Blog

Kansalliskirjasto on valmistellut syksyllä 2018 uuden liitteen lisäämistä Melindan palvelusopimukseen EU:n tietosuoja-asetuksen edellytysten mukaisesti.

Kansalliskirjasto järjesti kommenttikierroksen sopimusuudistuksesta 17.9.-15.10.2018. Kierroksella saadut kommentit ja niihin annetut vastaukset on nyt julkaistu. Samoin on julkaistu kierroksella saadun palautteen perusteella muokattu Melindan tietosuojaliite, jonka Tiedonhallinnan ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan 28.11.2018. Tutustu kommenttikierroksen tuloksiin ja uuteen tietosuojaliitteeseen Melindan asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/display/melinda/Kommenttikierroksen+tulokset+ja+liitteen+muutokset 

Uusi liite otetaan käyttöön vuoden 2019 alusta lähtien muutossopimuksella. Käyttöönotosta tiedotetaan ja annetaan ohjeita erikseen. 

Kiitos kaikille sopimuskommentointiin osallistuneille!

Tiedustelut: melinda-posti@helsinki.fi

Melinda-kehitysohjelman ja kuvailutalkoiden ensimmäisen vaiheen toimenpiteiden edistymistä kartoitettiin huhti-toukokuun vaihteessa ja nyt kyselyn tuloksia koskeva raportti on valmistunut. Voit käydä tutustumassa siihen Kansalliskirjaston Doria-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018080233264. Melinda-kirjastot vastasivat kyselyyn aktiivisesti, sillä vastausprosentti oli yli 80 %. Saimme myös runsaasti sanallista palautetta, jonka pohjalta kehitysohjelman tavoitteita ja toimenpiteitä on tarkennettu. Suuri kiitos kaikille vastanneille! 

Seurantakyselyn tulosten pohjalta on ilahduttavaa voida todeta, että yhä useampi kirjasto kuvailee e-aineistoja Melindaan. On hienoa, että asia koetaan tärkeäksi monissa kirjastoissa ja sen eteen ollaan valmiita näkemään vaivaa. Toivottavasti sama toimintatapa säilyy vastaisuudessakin, sillä näin e-aineiston kuvailutiedon määrä jatkaa kasvuaan Melindassa, missä siitä on hyötyä kaikille kirjastoille. Jotta kehityssuunta pysyisi myönteisenä eMelinda-kehitysohjelmaa ja kuvailutalkoita jatketaan: työkalut, automatiikka ja ohjeistus kehittyvät edelleen, ja tietysti toivotaan lisää kirjastoja osallistumaan talkoisiin.

Lyhyesti sanottuna: kun kuvailet, kuvaile Melindaan! Niin vähennät kirjastojen päällekkäistä työtä. Jo muutaman e-aineistotietueen tallennus päivittäin Melindaan per kirjasto kumuloituu vuositasolla isoksi määräksi yhteiskäyttöistä kuvailutietoa, koska Melindassa meitä on mukana jo yli 40 kirjastoa ja kirjastojen yhteenliittymää.

 

Yhä useampi kirjasto kuvailee nyt myös sähköisiä aineistoja metatietovaranto Melindaan. Myönteinen kehityssuunta, joka vähentää kirjastojen päällekkäistä työtä, tuli ilmi äskettäin tehdystä eMelinda-seurantakyselystä.

 

eMelinda-kehitysohjelman ja talkoiden tavoitteena on sähköisten aineistojen kuvailujen kartuttaminen ja tehostaminen Melindassa. Kirjastoja on kesästä 2017 lähtien kannustettu osallistumaan talkoisiin ja kuvailemaan e-aineistoja Melindaan oman paikalliskannan sijaan. Kun sähköisten aineistojen metatiedot, erityisesti kotimaiset, kootaan kattavasti kansalliseen metatietovarantoon ovat ne kaikkien kirjastojen hyödynnettävissä. Kirjastojen päällekkäinen työ vähenee, ja kuvailutyö tehostuu.

