Finnan perusteet -verkkokurssi tarjoaa tietoa Finnasta kiinnostuneille. Kurssi siirrettiin vuodenvaihteessa Helsingin yliopiston Moodle-alustalle, jossa se on käytettävissä sekä suomeksi että ruotsiksi.

Verkkokurssi on tarkoitettu tietopaketiksi Finnan kanssa työskenteleville ja Finnasta kiinnostuneille. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti omaan tahtiin. Kurssilla käydään läpi Finnan eri ulottuvuudet: Finna.fi, Finna-verkkoalustat sekä jatkokäytön palvelut. Kerromme, miten metadata toimii Finnan haun polttoaineena, ja miten se mahdollistaa jatkokäytön. Lopuksi opitaan, mitä erilaisia työkaluja Finna tarjoaa käyttäjilleen.

Kurssimateriaalin kielen pääset vaihtamaan kielivalikosta verkkosivun yläosasta.

Pääset kirjautumaan Moodleen joko HAKA-tunnuksilla tai vierailijatunnuksilla. Lisätietoa löydät Finnan asiakaswikistä.

***

Nätkursen om Finnas grunder ger information till den som är intresserad av Finna. Kursen överfördes vid årsskiftet till Helsingfors universitets Moodleplattform, där den är tillgänglig både på finska och på svenska.

Nätkursen är avsedd som ett informationspaket till personer som arbetar med eller är intresserade av Finna. Man kan avlägga kursen självständigt i sin egen takt. Kursen går igenom Finnas olika dimensioner: Finna.fi, Finna-nätverksplattformar och tjänster för vidareanvändning. Vi berättar hur metadata fungerar som bränsle för en sökning i Finna och möjliggör vidareanvändning. Slutligen lär man sig vilka olika verktyg Finna erbjuder sina användare.

Du kan ändra kursmaterialets språk i språkmenyn längst upp.

Du kan logga in i Moodle med HAKA-inloggningsuppgifter eller med inloggningsuppgifter för besökare. Mer information finns i Finnas kundwiki.