Strategian määrittely

 • Linkitysstrategia koskee YSOn ”ulkoisia” linkityksiä, ei esimerkiksi YSOn ja YSO-pohjaisen erikoisontologian välisiä linkkejä
  • Esimerkkejä ulkoisista linkityksistä ovat pääosin jo toteutetut YSOn linkitykset Wikidataan sekä Kongressin kirjaston LCSH-sanastoon
  • Strategia ei vaikuta takautuvasti jo tehtyihin linkityksiin, vaan koskee sen hyväksymisen jälkeen päätettäviä linkityksiä
 • Linkitys voi koskea koko YSOn käsitteistöä, tai vain osaa siitä (esim. tietyn aihealueen käsitteet)

Kriteerit linkityskohteiden valinnalle

 • Linkityksistä tulee olla hyötyä mahdollisimman monelle YSOa hyödyntävälle käyttäjälle
 • Linkitysten tulee hyödyttää myös mahdollisuuksien mukaan YSO-pohjaisia erikoisontologioita ja niiden käyttäjiä
 • Linkityskohdetta valittaessa kiinnitetään huomiota
  • Siihen, kuinka laajasti kohde on itsessään linkitetty. Näin varmistetaan että tehtävällä linkityksessä saavutetaan mahdollisimman suuri hyöty kansainvälisen linkitetyn datan pilven näkökulmasta
  • Kohteen laatuun sen semanttista yhteentoimivuutta edistävien tekijöiden osalta. Tässä apuna voivat olla kansainväliset suositukset, esim. FAIR Semantics Recommendations
  • Maantieteelliseen ja kielelliseen diversiteettiin
  • Kohteen tulevaisuudennäkymiin ylläpidon ja käyttäjäkunnan suhteen

Linkityksen valmistelu ja dokumentointi

 • Sekä sisällölliset, että tietomalliin liittyvät linkitysperiaatteet on määriteltävä ennen linkitysten tekemisen aloittamista. Periaatteita voidaan tarkentaa työn edetessä.
 • Linkitysperiaatteet dokumentoidaan ja julkaistaan avoimesti
 • Linkityksen tuottamat hyödyt käyttäjille dokumentoidaan
 • Linkitysten ylläpidosta laaditaan suunnitelma ennen linkityksen tekemisen aloittamista

Linkityksen toteutus

 • Linkitysten laadusta YSOn näkökulmasta vastaa YSOn kehitystiimi
 • Linkitys voidaan toteuttaa tilanteesta riippuen eri työkaluilla (esim. valmiit linkitysohjelmistot) ja eri metodein (asiantuntijavetoinen linkitys, joukkoistaminen ym.)

Uusista linkityksistä päättäminen

 • Ehdotuksen uuden linkityksen aloittamisesta valmistelee Finto-tiimi yhteistyössä ontologiakehittäjien yhteistyöryhmän kanssa
 • Linkitystyön aloittamisesta päättää Finto-palvelun ohjausryhmä
 • No labels