 

Kartoitimme huhti-toukokuun vaihteessa eMelinda-kehitysohjelman ja talkoiden ensimmäisen vaiheen toimenpiteiden edistymistä. Seurantakysely oli auki Melinda-kirjastoille 19.4.-4.5.2018. Kyselyn vastausprosentti oli hyvä, yli 80 %. Myös sanallista palautetta tuli runsaasti. Kiitokset kaikille vastanneille!

 

Seurantakyselyn alustavia tuloksia oli esillä Melinda-päivässä 22.5.2018. Kolmasosa vastanneista kirjastoista on osallistunut eMelinda -talkoisiin melko paljon tai erittäin paljon, toinen kolmasosa on ollut mukana pienellä panoksella. Entistä enemmän on esimerkiksi alettu kuvailla organisaatioiden omia e-julkaisuja, vapaasti saatavilla olevia aineistoja, ostettuja yksittäisiä e-kirjoja ja kotimaisia digitaalisia oppimateriaaleja. Päivittäinen tietuemäärien kasvu on sähköisissä aineistoissa suhteellisesti suurempaa kuin metatietovarannossa keskimäärin muuten.

 

Yksi kolmasosa kyselyyn vastanneista kirjastoista ei ole vielä liittynyt eMelinda-talkoisiin. Näistä kirjastoista osalla syynä ovat olleet niukat resurssit, ja osa puolestaan on ollut odottavalla kannalla, muun muassa yhteistä ohjeistusta on kaivattu. Joukossa on lisäksi kirjastoja, jotka eivät lainkaan kuvaile e-aineistoja, mutta myös kirjastoja, jotka haluavat yhä kuvailla aineistot vain omaan paikalliskantaansa.

 

Seurantakyselyn tulosten pohjalta pohditaan tarkempia jatkokehitystoimia, mutta joka tapauksessa eMelinda-kehitysohjelma ja talkoot jatkuvat edelleen. Nyt onkin hyvä hetki vielä uusien kirjastojen tarkistaa sähköisten aineistojen kuvailukäytäntöjään sekä liittyä mukaan talkoisiin ja alkaa kuvailla sähköisiä aineistoja Melindaan, sillä Muuntaja on kypsynyt ja Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän (Kumean) verkkoaineistojen kuvailuohje valmistunut. Muuntaja on Melinda-ympäristöön kehitetty helppokäyttöinen ohjelma tietueiden muuntamiseen aineistotyypistä toiseen, kuten painetun version tietueet e-aineistojen tietueiksi. Molemmista edellä mainituista apuvälineistä pidettiin käytännönläheiset esittelyt Melinda-päivässä.

 

Kun kuvailet, kuvaile Melindaan! Kaikki hyötyvät! Jo muutaman e-aineistotietueen vienti päivittäin Melindaan per kirjasto kumuloituu vuositasolla isoksi määräksi yhteiskäyttöistä kuvailutietoa, koska Melindassa on mukana jo yli 40 kirjastoa ja kirjastojen yhteenliittymää.

 

Lisätietoja

Kysymykset, kommentit ja palaute sähköpostilla: melinda-posti(at)helsinki.fi

Kumean verkkoaineiston kuvailuohje

Melinda-wiki

Melindan palvelut ovat poissa käytöstä ke 9.5.2018 klo 16.00 alkaen. Katkon oletataan päättyvän viimeistään maanantaina 14.5.2018 klo 8.00.

Palvelukatko johtuu Melindan järjestelmän versiopäivityksestä.

Melinda-päivä 22.5.

Kansalliskirjasto järjestää tiistaina 22.5.2018 Melinda-päivän. Päivä järjestetään Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan auditoriossa 116 (Unioninkatu 35, Helsinki) klo 10-15.45. Ennen ohjelman alkua aamukahvitarjoilu klo 9.30 alkaen.

