Metatietosanasto sisältää aineistojen kuvailussa tarvittavia termejä ja ilmauksia. Sanasto soveltuu myös käyttöliittymissä näkyvien otsikoiden valintaan.

Sanasto on jäsennelty RDA-tekstin ja LRM-käsitemallin (IFLA Library Reference Model) määrittelemälle entiteetti-suhde-rakenteelle.

Sanaston termien käyttö vakiinnuttaa kuvailevan metatiedon sanastoa, ja samalla yhtenäistää kuvailua tiedonhaun tuloksellisuuden edistämiseksi. Sanaston tarkoitus on myös helpottaa metatiedon tuottamista kokoamalla kuvailussa tarvittavaa sanastoa ja ilmauksia sekä selkeyttää näihin liittyviä käsitteitä.

Sanasto sisältää RDA-kuvailusääntöjen mukaisia termejä ja ilmauksia.

Sanasto ei sisällä teoksen aihetta kuvaavaa sanastoa esim. asiasanoja.


Palveluosoite:

[email protected]


  • No labels