Aineistojen jakaminen Finnan kaltaisella alustalla edistää niiden saatavuutta ja jatkokäytön mahdollisuuksia. Jotta digitaalisten aineistojen käyttäjät voivat toimia vastuullisesti, kannattaa  aineistojen käyttöoikeudet ilmoittaa kuvailutiedoissa selkeästi ja yleisesti käytössä olevilla merkintätavoilla.

Finna tukee Sallitut käyttötavat -hakurajaimessaan ja tietuesivulla samoja kansainvälisesti standardoituja käyttöoikeusmerkintöjä kuin Europeana.

Arkistojen, kirjastojen ja museoiden eri kuvailu- ja siirtoformaateilla on omat ohjeet käyttöoikeuksien metatiedolle:

  • No labels