 

Tilaisuuteen on myös etäosallistumismahdollisuus, lukuun ottamatta iltapäivän ryhmätyöskentelyosiota.

 

Päivän teemana ovat eMelinda ja sähköiset aineistot. Päivä tarjoaa Melindan kuvailijoille ajankohtaista tietoa, verkostoitumista ja keskustelua käytännön kuvailuaiheista.

 

Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti Melindassa mukana oleville kirjastoille.

Päivän tarkempi ohjelma sekä osallistumisohjeita löytyy Melindan asiakaswikistä: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=93197198

 

Tervetuloa!

Kansalliskirjasto järjestää Melinda-Aleph-peruskoulutukseen 18.4., klo 10-16.00, päivä alkaa aamukahvilla klo 9.30.

Paikka: Helsinki, Fabianinkatu 28, Oppimiskeskus Aleksandria, atk-luokka K130.

 

Melinda-Aleph-peruskoulutuksessa opitaan Melindan yhteiset pelisäännöt sekä Aleph-luettelointiohjelman perustoiminnot.

Melinda-Aleph-peruskoulutus koostuu kahdesta osiosta:

1) Melinda tutuksi MOOC -verkkomateriaalista, johon tutustutaan itsenäisesti (https://mooc.helsinki.fi/login/index.php )

2) lähipäivästä "Aleph-kirjastojärjestelmän peruskäyttö ja Melinda-kuvailu käytännössä" 18.4.2018, jolloin tutustutaan harjoitusten avulla Aleph-luettelointiohjelman käyttöön ja Melindan kuvailukäytäntöihin.

 

Melinda–Aleph-peruskoulutus on tarkoitettu uusille Melinda-kuvailijoille sekä kaikille, jotka kaipaavat kertausta Melindan pelisääntöihin ja Aleph-luettelointiohjelman käyttöön. Lähipäivään osallistuvien edellytetään hallitsevan verkkomateriaalissa esitellyt perustiedot Melindan toiminnasta.

 

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on vähintään 5. Koulutusluokkaan mahtuu enimmillään 20 henkilöä. Tilaisuudessa ei ole etäyhteyttä, sillä koulutus sisältää hands on -harjoittelua. Tilaisuuden ohjelma on Melindan asiakaswikin sivulla: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=90312949

Ilmoittautumiset pyydetään torstaihin 29.3.2018 mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään vahvistusviesti koulutukseen mahtumisesta viimeistään 3.4.2018. Muutama henkilö voidaan ottaa varasijalle.

WitMill Oy toteuttaa Kansalliskirjaston toimeksiannosta kirjastoille ja muille julkishallinnon organisaatioille suunnattujen verkkopalveluiden ulkoisen arvioinnin. Arvioinnin piiriin kuuluvat Finna, Finto, FinELib, Melinda, kirjastojärjestelmäpalvelut, julkaisuarkistopalvelut ja KITT2. 

Osana arviointia toteutamme verkkokyselyn, johon toivomme vastauksia organisaatiostasi ko. palveluita tuntevilta henkilöiltä. Kyselyllä koottava tieto täydentää eri tahoille tehdyillä haastatteluilla koottua arviointiaineistoa.

Voit välittää tätä kyselyä eteenpäin organisaatiossasi palveluita tunteville henkilöille. Voit valita yhden tai useampia palveluita, joiden osalta vastaat kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia riippuen siitä, kuinka monen palvelun osalta vastaat kysymyksiin. 

Vastaathan kyselyyn viimeistään ma 12.3.2018 seuraavasta linkistä: https://fi.surveymonkey.com/r/MLD9ZGC

Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti siten, ettei tuloksia yhdistetä yksittäiseen vastaajaan. Kiitos arvokkaasta tutkimusavustasi!

