Johdanto

Ehdotusjärjestelmä on YSAn, Allärsin ja YSOn uusien käsitteiden luontia ja vanhojen käsitteiden muutoksia varten kehitetty järjestelmäkokonaisuus. Ideana on, että järjestelmän avulla kuka tahansa YSAn, Allärsin tai YSOn käyttäjä voi helposti ehdottaa muutoksia sanastoon.

Järjestelmä koostuu seuraavista moduuleista:

Moduulit muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, jossa käyttäjä voi käyttää tarpeensa mukaan vain osaa, tai kaikkia moduuleita.

Ehdotuksen tekeminen

 1. Tarkista ensin YSEstä, onko haluamaasi käsitettä ehdotettu aiemmin (voit hakea käsitettä halutessasi myös suoraan GitHubista).
  1. Jos käsite löytyy, voit klikata kohdasta "kotisivu" ja mennä kommentoimaan olemassaolevaa ehdotusta.
  2. Jos käsitettä ei löydy ennestään, voit tehdä siitä uuden ehdotuksen ehdotuslomakkeella.
 2. Tee ehdotus ehdotuslomakkeella osoitteessa ehdotus.finto.fi
  • ehdotus tehdään yläpalkin pudostusvalikosta, josta valitaan alkuun ehdotuksen tyyppi (uusi käsite tai muutos olemassaolevaan käsitteeseen)
  • HUOM! Ehdotettu termi on hyvä kirjoittaa siinä muodossa, missä se halutaan sanastoon. Ohjeistusta termien valintaan saa esim. YSAn yleisesittelystä. Vaihtoehtoisille termeille on oma kenttänsä ehdotuslomakkeessa.
 3. Ehdotuksen tekemisen jälkeen lomake palautuu aloitussivulle, jossa on listaus uusimmista ehdotuksista. Termien linkeistä pääsee ehdotuksen GitHub-sivulle, jossa ehdotuksesta voidaan keskustella.

Ehdotuksen eteneminen järjestelmässä

Kun ehdotus uuden termin ottamisesta sanastoon on lähetetty, tarkastetaan ehdotus ylläpidon toimesta. Ehdotus hylätään vain jos ehdotuksessa on asiattomuuksia tai jos sitä ei ole luotu lomakkeen kautta.  

Hyväksytyt uudet käsite-ehdotukset siirretään Finton ehdotukset sisältävään "sanastoon" YSEen koneellisesti noin kerran päivässä. YSEen ajon yhteydessä käsite saa oman pysyvän tunnisteensa, URIn. Uusi ehdotus näkyy YSEssä yleensä tarkastuksesta seuraavana päivänä.

Ehdotuksella on GitHubissa kaksi ominaisuutta, label ja milestone. Label kertoo onko kyseessä uusi käsite, uusi maantieteellinen käsite, uusi ohjaustermi, vai muutos olemassaolevaan käsitteeseen. Lisäksi label kertoo ehdotuksen käsittelystä: "vastaanotettu" tarkoittaa että ehdotus on vasta saapunut järjestelmään eikä sitä ole vielä käsitelty YSA-kokouksessa, "alustavasti ok" kertoo, että ehdotus on käsiteltävänä seuraavassa kokouksessa, ja että sen hyväksymistä on kannatettu.

Milestone kertoo missä YSA-kokouksessa ehdotusta on viimeksi käsitelty, tai onko se seuraavan tulossa olevan kokouksen asialistalla. Tämä koskee kuitenkin vain järjestelmän käyttöönoton jälkeen pidettyjä kokouksia, aikaisemmin kokouksissa käsitellyillä ehdotuksilla ei ole milestonea. 

Ehdotusten käsittely

 

Ehdotukset käsitellään neljä-viisi kertaa vuodessa järjestettävissä YSA-kokouksissa. Tieto kokousten aikataulusta sekä hyväksytyistä ja ei-hyväksytyistä käsitteistä löytyy Asiasanastot ja ontologiat -asiakaswikistä sivulta https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/Ajankohtaista.

Mikäli ehdotettu käsite hyväksytään YSAan, poistetaan ehdotus YSEstä ja ehdotuksen GitHub-issue suljetaan. Tämän jälkeen ehdotus lisätään uutena käsitteenä sanastoon ja sitä voi käyttää kuvailussa. YSAan hyväksytyt käsitteet lisätään YSOon kuukausittain. Ehdotukset joita ei hyväksytä jäävät avoimina GitHubiin ja niitä voi edelleen kommentoida, jolloin ehdotus palautuu uudestaan kokouksen käsittelyyn.

Maantieteelliset nimet hyväksytään sanastoon ilman kokouksen käsittelyä, mikäli nimeen ei liity epäselvyyksiä. Maantieteelliset nimet eivät sisälly YSOon, mutta ne tullaan julkaisemaan Fintossa erillisenä YSO-paikat ontologiana lähitulevaisuudessa.

Ehdotetun käsitteen käyttö kuvailussa

Käsite saa jo ehdotusvaiheessa oman pysyvän tunnisteensa, joten sitä on mahdollista käyttää kiireellisissä kuvailutilanteissa. On kuitenkin suositeltavaa odottaa käsitteen hyväksymistä sanastoon ennen sen käyttöä. Jos käytät ehdotettua käsitettä kuvailussa on vastuullasi seurata hyväksymisprosessia ja reagoida, jos käsitettä ei hyväksytä tai jos käsite hyväksytään ehdotetusta poikkeavassa muodossa.

 • No labels