Blog

Pidän maalis-huhtikuussa kaksi englanninkielistä webinaaria SKOS-työkaluista.

Sarjan ensimmäinen webinaari käsittelee skos-history-työkalua. Pääesiintyjänä on työkalun kehittäjä Joachim Neubert. Minä kerron lisäksi miten skos-historya sovelletaan Kansalliskirjastossa mm. YSAn ja Allärsin päivitysten seurantaan ja YSOon viemiseen. Skos-history-webinaari on keskiviikkona 16.3. klo 16:00 Suomen aikaa. Tämä webinaari järjestetään DCMI:n sarjassa ja se on maksullinen (15 USD) muille kuin DCMI:n ja ASIS&T:n jäsenille.

Sarjan toisessa webinaarissa kerron Skosmos-työkalusta, jolla Finto-palvelu on toteutettu. Skosmos-webinaari on keskiviikkona 6.4. klo 17:00 Suomen aikaa. Tämä webinaari järjestetään FAO AIMS:n sarjassa ja se on ilmainen, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen.

Lisätietoja ja tietoa ilmoittautumisesta on allaolevassa viestissä sekä sivulla
http://dublincore.org/resources/training/#2016neubert

Tervetuloa seuraamaan!

Osma Suominen
Finto-palvelu

Finto-palvelussa on otettu käyttöön juuri julkaistu  Skosmos 1.5-ohjelmisto.

Skosmos 1.5 keskittyy pitkälti teknisiin korjauksiin ja parannuksiin. Korjauksia on tehty mm. pitkien hakutuloslistojen lataukseen, hakurajausten toimintaan ja aakkoselliseen hakemistoon.

Käyttäjille näkyviä muutoksia on mm.

 • latausindikaattori, joka näytetään jos käsitesivun lataus jostain syystä viivästyy
 • käsite- ja ryhmäsivun yhdistäminen; erillisistä sivuista on ollut haittaa esim. kun temaattisen ryhmän sivulle tullaan URIn/linkin kautta
Ohjelmakoodin laatua on jälleen parannettu mm. tyylitiedostojen osalta ja erilaisten laatuarviointityökalujen tekemien suositusten pohjalta mahdollisia ongelmia aiheuttavia kohtia ohjelmakoodissa on paranneltu. Yksikkötestien kattavuus on parantunut merkittävästi.

Skosmos 1.5 on saatavilla avoimena lähdekoodina MIT-lisenssillä. Ohjelmakoodin voi ladata projektin ohjelmistojakelu-sivulta. Projektin wikisivuilta löytyy ohjeet mm. asennukseen ja päivitykseen.

Skosmos-ohjelmiston kehitys jatkuu 1.5:n jälkeen. Seuraavia kehityskohteita ovat mm. Finna-hakutulosten näyttö käsitesivulla, parannettu tuki ISO 25964:n laajennetuille hierarkiatyypeille (BTG/BTP/BTI) sekä linkitetyn datan julkaisun helpottaminen.

Metatietosanasto on avattu Kansalliskirjaston ylläpitämään Finto-sanastopalveluun 20.1.2016. Nyt julkaistava sanasto on vielä osin keskeneräinen ja sitä päivitetään jatkuvasti. Korjaamme mm. termien lähteitä (ISBD, RDA, Onix) ja lisäämme termien ruotsinnoksia.

Metatietosanasto on aineistojen kuvailussa tarvittavien termien ja ilmausten kokonaisuus. Sanaston käyttö vakiinnuttaa kuvailevan metatiedon tuottamista ja yhtenäistää kuvailua tiedonhaun tuloksellisuuden edistämiseksi.

Metatietosanaston käsitteet ja kuvailuelementit ovat suomen- ja ruotsinkielisiä. Sanasto sisältää sekä ISBD-kuvailusääntöjen että RDA-kuvailuohjeiden mukaisia termejä ja ilmauksia.

Metatietosanastoon on koottu mm.

