Blog from January, 2023

Seuraava Finnan peruskoulutus järjestetään perjantaina 10.2.2023 klo 9.45–15.30. Koulutus tapahtuu Zoom-etäyhteydellä. Koulutus on tarkoitettu arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa työskenteleville henkilöille, joiden tehtävät liittyvät tai tulevat liittymään Finnan käyttöönottoon tai ylläpitoon. Lisäksi koulutukseen ovat tervetulleita sellaisten organisaatioiden työntekijät, jotka vasta harkitsevat Finnaan liittymistä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu koulutukseen torstaihin 9.2. klo 12 mennessä. 

Tervetuloa mukaan!

Vesileimattujen digitaalisten kuvien käyttö Finnassa aiotaan lopettaa asteittain. Näin linjasi Finnaan osallistuvia organisaatioita edustava ohjausryhmä vuoden 2022 viimeisessä kokouksessaan. Vesileimalla tarkoitetaan kuvaa peittävää merkintää, jolla on tavoiteltu kuvan jatkokäytön estämistä.

Muutos toteutetaan kahdessa vaiheessa. Vuodesta 2023 lähtien uusia vesileimattuja kuvia ei voi enää tarjota saataville Finnaan. Jos organisaatiosi on aiemmin tarjonnut vesileimattuja kuvia Finnaan, tulee leimoista luopua esimerkiksi järjestelmävaihdoksen yhteydessä siten, että 2025 mennessä kaikki Finnasta löytyvät kuvat ovat vesileimattomia.

Verkossa saatavilla olevien kuvallisten kulttuuriperintöaineistojen vesileimat on tunnistettu käytettävyysongelmaksi, ja suomalaiset arkistot, kirjastot ja museot ovatkin pääosin jo luopuneet vesileimoista. Sen sijaan erittäin suositeltavaa on, että digitaaliset kuva-aineistot kuvaillaan Finnaan osallistuvissa organisaatioissa kansainvälisesti yhteensopivilla käyttöoikeusmerkinnöillä.

Käyttöoikeusmerkinnöillä on mahdollista esimerkiksi ilmaista, että aineisto on tekijänoikeuden suojaamaa eikä siten jatkokäytettävissä. Huomaathan kuitenkin, että tekijänoikeuden alaisen digitaalisen aineiston tarjoaminen avoimesti Finnaan saataville edellyttää aina, että organisaatiollasi on asiaa koskeva lupa tai sopimus. Jos aineistoa ei ole tekijänoikeuksien tai muun syyn vuoksi mahdollista tuoda verkossa saataville, voi organisaatiosi tarjota Finnaan vain kuvailutiedot.

Aineistojen käyttöoikeustietoja koskevan ohjeen löydät Finnan asiakaswikistä.

Käyttäjien tietosuojasta huolehtiminen on aina ollut keskeistä Finnan kehityksessä ja toteutuksessa. Tietosuojasta on huolehdittu Finna.fi:ssä jo ennen lainsäädännöllä tehtyjä tiukennuksia, eikä esim. Google Analyticsiä ole tuettu koskaan Finnan keskitetysti ylläpitämässä koodissa. 

Omia Finna-näkymiä käyttävien organisaatioiden on kuitenkin tärkeää huomioida, että erilaisten, kolmansien osapuolien tarjoamien palveluiden käyttö on kuitenkin mahdollista omissa Finna-näkymissä. Sen vuoksi kunkin Finna-näkymän ylläpitäjän vastuulla on huolehtia oman organisaationsa tietosuojasta. Näkymien ylläpitäjien tulee siis varmistaa, etteivät räätälöityihin Finna-näkymiin lisätyt upokkeet, kuten chat-palvelu, yhdistä huomaamatta esim. Googlen palvelimiin.

Jos jokin Finna-näkymän lisäpalvelu vaikuttaa käyttäjän tietosuojaan, on myös tietosuojasivu päivitettävä tältä osin.

Finna.fi käyttää analytiikan seurantaan Matomoa

Finnassa käytetään analytiikkaa varten paikallisesti ylläpidettyä Matomo-palvelua, eikä esim. Google Analyticsiä. Näin voidaan varmistua siitä, ettei analytiikkatietoa välitetä väärille tahoille. Matomossa käyttäjien IP-osoitteet on anonymisoitu.