Lisätietoja kyselystä: Heli Paavola, WitMill Oy, heli.paavola@witmill.fi, 050 428 0873
Lisätietoja arvioinnista: Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, kristiina.hormia-poutanen@helsinki.fi, puh. +358 50 3102654

Melinda-yhteistyöhön tulee mukaan uusia yleisiä kirjastoja. Melindan uusi tunnus (logo) otetaan käyttöön.

Kuopion kaupunginkirjasto on aloittanut kuvailun Melindassa tammikuun lopussa. Käyttöönoton yhteydessä kirjaston paikalliskannan aineistoja siirrettiin Melindaan noin 1,2 miljoonaa tietuetta. Seinäjoen kaupunginkirjaston - Eepos-kirjastojen mukaantulon valmistelut ovat alkamassa. Käyttöönoton aloitustilaisuus pidettiin tammikuussa. Tavoitteena on, että tuotantoon päästään syksyllä. Jo aiemmin yleisistä kirjastoista Pirkanmaan PIKI-kirjastot, Kokkolan seudun Anders-kirjastot ja Varsinais-Suomen Vaski-kirjastot ovat liittyneet Melinda-yhteistyöhön. Neuvotteluja käydään parhaillaan myös muiden yleisten kirjastojen kanssa.

Melindan visuaalinen ilme uudistuu

Hahmo Design Oy on suunnitellut ja toteuttanut kansalliselle metatietovarannolle uuden tunnuksen (logon), joka otetaan vaiheittain käyttöön Melindaan liittyvissä viestintä- ja koulutusmateriaaleissa sekä työvälineissä. Melindan verkossa olevan hakuliittymän (OPACin) ulkoasu on mukautettu uuteen ilmeeseen. Toiminnallisuudet ovat ennallaan.

Uuden tunnuksen myötä Melindan ilme raikastuu ja värimaailmaan tulee uusia sävyjä. Kirjastot voivat ladata tunnuksen tarvittaessa käyttöönsä. Siitä löytyy erilaisia versioita paino- ja ruutukäyttöön. Tunnuksen hyödyntämistä ohjaava graafinen ohje ja itse tunnukset löytyvät Melinda-wikistä tältä sivulta.

Melinda-yhteistyöllä tehostetaan kuvailutyötä kirjastoissa

Kansallinen metatietovaranto Melinda kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan ja tarjoaa tiedontuottamiseen tarkoitetun yhteisen ympäristön Suomen kirjastoille.

Melinda sisältää edellä mainittujen yleisten kirjastojen kokoelmien lisäksi Suomen kansallisbibliografian (Fennica) sekä tietokanta-aineistojen viitetiedot seuraavista kirjastoista: korkeakoulukirjastot, Eduskunnan kirjasto, Tilastokirjasto, Kansallisarkiston kirjasto ja Varastokirjasto.

Kansalliskirjasto kehittää Melindaa jatkuvasti vastaamaan yhä paremmin kirjastojen tulevia tarpeita.

Voit lukea lisää Melindasta Kansalliskirjaston helmikuun Missä mennään -katsauksesta sekä Melindan asiakaswikistä

Lisätietoja

Kysymykset, kommentit ja palaute sähköpostilla: melinda-posti(at)helsinki.fi

Melindan asiakaswikiä uudistetaan seuraavan viikon aikana. Wiki on koko ajan normaalisti käytössä, mutta muutostöistä saattaa aiheutua ajoittain pieniä häiriötä esim. sivujen keskinäisen järjestyksen muuttuessa. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Kansalliskirjaston Melinda-talonmiesryhmä järjestää torstaina 30.11.2017 klo 14–15 Talonmiehen tuokion etäyhteydellä. 

Tilaisuuteen osallistutaan etäyhteydellä, yhteystiedot lisätään koulutussivulle lähempänä tilaisuutta.
Ohjelmaa päivitetään samalle sivulle: https://www.kiwi.fi/display/melinda/Tapahtumat+ja+koulutukset

Tuokioon voi ilmoittautua e-lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/84505/lomake.html

Ilmoittautumiset pyydetään 28.11.2017 mennessä.

