Yleisontologia YSO:n ja erikoisontologiat yhdistävästä ontologiapilvi KOKO:sta on julkaistu uusi versio.

http://finto.fi/koko/

Tässä päivityksessä on mukana jäädytetty YSO 2023.6.Hypatia sekä päivitetyt versiot JUHO:sta ja KAUNO:sta.

Muutokset suomenkielisissä käytettävissä termeissä

Seuraavien käsitteiden suomenkielinen käytyttävä termi vaihtui uuteen KOKO-versioon. Jokaisella rivillä on ensin käsitteen URI, sitten käsitteen vanha käytyttävä termi ja => -merkinnän jälkeen uusi käytettävä termi.

1. http://www.yso.fi/onto/koko/p78758 -- liitännäissopimus => liitännäissopimukset
2. http://www.yso.fi/onto/koko/p55663 -- yritysneuvoja => yritysneuvojat
3. http://www.yso.fi/onto/koko/p57396 -- varastointikulu => varastointikulut
4. http://www.yso.fi/onto/koko/p57760 -- esitäytetty veroilmoitus => esitäytetyt veroilmoitukset
5. http://www.yso.fi/onto/koko/p63623 -- tilisiirto => tilisiirrot (siirto)
6. http://www.yso.fi/onto/koko/p78784 -- kosteusongelma => kosteusongelmat
7. http://www.yso.fi/onto/koko/p60743 -- palvelutuote => palvelutuotteet
8. http://www.yso.fi/onto/koko/p62164 -- matkakulu => matkakulut
9. http://www.yso.fi/onto/koko/p48281 -- linkoaminen => sentrifugointi
10. http://www.yso.fi/onto/koko/p53352 -- valuuttalaina => valuuttalainat
11. http://www.yso.fi/onto/koko/p55096 -- pankkilaina => pankkilainat
12. http://www.yso.fi/onto/koko/p55384 -- patenttiperhe => patenttiperheet
13. http://www.yso.fi/onto/koko/p53639 -- asuinvaltio => asuinvaltiot
14. http://www.yso.fi/onto/koko/p78542 -- hyödykesidonnainen luotto => hyödykesidonnaiset luotot
15. http://www.yso.fi/onto/koko/p62198 -- henkilöstösivukulu => henkilöstösivukulut
16. http://www.yso.fi/onto/koko/p63594 -- palkitsemisjärjestelmä => palkitsemisjärjestelmät
17. http://www.yso.fi/onto/koko/p50134 -- univaje => valvominen
18. http://www.yso.fi/onto/koko/p58494 -- työnvälityspalvelu => työnvälityspalvelut
19. http://www.yso.fi/onto/koko/p54054 -- keskeneräinen hankinta => keskeneräiset hankinnat
20. http://www.yso.fi/onto/koko/p58357 -- teknologiakylä => teknologiakylät
21. http://www.yso.fi/onto/koko/p60646 -- yhtiösopimus => yhtiösopimukset
22. http://www.yso.fi/onto/koko/p55924 -- suojajärjestelmä => suojajärjestelmät
23. http://www.yso.fi/onto/koko/p58470 -- rikosriski => rikosriskit
24. http://www.yso.fi/onto/koko/p78582 -- viivästysviikko => viivästysviikot
25. http://www.yso.fi/onto/koko/p58110 -- mittausero => mittauserot
26. http://www.yso.fi/onto/koko/p61886 -- lähtevä ulkomaanmaksu => lähtevät ulkomaanmaksut
27. http://www.yso.fi/onto/koko/p58108 -- yhteissääntely => yhteissääntelyt
28. http://www.yso.fi/onto/koko/p64957 -- muistutus => muistutukset
29. http://www.yso.fi/onto/koko/p25775 -- elävän mallin maalaus => elävän mallin piirustus
30. http://www.yso.fi/onto/koko/p81126 -- steel-kitara => pedal steel -kitara
31. http://www.yso.fi/onto/koko/p59757 -- vientijohtaja => vientijohtajat
32. http://www.yso.fi/onto/koko/p64579 -- arvonlisäverotunniste => arvonlisäverotunnisteet
33. http://www.yso.fi/onto/koko/p59638 -- kertalyhenteinen laina => kertalyhenteiset lainat
34. http://www.yso.fi/onto/koko/p53048 -- maksupäätetapahtuma => maksupäätetapahtumat
35. http://www.yso.fi/onto/koko/p58339 -- käytetty tavara => käytetyt tavarat
36. http://www.yso.fi/onto/koko/p58493 -- globaali => globaalius
37. http://www.yso.fi/onto/koko/p61713 -- vuorovaikutustaito => vuorovaikutustaidot
38. http://www.yso.fi/onto/koko/p60189 -- selvä ero => selvät erot
39. http://www.yso.fi/onto/koko/p53565 -- etuoikeusvuosi => etuoikeusvuodet
40. http://www.yso.fi/onto/koko/p62860 -- ostopäivä => ostopäivät
41. http://www.yso.fi/onto/koko/p78565 -- vertaislaina => vertaislainat
42. http://www.yso.fi/onto/koko/p59513 -- prosessi-innovaatio => prosessi-innovaatiot
43. http://www.yso.fi/onto/koko/p62752 -- mallin luoja => mallin luojat
44. http://www.yso.fi/onto/koko/p69408 -- maksuvaikeus => maksuvaikeudet
45. http://www.yso.fi/onto/koko/p30585 -- yliherkkyys => allergia (biologiset ilmiöt, immuunijärjestelmän sairaudet)
46. http://www.yso.fi/onto/koko/p78594 -- ammattimainen => ammattimaisuus
47. http://www.yso.fi/onto/koko/p63895 -- tekninen osa => tekniset osat
48. http://www.yso.fi/onto/koko/p78581 -- vihje => vihjeet (käyttöön liittyvä rooli)
49. http://www.yso.fi/onto/koko/p61253 -- maatalouden harjoittaja => maatalouden harjoittajat
50. http://www.yso.fi/onto/koko/p78661 -- kiinteä hinta => kiinteät hinnat
51. http://www.yso.fi/onto/koko/p64833 -- tavaramerkin rekisteröintihakemus => tavaramerkin rekisteröintihakemukset
52. http://www.yso.fi/onto/koko/p78734 -- lain soveltamisala => lain soveltamisalat
53. http://www.yso.fi/onto/koko/p78640 -- väliaikainen kielto => väliaikaiset kiellot
54. http://www.yso.fi/onto/koko/p63751 -- oikaisuerä => oikaisuerät
55. http://www.yso.fi/onto/koko/p52436 -- peitelty osinko => peitellyt osingot
56. http://www.yso.fi/onto/koko/p62204 -- tekemispäivä => tekemispäivät
57. http://www.yso.fi/onto/koko/p60455 -- maksutapahtuma => maksutapahtumat
