Tällä sivulla annetaan ohjeita siitä, mitä käyttöoikeustietoja Finna.fin käyttöoikeusfasetti Sallitut käyttötavat tukee.

Alla olevasta indeksointitaulukosta 1 voi lukea tuetut lisenssit. Taulukko on laadittu Finnaan museoiden ja arkistojen LIDO-,  MARC 21-, Dublin Core- ja EAD-formaateista tulevien käyttöoikeusmerkintöjen perusteella. Jos taulukosta puuttuu esim. CC-lisenssi, jota organisaatiosi on ottamassa käyttöön (kuten CC BY-SA 4.0), ota yhteys Finnan palvelupostiin.
Ks. miten lisenssit merkitään LIDOon saman tietueen eri kokoisille kuville: Finnan kuvakokosuositukset kuva-aineistoille

Indeksointitaulukko 2 kertoo, mitä lisenssityyppejä Sallitut käyttötavat -fasetin eri hakuvaihtoehdoilla voi rajata. Jos haluat, että organisaatiosi aineistoja saa esille taulukkoon koodeilla A-E merkityillä hakuvaihtoehdoilla, Finna-tiimi suosittelee CC-lisenssien käyttöä. Finnassa on valmistauduttu tukemaan myös merkintöjä CC0 ja Public Domain Mark, vaikka niitä ei LIDO- ja EAD-formaateista vielä Finnaan saadakaan.

Kaikki käyttöoikeustietoja koskevat tiedustelut pyydetään lähettämään finna-posti (at) helsinki.fi -palvelupostiin. Olethan palvelupostiin yhteydessä aina, kun organisaatiosi on tuomassa Finnaan uutta käyttöoikeustietoa, jotta voimme järjestää tarvittaessa uudelleenharavoinnin.


Indeksointitaulukot

Indeksointitaulukot, joiden perusteella LIDO-, MARC 21-, Dublin Core- ja EAD-formaattien aineistojen käyttöoikeustietoihin perustuva hakuominaisuus on tehty. Mikäli aineistonne on lisensioitu taulussa tyhjänä olevalla tavalla (esim. EAD & Public Domain), ilmoittakaa finna-postiin, kun kyseistä metatietoa on haravoitavana Finnan indeksiin.


Indeksointitaulukko 1 eli indeksointi lisenseittäin

LisenssityyppiLido: Arvot kentässä

administrativeMetadata/resourceWrap/resourceSet/

rightsResource/rightsType /conceptID

EAD + EAD3: Arvot kentässä

userestrict/p 

MARC: Arvot kentässä 540 $cDublin Core: Arvot kentässä rights
CC0/Public DomainPublic Domain
Public domain
CC BY

CC BY 4.0

CC BY


CC BY 4.0

CC BY-SACC BY-SA 3.0


CC BY-NDCC BY-ND 4.0


CC BY-NCCC BY -NC 4.0


CC BY-NC-SACC BY -NC -SA 4.0

CC BY-NC-SA 4.0
CC BY-NC-ND

CC BY -NC -ND 4.0

CC BY-NC-ND 4.0


CC BY-NC-ND 4.0

CC BY-NC-ND 


Ei tunnettuja oikeudellisia rajoitteita

No known copyright restrictions.
Indeksointitaulukko 2 eli käyttöoikeus ihmisymmärrettävässä muodossa*

*Hakutuloksiin Sallitut käyttötavat -vaihtoehdoissa B-E sisältyvät myös kaikki vapaammalla lisenssillä merkityt aineistot.

KoodiSallitut käyttötavatLisenssityypit (ks. ylempi taulukko). Huomiotu myös CC0 ja Public Doman Mark, vaikka niitä ei toistaiseksi tule Finnaan, sekä arvot, joita ei ole mapattu lisenssityyppeihin.
AVapaa käyttö

CC0

Public Domain Mark

BSaa muokata, myös kaupallinen

CC0

Public Domain Mark

CC BY

CC BY-SA

Ei tunnettuja oikeudellisia rajoitteita

CMuutoksia tekemättä, myös kaupallinen

CC0

Public Domain Mark

Ei tunnettuja oikeudellisia rajoitteita

CC BY

CC BY-SA

CC BY-ND

DSaa muokata, ei-kaupallinen

CC0

Public Domain Mark

Ei tunnettuja oikeudellisia rajoitteita

CC BY

CC BY-SA

CC BY-NC

CC BY-NC-SA

EMuutoksia tekemättä, ei-kaupallinen

CC0

Public Domain Mark

Ei tunnettuja oikeudellisia rajoitteita

CC-BY

CC BY-SA

CC BY-ND

CC BY-NC-ND

CC BY-NC-SA

FLuvanvarainen käyttö / ei tiedossa

Muu arvo kentässä rightsType conceptID (LIDO)

Ei arvoa kentässä rightsType conceptID (LIDO)

Ei lainkaan kenttää rightsType / conceptID (LIDO)

Muu arvo kentässä userestrict / p (EAD)

Ei lainkaan kenttää userestrict / p (EAD)
  • No labels

2 Comments

  1. user-ad065

    accessrestrict=käyttöön saamisen rajoitukset/rajoittamattomuus; userestrict="uudelleenkäytön" rajoitukset/rajoittamattomuus

  2. Hyvä pointti. Kiinnitin itsekin samaan asiaan tänään huomiota. Tuo on meillä Finnan päässä niin varhain (ilmeisesti jo 2013) tehty ratkaisu, että vikaan on menty. Ilman muuta tämä korjataan. Tästä lisää arkistosektorin tapaamisessa ensi viikolla.