Tietolinjan numero 2/2023 on ilmestynyt ja luettavissa os. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231218155437!

Numerosta voi monen muun mielenkiintoisen artikkelin lisäksi lukea automaattisen asiasanoittajan Annifin käytöstä kaunokirjallisuuden kuvailussa. Annifia on yleensä käytetty asiateksteille, kaunokirjallisuuden automaattinen kuvailu on ollut haasteellisempaa. Artikkelissa avataan Kirjastoverkkopäivillä 2023 järjestettyä työpajaa, jossa keskityttiin kaunokirjallisuuden automaattisen kuvailun mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Alkuun keskusteltiin ja kuultiin kaunokirjallisuuden automaattisesta kuvailusta ylipäänsä. Työpajassa käytettiin tiedonhakutehtävää, jossa osallistujien piti löytää kirjoja joko ihmisen tai Annifin asiasanoituksen perusteella. Osallistujien kanssa myös keskusteltiin kaunokirjallisuuden automaattisesta kuvailusta, ja ihmisen ja koneen tekemän asiasanoituksen eroista.

Uusimmasta numerosta voi lukea myös ajankohtaiskatsauksen YSO:n kulttuurisensitiivisyyslinjauksesta. Aiheesta on käyty laajaa keskustelua niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti, ja se on herättänyt pohtimaan kulttuurin sisäänrakennettuja valta-asetelmia ja syrjivää kieltä. Finto on luonut linjauksen, jossa YSOn tiettyjä ongelmallisia termejä varustetaan infoikoneilla ja huomautuksilla, joissa termin ongelmallisuus tuodaan ilmi. Linjausta on periaatteessa mahdollista soveltaa muihinkin sanastoihin. Päätös säilyttää YSOssa vanhentuneita termejä liittyy käyttäjiin, jotka eivät välttämättä tunne modernimpia termejä, ja aineistoihin, joissa ongelmallinen termi saattaa esiintyä. Finto korostaa, että se ei ole ongelmallisten termien auktoriteetti, vaan asiantuntijuus tulee kentältä ja niistä ryhmistä, joita termit kuvaavat. YSOn ylläpitotiimi seuraa tilannetta aktiivisesti ja ottaa mielellään vastaan palautetta.

Tietolinja sisältää myös asiaa mm. metadataprosessista, kuvailun laatusuosituksesta sekä tulevasta e-kirjastosta, kannattaa tutustua!