58. http://www.yso.fi/onto/koko/p58595 -- työttömyysturva-asiamies => työttömyysturva-asiamiehet
59. http://www.yso.fi/onto/koko/p60648 -- puun myyntitulo => puun myyntitulot
60. http://www.yso.fi/onto/koko/p78492 -- hyvä luotonantotapa => hyvät luotonantotavat
61. http://www.yso.fi/onto/koko/p64783 -- yhteisöaloite => yhteisöaloitteet
62. http://www.yso.fi/onto/koko/p62264 -- liikkeenharjoittaja => liikkeenharjoittajat
63. http://www.yso.fi/onto/koko/p78602 -- osittainen tai epäasianmukainen hyvitys => osittaiset tai epäasianmukaiset hyvitykset
64. http://www.yso.fi/onto/koko/p54937 -- työsuhde-etu => työsuhde-edut
65. http://www.yso.fi/onto/koko/p51660 -- monimuotoinen työyhteisö => monimuotoiset työyhteisöt
66. http://www.yso.fi/onto/koko/p56418 -- kuolemanlaakso => kuolemanlaaksot
67. http://www.yso.fi/onto/koko/p58652 -- työllisyyskatsaus => työllisyyskatsaukset (julkaisut)
68. http://www.yso.fi/onto/koko/p59461 -- sähköinen ilmoitus => sähköiset ilmoitukset
69. http://www.yso.fi/onto/koko/p57885 -- lyhytaikainen laina => lyhytaikaiset lainat
70. http://www.yso.fi/onto/koko/p57796 -- patenttiviranomainen => patenttiviranomaiset
71. http://www.yso.fi/onto/koko/p78534 -- rekisteröintitieto => rekisteröintitiedot
72. http://www.yso.fi/onto/koko/p61676 -- sillensäjättöpäätös => sillensäjättöpäätökset
73. http://www.yso.fi/onto/koko/p56354 -- suositushinta => suositushinnat
74. http://www.yso.fi/onto/koko/p78539 -- virheilmoitus => virheilmoitukset
75. http://www.yso.fi/onto/koko/p32450 -- kaniinit => kani (jäniseläimet)
76. http://www.yso.fi/onto/koko/p54828 -- vuokratulo => vuokratulot
77. http://www.yso.fi/onto/koko/p59830 -- henkilöstön edustaja => henkilöstön edustajat
78. http://www.yso.fi/onto/koko/p78583 -- viivästyskuukausi => viivästyskuukaudet
79. http://www.yso.fi/onto/koko/p58617 -- IPR-strategia => IPR-strategiat
80. http://www.yso.fi/onto/koko/p52598 -- Yleissopimus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku-  ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa => Yleissopimus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa
81. http://www.yso.fi/onto/koko/p78537 -- virheellinen lasku => virheelliset laskut
82. http://www.yso.fi/onto/koko/p61032 -- tapaturmavakuutusmaksu => tapaturmavakuutusmaksut
83. http://www.yso.fi/onto/koko/p25291 -- Finnair Stadium => Töölön jalkapallostadion
84. http://www.yso.fi/onto/koko/p63717 -- ulkomaalainen elinkeinonharjoittaja => ulkomaalaiset elinkeinonharjoittajat
85. http://www.yso.fi/onto/koko/p59576 -- yritysverotoimisto => yritysverotoimistot
86. http://www.yso.fi/onto/koko/p64660 -- eläkevaraus => eläkevaraukset
87. http://www.yso.fi/onto/koko/p78524 -- laivalippu => laivaliput
88. http://www.yso.fi/onto/koko/p49196 -- malli (mallisuoja) => mallit (mallisuoja)
89. http://www.yso.fi/onto/koko/p65244 -- erillishinta => erillishinnat
90. http://www.yso.fi/onto/koko/p61819 -- vähennyskelpoinen => vähennyskelpoisuus
91. http://www.yso.fi/onto/koko/p58063 -- mallioikeuden haltija => mallioikeuden haltijat
92. http://www.yso.fi/onto/koko/p60908 -- kohdeyritys => kohdeyritykset
93. http://www.yso.fi/onto/koko/p55593 -- keksinnön selitys => keksintöjen selitykset
94. http://www.yso.fi/onto/koko/p61603 -- tuoteidea => tuoteideat
95. http://www.yso.fi/onto/koko/p35086 -- ahtaus => ahtaustyö (kohdistuva toiminta, kuormaus, liikuttaminen)
96. http://www.yso.fi/onto/koko/p62092 -- maksumuistutus => maksumuistutukset
97. http://www.yso.fi/onto/koko/p56709 -- puhelinetu => puhelinedut
98. http://www.yso.fi/onto/koko/p63297 -- kodinkonekorjauspalvelu => kodinkonekorjauspalvelut
99. http://www.yso.fi/onto/koko/p62048 -- kokonaishinta => kokonaishinnat
100. http://www.yso.fi/onto/koko/p63273 -- tulolähde => tulolähteet (käyttöön liittyvä rooli)
101. http://www.yso.fi/onto/koko/p61275 -- sopimusaika => sopimusajat
102. http://www.yso.fi/onto/koko/p25842 -- kaupungit => Pähkinälinna (linna)
103. http://www.yso.fi/onto/koko/p56323 -- kehittämiskohde => kehittämiskohteet
104. http://www.yso.fi/onto/koko/p62165 -- olennainen ero => olennaiset erot
105. http://www.yso.fi/onto/koko/p35637 -- onnettomuudet => ydinonnettomuudet
106. http://www.yso.fi/onto/koko/p61151 -- tilikauden tappio => tilikauden tappiot
107. http://www.yso.fi/onto/koko/p65084 -- tutkijainsinööri => tutkijainsinöörit
108. http://www.yso.fi/onto/koko/p58216 -- bisnesenkeli => bisnesenkelit
109. http://www.yso.fi/onto/koko/p78762 -- tekstiviestipalvelu => tekstiviestipalvelut
110. http://www.yso.fi/onto/koko/p56928 -- lounasseteli => lounassetelit
111. http://www.yso.fi/onto/koko/p78601 -- painettu mainos => painetut mainokset
112. http://www.yso.fi/onto/koko/p70814 -- tuontilisenssi => tuontilisenssit
113. http://www.yso.fi/onto/koko/p78519 -- myynti-ilmoitus => myynti-ilmoitukset
114. http://www.yso.fi/onto/koko/p78538 -- virheellinen tieto => virheelliset tiedot
115. http://www.yso.fi/onto/koko/p78736 -- lainvalintasäännös => lainvalintasäännökset
116. http://www.yso.fi/onto/koko/p59309 -- ulkomainen ostaja => ulkomaiset ostajat
