Blog

Finto-palvelussa on otettu käyttöön juuri julkaistu  Skosmos 1.3-ohjelmisto.

Skosmos 1.3-versiossa on kehitetty erityisesti useampia eri osasanastoja sisältävien luokitusten näyttöä. Tätä tukea tarvitaan mm. tulevan Julkisten palveluiden luokituksen julkaisemiseksi Fintossa.

Muita käyttäjälle näkyviä muutoksia:

 • Sanaston/ontologian etusivulla näkyy nyt käsitteiden määrä jaoteltuna tyypeittäin. Erikoisontologioiden kohdalla tästä näkee, kuinka suuri osa käsitteistä on erikoisontologian omia.
 • Notaatiokoodit ovat nyt näkyvissä hierarkianäkymässä niitä käyttävissä sanastoissa (Fintossa mm. Iconclass ja tuleva Julkisten palveluiden luokitus) ja järjestys on koodien mukainen.

Skosmos 1.3-versioon saatiin myös maailmalta useita käyttöliittymän käännöksiä eri kielille. Skosmosta voi nyt käyttää myös ranskan-, espanjan-, italian- ja norjan nynorskin kielisenä jo aiemmin tuettujen viiden kielen (suomi, ruotsi, englanti, saksa, norjan bokmål) lisäksi.

Ohjelmakoodin laatua on jälleen parannettu ja mm. otettu käyttöön kaksi uutta staattisen analyysin työkalua, joiden tekemien suositusten pohjalta mahdollisia ongelmia aiheuttavia kohtia ohjelmakoodissa on paranneltu.

Skosmos 1.3 on saatavilla avoimena lähdekoodina MIT-lisenssillä. Ohjelmakoodin voi ladata projektin ohjelmistojakelu-sivulta. Projektin wikisivuilta löytyy ohjeet mm. asennukseen ja päivitykseen.

Skosmos-ohjelmiston kehitys jatkuu 1.3:n jälkeen. Seuraavia kehityskohteita ovat mm. sanahaun ja aakkosellisen hakemiston nopeuden parantaminen sekä listaukset uusista ja muuttuneista käsitteistä.

Suomen ajallisen paikkaontologian SAPOn nykytilasta, ylläpidosta ja laajennusmahdollisuuksista on julkaistu kattava raportti Finto-projektin tilauksesta. SAPO kuvaa suomalaisten kuntien perustiedot, olemassaolon ajankohdat sekä osalle kunnista maantieteelliset polygonit tiettynä ajanhetkenä. Nyt julkaistu raportti kuvaa kattavasti SAPOn rakenteen sekä sen ylläpidon vaatimukset ja mahdolliset kehitysskenaariot.

Raportti löytyy osoitteesta:

https://www.doria.fi/handle/10024/113684

Uusi versio SAPOsta itsestään oli tarkoitus julkaista Fintossa syyskuussa, mutta tiedosto vaati vielä hieman viilausta ja toivottavasti valmistuu julkaisukuntoon lokakuun aikana.

VESA-verkkosanaston ylläpito loppuu vuoden 2015 lopussa.

Syynä tähän on VESAn käyttämän palvelimen käyttöjärjestelmän tietoturvatuen loppuminen ja halu vähentää päällekkäisiä tietojärjestelmiä. YSA, Allärs, MUSA ja CILLA ovat jo nyt käytettävissä Finto-palvelussa, joka korvaa VESAn 2016 alkaen.

Finto on suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu, joka mahdollistaa sanastojen julkaisun ja selailun. Palvelu tarjoaa myös rajapinnat sanastojen ja ontologioiden hyödyntämiseen muissa ohjelmistoissa. Finton etusivulta voi yhteishaun kaltaisesti hakea myös useammasta sanastosta kerrallaan.

Finto-palvelussa on otettu käyttöön juuri julkaistu  Skosmos 1.2-ohjelmisto.

Skosmos 1.2-versiossa on tehty isoja uudistuksia temaattisten ryhmien näyttöön. Ryhmät näkyvät nyt hierarkiana, jonka haaroja voi avata ja sulkea (esim. YSOn ryhmät). Uudistus selkeyttää ryhmien käyttöä käsitteiden etsimiseen ja pohjustaa myös tulevaa Metatietosanaston julkaisua Fintossa.

