Kansalliskirjaston kehitysvastulla ovat YSO, YSO-paikat ja Metatietosanasto. Lisäksi Kansalliskirjaston Finto-palvelu koordinoi KOKOn, sekä YSO-pohjaisten erikoisalojen ontologioiden kehitystä. Kaikkien Finto.fi:ssä julkaistujen sanastojen ja ontologioiden ylläpito- ja vastuutahot löydät täältä.

YSO-kokoukset

YSOon ja YSO-paikkoihin voi ehdottaa uusien käsitteiden ja muutosten ehdotusjärjestelmän avulla. Järjestelmä on uudistettu ja ehdotuslomake on sisällytetty finto.fi palveluun. Vanha erilinen lomake poistuu käytöstä vuonna 2021.

Päätökset YSOn otettavista uusista käsitteistä tekee YSO-ryhmä ehdotuksia käsittelevissä sanastopalavereissa, joita on noin 4-5 kertaa vuodessa.  Sanastopalavereissa käsitellään uusia ehdotettuja käsitteitä, erilaisia muutosehdotuksia olemassaoleviin käsitteisiin sekä lisättäväksi ehdotettuja ohjaustermejä. Varsinaisten YSO-kokouksien lisäksi järjestetään ongelmakokouksia, joissa ratkotaan erityisen visaisia käsitekysymyksiä, joita ei ehditä käsittelemään tavallisissa kokouksissa. Palavereissa on edustettuna useita toimijoita eri sektoreilta:  mm. Kansalliskirjasto, Åbo Akademin kirjasto, Helsingin kaupunginkirjasto, Eduskunnan kirjasto, Kirjastopalvelu, Sanastokeskus ja YLE.  Musiikkialan ehdotuksiin pyydetään yleensä lausunto Muusa-ryhmältä. YSO-paikkoihin liittyvät maantieteelliset ehdotukset käsittelee YSO-tomitus.  

YSO-ryhmä

Yleistä suomalaista ontologiaa kehittää Kansalliskirjaston YSO-toimitus yhteistyössä eri sidosryhmien asiantuntijoista koostuvan YSO-ryhmän kanssa.  YSO-ryhmän jäsenet: Mirja Anttila pj., Mikko Lappalainen, Ilona Lindfors, Satu Niininen, Matti Pitkälä, Heidi Ronkainen, Jarmo Saarikko siht. (Kansalliskirjasto), Maria Forsén (Åbo Akademis Bibliotek),  Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto), Kristiina Näyhö (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran  kirjasto), Leena Korsumäki (YLE), Marjut Puominen (Helsingin kaupunginkirjasto), Rosa Meriläinen (Helsingin yliopiston kirjasto), Auli Hoffren, Sanna Pitkänen (Kirjastopalvelu), Tommi Peuhkurinen (Eduskunnan kirjasto), Esa Hämäläinen (Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto),  Katri Seppälä (Sanastokeskus).  

YSO-toimitus

 • Mirja Anttila 
 • Maria Forsén
 • Mikko Lappalainen
 • Matti Pitkälä
 • Tuomas Palonen (vv)
 • Jarmo Saarikko (Tuomas Palosen sijainen)

Sanastopalaverit

Kts. myös: Finto-palvelun kokouskalenteri

 • 2021-1 16.3.
  • Listalla 177 ehdotusta, Uusia käsitteitä ehdotettiin 121, joista hyväksyttiin 84.
 • 2021-A  ongelmakokous
  • Listalla 22 ehdotusta
 • 2021-2 11.5.
  • Listalla 138 ehdotusta, Uusia käsite-ehdotuksia 92, joista hyväksyttiin 65. 
 • 2021-3, 15.9.  
  • Listalla 173 ehdotusta. Uusia käsite-ehdotuksia 107, joista hyväksyttiin 77. Kaikka muutosehdotuksia ei ehditty käsitellä. Joidenkin ehdotusten käsittelyn yhteydessä täydennettiin muita ohjaustermejä sekä lisättiin, poistettiin ja yhdistettiin käsitteitä.  Osallistujat: Mirja Anttila (pj), Ilona Lindfors, Matti Pitkälä, Satu Niininen, Heidi Ronkainen, Jarmo Saarikko (siht). Maria Forsén, Ilkka Haataja, Kristiina Näyhö, Leena Korsumäki,  Marjut Puominen, Rosa Meriläinen, Sanna Pitkänen, Tommi Peuhkurinen. 
 • 2021-B  3.11. ongelmakokous
  • listalla alustavasti 58 ehdotusta
 • 2021-4 24.11. • No labels