117. http://www.yso.fi/onto/koko/p57784 -- rekisteriviranomainen => rekisteriviranomaiset
118. http://www.yso.fi/onto/koko/p78481 -- asunto-osake => asunto-osakkeet
119. http://www.yso.fi/onto/koko/p56454 -- aivoriihi => aivoriihet
120. http://www.yso.fi/onto/koko/p17572 -- nuortenkirjat => nuortenkirjallisuus
121. http://www.yso.fi/onto/koko/p60161 -- hyödyllisyysmallihakemus => hyödyllisyysmallihakemukset
122. http://www.yso.fi/onto/koko/p57290 -- työsuojeluhenkilörekisteri => työsuojeluhenkilörekisterit
123. http://www.yso.fi/onto/koko/p78473 -- yksilöity kulutushyödyke => yksilöidyt kulutushyödykkeet
124. http://www.yso.fi/onto/koko/p58288 -- rangaistusmaksu => rangaistusmaksut
125. http://www.yso.fi/onto/koko/p25988 -- Arc/Info => ArcInfo
126. http://www.yso.fi/onto/koko/p53504 -- palveludirektiivi => palveludirektiivit
127. http://www.yso.fi/onto/koko/p56336 -- suunnitelman mukainen poisto => suunnitelman mukaiset poistot
128. http://www.yso.fi/onto/koko/p55554 -- vähittäismyyntiyritys => vähittäismyyntiyritykset
129. http://www.yso.fi/onto/koko/p62071 -- pankkipäivä => pankkipäivät
130. http://www.yso.fi/onto/koko/p70812 -- rahtikirja => rahtikirjat (asiakirjat)
131. http://www.yso.fi/onto/koko/p78819 -- tarjous (ostokehotus) => tarjoukset (ostokehotus)
132. http://www.yso.fi/onto/koko/p59785 -- korkotulo (pääomatulo) => korkotulot (pääomatulot)
133. http://www.yso.fi/onto/koko/p58843 -- perusilmoitus kaupparekisteriin => perusilmoitukset kaupparekisteriin
134. http://www.yso.fi/onto/koko/p61660 -- valvontasuunnitelma => valvontasuunnitelmat
135. http://www.yso.fi/onto/koko/p78486 -- valmistaja => valmistajat
136. http://www.yso.fi/onto/koko/p54391 -- suunnittelukulu => suunnittelukulut
137. http://www.yso.fi/onto/koko/p54068 -- uskonnollinen yhdyskunta => uskonnolliset yhdyskunnat
138. http://www.yso.fi/onto/koko/p70841 -- TEM-yhteistyöryhmä => TEM-yhteistyöryhmät
139. http://www.yso.fi/onto/koko/p78543 -- hyvä kauppatapa => hyvät kauppatavat
140. http://www.yso.fi/onto/koko/p58385 -- ulkomainen suora investointi => ulkomaiset suorat investoinnit
141. http://www.yso.fi/onto/koko/p62086 -- koekappale => koekappaleet
142. http://www.yso.fi/onto/koko/p6200 -- kolibakteerit => Escherichia coli
143. http://www.yso.fi/onto/koko/p78785 -- junalippu => junaliput
144. http://www.yso.fi/onto/koko/p52707 -- tavaramerkkiluokitus => tavaramerkkiluokitukset
145. http://www.yso.fi/onto/koko/p78817 -- maksutili => maksutilit
146. http://www.yso.fi/onto/koko/p34803 -- pengerrykset => penkereet ja vallit
147. http://www.yso.fi/onto/koko/p60746 -- arvonlisäveroilmoitus => arvonlisäveroilmoitukset
148. http://www.yso.fi/onto/koko/p57995 -- vuosikertomus => vuosikertomukset (yhteiskunnalliset objektit)
149. http://www.yso.fi/onto/koko/p55306 -- konsortio => konsortiot
150. http://www.yso.fi/onto/koko/p32778 -- jakaminen => työnjako
151. http://www.yso.fi/onto/koko/p54519 -- luotonsaaja => luotonsaajat
152. http://www.yso.fi/onto/koko/p62828 -- työvoimaosasto => työvoimaosastot
153. http://www.yso.fi/onto/koko/p35733 -- spontaani tapahtuma => tapahtumat (tapahtumat ja toiminta)
154. http://www.yso.fi/onto/koko/p78496 -- aikaosuusasunto => aikaosuusasunnot
155. http://www.yso.fi/onto/koko/p56840 -- EPC-hakemus => EPC-hakemukset
156. http://www.yso.fi/onto/koko/p53737 -- esimies-alaissuhde => esihenkilö-alaissuhde
157. http://www.yso.fi/onto/koko/p59010 -- etuoikeus (patenttiin liittyvä) => etuoikeudet (patenttiin liittyvä)
158. http://www.yso.fi/onto/koko/p78814 -- markkinoinnin suorittaja => markkinoinnin suorittajat
159. http://www.yso.fi/onto/koko/p35608 -- altisteet => allergeenit
160. http://www.yso.fi/onto/koko/p14200 -- veroviranomainen => veroviranomaiset
161. http://www.yso.fi/onto/koko/p54450 -- atk-kulu => atk-kulut
162. http://www.yso.fi/onto/koko/p59440 -- ylivaraustilanne => ylivaraustilanteet
163. http://www.yso.fi/onto/koko/p62614 -- keksintöasiamies => keksintöasiamiehet
164. http://www.yso.fi/onto/koko/p57021 -- yrityksen taloudellinen arvo => yritysten taloudelliset arvot
165. http://www.yso.fi/onto/koko/p62879 -- eläkekulu => eläkekulut
166. http://www.yso.fi/onto/koko/p33670 -- äänet => ääni (fysikaaliset ilmiöt)
167. http://www.yso.fi/onto/koko/p63430 -- henkilökunta-alennus => henkilökunta-alennukset
168. http://www.yso.fi/onto/koko/p57620 -- tuotenäyte => tuotenäytteet
169. http://www.yso.fi/onto/koko/p58607 -- rahoitusvekseli => rahoitusvekselit
170. http://www.yso.fi/onto/koko/p56284 -- palkan sivukulu => palkan sivukulut
171. http://www.yso.fi/onto/koko/p61041 -- ikääntyvä => ikääntyvät
172. http://www.yso.fi/onto/koko/p64408 -- tilinumero => tilinumerot
173. http://www.yso.fi/onto/koko/p64454 -- e-lasku => e-laskut
174. http://www.yso.fi/onto/koko/p78528 -- viestipalvelu => viestipalvelut
175. http://www.yso.fi/onto/koko/p62877 -- agentuuritulo => agentuuritulot
176. http://www.yso.fi/onto/koko/p63405 -- asiakasrajapinta => asiakasrajapinnat
177. http://www.yso.fi/onto/koko/p57383 -- kiinteistötulo => kiinteistötulot
