Käyttäjien tietosuojasta huolehtiminen on aina ollut keskeistä Finnan kehityksessä ja toteutuksessa. Tietosuojasta on huolehdittu Finna.fi:ssä jo ennen lainsäädännöllä tehtyjä tiukennuksia, eikä esim. Google Analyticsiä ole tuettu koskaan Finnan keskitetysti ylläpitämässä koodissa. 

Omia Finna-näkymiä käyttävien organisaatioiden on kuitenkin tärkeää huomioida, että erilaisten, kolmansien osapuolien tarjoamien palveluiden käyttö on kuitenkin mahdollista omissa Finna-näkymissä. Sen vuoksi kunkin Finna-näkymän ylläpitäjän vastuulla on huolehtia oman organisaationsa tietosuojasta. Näkymien ylläpitäjien tulee siis varmistaa, etteivät räätälöityihin Finna-näkymiin lisätyt upokkeet, kuten chat-palvelu, yhdistä huomaamatta esim. Googlen palvelimiin.

Jos jokin Finna-näkymän lisäpalvelu vaikuttaa käyttäjän tietosuojaan, on myös tietosuojasivu päivitettävä tältä osin.

Finna.fi käyttää analytiikan seurantaan Matomoa

Finnassa käytetään analytiikkaa varten paikallisesti ylläpidettyä Matomo-palvelua, eikä esim. Google Analyticsiä. Näin voidaan varmistua siitä, ettei analytiikkatietoa välitetä väärille tahoille. Matomossa käyttäjien IP-osoitteet on anonymisoitu.

Tarkista mitä kolmansien osapuolten palveluita Finna-sivustosi käyttää 

Sekä Finna-näkymien ylläpitäjät että Finna-näkymien yksittäiset käyttäjät voivat tarkistaa selaimen työkaluilla, lähettääkö käytetty sivusto pyyntöjä Googlen palvelimille. Esimerkiksi useissa Finna-näkymissä käytössä olevat, kolmannen osapuolen tarjoamat chat-upokkeet saattavat käyttää Googlen palvelimia.  

Hyödynnä alla olevia ohjeita tarkistamiseen:  

-        ohje Chromen käyttäjille 

-        ohje Firefoxin käyttäjille

Molemmissa selaimissa sarake Domain (toimialue) kertoo, mille palvelimille pyyntöjä on lähetetty.

Lisätietoa käyttäjien tietosuojasta löydät Finnan asiakaswikistä.