Tarkista mitä kolmansien osapuolten palveluita Finna-sivustosi käyttää 

Sekä Finna-näkymien ylläpitäjät että Finna-näkymien yksittäiset käyttäjät voivat tarkistaa selaimen työkaluilla, lähettääkö käytetty sivusto pyyntöjä Googlen palvelimille. Esimerkiksi useissa Finna-näkymissä käytössä olevat, kolmannen osapuolen tarjoamat chat-upokkeet saattavat käyttää Googlen palvelimia.  

Hyödynnä alla olevia ohjeita tarkistamiseen:  

-        ohje Chromen käyttäjille 

-        ohje Firefoxin käyttäjille

Molemmissa selaimissa sarake Domain (toimialue) kertoo, mille palvelimille pyyntöjä on lähetetty.

Lisätietoa käyttäjien tietosuojasta löydät Finnan asiakaswikistä.

Finnan perusteet -verkkokurssi tarjoaa tietoa Finnasta kiinnostuneille. Kurssi siirrettiin vuodenvaihteessa Helsingin yliopiston Moodle-alustalle, jossa se on käytettävissä sekä suomeksi että ruotsiksi.

Verkkokurssi on tarkoitettu tietopaketiksi Finnan kanssa työskenteleville ja Finnasta kiinnostuneille. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti omaan tahtiin. Kurssilla käydään läpi Finnan eri ulottuvuudet: Finna.fi, Finna-verkkoalustat sekä jatkokäytön palvelut. Kerromme, miten metadata toimii Finnan haun polttoaineena, ja miten se mahdollistaa jatkokäytön. Lopuksi opitaan, mitä erilaisia työkaluja Finna tarjoaa käyttäjilleen.

Kurssimateriaalin kielen pääset vaihtamaan kielivalikosta verkkosivun yläosasta.

Pääset kirjautumaan Moodleen joko HAKA-tunnuksilla tai vierailijatunnuksilla. Lisätietoa löydät Finnan asiakaswikistä.

***

Nätkursen om Finnas grunder ger information till den som är intresserad av Finna. Kursen överfördes vid årsskiftet till Helsingfors universitets Moodleplattform, där den är tillgänglig både på finska och på svenska.

Nätkursen är avsedd som ett informationspaket till personer som arbetar med eller är intresserade av Finna. Man kan avlägga kursen självständigt i sin egen takt. Kursen går igenom Finnas olika dimensioner: Finna.fi, Finna-nätverksplattformar och tjänster för vidareanvändning. Vi berättar hur metadata fungerar som bränsle för en sökning i Finna och möjliggör vidareanvändning. Slutligen lär man sig vilka olika verktyg Finna erbjuder sina användare.

Du kan ändra kursmaterialets språk i språkmenyn längst upp.

Du kan logga in i Moodle med HAKA-inloggningsuppgifter eller med inloggningsuppgifter för besökare. Mer information finns i Finnas kundwiki.

Hei

Finnan kevään 2023 koulutus- ja tapahtumakalenteri on nyt julkaistu. Varaathan siis päivät kalenteristasi ja ilmoittaudu mukaan vaikka heti.

Lähetämme lisää tietoa tapahtumista Finnan postituslistalle vielä myöhemmin. Ilmoittautumaan pääset kunkin tapahtuman omalta sivulta, joiden linkit löydät alta.

Finnan peruskoulutus 10.2.
Koulutus on tarkoitettu arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa työskenteleville henkilöille, joiden tehtävät liittyvät tai tulevat liittymään Finnan käyttöönottoon tai ylläpitoon. Lisäksi koulutukseen ovat tervetulleita sellaisten organisaatioiden työntekijät, jotka vasta harkitsevat Finnaan liittymistä.
Ilmoittaudu mukaan >>

Hallintaliittymän peruskoulutus 22.3.
Koulutus on hyödyllinen erityisesti Finna-näkymien ylläpitäjille. Koulutuksessa tutustut Finnan hallintaliittymään ja opit, miten sitä käytetään oman näkymän rakentamisessa ja ylläpitämisessä.
Ilmoittaudu mukaan >>