Lisätietoja Melinda-talonmiesryhmästä:

https://www.kiwi.fi/display/melinda/Melinda-talonmiehen+palsta

Tervetuloa!

Kuopion kaupunginkirjasto tulee mukaan metatietovaranto Melindaan. Varsinais-Suomen Vaski-kirjastot aloittivat kuvailun Melindassa toukokuussa. Jo aiemmin Pirkanmaan PIKI-kirjastot ja Kokkolan seudun Anders-kirjastot ovat liittyneet Melinda-yhteistyöhön.

”Toivomme, että Melinda-yhteistyö kehittää luettelointia, lisää luetteloijien verkostoitumista ja osaamista sekä vähentää päällekkäistä työtä. Ajallisesti projekti osui hyvään saumaan: useamman lähikirjaston muuton ja remontin takia on tehty reippaasti poistoja ja samalla siivottu tietokantaa. BTJ luetteloi jo kirjoja RDA-säännöillä, joten Melinda-projektiin liittyvä RDA-konversio ja Kansalliskirjaston RDA-koulutus tulivat meille juuri oikeaan aikaan. Kuopiossa on vuoden alusta lähtien ollut verkkokirjastona Finna, joten Melindaan liittyminen on myös luonteva jatko Kansalliskirjaston ja Kuopion kaupunginkirjaston yhteistyössä”, valottaa tilannetta järjestelmä- ja verkkopäällikkö Liisa Rossi Kuopion kaupunginkirjastosta.

Kuopion käyttöönoton valmistelut ovat alkaneet. Tavoitteena on, että tuotantoon päästään vuoden vaihteessa tai ensi vuoden alussa.

Yleisten kirjastojen Melinda

Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) antoi yleisille kirjastoille marraskuussa 2016 suosituksen liittyä Melindaan. Parhaillaan käydään neuvotteluja seuraavista vuosien 2018-2019 mukaantuloista Aurora- ja Koha-kirjastojen kanssa. Koha-Melinda –integraatiota on jo suunniteltu yhdessä Koha-Suomen edustajien kanssa.

Mukaantulon kynnys madaltuu

Liittyvät kirjastot voivat valita erilaisista mukaantulon malleista itselleen sopivan. Perinteisen aineistosiirrot sisältävän liittymistavan lisäksi on tarjolla myös kevyempiä mahdollisuuksia. Kansalliskirjastoon on tänä vuonna palkattu uutta henkilökuntaa koordinoimaan mukaantuloja, kouluttamaan RDA-kuvailua ja Melinda-käytäntöjä sekä ratkomaan teknisiä kysymyksiä. Ensimmäiset räätälöidyt RDA-koulutukset on jo pidetty ja ne ovat saaneet kiitosta. Tekniikan oletetaan myös sujuvan jouheammin, kun useita yleisiä kirjastoja on jo kulkenut Melinda-tien ja teknisiä ongelmia on mukana ratkomassa yksi uusi työntekijä.

Tutustu uusiin Melinda-yhteyshenkilöihin verkossa ks. lisätietoja tai tilaisuuksissamme.

Yleisten kirjastojen Melinda-kuulumisista kerrotaan lisää Kirjastoverkkopäivillä 25.10.2017 rinnakkaissessiossa Yleisten kirjastojen Melinda; tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet Kirjastoverkkopäiville löytyy täältä.

Melinda-yhteistyöllä tehostetaan kuvailutyötä kirjastoissa

Kansallinen metatietovaranto Melinda kokoaa kirjastoaineistojen kuvailevat metatiedot yhteen paikkaan ja tarjoaa tiedontuottamiseen tarkoitetun yhteisen ympäristön Suomen kirjastoille. Melindan laatutyöllä pyritään varmistamaan metatiedon standardinmukaisuus ja vaihdettavuus eri tietokantojen välillä.