178. http://www.yso.fi/onto/koko/p55251 -- asuntosäästöpalkkiolaina => asuntosäästöpalkkiolainat
179. http://www.yso.fi/onto/koko/p54277 -- julkiseen rahoitukseen liittyvä ajanjakso => julkiseen rahoitukseen liittyvät ajanjaksot
180. http://www.yso.fi/onto/koko/p57761 -- brändi => brändit
181. http://www.yso.fi/onto/koko/p3678 -- puolisot => aviopuolisot
182. http://www.yso.fi/onto/koko/p64922 -- lepoaika => lepoajat (työsuhteeseen liittyvät ajanjaksot)
183. http://www.yso.fi/onto/koko/p52135 -- kulu => kulut
184. http://www.yso.fi/onto/koko/p57017 -- demo => demot
185. http://www.yso.fi/onto/koko/p39296 -- käyttölupa => käyttöluvat
186. http://www.yso.fi/onto/koko/p64083 -- pääomavirta => pääomavirrat
187. http://www.yso.fi/onto/koko/p57941 -- lähdevaltio => lähdevaltiot
188. http://www.yso.fi/onto/koko/p33321 -- nokkoset => nokkoskuitu
189. http://www.yso.fi/onto/koko/p74769 -- laatua koskeva valitus => laatua koskevat valitukset
190. http://www.yso.fi/onto/koko/p63037 -- toimenpidesuositus => toimenpidesuositukset
191. http://www.yso.fi/onto/koko/p52132 -- veronalainen tulo => veronalaiset tulot
192. http://www.yso.fi/onto/koko/p34679 -- urakehitys => työura (yhteiskunnalliset ilmiöt)
193. http://www.yso.fi/onto/koko/p58127 -- velkakirjalaina => velkakirjalainat
194. http://www.yso.fi/onto/koko/p64809 -- vähimmäisostovelvoite => vähimmäisostovelvoitteet
195. http://www.yso.fi/onto/koko/p54806 -- ylikurssirahasto => ylikurssirahastot
196. http://www.yso.fi/onto/koko/p34328 -- liitännäiselinkeinot => maatalouden liitännäiselinkeinot
197. http://www.yso.fi/onto/koko/p58798 -- takauslaina => takauslainat
198. http://www.yso.fi/onto/koko/p11827 -- työkirjat => harjoituskirjat
199. http://www.yso.fi/onto/koko/p52032 -- sitalopraami => essitalopraami
200. http://www.yso.fi/onto/koko/p58530 -- mainosaika => mainosajat
201. http://www.yso.fi/onto/koko/p64903 -- työllisyyspoliittinen projektituki => työllisyyspoliittiset projektituet
202. http://www.yso.fi/onto/koko/p64693 -- puhelinliittymä => puhelinliittymät
203. http://www.yso.fi/onto/koko/p53979 -- vastuusitoumus => vastuusitoumukset
204. http://www.yso.fi/onto/koko/p65032 -- diaaritodistus => diaaritodistukset
205. http://www.yso.fi/onto/koko/p61915 -- korkokulu => korkokulut
206. http://www.yso.fi/onto/koko/p55871 -- eläkelaina => eläkelainat
207. http://www.yso.fi/onto/koko/p55588 -- viivästysseuraamus => viivästysseuraamukset
208. http://www.yso.fi/onto/koko/p59299 -- veronsaaja => veronsaajat (toimintaan liittyvä rooli)
209. http://www.yso.fi/onto/koko/p78596 -- vekselisitoumus => vekselisitoumukset
210. http://www.yso.fi/onto/koko/p34390 -- vertaistuki => mielenterveystyö (sosiaalipalvelut)
211. http://www.yso.fi/onto/koko/p78660 -- tiedonpuute => tiedonpuutteet
212. http://www.yso.fi/onto/koko/p18530 -- sovintomenettely => sovinto (yhteiskunnalliset objektit)
213. http://www.yso.fi/onto/koko/p61984 -- verontilitys => verontilitykset
214. http://www.yso.fi/onto/koko/p51553 -- C-reaktiivinen proteiini => c-reaktiivinen proteiini
215. http://www.yso.fi/onto/koko/p35123 -- loma => vanhempainvapaa
216. http://www.yso.fi/onto/koko/p64817 -- maahantuontiyritys => maahantuontiyritykset
217. http://www.yso.fi/onto/koko/p57379 -- tuotekonsepti => tuotekonseptit
218. http://www.yso.fi/onto/koko/p60399 -- liikeneuvottelu => liikeneuvottelut
219. http://www.yso.fi/onto/koko/p51801 -- oikaisulautakunta => oikaisulautakunnat
220. http://www.yso.fi/onto/koko/p56654 -- katettava riski => katettavat riskit
221. http://www.yso.fi/onto/koko/p78525 -- linja-autolippu => linja-autoliput
222. http://www.yso.fi/onto/koko/p60122 -- erikoistarjous => erikoistarjoukset
223. http://www.yso.fi/onto/koko/p62263 -- virallinen lehti => viralliset lehdet
224. http://www.yso.fi/onto/koko/p64776 -- suojausstrategia => suojausstrategiat
225. http://www.yso.fi/onto/koko/p64803 -- yhteispalvelupiste => yhteispalvelupisteet
226. http://www.yso.fi/onto/koko/p60738 -- asiakkuudenhallintajärjestelmä => asiakkuudenhallintajärjestelmät
227. http://www.yso.fi/onto/koko/p53420 -- e-laskuosoite => e-laskuosoitteet
228. http://www.yso.fi/onto/koko/p78510 -- mainostamistapa => mainostamistavat
229. http://www.yso.fi/onto/koko/p60061 -- de minimis -sääntö => de minimis -säännöt
230. http://www.yso.fi/onto/koko/p10959 -- glaukooma => silmätaudit
231. http://www.yso.fi/onto/koko/p24908 -- sairaalahygienia => suuhygienia
232. http://www.yso.fi/onto/koko/p78597 -- velkaongelma => velkaongelmat
233. http://www.yso.fi/onto/koko/p74761 -- henkilöstötutkimus => henkilöstötutkimukset
234. http://www.yso.fi/onto/koko/p63609 -- kotitalouspalvelu => kotitalouspalvelut
235. http://www.yso.fi/onto/koko/p58689 -- liikeriski => liikeriskit
236. http://www.yso.fi/onto/koko/p89468 -- veljenpojat => sisarenpojat
237. http://www.yso.fi/onto/koko/p78722 -- asiakasvalitus => asiakasvalitukset
238. http://www.yso.fi/onto/koko/p63294 -- rahansiirto => rahansiirrot
239. http://www.yso.fi/onto/koko/p57609 -- mallirekisteri => mallirekisterit