 • sisältö-, media- ja tallennetyyppien nimet
 • listaukset tallenteiden laajuuden yksiköistä
 • ilmaukset tavanomaisesta poikkeavista kirjatyyppeistä
 • tiedosto- ja koodausmuodot
 • genreluetteloita
 • ohjeet nimekkeiden tiedonlähteiden merkitsemisestä
 • ohjeet erilaisten huomautusten merkitsemisestä
 • suhteiden kuvailun määritteitä
 • aineiston saatavuuteen ja käsittelyyn liittyviä termejä ja ilmauksia

Matatietosanasto löytyy Finto-palvelusta osoitteesta http://finto.fi/mts/fi/


Yhteystiedot:

kehittämispäällikkö Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto
sähköposti: marja-liisa.seppala(at)helsinki.fi

tietoasiantuntija Kiti Vilkki-Eriksson, Kansalliskirjasto
sähköposti: kiti.vilkki-eriksson(at)helsinki.fi

Julkaisemme osana Kansalliskirjaston verkkosivustouudistusta organisaatioasiakkaille suunnattujen palveluiden uudet asiakaswikisivustot. Palveluiden wikisivustot korvaavat aiemmin kansalliskirjasto.fi-pääsivustolla olleet palveluiden tiedot sekä vaiheittain aiemmat käytössä olleet julkiset palveluwikit.

Finton palveluwiki korvaa entisen wiki.helsinki.fi -osoitteesta löytyneen wikisivuston. Vanhan wikin tiedot on siirretty jo uuteen palveluwikiin.

Palveluiden asiakaswikit ovat julkisia kaikille käyttäjille. Wikien rakennetta on yhdenmukaistettu, jotta tarjottu tieto olisi helpommin saavutettavissa ja wikien ristikkäinen käyttö vaivatonta.

Osasta asiakaswikejä tuotetaan täydet kieliversiot ruotsiksi, kieliversiot pyritään julkaisemaan helmi-maaliskuun aikana 2016.

Kansalliskirjaston verkkosivustouudistuksessa kansalliskirjasto.fi-pääsivustollemme tuotetaan kaikista palveluista helposti silmäiltävät, yhdenmukaiset palvelukuvaukset. Nyt julkaistut asiakaswikit täydentävät näitä palvelukuvauksia tarjoamalla yksityiskohtaisempaa tietoa palveluista ja niiden käytöstä. Kaikilla palveluilla ei tule jatkossakaan olemaan erillistä asiakaswikiä, vaan verkkosivustolla tarjottavat tiedot kattavat palvelun käyttöön liittyvät tiedontarpeet.

Anna palautetta asiakaswikeistä, käytämme sitä palveluidemme jatkokehitykseen:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/66777/lomake.html

 

Finto-palvelussa on otettu käyttöön juuri julkaistu  Skosmos 1.4-ohjelmisto.

Skosmos 1.4:ssä on otettu käyttöön uusi tekstihakuindeksi, joka nopeuttaa aakkosellista hakemistoa ja hakutoimintoja. Se mahdollistaa nyt myös aksentit ja muut diakriitit huomioivan haun, jossa esimerkiksi hakusana "deja vu" osuu termiin "déjà vu". Tätä ominaisuutta ei kuitenkaan ole vielä tässä vaiheessa otettu käyttöön Fintossa, koska se saattaisi haitata ääkkösiä sisältävien suomen- ja ruotsinkielisten termien hakuja.

Muita käyttäjälle näkyviä muutoksia:

 • Hakutuloslistoissa sama käsite ei enää esiinny kahta kertaa, vaikka se olisi osunut hakuun useampaa eri kautta
 • Uusi välilehti, joka näyttää uusimmat sanastoon lisätyt käsitteet (otettu käyttöön YSAssa, Allärsissa ja MUSAssa, tulossa myöhemmin mm. YSOon)

Skosmos 1.4-versioon saatiin FAO:lta käyttöliittymän käännös kiinan kielelle. Myös muunkieliset käännökset on päivitetty kattamaan uuden version käyttöliittymässä esiintyvät tekstit.

Ohjelmakoodin laatua on jälleen parannettu ja mm. otettu käyttöön vielä yksi staattisen analyysin työkalu, jonka tekemien suositusten pohjalta mahdollisia ongelmia aiheuttavia kohtia ohjelmakoodissa on paranneltu.

Skosmos 1.4 on saatavilla avoimena lähdekoodina MIT-lisenssillä. Ohjelmakoodin voi ladata projektin ohjelmistojakelu-sivulta. Projektin wikisivuilta löytyy ohjeet mm. asennukseen ja päivitykseen.