Melinda sisältää edellä mainittujen yleisten kirjastojen kokoelmien lisäksi Suomen kansallisbibliografian (Fennica) sekä tietokanta-aineistojen viitetiedot seuraavista kirjastoista: yliopistokirjastot, ammattikorkeakoulujen kirjastot, Eduskunnan kirjasto, Tilastokirjasto, Arkistolaitoksen kirjasto ja Varastokirjasto.

Kansalliskirjasto kehittää Melindaa jatkuvasti vastaamaan yhä paremmin kirjastojen tulevia tarpeita.

Voit lukea lisää Melindasta Kansalliskirjaston syyskuun Missä mennään -katsauksesta sekä Melindan asiakaswikistä
 

Lisätietoja:

Kuopion kaupunginkirjaston käyttöönotto:
Järjestelmä- ja verkkopäällikkö Liisa Rossi, Kuopion kaupunginkirjasto - Pohjois-Savon maakuntakirjasto, liisa.rossi(at)kuopio.fi

Yleisten kirjastojen Melinda:
Tietoasiantuntija Eeva-Riitta Peltonen, Kansalliskirjasto,
eeva-riitta.peltonen(at)helsinki.fi

Kansallinen metatietovaranto:
Kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru, Kansalliskirjasto,
minna.olkinuora-tauru(at)helsinki.fi

Kansalliskirjasto järjestää Melinda–Aleph-peruskoulutuksen tiistaina 7.11. klo 10–16.00 Helsingissä. Melinda-Aleph-peruskoulutuksessa opitaan Melindan yhteiset pelisäännöt sekä Aleph-luettelointiohjelman perustoiminnot.

Melinda-Aleph-peruskoulutus koostuu kahdesta osiosta:

1) Melinda tutuksi MOOC -verkkomateriaalista, johon tutustutaan itsenäisesti (verkkomateriaali avautuu viikolla 41)

2) lähipäivästä "Aleph-kirjastojärjestelmän peruskäyttö ja Melinda-kuvailu käytännössä" 7.11.2017, jolloin tutustutaan harjoitusten avulla Aleph-luettelointiohjelman käyttöön ja Melindan kuvailukäytäntöihin.

Melinda–Aleph-peruskoulutus on tarkoitettu uusille Melinda-kuvailijoille sekä kaikille, jotka kaipaavat kertausta Melindan pelisääntöihin ja Aleph-luettelointiohjelman käyttöön. Lähipäivään osallistuvien edellytetään hallitsevan verkkomateriaalissa esitellyt perustiedot Melindan toiminnasta. Koulutukseen osallistujilla tulee olla Aleph-tunnukset. Niitä voi tiedustella omalta Aleph-yhteyshenkilöltään.

Tarkemmat tiedot koulutuksesta löydät Melinda-wikistä: Melinda-Aleph -peruskoulutus, syksy 2017.

Koulutukseen ilmoittaudutaan e-lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/82535/lomake.html

Tervetuloa!

Kansalliskirjaston Melinda-talonmiesryhmä järjestää torstaina 12.10.2017 klo 14–15 Talonmiehen tuokion etäyhteydellä.


Tällä kertaa koulutuksen aiheita ovat:

  • Ajankohtaista Melindasta / Minna Kantanen
  • Auktoriteettitietueiden ja bibliografisten tietueiden linkkaus / Minttu Hurme
  • Melindan palvelupostit / Aatu Nykänen
  • Kuvailun keventäminen / Ulla Ikäheimo

 

Etäyhteysosoite löytyy Melindan asiakaswikistä: https://www.kiwi.fi/display/melinda/Tapahtumat+ja+koulutukset

Tuokioon voi ilmoittautua e-lomakkeella:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/82788/lomake.html. Ilmoittautumiset pyydetään ti 10.10. mennessä.

 

Lisätietoja Melinda-talonmiesryhmästä: Melinda-talonmiehen palsta

 

Tervetuloa mukaan!