240. http://www.yso.fi/onto/koko/p61481 -- markkinointitutkimus (yhteiskunnallinen tuotos) => markkinointitutkimukset (yhteiskunnalliset objektit)
241. http://www.yso.fi/onto/koko/p62705 -- kiinnitystodistus => kiinnitystodistukset
242. http://www.yso.fi/onto/koko/p51489 -- pääsääntö => pääsäännöt
243. http://www.yso.fi/onto/koko/p74771 -- suorituskyvyttömyysvakuus => suorituskyvyttömyysvakuudet
244. http://www.yso.fi/onto/koko/p59559 -- luovutuslupa => luovutusluvat
245. http://www.yso.fi/onto/koko/p78699 -- tuotemerkintä => tuotemerkinnät
246. http://www.yso.fi/onto/koko/p78497 -- aikaosuussopimus => aikaosuussopimukset
247. http://www.yso.fi/onto/koko/p71540 -- ompeluneulat => neulat (elottomat objektit, välineet)
248. http://www.yso.fi/onto/koko/p55139 -- linjaratkaisu => linjaratkaisut
249. http://www.yso.fi/onto/koko/p57265 -- asiakaskysely => asiakaskyselyt
250. http://www.yso.fi/onto/koko/p54198 -- tili => tilit (taloudelliset objektit)
251. http://www.yso.fi/onto/koko/p74766 -- hyvitystä koskeva valitus => hyvitystä koskevat valitukset
252. http://www.yso.fi/onto/koko/p59909 -- immateriaalioikeus (suoja) => immateriaalioikeudet (suoja)
253. http://www.yso.fi/onto/koko/p59948 -- etuoikeus (tavaramerkkiin liittyvä) => etuoikeudet (tavaramerkkiin liittyvä)
254. http://www.yso.fi/onto/koko/p61898 -- yritysidea => yritysideat
255. http://www.yso.fi/onto/koko/p58210 -- kansainvälistymisstrategia => kansainvälistymisstrategiat
256. http://www.yso.fi/onto/koko/p61607 -- aiesopimus => aiesopimukset
257. http://www.yso.fi/onto/koko/p62115 -- osamaksulisä => osamaksulisät
258. http://www.yso.fi/onto/koko/p36344 -- ympäristövauriot => ympäristövaikutukset
259. http://www.yso.fi/onto/koko/p61030 -- alkuperämerkintä => alkuperämerkinnät
260. http://www.yso.fi/onto/koko/p60856 -- normaalihinta => normaalihinnat
261. http://www.yso.fi/onto/koko/p78650 -- luotonvälittäjä => luotonvälittäjät
262. http://www.yso.fi/onto/koko/p61475 -- laskujen maksupalvelu => laskujen maksupalvelut
263. http://www.yso.fi/onto/koko/p51305 -- elinkeinotoiminnan tulolähde => elinkeinotoiminnan tulolähteet
264. http://www.yso.fi/onto/koko/p55986 -- patentinhaltija => patentinhaltijat
265. http://www.yso.fi/onto/koko/p57189 -- työnantajapalvelu => työnantajapalvelut
266. http://www.yso.fi/onto/koko/p53654 -- konferenssi => konferenssit (kokoukset, yhteiskunnalliset tapahtumat)
267. http://www.yso.fi/onto/koko/p78743 -- välitön vahinko => välittömät vahingot
268. http://www.yso.fi/onto/koko/p51519 -- työnhakukeskus => työnhakukeskukset
269. http://www.yso.fi/onto/koko/p63069 -- markkinakatsaus => markkinakatsaukset
270. http://www.yso.fi/onto/koko/p93977 -- Työkanava Oy => Työkanava
271. http://www.yso.fi/onto/koko/p58968 -- ryhmäpalvelu => ryhmäpalvelut
272. http://www.yso.fi/onto/koko/p56991 -- sairausvakuutusmaksu => sairausvakuutusmaksut
273. http://www.yso.fi/onto/koko/p78617 -- tavaraerä => tavaraerät
274. http://www.yso.fi/onto/koko/p61061 -- lisäsuojatodistus => lisäsuojatodistukset
275. http://www.yso.fi/onto/koko/p31110 -- tölkit => pakkaukset
276. http://www.yso.fi/onto/koko/p78620 -- audiovisuaalisella mainoksella => audiovisuaalisilla mainoksilla
277. http://www.yso.fi/onto/koko/p60986 -- suoraveloitusvaltakirja => suoraveloitusvaltakirjat
278. http://www.yso.fi/onto/koko/p57109 -- matkanjärjestäjä => matkanjärjestäjät
279. http://www.yso.fi/onto/koko/p54972 -- työaikasäädös => työaikasäädökset
280. http://www.yso.fi/onto/koko/p62567 -- verotuspäätös => verotuspäätökset
281. http://www.yso.fi/onto/koko/p78638 -- yhteinen hinta => yhteiset hinnat
282. http://www.yso.fi/onto/koko/p52699 -- väylänpito => vesiväylänpito
283. http://www.yso.fi/onto/koko/p78628 -- käyttöönottovuosi => käyttöönottovuodet
284. http://www.yso.fi/onto/koko/p78556 -- toimeksisaaja => toimeksisaajat
285. http://www.yso.fi/onto/koko/p58397 -- verotusyhtymä => verotusyhtymät (yhtymät)
286. http://www.yso.fi/onto/koko/p62723 -- veroton => verottomuus
287. http://www.yso.fi/onto/koko/p74773 -- päällysmerkintä => päällysmerkinnät
288. http://www.yso.fi/onto/koko/p65067 -- mainoskampanja => mainoskampanjat
289. http://www.yso.fi/onto/koko/p62589 -- osaamisintensiivinen liike-elämän palvelu => osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut
290. http://www.yso.fi/onto/koko/p36000 -- kokoukset => konferenssit
291. http://www.yso.fi/onto/koko/p62528 -- innovaatioasiantuntija => innovaatioasiantuntijat
292. http://www.yso.fi/onto/koko/p63000 -- kiinteistöverovelvollinen => kiinteistöverovelvolliset
293. http://www.yso.fi/onto/koko/p54668 -- tuotekehityslaina => tuotekehityslainat
294. http://www.yso.fi/onto/koko/p55211 -- kansainvälinen patenttihakemus => kansainväliset patenttihakemukset
295. http://www.yso.fi/onto/koko/p59261 -- lisenssin haltija => lisenssin haltijat
296. http://www.yso.fi/onto/koko/p78557 -- materiaalitoimittaja => materiaalitoimittajat
297. http://www.yso.fi/onto/koko/p78531 -- kohtuuton kustannus => kohtuuttomat kustannukset
298. http://www.yso.fi/onto/koko/p58469 -- panttikirja => panttikirjat