Muita käyttäjälle näkyviä muutoksia:

 • YSA- ja Allärs-hakutuloksiin lisätty vastine toisella kielellä: YSA-hakutuloksissa näkyy Allärs-vastine ja toisin päin
 • käsitteiden aikaleimat siirretty (luonti- ja muokkauspäivät) siirretty selkeyden vuoksi käsitenäkymän oikeaan alareunaan (koskee mm. YSAa, Allärsia, Musaa ja Suomalaisia yhteisönimiä)
 • Kongressin kirjaston LCSH-rajapinnan hidastelusta johtuvaa ajoittaista YSO-käsitesivujen hitautta korjattu tiukentamalla aikakatkaisun raja 5 sekuntiin, kun aiemmin sivun lataus saattoi pahimmassa tapauksessa kestää 10 sekuntia

Ohjelmakoodin laatua on jälleen parannettu ja tehty mm. mittavaa refaktorointia URL-parametrien käsittelyyn. Yksikkötestien kattavuutta parannettu 80%:iin.

Skosmos 1.2 on saatavilla avoimena lähdekoodina MIT-lisenssillä. Ohjelmakoodin voi ladata projektin ohjelmistojakelu-sivulta. Projektin wikisivuilta löytyy ohjeet mm. asennukseen ja päivitykseen.

Skosmos-ohjelmiston kehitys jatkuu 1.2:n jälkeen. Seuraavia kehityskohteita ovat mm. monesta osasanastoja koostuvien sanastojen parempi tuki.

Finto-tiimi järjesti kolmannen KOKO-työpajan to 3.9. Kansalliskirjaston auditoriossa. Aiheena oli ontologioiden monikielisyys ja linkittäminen. Kiitämme kaikkia osallistujia ja esiintyjiä! Finton wikisivulle on nyt koottu päivän esitykset vapaasti luettaviksi. Sivulle on myös kirjattu työpajan keskustelun pääteemoja. 

Henkilöstömuutoksista johtuen aiemmin kaavailtu seuraava KOKO-työpajapäivä to 29.10. muuttaa muotoaan työpajasta laajennetun projektiryhmän kokoukseksi. Kokouksen sisällöstä tiedotetaan myöhemmin. Seuraavan KOKO-työpajan ajankohdasta tiedotetaan niin ikään myöhemmin, mutta työpaja siirtynee ensi vuoden puolelle. Teemaksi on ehdotettu erikoisontologioiden ja YSOn päällekkäisyyttä, ja teema vaatii vielä taustoitustyötä. Otamme mielellämme toiveita ja kommentteja vastaan teemaan liittyen!

Finto-tiimin kokoonpano on muuttunut viime viikkoina.

Pitkän linjan kirjastoammattilainen Liisa Virtanen on siirtynyt toiselle paikkakunnalle ja ontologioiden teknisestä kehityksestä vastannut Sini Pessala siirtyy toisen työnantajan palvelukseen juhannuksen tienoilla.

Kiitos kuluneista kahdesta vuodesta Finton ja erikoisontologioiden parissa. Yhteisiä hetkiä ja puuhasteluja on ollut vaikka millaisia, joidenkin kanssa jopa FinnONTO-ajoilta asti! Erikoisontologia-asioissa tulee jatkossa lähettää mailia finto-posti@helsinki.fi-osoitteeseen. Jatkossa Sinin voi tavoittaa osoitteesta sini.pessala@gmail.com.

Varsinkin nyt kesällä kannattaa Finto-tiimiläisiä lähestyä joka tapauksessa finto-posti@helsinki.fi-osoitteen kautta, jotta viestiin reagoidaan riippumatta tiimiläisten lomista.

Skosmos-ohjelmiston käytön edistämiseksi sille on tehty oma kotisivu skosmos.org, joka kertoo ohjelmiston käytöstä, vaatimuksista ja kehityksestä erityisesti kansainväliselle kehittäjäyhteisölle englannin kielellä.

Finto-projektin tämän vuoden projektisuunnitelmassa yhtenä tavoitteena on Finton taustalla olevan Skosmos-ohjelmiston näkyvyyden lisääminen. Skosmos on käypä työkalu sanastojen ja ontologioiden jakeluun ja toivomme sille lisää käyttäjiä ja mahdollisesti myös uusia kehittäjiä. Käyttäjäyhteisön laajenemisesta on meille monenlaista hyötyä, mm. olemme jo nyt saaneet ohjelmistoon parannusehdotuksia, bugikorjauksia ja käännöksiä Norjasta, Saksasta ja Italiasta. Tietenkin tämä myös lisää Finto-projektin ja Kansalliskirjaston näkyvyyttä maailmalla.