Kansalliskirjasto järjestää 24.–26.10.2017 Kirjastoverkkopäivät teemalla Askelmerkkejä tulevaan. Paikkana on Metsätalo Helsingissä.

Kirjastoverkkopäivien ohjelma on tänä vuonna runsas ja monipuolinen. Ohjelmaa järjestetään niin sisällönkuvailusta, kirjastoteknologiasta, avoimesta tieteestä kuin saavutettavuudestakin kiinnostuneille, Melindan, Finnan ja FinELibin ajankohtaisia kysymyksiä unohtamatta. Sisällöt soveltuvat erilaisissa kirjastoissa ja tehtävissä työskenteleville.

Melinda Kirjastoverkkopäivien ohjelmassa

Tiistaina 24.10. järjestetään työpaja Kuvailen, siis löydän! Käytännön kuvailukysymyksiä. Työpajassa käydään läpi tietueita ja tilanteita Melinda-kuvailussa.

Keskiviikkona 25.10. ohjelmassa on Yleisten kirjastojen Melindaa käsittelevä rinnakkaissessio. Sessiossa esitellään Varsinais-Suomen alueen Vaski-kimpan kokemuksia mukaantulosta Melinda-yhteistyöhön. Lisäksi esitellään Melindaan mukaantulon askeleet. Esityksessä kerromme mm. mikä Melinda on, miten siihen pääsee mukaan ja siitä, mikä on metatietovarannon merkitys yleisille kirjastoille. Välitämme tietoa myös Melindassa pitempään mukana olleiden yleisten kirjastojen kokemuksista. Melinda-hankkeessa on käynnistynyt uusi vaihe (2017-2020): esittelemme uudet vastuuhenkilöt, koulutusmahdollisuudet ja palvelut yleisille kirjastoille.

Torstaina 26.10. pidetään Melinda ja Finna -rinnakkaisessio: Melinda on tiedonkuvailijan ympäristö ja Finna tiedonkäytäjän. Melinda sisältää myös  perinteisen hakuliittymän (OPAC). Missä määrin Finna voisi kattaa samat tarpeet kuin Melindan hakuliittymä (OPAC)?

Näitä rinnakkaissessioita voi seurata myös etäyhteyden välityksellä.

 

Kolmen päivän seminaarin ohjelmaan sekä muuhun tarpeelliseen tietoon voi tutustua verkko-osoitteessa: https://www.kiwi.fi/display/kivepa. Sivulta löytyy myös linkki iloittautumislomakkeeseen. Ilmoittaudu 8.10. mennessä!

Metatietovaranto Melindaa kehitetään jatkuvasti vastaamaan yhä paremmin kirjastojen tarpeisiin. Maaliskuussa 2017 Kansalliskirjasto kartoitti Melinda-kirjastojen e-aineistojen käsittelyyn liittyviä käytäntöjä ja haasteita verkkolomakkeella. Tavoitteena oli mm. saada parempi ymmärrys kirjastojen e-aineistojen käsittely- ja kuvailuprosessista sekä kartoittaa kirjastojen tulevaisuuden tarpeita. Lähes kaikki Melinda-kirjastot vastasivat kyselyyn.

Kyselyn aineistosta on koostettu raportti. Raportti sisältää yhteenvedon ja analyysin vastauksista sekä suunnitelman jatkotoimenpiteistä. Jatkotoimenpiteenä käynnistämme eMelinda -kehitysohjelman ja kutsumme kirjastosi mukaan talkoisiin: Kuvaillaan kotimaiset e-aineistot kattavasti kansalliseen metatietovarantoon. Kaikki hyötyvät!

Raportti löytyy Melinda-wikistä, sivulta Suunnitelmat ja raportit: Melindan e-aineistokysely (PDF).

 

Mahdolliset kysymykset ja kommentit pyydämme lähettämään 15.8.2017 mennessä  Melindan palvelupostiin osoitteella melinda-posti@helsinki.fi.