuus TAI siirtolaiskirjallisuushttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10884
1.12.2022Internet Information Servertermin muutosInternet Information Serviceshttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10868
1.12.2022autoklinikatkäsite poistettuliikkuvat palvelut TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9895
1.12.2022sikurikasvitkäsite poistettusikuri TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10475
1.12.2022voimistelunopettajatyhdistetty toiseen käsitteeseenliikunnanopettajat TAI liikunnanohjaajathttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10496
1.12.2022pionitlisätty tarkennepionit (pionikasvit) TAI pionit (hiukkaset)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10822
1.12.2022Malaijan sotalisätty tarkenneMalaijan sota (1948-1960) TAI Malaijan taisteluhttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10867
1.12.2022värillisettermin muutosPOC-ihmisethttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10733
1.12.2022kastelisätty tarkennekaste (uskonto) TAI kaste (meteorologia)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10750
1.12.2022rumpurakenteetlisätty tarkennerumpurakenteet (maarakennus) TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9828
1.12.2022urheilupelitlisätty tarkenneurheilupelit (digitaaliset pelit) TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10440
1.12.2022Lymen borrelioosiyhdistetty toiseen käsitteeseenborrelioosihttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9791
1.12.2022osa-aikaeläkeettermin muutososa-aikaeläke TAI osittainen vanhuuseläkehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10799
2.2.2023elinkaarimallitlisätty tarkenneelinkaarimallit (hankintamallit) TAI elinkaariarviointi TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10565
2.2.2023maakuntapäivätkäsite poistettumaapäivät TAI maakuntahallinto TAI yhteisönnimi Suomi. Ålands lagting TAI Suomi. Ålands landsting kenttään 610https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10559
2.2.2023matkaviestinpalvelutlisätty tarkennematkaviestinpalvelut (telepalvelut) TAI mobiilipalveluthttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10083
2.2.2023tutkimustekniikkakäsite poistettututkimusmenetelmät TAI opiskelutekniikka TAI tekniikat TAI teknologia TAI julkaisun laadinnan oppaathttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9900
2.2.2023pysäköintitilatkäsite poistettupysäköintihallit TAI pysäköintitalot TAI pysäköintiluolat TAI pysäköintipaikat TAI pysäköintialueethttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10341
2.2.2023päivällisetlisätty tarkennepäivälliset (ateriat) TAI illalliset (juhlat)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9547
2.2.2023illallisetlisätty tarkenneillalliset (juhlat) TAI päivälliset (ateriat) TAI iltapalathttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9547
2.2.2023osakeyhtiölakikäsite jaettuosakeyhtiölaki (1978) TAI osakeyhtiölaki (2006)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10264
2.2.2023fetisismikäsite jaettufetisismi (uskonto) TAI fetisismi (seksuaalisuus) TAI hyödykefetisismihttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10843
2.2.2023majatkäsite poistettusoveltuva tarkempi käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9879
2.2.2023maakauppalisätty tarkennemaakauppa (maa-alueet) TAI kiinteistökauppa TAI maakauppa (kaupankäynti maaseudulla)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10181
2.2.2023pesänselvityslisätty tarkennepesänselvitys (kuolinpesät) TAI konkurssipesän selvitys TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9468
9.3.2023kranio-sakraaliterapiatermin muutoskraniosakraaliterapiahttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11148
9.3.2023graafitlisätty tarkennegraafit (verkkoteoria) TAI diagrammit TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11129
9.3.2023vuokrasäännöstelytermin muutosvuokrasääntelyhttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11120
9.3.2023miinakoirattermin muutosräjähdekoirathttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10855
9.3.2023NLPtermin muutos (tarkennus)neurolingvistinen ohjelmointi TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11130
9.3.2023Afganistanin sota (2001-)termin muutosAfganistanin sota (2001-2021)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11109
9.3.2023nuotiosammalettermin muutosnuotiosammalhttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11100
9.3.2023salaattikasvittermin muutos (tarkennus)salaatti (salaattikasvit) TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11029
9.3.2023salaatitlisätty tarkennesalaatit (ruokalajit) TAI salaatti (salaattikasvit) TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11028
9.3.2023nielurisatermin muutosnielurisathttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11018
9.3.2023siviilipalvelusmiehettermin muutossiviilipalvelusvelvollisethttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11011
9.3.2023harjoitusaineistottermin muutos (tarkennus)musiikin harjoitusaineistot TAI oppimateriaali TAI harjoituskirjat TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10307
9.3.2023ohjelmistosuunnittelulisätty tarkenneohjelmistosuunnittelu (tietotekniikka) TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9475