Kansainväliselle yleisölle suunnatulle yhteisösivustolle on kysyntää, sillä Skosmos on jo nyt käytössä Suomen rajojen ulkopuolella: YK:n maatalousjärjestö FAO on ottanut sen käyttöön AGROVOC-sanaston julkaisutyökaluna ja aikoo käyttää sitä myös AGROVOCin mahdollisen seuraajan GACSin julkaisuun, Oslon yliopiston kirjastossa sitä käytetään asiasanastojen julkaisuun, ja Saksan Rheinland-Pfalzin osavaltion paikkatietohankkeessa sitä käytetään luokitusten julkaisuun.

Sivusto toimii ohjelmiston käyntikorttina ja näyteikkunana, mutta varsinainen Skosmoksen tekninen dokumentaatio sijaitsee jatkossakin GitHubissa.

Artikkelikäsikirjoitus Skosmoksesta

Skosmoksesta ja sen käytöstä maailmalla kertova artikkelikäsikirjoitus "Publishing SKOS vocabularies with Skosmos" on valmistunut ja se on toimitettu vertaisarviointiin erääseen tieteelliseen lehteen. Käsikirjoitus on jo tässä vaiheessa julkaistu skosmos.org-sivustolla, vaikka ei olekaan vielä varmaa, hyväksyykö juuri tämä lehti sen julkaistavaksi - luotamme siihen, että sille löytyy sopiva julkaisukanava ennen pitkää. Kirjoittamiseen osallistui Finto-tiimin lisäksi myös ONKI-palvelua kehittänyt Jouni Tuominen SeCo-tutkimusryhmästä sekä kolme ulkomaista kirjoittajaa: Thomas Baker, joka on yksi SKOS-mallin kehittäjistä sekä Skosmosta omissa organisaatioissaan käyttäneet Caterina Caracciolo FAO:sta ja Armin Retterath Saksan Rheinland-Pfalzin osavaltion paikkatietohankkeesta.

Maanmittauslaitoksen ja Sanastokeskus TSK:n koordinoimassa Paikkatiedon termit ja ontologiat -hankkeessa laaditun Paikkatieto-ontologian (PTO) ensimmäinen versio valmistui sisältönsä puolesta vuonna 2012. Sitä ei kuitenkaan vielä siinä vaiheessa julkaistu muun muassa siksi, että ontologialle täytyi suunnitella pysyvä, INSPIRE-direktiivin vaatimukset täyttävä URI-rakenne. Tätä koskeva JHS-suositusehdotus ”Paikkatiedon yksilöivät tunnukset” valmistui toukokuussa 2015. Muitakin esitysteknisiä kysymyksiä täytyi ratkaista. Nyt Finto-palvelussa (http://finto.fi/pto/) julkaistava Paikkatieto-ontologian ensimmäinen versio sisältää noin 650 paikkatietoon liittyvää käsitettä, joista noin 220 on peräisin Geoinformatiikan sanastosta ja loput Paikkatietohakemiston hakusanastosta.

Tämän vuoden aikana Paikkatieto-ontologiaa laajennetaan lisäämällä siihen INSPIRE-direktiivin mukaiset käsitemäärittelyt kohdeluokkatasolla, esim. rakennus. Tämä laajennus sisältää noin 400 käsitettä yli 30 INSPIRE-aineistoteemasta (http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/tietotuotemaarittelyt). Lisäksi on käynnistynyt Geoinformatiikan sanaston täydentäminen analyysisanastolla.

Käsitteiden URI-tunnusten avulla mahdollistetaan laajojen paikkatietovarantojen löydettävyys Finto-palvelun kautta, ja edelleen aineistojen haku eri organisaatioiden rajapinnoista edellä mainitun JHS-suositusehdotuksen kuvaamalla tavalla ja mm. RDF-muodossa (Linked data). Lähes kaikki INSPIRE-aineistot ovat avointa tietoa, joka tulee näin olemaan kaikkien saatavilla.

Yhteistyöllä kohti tehokkaampaa luonnonvara- ja ympäristötietojen louhintaa

Sekä Luonnonvarakeskuksen (Luke) että Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tavoitteena on luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvien tutkimusaineistojen ja tietojen yhtenäistäminen, avaaminen asiakkaille ja käytön edistäminen. Tavoitteeseen pääsy edellyttää yhdenmukaista tietojen ja aineistojen sisällön kuvailua eri järjestelmissä. Luke ja SYKE ovatkin ryhtyneet tiiviissä yhteistyössä kehittämään ja päivittämään yhteistä sanastoa eli ontologiaa, jonka avulla tiedonhaku helpottuu. Myös tietojen siirto järjestelmästä toiseen on sujuvampaa yhtenäisen kuvailukäytännön ansiosta.