Skosmos-ohjelmiston kehitys jatkuu 1.4:n jälkeen. Seuraavia kehityskohteita ei ole vielä päätetty, vaan kehitystarpeita tarkastellaan uudelleen tammikuun alkupuoliskolla.

Finto-palvelun käyttäjäkysely järjestettiin 21.5.2015 - 5.6.2015. Vastauksia saimme yhteensä 159 kappaletta, joista 148 suomeksi ja 11 ruotsiksi. Organisaatioita oli vastaajien puolesta edustettuna tasaisesti kirjastoista, museoista, arkistoista sekä yrityksistä. Vastaajista suurin osa (88%) käyttää Fintoa verkkopalvelun finto.fi kautta. Useimmiten Fintoa käytettiin kuvailun tai luetteloinnin tukena (70% vastaajista). Finton parhaiksi puoliksi käyttäjät mainitsivat muun muassa nopeuden, käyttöliittymän selkeyden ja ennakoivan haun. Suurelta osin toiveet kohdistuivat sanastojen kehitykseen ja Finton integrointiin vastaajien järjestelmiin. Nämä ovat kuitenkin usein Finto-projektin itsensä ulkopuolella, mutta osaltaan todistavat palveluun kohdistuvaa tarvetta. Lisäksi saimme palautetta myös joistakin käyttöliittymän yksityiskohdista ja nämä otamme huomioon jatkokehityksessä. Alla muutamien kysymysten vastauksia palkkikaavioina.

mihinkäytät.pngmihinkäytätsv.png mitenkäytät.pngmitenuseinkäytät.pngkuinkauseinsv.png

Finto-palvelussa on otettu käyttöön juuri julkaistu  Skosmos 1.3-ohjelmisto.

Skosmos 1.3-versiossa on kehitetty erityisesti useampia eri osasanastoja sisältävien luokitusten näyttöä. Tätä tukea tarvitaan mm. tulevan Julkisten palveluiden luokituksen julkaisemiseksi Fintossa.

Muita käyttäjälle näkyviä muutoksia:

 • Sanaston/ontologian etusivulla näkyy nyt käsitteiden määrä jaoteltuna tyypeittäin. Erikoisontologioiden kohdalla tästä näkee, kuinka suuri osa käsitteistä on erikoisontologian omia.
 • Notaatiokoodit ovat nyt näkyvissä hierarkianäkymässä niitä käyttävissä sanastoissa (Fintossa mm. Iconclass ja tuleva Julkisten palveluiden luokitus) ja järjestys on koodien mukainen.

Skosmos 1.3-versioon saatiin myös maailmalta useita käyttöliittymän käännöksiä eri kielille. Skosmosta voi nyt käyttää myös ranskan-, espanjan-, italian- ja norjan nynorskin kielisenä jo aiemmin tuettujen viiden kielen (suomi, ruotsi, englanti, saksa, norjan bokmål) lisäksi.

Ohjelmakoodin laatua on jälleen parannettu ja mm. otettu käyttöön kaksi uutta staattisen analyysin työkalua, joiden tekemien suositusten pohjalta mahdollisia ongelmia aiheuttavia kohtia ohjelmakoodissa on paranneltu.

Skosmos 1.3 on saatavilla avoimena lähdekoodina MIT-lisenssillä. Ohjelmakoodin voi ladata projektin ohjelmistojakelu-sivulta. Projektin wikisivuilta löytyy ohjeet mm. asennukseen ja päivitykseen.

Skosmos-ohjelmiston kehitys jatkuu 1.3:n jälkeen. Seuraavia kehityskohteita ovat mm. sanahaun ja aakkosellisen hakemiston nopeuden parantaminen sekä listaukset uusista ja muuttuneista käsitteistä.

Suomen ajallisen paikkaontologian SAPOn nykytilasta, ylläpidosta ja laajennusmahdollisuuksista on julkaistu kattava raportti Finto-projektin tilauksesta. SAPO kuvaa suomalaisten kuntien perustiedot, olemassaolon ajankohdat sekä osalle kunnista maantieteelliset polygonit tiettynä ajanhetkenä. Nyt julkaistu raportti kuvaa kattavasti SAPOn rakenteen sekä sen ylläpidon vaatimukset ja mahdolliset kehitysskenaariot.