9.3.2023kaukoputket ja teleskoopittermin muutos (tarkennus)tähtikaukoputket ja teleskoopit TAI avaruusteleskoopit (avaruudessa) TAI maakaukoputkethttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/8849
9.3.2023jälkikäyttökäsite poistettuuusiokäyttö TAI uudelleenkäyttö TAI ennallistaminen TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/8001
9.3.2023sitoutuminenlisätty tarkennesitoutuminen (toiminta) TAI sitoutuminen (kemia)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7416
9.3.2023kaskuttermin muutoskaskut ja anekdootithttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11017
9.3.2023tupakkalakikäsite jaettutupakkalaki (1976) TAI tupakkalaki (2016) TAI vastaava teosauktoriteettihttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11063
9.3.2023protokollatlisätty tarkenneprotokollat (tietoliikenne) TAI protokollat (käyttäytymissäännöt)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11091
9.3.2023profetiatlisätty tarkenneprofetiat (jumalalliset ilmoitukset) TAI ennustukset (magia)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10859
9.3.2023arvostelijattermin muutoskriitikot TAI arvioijathttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/3702
10.5.2023Paintertermin muutosCorel Painterhttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11455
10.5.2023Onnelalisätty tarkenneOnnela (Tuusula) TAI muu soveltuva käsite TAI soveltuva paikkakäsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11433
10.5.2023esimiestaidottermin muutosesihenkilötaidothttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11403
10.5.2023lunastuslisätty tarkennelunastus (omistus) TAI lunastus (uskonto)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11378
10.5.2023esimies-alaissuhdetermin muutosesihenkilö-alaissuhdehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11404
10.5.2023kaavoituslisätty tarkennekaavoitus (maankäyttö) TAI ompelukaavathttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11482
10.5.2023rahittermin muutos (tarkennus)jalkarahit TAI jakkarat TAI penkithttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11441
10.5.2023sähkökojeetyhdistetty toiseen käsitteeseensähkölaitteethttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11379
10.5.2023ympäristöntutkimustermin muutosympäristötutkimushttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11065
10.5.2023poromiehettermin muutosporonhoitajathttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11298
10.5.2023atk-järjestelmättermin muutostietokonejärjestelmäthttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10872
10.5.2023sijoituskäsite poistettusijoitukset (talous) TAI sijoitustoiminta TAI sijoitus (paikka) TAI sijainti TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/7335
10.5.2023sidontakäsite poistettupölynsidonta TAI perhonsidonta TAI kirjansidonta TAI kukkien sidonta TAI typensidonta TAI hiilensidonta TAI haavanhoito TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/9886
10.5.2023maastoratsastustermin muutosmaasto- ja vaellusratsastus TAI kenttäratsastushttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/8788
10.5.2023puhvelitkäsite poistettuvesipuhveli TAI afrikanpuhveli TAI biisonihttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11381
10.5.2023ympäristömerkintäyhdistetty toiseen käsitteeseenympäristömerkithttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11481
10.5.2023ilmaradatkäsite poistettuköysiradat TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11383
10.5.2023transferenssilisätty tarkennetransferenssi (psykologia) TAI interferenssi (kielitiede)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11373
10.5.2023konsulitkäsite jaettukonsulit (ulkomaanedustajat) TAI konsulit (Rooman valtakunta)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11423
10.5.2023aurinkokunnatkäsite jaettuplaneettakunnat TAI Aurinkokuntahttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11388
10.5.2023ohjelmavälitystermin muutos (tarkennus)ohjelmamyynti (ohjelmatoimistot) TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11461
10.5.2023siirtymävaihetermin muutossiirtymävaiheethttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/3282
10.5.2023poistumistiettermin muutospoistumisreitithttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11382
10.5.2023Arc/Infotermin muutosArcInfohttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11451
10.5.2023Finnair Stadiumtermin muutosTöölön jalkapallostadionhttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11479
10.5.2023Hartwall Areenatermin muutosHelsinki-hallihttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11478
10.5.2023ARPkäsite jaettuARP (protokollat) TAI ARP (matkapuhelinjärjestelmät)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11456
6.9.2023asumistukitermin muutosasumistuethttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11067
6.9.2023jokamiehenoikeudettermin muutosjokaisenoikeudethttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11641
6.9.2023ihmeparannustermin muutoshenkiparannushttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11530
6.9.2023taloudenhoitajat (rahatalous)tarkenteen muutostaloudenhoitajat (yhdistykset) TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11318
6.9.2023kuuntelukasvatustermin muutos (tarkennus)musiikin kuuntelukasvatus TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11259
6.9.2023androidittermin muutoshumanoidirobotithttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11866
