Ehdotusjärjestelmän idea

Ehdotusjärjestelmä on Finto.fi:ssä julkaistujen sanastojen uusien käsitteiden luontia, ja vanhojen käsitteiden muutoksia varten kehitetty järjestelmäkokonaisuus. Ideana on, että järjestelmän avulla kuka tahansa sanaston käyttäjä voi helposti ehdottaa muutoksia sanastoon.

Toistaiseksi ehdotusjärjestelmä on käytössä YSOlle ja YSO-paikoille.

Järjestelmä koostuu seuraavista moduuleista:

YSOn osalta on lisäksi käytössä ehdotettujen käsitteiden YSE-sanasto Finto.fi:ssä.

Moduulit muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, jossa käyttäjä voi käyttää tarpeensa mukaan vain osaa, tai kaikkia moduuleita.

Ehdotuksen tekeminen

  • Mene sanaston etusivulle, esim. finto.fi/yso. Klikkaa sivun alareunasta linkkiä "Ehdota uutta käsitettä tähän sanastoon" (Kuva 1.) Muutosta olemassaolevaan käsitteeseen voit ehdottaa käsitteen omalta sivulta klikkaamalla linkkiä "Ehdota muutosta käsitteeseen" (Kuva 2.)


Kuva 1. Linkki uuden käsitteen ehdotuswidgettiin YSOn etusivun alareunassa.


Kuva 2. Linkki muutosehdotuswidgettiin käsitesivulla.


  • Tee ehdotus uudeksi käsitteeksi tai olemassa olevan käsitteen muutokseksi linkistä avautuvalla ehdotuswidgetillä (Kuva 3.). Pakolliset kentät on merkitty asteriskilla.
    • HUOM! Ehdotettu termi on hyvä kirjoittaa siinä muodossa, missä se halutaan sanastoon. Vaihtoehtoisille termeille on oma kenttänsä ehdotuslomakkeessa.
    • Ehdotuksen tekemisen jälkeen widget näyttää linkin tehdyn ehdotuksen GitHub-sivulle, jossa ehdotuksesta voidaan keskustella.


Kuva 3. Uuden käsitteen ehdotuswidget.

YSOon tehtyjen ehdotuksen eteneminen järjestelmässä

HUOM! Eri sanastojen osalta ehdotusten käsittelyprosessi voi olla erilainen.

Kun ehdotus uuden termin ottamisesta sanastoon on lähetetty, tarkastetaan ehdotus ylläpidon toimesta. Ehdotus hylätään vain jos ehdotuksessa on asiattomuuksia tai jos sitä ei ole luotu widgetin kautta.

YSOn osalta hyväksytyt uudet käsite-ehdotukset siirretään Finton ehdotukset sisältävään "sanastoon" YSEen koneellisesti kerran päivässä. YSEen ajon yhteydessä käsite saa oman pysyvän tunnisteensa, URIn. Uusi ehdotus näkyy YSEssä yleensä tarkastuksesta seuraavana päivänä.

Ehdotuksella on GitHubissa kaksi ominaisuutta, label ja milestone. Label kertoo onko kyseessä uusi käsite, uusi maantieteellinen käsite, uusi ohjaustermi, vai muutos olemassaolevaan käsitteeseen. Lisäksi label kertoo ehdotuksen käsittelystä: "vastaanotettu" tarkoittaa että ehdotus on vasta saapunut järjestelmään eikä sitä ole vielä käsitelty YSO-kokouksessa, "alustavasti ok" kertoo, että ehdotus on käsiteltävänä seuraavassa kokouksessa, ja että sen hyväksymistä on kannatettu.

Milestone kertoo missä YSO-kokouksessa ehdotusta on viimeksi käsitelty, tai onko se seuraavan tulossa olevan kokouksen asialistalla. Tämä koskee kuitenkin vain järjestelmän käyttöönoton jälkeen pidettyjä kokouksia, aikaisemmin kokouksissa käsitellyillä ehdotuksilla ei ole milestonea.

YSO-ehdotusten käsittely


Ehdotukset käsitellään neljä-viisi kertaa vuodessa järjestettävissä YSO-kokouksissa. Tieto kokousten aikataulusta sekä hyväksytyistä ja ei-hyväksytyistä käsitteistä löytyy Asiasanastot ja ontologiat -asiakaswikistä sivulta https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/Ajankohtaista.

Mikäli ehdotettu käsite hyväksytään YSOan, poistetaan ehdotus YSEstä ja ehdotuksen GitHub-issue suljetaan. Tämän jälkeen ehdotus lisätään uutena käsitteenä sanastoon ja sitä voi käyttää kuvailussa. Hyväksytyt käsitteet lisätään YSOon kuukausittain. Ehdotukset joita ei hyväksytä jäävät avoimina GitHubiin ja niitä voi edelleen kommentoida, jolloin ehdotus palautuu uudestaan kokouksen käsittelyyn.

Maantieteelliset nimet hyväksytään sanastoon ilman kokouksen käsittelyä, mikäli nimeen ei liity epäselvyyksiä.

Ehdotetun käsitteen käyttö kuvailussa

Käsite saa jo ehdotusvaiheessa oman pysyvän tunnisteensa, joten sitä on mahdollista käyttää kiireellisissä kuvailutilanteissa. On kuitenkin suositeltavaa odottaa käsitteen hyväksymistä sanastoon ennen sen käyttöä. Jos käytät ehdotettua käsitettä kuvailussa on vastuullasi seurata hyväksymisprosessia ja reagoida, jos käsitettä ei hyväksytä tai jos käsite hyväksytään ehdotetusta poikkeavassa muodossa.

  • No labels

1 Comment

  1. Ehdotusjärjestelmässä voi ehdottaa käsitteitä myös Suomalaiseen lajityyppi- ja muotosanastoon (SLM). Tämä on mainittava ehdotuksessa käsitteen käyttötarkoitusta kuvailtaessa.