Yhteistä luonnonvara- ja ympäristösanastoa kehitetään yhdessä Helsingin yliopiston kirjaston ja Sanastokeskuksen kanssa. Projektissa täydennetään AFO – Luonnonvara- ja ympäristöontologiaa. Kehitystyön ansiosta viimeisin versio Luken ja SYKEn asiantuntijoiden päivittämästä luonnonvara- ja ympäristöalan sanastosta on aina julkisesti kaikkien käytettävissä: http://finto.fi/afo/fi/.  Kun saman alan organisaatiot voivat käyttää yhteistä ontologiaa, se luo mahdollisuuden yhtenäistää kuvailukäytäntöjä, mikä puolestaan helpottaa tiedonhakua.

Laadukkaat metatiedot, mm. sanastot ja ontologiat, ovat edellytys tietovarantojen tehokkaalle hyödyntämiselle ja avaamiselle jatkokäyttöön. Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (10.6.2011/634) edellyttää yhteisiä kuvauksia ja määrityksiä yhteentoimivuuden toteuttamiseksi.

Nyt julkistetussa päivitetyssä AFO-ontologiassa on 240 uutta luonnonvarakäsitettä, ja tavoitteena on, että seuraavakin päivitys toteutetaan jo ennen vuoden 2015 loppua. Luken, SYKEn, Sanastokeskuksen ja Helsingin yliopiston kirjaston lisäksi projektissa on mukana Kansalliskirjasto, jonka ylläpitämä Finto-palvelu toimii erikoisalaontologioiden julkaisijana. AFO-ontologia julkaistaan myös Finto-palvelussa, jossa sen käsitteitä voi hakea ja selailla. Finton avoimen REST-rajapinnan (api.finto.fi) kautta sisältö on myös sovellusten käytettävissä.

Luke, LifeData http://www.metla.fi/life/lifedata/

SYKE, Envibase http://www.ymparisto.fi/envibase

Kansalliskirjasto, Finto http://finto.fi/fi/

Finto-palvelusopimus

Finto-palvelusopimus solmitaan Fintossa ontologiaa, sanastoa tai luokitusta julkaisevan tahon ja Kansalliskirjaston välillä. Sopimus määrittää osapuolten keskinäiset vastuut ja tehtävät. Vain Fintossa tietovarantoja julkaisevien organisaatioiden tarvitsee solmia sopimus. Finton selailukäyttöliittymää tai rajapintoja käyttävien organisaatioiden, jotka eivät julkaise omaa tietovarantoa, ei tarvitse solmia sopimusta.

Sopimuksen alla oleva versio on pilottisopimus, joka on voimassa 31.12.2016 asti. Vuoden 2016 syksyllä tarkistetaan sopimus ja sitä muokataan tarpeen mukaan, jonka jälkeen julkaistaan ja solmitaan pysyvät sopimukset.

Finton palvelusopmuksesta on kaksi versiota:

Sopimus tulostetaan ja lähetetään päivättynä ja allekirjoitettuna kahtena kappaleena Kansalliskirjastolle osoitteella:

Finto-palvelussa on otettu käyttöön juuri julkaistu Skosmos 1.1-ohjelmisto.

Skosmos 1.1-versiossa suurin uudistus on monikielisten sanastojen parempi tuki. Käyttöliittymän kielen lisäksi on myös mahdollista valita erikseen sanaston kieli alasvetovalikosta, joka on hakukentän vieressä. Esimerkiksi YSOa voi katsoa ruotsin- tai englanninkielisenä kuitenkin niin, että käyttöliittymän peruselementit ovat suomeksi.

Muita käyttäjälle näkyviä muutoksia:

 • käsitteiden aikaleimat näkyvät nyt ihmisystävällisinä päivämäärinä (koskee mm. YSAa, Allärsia, Musaa ja Suomalaisia yhteisönimiä)
 • hakukentän yhteyteen lisätty tyhjennysnappi (rasti)

Ohjelmakoodin laatua on parannettu ja mm. otettu käyttöön Code Climate -laadunarviointityökalu.

Skosmos 1.1 on saatavilla avoimena lähdekoodina MIT-lisenssillä. Ohjelmakoodin voi ladata projektin ohjelmistojakelu-sivulta. Projektin wikisivuilta löytyy ohjeet mm. asennukseen ja päivitykseen.

Skosmos-ohjelmiston kehitys jatkuu 1.1:n jälkeen. Seuraavia kehityskohteita ovat mm. kehittyneempi ryhmien näyttö, erityisesti parempi tuki hierarkkisille ryhmille.