Raportti löytyy osoitteesta:

https://www.doria.fi/handle/10024/113684

Uusi versio SAPOsta itsestään oli tarkoitus julkaista Fintossa syyskuussa, mutta tiedosto vaati vielä hieman viilausta ja toivottavasti valmistuu julkaisukuntoon lokakuun aikana.

VESA-verkkosanaston ylläpito loppuu vuoden 2015 lopussa.

Syynä tähän on VESAn käyttämän palvelimen käyttöjärjestelmän tietoturvatuen loppuminen ja halu vähentää päällekkäisiä tietojärjestelmiä. YSA, Allärs, MUSA ja CILLA ovat jo nyt käytettävissä Finto-palvelussa, joka korvaa VESAn 2016 alkaen.

Finto on suomalainen sanasto- ja ontologiapalvelu, joka mahdollistaa sanastojen julkaisun ja selailun. Palvelu tarjoaa myös rajapinnat sanastojen ja ontologioiden hyödyntämiseen muissa ohjelmistoissa. Finton etusivulta voi yhteishaun kaltaisesti hakea myös useammasta sanastosta kerrallaan.

Finto-palvelussa on otettu käyttöön juuri julkaistu  Skosmos 1.2-ohjelmisto.

Skosmos 1.2-versiossa on tehty isoja uudistuksia temaattisten ryhmien näyttöön. Ryhmät näkyvät nyt hierarkiana, jonka haaroja voi avata ja sulkea (esim. YSOn ryhmät). Uudistus selkeyttää ryhmien käyttöä käsitteiden etsimiseen ja pohjustaa myös tulevaa Metatietosanaston julkaisua Fintossa.

Muita käyttäjälle näkyviä muutoksia:

 • YSA- ja Allärs-hakutuloksiin lisätty vastine toisella kielellä: YSA-hakutuloksissa näkyy Allärs-vastine ja toisin päin
 • käsitteiden aikaleimat siirretty (luonti- ja muokkauspäivät) siirretty selkeyden vuoksi käsitenäkymän oikeaan alareunaan (koskee mm. YSAa, Allärsia, Musaa ja Suomalaisia yhteisönimiä)
 • Kongressin kirjaston LCSH-rajapinnan hidastelusta johtuvaa ajoittaista YSO-käsitesivujen hitautta korjattu tiukentamalla aikakatkaisun raja 5 sekuntiin, kun aiemmin sivun lataus saattoi pahimmassa tapauksessa kestää 10 sekuntia

Ohjelmakoodin laatua on jälleen parannettu ja tehty mm. mittavaa refaktorointia URL-parametrien käsittelyyn. Yksikkötestien kattavuutta parannettu 80%:iin.

Skosmos 1.2 on saatavilla avoimena lähdekoodina MIT-lisenssillä. Ohjelmakoodin voi ladata projektin ohjelmistojakelu-sivulta. Projektin wikisivuilta löytyy ohjeet mm. asennukseen ja päivitykseen.

Skosmos-ohjelmiston kehitys jatkuu 1.2:n jälkeen. Seuraavia kehityskohteita ovat mm. monesta osasanastoja koostuvien sanastojen parempi tuki.

Finto-tiimi järjesti kolmannen KOKO-työpajan to 3.9. Kansalliskirjaston auditoriossa. Aiheena oli ontologioiden monikielisyys ja linkittäminen. Kiitämme kaikkia osallistujia ja esiintyjiä! Finton wikisivulle on nyt koottu päivän esitykset vapaasti luettaviksi. Sivulle on myös kirjattu työpajan keskustelun pääteemoja. 

Henkilöstömuutoksista johtuen aiemmin kaavailtu seuraava KOKO-työpajapäivä to 29.10. muuttaa muotoaan työpajasta laajennetun projektiryhmän kokoukseksi. Kokouksen sisällöstä tiedotetaan myöhemmin. Seuraavan KOKO-työpajan ajankohdasta tiedotetaan niin ikään myöhemmin, mutta työpaja siirtynee ensi vuoden puolelle. Teemaksi on ehdotettu erikoisontologioiden ja YSOn päällekkäisyyttä, ja teema vaatii vielä taustoitustyötä. Otamme mielellämme toiveita ja kommentteja vastaan teemaan liittyen!

Finto-tiimin kokoonpano on muuttunut viime viikkoina.