299. http://www.yso.fi/onto/koko/p56206 -- tuoteinnovaatio => tuoteinnovaatiot
300. http://www.yso.fi/onto/koko/p78760 -- lisämaksu => lisämaksut
301. http://www.yso.fi/onto/koko/p63580 -- pääomasijoitus => pääomasijoitukset
302. http://www.yso.fi/onto/koko/p62572 -- hallintokulu => hallintokulut
303. http://www.yso.fi/onto/koko/p57608 -- tilintarkastuskertomus => tilintarkastuskertomukset
304. http://www.yso.fi/onto/koko/p60171 -- maksumääräys => maksumääräykset
305. http://www.yso.fi/onto/koko/p71895 -- työnjohto => Ghana
306. http://www.yso.fi/onto/koko/p32330 -- virkamiehet => valtion virkamiehet
307. http://www.yso.fi/onto/koko/p57674 -- patenttirekisteri => patenttirekisterit
308. http://www.yso.fi/onto/koko/p62743 -- edustusmeno => edustusmenot
309. http://www.yso.fi/onto/koko/p78761 -- lisäkustannus => lisäkustannukset
310. http://www.yso.fi/onto/koko/p65021 -- innovaatiopalvelu => innovaatiopalvelut
311. http://www.yso.fi/onto/koko/p51577 -- luottotappiovaraus => luottotappiovaraukset
312. http://www.yso.fi/onto/koko/p62697 -- lisäilmoitus => lisäilmoitukset
313. http://www.yso.fi/onto/koko/p57604 -- takausosuus => takausosuudet
314. http://www.yso.fi/onto/koko/p62173 -- korjauskehotus => korjauskehotukset (yhteiskunnalliset objektit)
315. http://www.yso.fi/onto/koko/p63960 -- työkykyinen => työkykyiset
316. http://www.yso.fi/onto/koko/p54145 -- pääomasijoittaja => pääomasijoittajat
317. http://www.yso.fi/onto/koko/p63124 -- rahoitusarvopaperi => rahoitusarvopaperit
318. http://www.yso.fi/onto/koko/p64480 -- tavaramerkkitietokanta => tavaramerkkitietokannat
319. http://www.yso.fi/onto/koko/p78705 -- mallisopimus => mallisopimukset
320. http://www.yso.fi/onto/koko/p57018 -- bruttotulos => bruttotulokset
321. http://www.yso.fi/onto/koko/p78825 -- hyvä perintätapa => hyvät perintätavat
322. http://www.yso.fi/onto/koko/p70871 -- pakkauslista => pakkauslistat
323. http://www.yso.fi/onto/koko/p62006 -- spin-off-yritys => spin-off-yritykset
324. http://www.yso.fi/onto/koko/p78709 -- yrityskauppailmoitus => yrityskauppailmoitukset
325. http://www.yso.fi/onto/koko/p63967 -- kotikunta => kotikunnat
326. http://www.yso.fi/onto/koko/p25814 -- verkkokauppa => verkkokaupat (verkkosivut)
327. http://www.yso.fi/onto/koko/p60833 -- myyntikanava => myyntikanavat
328. http://www.yso.fi/onto/koko/p57376 -- maksupäivä => maksupäivät
329. http://www.yso.fi/onto/koko/p24959 -- legionella => Legionella-bakteerit
330. http://www.yso.fi/onto/koko/p56656 -- tuoteriski => tuoteriskit
331. http://www.yso.fi/onto/koko/p60811 -- kaupparekisterinumero => kaupparekisterinumerot
332. http://www.yso.fi/onto/koko/p53543 -- työnantajan sosiaaliturvamaksu => työnantajan sosiaaliturvamaksut
333. http://www.yso.fi/onto/koko/p51368 -- lehti (julkaisu) => lehdet (julkaisut)
334. http://www.yso.fi/onto/koko/p58976 -- toimialakatsaus => toimialakatsaukset
335. http://www.yso.fi/onto/koko/p64523 -- myyntipiste => myyntipisteet
336. http://www.yso.fi/onto/koko/p65113 -- myyntikulu => myyntikulut
337. http://www.yso.fi/onto/koko/p64976 -- ohjelmakausi => ohjelmakaudet
338. http://www.yso.fi/onto/koko/p78653 -- osamaksu => osamaksut
339. http://www.yso.fi/onto/koko/p52824 -- kauppaan liittyvä ajanjakso => kauppaan liittyvät ajanjaksot
340. http://www.yso.fi/onto/koko/p58675 -- työmarkkinakatsaus => työmarkkinakatsaukset
341. http://www.yso.fi/onto/koko/p65080 -- arpajaisveroilmoitus => arpajaisveroilmoitukset
342. http://www.yso.fi/onto/koko/p78651 -- digitaalinen sisältöpalvelu => digitaaliset sisältöpalvelut
343. http://www.yso.fi/onto/koko/p57047 -- jatkotilaus => jatkotilaukset
344. http://www.yso.fi/onto/koko/p55190 -- luonnonhaittakorvaus => luonnonhaittakorvaukset
345. http://www.yso.fi/onto/koko/p55735 -- palvelutieto => palvelutiedot
346. http://www.yso.fi/onto/koko/p78625 -- käyttöhyöty => käyttöhyödyt
347. http://www.yso.fi/onto/koko/p78639 -- vähäinen virhe => vähäiset virheet
348. http://www.yso.fi/onto/koko/p62691 -- rekisteröity malli => rekisteröidyt mallit
349. http://www.yso.fi/onto/koko/p58429 -- notariaattilaina => notariaattilainat
350. http://www.yso.fi/onto/koko/p63600 -- huolintapalvelu => huolintapalvelut
351. http://www.yso.fi/onto/koko/p61620 -- rajoitetusti verovelvollinen => rajoitetusti verovelvolliset
352. http://www.yso.fi/onto/koko/p57560 -- ei-muodollinen suojamuoto => ei-muodolliset suojamuodot
353. http://www.yso.fi/onto/koko/p57621 -- laina käteispanttia vastaan => lainat käteispanttia vastaan
354. http://www.yso.fi/onto/koko/p10141 -- asiakkuus => asiakassuhde
355. http://www.yso.fi/onto/koko/p31350 -- lunastus => osakkeiden lunastus
356. http://www.yso.fi/onto/koko/p55752 -- patenttitietokanta => patenttitietokannat
357. http://www.yso.fi/onto/koko/p57393 -- lopputilitys => lopputilitykset
358. http://www.yso.fi/onto/koko/p58503 -- valitusaika => valitusajat
359. http://www.yso.fi/onto/koko/p61336 -- kaupallinen riski => kaupalliset riskit
360. http://www.yso.fi/onto/koko/p54822 -- muu pitkävaikutteinen meno => muut pitkävaikutteiset menot
