Vastaamalla kyselyymme voit ilmoittaa museosi kiinnostuksesta julkaista uusia aineistoja Finnassa ja/tai Europeanassa. Voit kertoa meille myös muutostarpeesta, esim. jos museosi on jo julkaissut aineistoja Finnassa ja/tai Europeanassa, mutta olette ottamassa uutta kokoelmanhallintajärjestelmää käyttöön ja haluatte vaihtaa sen Finna/Europeana-aineistojen tietolähteeksi.

Huomioithan, että vuodelle 2023 siirtyy vuodelta 2022 useita museoiden liittymisiä ja muutostilanteita. Myös useilla kokoelmanhallintajärjestelmien toimittajilla työtilanne jatkuu ruuhkaisena. Liittymis- ja muutosaikatauluun tuleekin vaikuttamaan museosi valmiuden lisäksi järjestelmäsi toimittajan, Finnan ja Europeanan työtilanne, joten emme valitettavasti voi taata esim. aineistojen julkaisemista tietyn vuoden aikana.

Kysely on auki 28.2.2023 asti.

HUOM! Mikäli museosi on jo aiemmin ollut yhteydessä Finna-tiimiin samaan asiaan liittyen, ei sinun tarvitse osallistua tähän kartoitukseen. Voit jatkaa keskustelua  sähköpostitse.

Meddela om ditt museums intresse eller ändringsbehov för Finna och Europeana

Genom att svara på den här enkäten kan du berätta för oss om ditt museums intresse för att publicera nytt material i Finna och/eller Europeana. Du kan också berätta om eventuella ändringsbehov, som t.ex. om ditt museum redan publicerat material i Finna och/eller Europeana, men nu implementerar ett nytt samlingshanteringssystem som ni vill göra till datakälla för Finna/Europeana-material.

Observera vänligen att ett flertal museianslutningar och ändringsarbeten överförs från 2022 till 2023. Flera systemleverantörer är också överbelastade. Därför påverkas tidtabellen för publiceringar och ändringar inte bara av ditt museums beredskap, utan också av Finnas, Europeanas OCH er systemleverantörs arbetssituation. Vi kan tyvärr inte garantera publicering av material under ett visst år.

Enkäten är öppen till den 28 februari 2023.

NB! Om ditt museum redan har varit i kontakt med Finna-teamet angående samma fråga behöver du inte delta i denna kartläggning. Du kan fortsätta konversationen via e-post.

Lisätiedot:
[email protected]