Fintossa julkaistuun Yleiseen suomalaiseen asiasanastoon sekä sen ruotsinkieliseen vastineeseen Allärsiin on tehty pieniä parannuksia:

 1. Ns. ketjutettuja termejä (väliviivalla erotetut yhdistelmätermit kuten "Helsinki – Kontula") pystyy hakemaan myös ilman viivoja, esim. "helsinki k" osuu edellä mainittuun termiin
 2. YSAn seuraaja-edeltäjä-suhteet näkyvät nyt Fintossa, esim. Etiopia
 3. Käsitteiden luonti- ja muokkauspäivät ovat näkyvillä (tämä on ollut jo jonkin aikaa käytössä; päivämäärien esitysmuotoa kehitetään vielä)

Fintoa kehitetään jatkuvasti ja se tulee korvaamaan VESA-käyttöliittymän vuoden loppuun mennessä myös YSA- ja Allärs-käyttäjille.

Oletko miettinyt:

 •  miten paljon ja millaisia muutoksia YSOon tulee?
 •  miten YSOn muutokset vaikuttavat erikoisontologioihin?
 •  mikä se MUTU-työkalu oikein on?

Näihin kysymyksiin saat vastauksen diplomityöesitelmässäni MUTU-työkalusta ontologioiden muutosten tunnistamiseen. Esitelmää on mahdollista seurata etäyhteydellä.

Milloin: ke 15.4. klo 10:00-10:30
Mitä: Sinin diplomityöesitelmä aiheesta "Linkitettyjen kevytontologioiden muutosten kuvaaminen"
Missä: Etäyhteydellä omalta koneelta, vaihtoehtoisesti myöhemmin tallenteesta (verkko-osoite ilmoitetaan myöhemmin)

Esityksen videotallenne: https://connectpro.helsinki.fi/p4pshr7w3qf/


Diplomityön voi ladata luettavaksi osoitteesta: http://bitly.com/pessala-diplomityo

Finto-palvelussa on otettu käyttöön juuri julkaistu Skosmos 1.0-ohjelmisto.

Skosmos 1.0-version katsotaan olevan valmis nykyistä laajempaan käyttöön. Se myös tukee nyt kaikkia SKOS-tietomallin ominaisuuksia. Käyttöliittymä on saatavilla aiempien kielten (suomi, ruotsi, englanti) lisäksi myös saksan- ja norjankielisenä. Saksankielisen käännöksen on toimittanut Armin Retterath ja norjankielisen Dan Michael O. Heggø. Finto-palvelussa ei kuitenkaan näytetä näitä kieliä.

Käyttäjille muutos näkyy mm. seuraavissa kohdissa:

 • edelleen kehitetty vieraskielisten termien esitystapaa
 • kehitetty hakutulosten näyttötapaa
 • piilotettu käsitteiden tyyppi, jos tyyppinä on pelkkä Käsite (skos:Concept)

Skosmos 1.0 on saatavilla avoimena lähdekoodina MIT-lisenssillä. Ohjelmakoodin voi ladata projektin ohjelmistojakelu-sivulta. Projektin wikisivuilta löytyy ohjeet mm. asennukseen ja päivitykseen.

Skosmos-ohjelmiston kehitys jatkuu myös 1.0-version jälkeen. Seuraavissa versioissa kehityskohteena ovat mm. monikielisiin sanastoihin liittyvät asiat, kuten sanaston kielen valinta riippumatta käyttöliittymän kielestä. Ohjelmistolle on juuri tehty myös käytettävyystestejä, joiden tulosten pohjalta suunnitellaan jatkokehityskohteita.

Finto ja ontologiat laajasti esillä Informaatiotutkimuksen päivillä Oulussa

ONKI-projektin kehittämät palvelut ja ontologiat ovat laajasti esillä 2014 Informaatiotutkimuksen päivillä Oulun yliopistossa. Ontologia-ajattelua valotetaan monikielisyyden, tiedon jakamisen ja linkittyvyyden näkökulmista.
Projektilaisten laajennetut abstraktit on julkaistu Informaatiotutkimus-lehden numerossa 3, Vol 33 (2014):

ONKIsta Fintoon -esitys ISWC2014-konferenssissa

ONKIsta Fintoon siirtymistä esiteltiin International Semantic Web Conference 2014 (ISWC2014) -konferenssissa Italiassa 22.10.2014. Finto ja Skosmos herättivät kiinnostusta ja keskustelua.

Finto muualla

Fintoa on esitelty ja YSOn kehittämisestä keskusteltu lokakuussa 2014 myös mm. Kirjastoverkkopäivillä ja Pohjois-Karjalan maakuntakirjastopäivillä sekä TSK:n juhlaseminaarissa.