Pitkän linjan kirjastoammattilainen Liisa Virtanen on siirtynyt toiselle paikkakunnalle ja ontologioiden teknisestä kehityksestä vastannut Sini Pessala siirtyy toisen työnantajan palvelukseen juhannuksen tienoilla.

Kiitos kuluneista kahdesta vuodesta Finton ja erikoisontologioiden parissa. Yhteisiä hetkiä ja puuhasteluja on ollut vaikka millaisia, joidenkin kanssa jopa FinnONTO-ajoilta asti! Erikoisontologia-asioissa tulee jatkossa lähettää mailia finto-posti@helsinki.fi-osoitteeseen. Jatkossa Sinin voi tavoittaa osoitteesta sini.pessala@gmail.com.

Varsinkin nyt kesällä kannattaa Finto-tiimiläisiä lähestyä joka tapauksessa finto-posti@helsinki.fi-osoitteen kautta, jotta viestiin reagoidaan riippumatta tiimiläisten lomista.

Skosmos-ohjelmiston käytön edistämiseksi sille on tehty oma kotisivu skosmos.org, joka kertoo ohjelmiston käytöstä, vaatimuksista ja kehityksestä erityisesti kansainväliselle kehittäjäyhteisölle englannin kielellä.

Finto-projektin tämän vuoden projektisuunnitelmassa yhtenä tavoitteena on Finton taustalla olevan Skosmos-ohjelmiston näkyvyyden lisääminen. Skosmos on käypä työkalu sanastojen ja ontologioiden jakeluun ja toivomme sille lisää käyttäjiä ja mahdollisesti myös uusia kehittäjiä. Käyttäjäyhteisön laajenemisesta on meille monenlaista hyötyä, mm. olemme jo nyt saaneet ohjelmistoon parannusehdotuksia, bugikorjauksia ja käännöksiä Norjasta, Saksasta ja Italiasta. Tietenkin tämä myös lisää Finto-projektin ja Kansalliskirjaston näkyvyyttä maailmalla.

Kansainväliselle yleisölle suunnatulle yhteisösivustolle on kysyntää, sillä Skosmos on jo nyt käytössä Suomen rajojen ulkopuolella: YK:n maatalousjärjestö FAO on ottanut sen käyttöön AGROVOC-sanaston julkaisutyökaluna ja aikoo käyttää sitä myös AGROVOCin mahdollisen seuraajan GACSin julkaisuun, Oslon yliopiston kirjastossa sitä käytetään asiasanastojen julkaisuun, ja Saksan Rheinland-Pfalzin osavaltion paikkatietohankkeessa sitä käytetään luokitusten julkaisuun.

Sivusto toimii ohjelmiston käyntikorttina ja näyteikkunana, mutta varsinainen Skosmoksen tekninen dokumentaatio sijaitsee jatkossakin GitHubissa.

Artikkelikäsikirjoitus Skosmoksesta

Skosmoksesta ja sen käytöstä maailmalla kertova artikkelikäsikirjoitus "Publishing SKOS vocabularies with Skosmos" on valmistunut ja se on toimitettu vertaisarviointiin erääseen tieteelliseen lehteen. Käsikirjoitus on jo tässä vaiheessa julkaistu skosmos.org-sivustolla, vaikka ei olekaan vielä varmaa, hyväksyykö juuri tämä lehti sen julkaistavaksi - luotamme siihen, että sille löytyy sopiva julkaisukanava ennen pitkää. Kirjoittamiseen osallistui Finto-tiimin lisäksi myös ONKI-palvelua kehittänyt Jouni Tuominen SeCo-tutkimusryhmästä sekä kolme ulkomaista kirjoittajaa: Thomas Baker, joka on yksi SKOS-mallin kehittäjistä sekä Skosmosta omissa organisaatioissaan käyttäneet Caterina Caracciolo FAO:sta ja Armin Retterath Saksan Rheinland-Pfalzin osavaltion paikkatietohankkeesta.

Yhteistyöllä kohti tehokkaampaa luonnonvara- ja ympäristötietojen louhintaa

Sekä Luonnonvarakeskuksen (Luke) että Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tavoitteena on luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvien tutkimusaineistojen ja tietojen yhtenäistäminen, avaaminen asiakkaille ja käytön edistäminen. Tavoitteeseen pääsy edellyttää yhdenmukaista tietojen ja aineistojen sisällön kuvailua eri järjestelmissä. Luke ja SYKE ovatkin ryhtyneet tiiviissä yhteistyössä kehittämään ja päivittämään yhteistä sanastoa eli ontologiaa, jonka avulla tiedonhaku helpottuu. Myös tietojen siirto järjestelmästä toiseen on sujuvampaa yhtenäisen kuvailukäytännön ansiosta.

