Finto är en centraliserad tesaurus- och ontologiservice som erbjuder en publiceringsplattform och verktyg för användning av ontologier och tesaurusar. Finto upprätthålls av Nationalbiblioteket och är fritt tillgänglig för användning och sökning.

Med Finto får användaren tillgång till en mångfald olika metadataresurser på ett enda ställe. Finto erbjuder förutom allmänna vokabulärer (Allmän finländsk ontologi ALLFO, KOKO-ontologin) även många tesaurusar och ontologier för särskilda fackområden, t.ex. offentlig förvaltning, företagsekonomi, medicin, botanik och fotografi. Förutom dessa tematiska vokabulärer finns även andra typer av dataregister till förfogande, som nationalbibliografins samfundsregister, flera register med geografisk information samt språkkoder enligt den internationella ISO-standarden.

Vokabulärerna i Finto grundar sig på specifika URI-identifikatorer. Varje begrepp som publicerats i Finto har en specifik identifikator, genom vilken användaren kommer åt att se begreppets data i webbläsaren, medan datorn tillhandahålls begreppets data i maskinläsbar form.