Melinda-yhteistyö tarjoaa monia apukeinoja kirjastojen kuvailutyöhön. Kirjastoammattilaiset luovat ja rikastavat Melindassa metatietoa yhdessä yhteisin säännöin kaikkien hyödynnettäväksi. Toisten kuvailijoiden tekemä aiempi työ sekä käytettävissä olevat ennakko- ja auktoriteettitiedot helpottavat ja nopeuttavat kuvailutyötä. Nekin kirjastot, jotka eivät ole mukana Melinda-kuvailuyhteistyössä, voivat poimia Melindan tietueita kaikille avoimien rajapintojen kautta. Kansalliskirjasto kehittää Melinda-palvelua jatkuvasti vastaamaan yhä paremmin kirjastojen tarpeita. 2020-luvulla on näköpiirissä isoja muutoksia, kuten Melindan taustajärjestelmän uusiutuminen ja siirtyminen linkitettyyn metadataan. 

Melinda-kuvailuympäristössä työskentely on yhdessä oppimista. Uudet kuvailukäytännöt jalkautuvat kirjastokentälle usein juuri Melindan kautta. Tukea työskentelyyn on hyvin saatavilla. Ohjeistukset, koulutukset ja tilaisuudet kartuttavat ammattitaitoa ja kehittävät osaamista sekä edistävät Melinda-kirjastojen välistä vertaistukea, vuoropuhelua ja verkostoitumista. Kuvailun asiantuntijaryhmät sopivat yhdessä Kansalliskirjaston kanssa yhteisistä kuvailukäytännöistä ja kuvailustandardien soveltamisesta Melindassa. Teknisten laadunparannustoimien lisäksi nämä yhteisesti sovitut asiat edesauttavat merkittävästi Melindan tietueiden yhteentoimivuutta ja laatua. Viime kädessä laadukas kuvailu ja metatieto helpottavat tiedon käyttöä ja hakua sekä uudelleenkäyttöä. 

Lue lisää Melindan käyttäjätarinoista, hyödyistä ja tulevaisuuden näkymistä Melindan asiakaswikistä.