361. http://www.yso.fi/onto/koko/p61039 -- säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja => säännöllisesti palkkoja maksavat työnantajat
362. http://www.yso.fi/onto/koko/p56642 -- kiinteä toimipaikka => kiinteät toimipaikat
363. http://www.yso.fi/onto/koko/p36235 -- asunnot => vapaa-ajan asunnot
364. http://www.yso.fi/onto/koko/p57430 -- työnantajan työttömyysvakuutusmaksu => työnantajan työttömyysvakuutusmaksut
365. http://www.yso.fi/onto/koko/p55267 -- työsuojelunäyttely => työsuojelunäyttelyt
366. http://www.yso.fi/onto/koko/p62912 -- PCT-hakemus => PCT-hakemukset
367. http://www.yso.fi/onto/koko/p54928 -- valtionlaina => valtionlainat
368. http://www.yso.fi/onto/koko/p57204 -- työsuojeluvaltuutettu => työsuojeluvaltuutetut (henkilöstön edustajat, valtuutetut)
369. http://www.yso.fi/onto/koko/p32049 -- konkretismi => konkreettinen taide
370. http://www.yso.fi/onto/koko/p61304 -- työnantajan vakuutusmaksu => työnantajan vakuutusmaksut
371. http://www.yso.fi/onto/koko/p59996 -- toimitusaika => toimitusajat
372. http://www.yso.fi/onto/koko/p63354 -- vaihtohyvitys => vaihtohyvitykset
373. http://www.yso.fi/onto/koko/p59758 -- palveluosto => palveluostot
374. http://www.yso.fi/onto/koko/p53648 -- taide-esine => taide-esineet
375. http://www.yso.fi/onto/koko/p78684 -- lentolippu => lentoliput
376. http://www.yso.fi/onto/koko/p31619 -- aurinkokunnat => planeettakunnat
377. http://www.yso.fi/onto/koko/p57546 -- yhtiömies => yhtiömiehet
378. http://www.yso.fi/onto/koko/p33379 -- virkistyskäyttö => luonnon virkistyskäyttö
379. http://www.yso.fi/onto/koko/p60321 -- maksuunpantu vero => maksuunpannut verot
380. http://www.yso.fi/onto/koko/p57428 -- luovutustappio => luovutustappiot
381. http://www.yso.fi/onto/koko/p78624 -- käyttötarkoitus => käyttötarkoitukset
382. http://www.yso.fi/onto/koko/p51256 -- asiamiessopimus => asiamiessopimukset
383. http://www.yso.fi/onto/koko/p59425 -- teknologiastrategia => teknologiastrategiat
384. http://www.yso.fi/onto/koko/p59974 -- reaaliaika => reaaliajat
385. http://www.yso.fi/onto/koko/p59271 -- työhaastattelu => työhaastattelut
386. http://www.yso.fi/onto/koko/p53977 -- etuoikeuspäivä => etuoikeuspäivät
387. http://www.yso.fi/onto/koko/p72961 -- kuljetuspalvelu => logistiikkapalvelut
388. http://www.yso.fi/onto/koko/p58732 -- haittatekijä => haittatekijät
389. http://www.yso.fi/onto/koko/p24921 -- purkaminen (osiin) => purku (rakennusala)
390. http://www.yso.fi/onto/koko/p62529 -- EU-asetus => EU-asetukset
391. http://www.yso.fi/onto/koko/p53170 -- totuudenvastainen tieto => totuudenvastaiset tiedot
392. http://www.yso.fi/onto/koko/p59265 -- luottokustannus => luottokustannukset
393. http://www.yso.fi/onto/koko/p78637 -- korjaustapa => korjaustavat
394. http://www.yso.fi/onto/koko/p58775 -- muun toiminnan tulolähde => muun toiminnan tulolähteet
395. http://www.yso.fi/onto/koko/p58804 -- alkuperätodistus => alkuperätodistukset
396. http://www.yso.fi/onto/koko/p59712 -- sivukulu => sivukulut
397. http://www.yso.fi/onto/koko/p61837 -- teknologiayritys => teknologiayritykset
398. http://www.yso.fi/onto/koko/p60315 -- verotukseen liittyvä ajanjakso => verotukseen liittyvät ajanjaksot
399. http://www.yso.fi/onto/koko/p78789 -- etuseteli => etusetelit
400. http://www.yso.fi/onto/koko/p55046 -- säätiön perusilmoitus kaupparekisteriin => säätiön perusilmoitukset kaupparekisteriin
401. http://www.yso.fi/onto/koko/p59014 -- asiakirjarekisteri => asiakirjarekisterit
402. http://www.yso.fi/onto/koko/p61518 -- pikasiirto => pikasiirrot
403. http://www.yso.fi/onto/koko/p58659 -- työeläkemaksu => työeläkemaksut
404. http://www.yso.fi/onto/koko/p54514 -- ensijulkaisu => ensijulkaisut
405. http://www.yso.fi/onto/koko/p61339 -- maatalouden tulolähde => maatalouden tulolähteet
406. http://www.yso.fi/onto/koko/p57258 -- verkkomaksu => verkkomaksut
407. http://www.yso.fi/onto/koko/p78529 -- kohtuullinen => kohtuullisuus
408. http://www.yso.fi/onto/koko/p56116 -- yksinoikeus toiminimeen => yksinoikeudet toiminimiin
409. http://www.yso.fi/onto/koko/p60513 -- yhteenvetoilmoitus => yhteenvetoilmoitukset
410. http://www.yso.fi/onto/koko/p52666 -- tavaramerkkiasia => tavaramerkkiasiat
411. http://www.yso.fi/onto/koko/p57228 -- yhteistyökumppani => yhteistyökumppanit
412. http://www.yso.fi/onto/koko/p54147 -- rahavakuus => rahavakuudet
413. http://www.yso.fi/onto/koko/p60886 -- ohjelmistotuotevaatimus => ohjelmistotuotevaatimukset
414. http://www.yso.fi/onto/koko/p78799 -- peruuttamisilmoitus => peruuttamisilmoitukset
415. http://www.yso.fi/onto/koko/p60442 -- julkinen tieto => julkiset tiedot
416. http://www.yso.fi/onto/koko/p5356 -- tulokaslajit => tulokaskasvit
417. http://www.yso.fi/onto/koko/p32659 -- projektio (mallinnus) => projisointi
418. http://www.yso.fi/onto/koko/p53081 -- lohkaisu => lohkaisut
419. http://www.yso.fi/onto/koko/p55320 -- perheyhtiö => perheyhtiöt
420. http://www.yso.fi/onto/koko/p55907 -- vakiosopimus => vakiosopimukset
421. http://www.yso.fi/onto/koko/p55278 -- lähettäjävaltio => lähettäjävaltiot