6.9.2023robottiaseettermin muutosautonomiset asejärjestelmäthttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11839
6.9.2023anniskeluoikeudettermin muutosanniskeluluvathttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11654
6.9.2023herpestermin muutosherpesvirusinfektiothttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11855
6.9.2023kielellinen erityisvaikeustermin muutoskehityksellinen kielihäiriöhttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11848
6.9.2023SURFACEkäsite poistettutapauskohtaisesti soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11645
6.9.2023sukupuolivalintatermin muutosseksuaalivalintahttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11553
6.9.2023instrumentalismilisätty tarkenneinstrumentalismi (filosofia) TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11514
6.9.2023raamatunkritiikkilisätty tarkenneraamatunkritiikki (kriittisyys) TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11854
6.9.2023kaakaolisätty tarkennekaakao (juomat) TAI kaakaojauhe TAI kaakaopuu TAI kaakaovoi TAI suklaahttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11647
6.9.2023ekoenergiatermin muutoskestävä energiahttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11758
6.9.2023aggregaatitlisätty tarkenneaggregaatit (laitteet)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11686
6.9.2023retkeilymajattermin muutoshostellit TAI autiotuvat TAI majoitus TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11312
6.9.2023peltosoijapaputermin muutossoijapapuhttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11861
6.9.2023soijapavutkäsite poistettusoijapapuhttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11861
6.9.2023soijakäsite poistettusoijapapu TAI soijatuotteet TAI soijakastikehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11860
6.9.2023laserlaitteetyhdistetty toiseen käsitteeseenlaserithttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11856
6.9.2023leningityhdistetty toiseen käsitteeseenmekothttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11380
6.9.2023angiinatermin muutosnielutulehdushttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11644
6.9.2023kiskoautottermin muutoskiskobussit TAI kiskoautot (autot)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11630
6.9.2023tietoperustainen johtaminentermin muutostiedolla johtaminenhttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11334
6.9.2023Tarton rauhalisätty tarkenneTarton rauha (Suomi) TAI Tarton rauha (Viro)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11627
6.9.2023sampitermin muutoseuroopansampi TAI sinisampihttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11546
6.9.2023suuret nälkävuodetlisätty tarkennesuuret nälkävuodet (1866–1868) TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11634
6.9.2023happamuuskäsite jaettuhappamuus (kemia) TAI happamuus (maku)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11085
6.9.2023mehiläissyöjätlisätty tarkennemehiläissyöjät (heimo) TAI mehiläissyöjä (laji)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11545
6.9.2023poikiminenlisätty tarkennepoikiminen (nautaeläimet) TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11763
6.9.2023käyttömuistityhdistetty toiseen käsitteeseenkeskusmuistithttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10563
6.9.2023kaihtimettermin muutos (tarkennus)sälekaihtimet TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11881
10.10.2023sadevesijärjestelmättermin muutoshulevesijärjestelmäthttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11754
10.10.2023intiaanikielettermin muutosAmerikan alkuperäiskielethttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11741
10.10.2023uusmediatermin muutosdigitaalinen mediahttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11676
10.10.2023esiintymispelkotermin muutosesiintymisjännityshttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10983
10.10.2023Gay pridetermin muutosPride (seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt)https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11635
10.10.2023metsikötlisätty tarkennemetsiköt (metsätalous) TAI metsäthttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11082
10.10.2023vuosikatsauksetkäsite poistettutoimintakertomukset TAI SLM-termi katsaukset TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10964
10.10.2023vaihtuvuuskäsite poistettutyövoiman vaihtuvuus TAI muutos TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10960
10.10.2023työpajatkäsite poistettuworkshopit TAI työpajatoiminta TAI pajat (sepät) TAI konepajathttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10900
10.10.2023sosiaaliasematyhdistetty toiseen käsitteeseensosiaalitoimistothttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11689
10.10.2023sosiaalivirastotyhdistetty toiseen käsitteeseensosiaalitoimistothttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11689
10.10.2023floristiikkalisätty tarkennefloristiikka (kasvitiede) TAI kukka-alahttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11685
10.10.2023eheyttäminentermin muutos (tarkennus)opetuksen eheyttäminen TAI muu soveltuva käsitehttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/10977
10.10.2023Vanajanlinna (linna)termin muutosVanajanlinnahttps://github.com/Finto-ehdotus/YSE/issues/11624
  • No labels