Hallintaliittymän kyselytunti 24.3.
Kyselytuntien tarkoituksena on käsitellä oman näkymän luonnissa tai ylläpidossa esiin tulleita ongelmia, tai käsitellä muita Finnan hallintaliittymän käyttöön liittyviin ajatuksia ja pulmia.
Ilmoittaudu mukaan >>

Tietoisku: Kestävyys ja vastuullisuus Finnassa 29.3.
Tässä tilaisuudessa kuulet, miten Finna tukee jo nyt monia kestävän kehityksen tavoitteita ja millaiset pääteemat ovat nousseet esiin tärkeimpinä edistettävinä asioina.
Ilmoittaudu mukaan >>

Tietoisku: Aineistojen avaaminen Formula-palvelulla Europeanassa 19.4.
Kansalliskirjasto toimii suomalaisten aineistojen välittäjänä Europeanaan. Tulee kuuntelemaan, miten voit avata organisaatiosi aineistot Europeanassa Kansalliskirjaston Formula-palvelulla.
Ilmoittaudu mukaan >>

Kevätkauden Finna-tapaamiset

Tietoisku: Korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen e-aineistot Finnassa 24.5.

Tietoiskun aiheina Finna, CDI ja SFX - arkkitehtuuri, käsitteet ja aktivointien hallinta.
Ilmoittaudu mukaan >>

Tietoisku: Aineistopakettityökalu 30.5.

Kerromme tietoiskussa Finnan uuden aineistopakettityökalun ominaisuuksista ja kehitystyön etenemisestä.
Ilmoittaudu mukaan >>

Lämpimästi tervetuloa mukaan!


Vastaamalla kyselyymme voit ilmoittaa museosi kiinnostuksesta julkaista uusia aineistoja Finnassa ja/tai Europeanassa. Voit kertoa meille myös muutostarpeesta, esim. jos museosi on jo julkaissut aineistoja Finnassa ja/tai Europeanassa, mutta olette ottamassa uutta kokoelmanhallintajärjestelmää käyttöön ja haluatte vaihtaa sen Finna/Europeana-aineistojen tietolähteeksi.

Huomioithan, että vuodelle 2023 siirtyy vuodelta 2022 useita museoiden liittymisiä ja muutostilanteita. Myös useilla kokoelmanhallintajärjestelmien toimittajilla työtilanne jatkuu ruuhkaisena. Liittymis- ja muutosaikatauluun tuleekin vaikuttamaan museosi valmiuden lisäksi järjestelmäsi toimittajan, Finnan ja Europeanan työtilanne, joten emme valitettavasti voi taata esim. aineistojen julkaisemista tietyn vuoden aikana.

Kysely on auki 28.2.2023 asti.

HUOM! Mikäli museosi on jo aiemmin ollut yhteydessä Finna-tiimiin samaan asiaan liittyen, ei sinun tarvitse osallistua tähän kartoitukseen. Voit jatkaa keskustelua  sähköpostitse.

Meddela om ditt museums intresse eller ändringsbehov för Finna och Europeana

Genom att svara på den här enkäten kan du berätta för oss om ditt museums intresse för att publicera nytt material i Finna och/eller Europeana. Du kan också berätta om eventuella ändringsbehov, som t.ex. om ditt museum redan publicerat material i Finna och/eller Europeana, men nu implementerar ett nytt samlingshanteringssystem som ni vill göra till datakälla för Finna/Europeana-material.

Observera vänligen att ett flertal museianslutningar och ändringsarbeten överförs från 2022 till 2023. Flera systemleverantörer är också överbelastade. Därför påverkas tidtabellen för publiceringar och ändringar inte bara av ditt museums beredskap, utan också av Finnas, Europeanas OCH er systemleverantörs arbetssituation. Vi kan tyvärr inte garantera publicering av material under ett visst år.

Enkäten är öppen till den 28 februari 2023.

NB! Om ditt museum redan har varit i kontakt med Finna-teamet angående samma fråga behöver du inte delta i denna kartläggning. Du kan fortsätta konversationen via e-post.

Lisätiedot:
[email protected]