Linkitetty kirjastodata -projekti (LKD) valmistelee Kansalliskirjaston ja osin koko suomalaisen kirjastosektorin siirtymää linkitettyyn dataan bibliografisen kuvailun osalta. Linkitetty data tekee kirjastodatasta paremmin yhteentoimivaa sekä kansallisella että kansainvälisessä tasolla ja parantaa merkittävästi kirjastodatan hyödynnettävyyttä kirjastosektorin ulkopuolella. Linkitetty data tarjoaa myös paremmat mahdollisuudet hyödyntää uusia työkaluja ja puoliautomaattisia menetelmiä sisällönkuvailussa. Tiedonhakijoille linkitetty data antaa uusia työkaluja ja menetelmiä tiedonhakuun.

Projektissa rakennetaan pohja linkitetyn datan tuotannolle kirjastojen kuvailutyössä ja projekti liittyy läheisesti Melindan alustanvaihtoon. Projekti luo linkitetyn datan tietomallin suomalaisen bibliografisen kuvailun tarpeisiin, laatii tietomallille dokumentaation ja ohjeistukset sen käyttöön sekä linkitykset kansainvälisiin tietomalleihin. Tärkeänä osana tietomallityötä on Metatietosanaston jatkokehitys vastaamaan sen korostuvaa roolia. Tietomallissa otetaan myös huomioon teos- ja ekspressiotietueiden määrittely ja käyttö. Tietomallityön lisäksi projekti valmistelee tietokantakonversiota ja luo nykyisen ja tulevan metatiedon välille konversiosäännöt, jotka julkaistaan kaikkien käyttöön. Projekti tekee tiivistä yhteistyötä eri asiantuntijaverkostojen kanssa sekä viestii ja kouluttaa linkitettyyn dataan siirtymisestä.

Projekti kestää vuoden 2024 loppuun saakka. Vuosi 2022 keskittyy tietomallityöhön, vuonna 2023 aletaan tekemään käytännön valmisteluja konversiota varten ja vuonna 2024 pilotoidaan teos- ja ekspressioklustereiden muodostamista sekä tietokantakonversioita. Konversio toteutetaan projektin jälkeen Melindassa ja saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää eri tietojärjestelmissä.

In English

News

Linkitetty kirjastodata -projektin (LKD) päätavoite on laatia suomalaisen bibliografisen kuvailun tarpeisiin sovitettu linkitetyn datan tietomalli vuoden 2024 loppuun mennessä. Linkitetty data tarkoittaa metatietoa, jossa käytetään toiminnallisia tunnisteita tiedon linkittämiseen ja rikastamiseen. Käytännössä tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia kirjastodatan rikastamiseen ja vastavuoroisesti sen helpompaan hyödyntämiseen myös kirjastosektorin ulkopuolella.…


  • No labels