Yhteistä luonnonvara- ja ympäristösanastoa kehitetään yhdessä Helsingin yliopiston kirjaston ja Sanastokeskuksen kanssa. Projektissa täydennetään AFO – Luonnonvara- ja ympäristöontologiaa. Kehitystyön ansiosta viimeisin versio Luken ja SYKEn asiantuntijoiden päivittämästä luonnonvara- ja ympäristöalan sanastosta on aina julkisesti kaikkien käytettävissä: http://finto.fi/afo/fi/.  Kun saman alan organisaatiot voivat käyttää yhteistä ontologiaa, se luo mahdollisuuden yhtenäistää kuvailukäytäntöjä, mikä puolestaan helpottaa tiedonhakua.

Laadukkaat metatiedot, mm. sanastot ja ontologiat, ovat edellytys tietovarantojen tehokkaalle hyödyntämiselle ja avaamiselle jatkokäyttöön. Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (10.6.2011/634) edellyttää yhteisiä kuvauksia ja määrityksiä yhteentoimivuuden toteuttamiseksi.

Nyt julkistetussa päivitetyssä AFO-ontologiassa on 240 uutta luonnonvarakäsitettä, ja tavoitteena on, että seuraavakin päivitys toteutetaan jo ennen vuoden 2015 loppua. Luken, SYKEn, Sanastokeskuksen ja Helsingin yliopiston kirjaston lisäksi projektissa on mukana Kansalliskirjasto, jonka ylläpitämä Finto-palvelu toimii erikoisalaontologioiden julkaisijana. AFO-ontologia julkaistaan myös Finto-palvelussa, jossa sen käsitteitä voi hakea ja selailla. Finton avoimen REST-rajapinnan (api.finto.fi) kautta sisältö on myös sovellusten käytettävissä.

Luke, LifeData http://www.metla.fi/life/lifedata/

SYKE, Envibase http://www.ymparisto.fi/envibase

Kansalliskirjasto, Finto http://finto.fi/fi/

Maanmittauslaitoksen ja Sanastokeskus TSK:n koordinoimassa Paikkatiedon termit ja ontologiat -hankkeessa laaditun Paikkatieto-ontologian (PTO) ensimmäinen versio valmistui sisältönsä puolesta vuonna 2012. Sitä ei kuitenkaan vielä siinä vaiheessa julkaistu muun muassa siksi, että ontologialle täytyi suunnitella pysyvä, INSPIRE-direktiivin vaatimukset täyttävä URI-rakenne. Tätä koskeva JHS-suositusehdotus ”Paikkatiedon yksilöivät tunnukset” valmistui toukokuussa 2015. Muitakin esitysteknisiä kysymyksiä täytyi ratkaista. Nyt Finto-palvelussa (http://finto.fi/pto/) julkaistava Paikkatieto-ontologian ensimmäinen versio sisältää noin 650 paikkatietoon liittyvää käsitettä, joista noin 220 on peräisin Geoinformatiikan sanastosta ja loput Paikkatietohakemiston hakusanastosta.

Tämän vuoden aikana Paikkatieto-ontologiaa laajennetaan lisäämällä siihen INSPIRE-direktiivin mukaiset käsitemäärittelyt kohdeluokkatasolla, esim. rakennus. Tämä laajennus sisältää noin 400 käsitettä yli 30 INSPIRE-aineistoteemasta (http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/tietotuotemaarittelyt). Lisäksi on käynnistynyt Geoinformatiikan sanaston täydentäminen analyysisanastolla.

Käsitteiden URI-tunnusten avulla mahdollistetaan laajojen paikkatietovarantojen löydettävyys Finto-palvelun kautta, ja edelleen aineistojen haku eri organisaatioiden rajapinnoista edellä mainitun JHS-suositusehdotuksen kuvaamalla tavalla ja mm. RDF-muodossa (Linked data). Lähes kaikki INSPIRE-aineistot ovat avointa tietoa, joka tulee näin olemaan kaikkien saatavilla.