422. http://www.yso.fi/onto/koko/p52362 -- taloudellinen vahinko => taloudelliset vahingot
423. http://www.yso.fi/onto/koko/p60821 -- maksuviivästys => maksuviivästykset
424. http://www.yso.fi/onto/koko/p64139 -- jälleenmyyjä => jälleenmyyjät
425. http://www.yso.fi/onto/koko/p78662 -- kiinteä rakennelma => kiinteät rakennelmat
426. http://www.yso.fi/onto/koko/p55394 -- patenttitoimisto => patenttitoimistot
427. http://www.yso.fi/onto/koko/p60703 -- rekisteröintitodistus => rekisteröintitodistukset
428. http://www.yso.fi/onto/koko/p65052 -- matkanvälittäjä => matkanvälittäjät
429. http://www.yso.fi/onto/koko/p56007 -- tavaramerkkilehti => tavaramerkkilehdet
430. http://www.yso.fi/onto/koko/p60323 -- esimiestyö => esihenkilötyö
431. http://www.yso.fi/onto/koko/p78739 -- suuntaa-antava hintatieto => suuntaa-antavat hintatiedot
432. http://www.yso.fi/onto/koko/p64549 -- toimituskulu => toimituskulut
433. http://www.yso.fi/onto/koko/p78682 -- pääsopimus => pääsopimukset
434. http://www.yso.fi/onto/koko/p61453 -- palveluinnovaatio => palveluinnovaatiot
435. http://www.yso.fi/onto/koko/p12621 -- verkkojulkaisut => sähköiset julkaisut
436. http://www.yso.fi/onto/koko/p78716 -- kaupallinen tarkoitus => kaupalliset tarkoitukset
437. http://www.yso.fi/onto/koko/p60681 -- pörssiosake => pörssiosakkeet
438. http://www.yso.fi/onto/koko/p78771 -- tilausvahvistus => tilausvahvistukset
439. http://www.yso.fi/onto/koko/p59308 -- yrityskohtainen => yrityskohtaisuus
440. http://www.yso.fi/onto/koko/p70855 -- sertifiointikeskus => sertifiointikeskukset
441. http://www.yso.fi/onto/koko/p57102 -- verkostoitumisstrategia => verkostoitumisstrategiat
442. http://www.yso.fi/onto/koko/p53998 -- kuluttajasopimus => kuluttajasopimukset
443. http://www.yso.fi/onto/koko/p52039 -- viejäyritys => viejäyritykset
444. http://www.yso.fi/onto/koko/p63328 -- takuuvaraus => takuuvaraukset
445. http://www.yso.fi/onto/koko/p62866 -- pienhankintakulu => pienhankintakulut
446. http://www.yso.fi/onto/koko/p60304 -- paloriski => paloriskit
447. http://www.yso.fi/onto/koko/p53885 -- tulossuunnitelma => tulossuunnitelmat
448. http://www.yso.fi/onto/koko/p62954 -- henkivakuutusmaksu => henkivakuutusmaksut
449. http://www.yso.fi/onto/koko/p59328 -- perustamislupa => perustamisluvat
450. http://www.yso.fi/onto/koko/p78475 -- käteishinta => käteishinnat
451. http://www.yso.fi/onto/koko/p12529 -- palkat => palkkaus (yhteiskunnalliset ilmiöt)
452. http://www.yso.fi/onto/koko/p36485 -- monikäyttö => metsien monikäyttö
453. http://www.yso.fi/onto/koko/p10268 -- yhtymä => yhtymät (yritykset)
454. http://www.yso.fi/onto/koko/p58728 -- lisenssin antaja => lisenssin antajat
455. http://www.yso.fi/onto/koko/p60437 -- alan ammattimies => alan ammattimiehet
456. http://www.yso.fi/onto/koko/p78676 -- korvaava hyödyke => korvaavat hyödykkeet
457. http://www.yso.fi/onto/koko/p54231 -- palkkasaatava => palkkasaatavat
458. http://www.yso.fi/onto/koko/p56669 -- hyödyllisyysmallirekisteri => hyödyllisyysmallirekisterit
459. http://www.yso.fi/onto/koko/p60482 -- teollisuuskylä => teollisuuskylät
460. http://www.yso.fi/onto/koko/p37648 -- kuponki => kupongit
461. http://www.yso.fi/onto/koko/p63081 -- ennakkomaksu => ennakkomaksut
462. http://www.yso.fi/onto/koko/p57045 -- kokonaisvaikutelma => kokonaisvaikutelmat
463. http://www.yso.fi/onto/koko/p33124 -- atk-järjestelmät => tietokonejärjestelmät
464. http://www.yso.fi/onto/koko/p74768 -- saatavuutta koskeva valitus => saatavuutta koskevat valitukset
465. http://www.yso.fi/onto/koko/p64008 -- ylivaraus => ylivaraukset
466. http://www.yso.fi/onto/koko/p56892 -- PCT-maksu => PCT-maksut
467. http://www.yso.fi/onto/koko/p62024 -- tilikauden vero => tilikauden verot
468. http://www.yso.fi/onto/koko/p51816 -- kuntoutusraha (korvaukset) => kuntoutusrahat (kuntoutusetuudet, päivärahat)
469. http://www.yso.fi/onto/koko/p63681 -- toimitilakulu => toimitilakulut
470. http://www.yso.fi/onto/koko/p59017 -- säätiörekisteri => säätiörekisterit
471. http://www.yso.fi/onto/koko/p61053 -- saajan pankki => saajien pankit
472. http://www.yso.fi/onto/koko/p57599 -- kalustokulu => kalustokulut
473. http://www.yso.fi/onto/koko/p51743 -- oikaisu => oikaisut
474. http://www.yso.fi/onto/koko/p35303 -- kertakäyttötuote => kertakäyttötuotteet
475. http://www.yso.fi/onto/koko/p61415 -- rahoitussuunnitelma => rahoitussuunnitelmat
476. http://www.yso.fi/onto/koko/p78696 -- tulon menetys => tulon menetykset
477. http://www.yso.fi/onto/koko/p60401 -- luottoraja => luottorajat
478. http://www.yso.fi/onto/koko/p57283 -- lisä => lisät
479. http://www.yso.fi/onto/koko/p74747 -- imagotutkimus => imagotutkimukset
480. http://www.yso.fi/onto/koko/p62649 -- harhaanjohtava tieto => harhaanjohtavat tiedot
481. http://www.yso.fi/onto/koko/p73080 -- kuljetuskustannus => kuljetuskustannukset
482. http://www.yso.fi/onto/koko/p57805 -- patenttiratkaisu => patenttiratkaisut
483. http://www.yso.fi/onto/koko/p10819 -- tietotekniikkarikokset => tieto- ja viestintärikokset
484. http://www.yso.fi/onto/koko/p64512 -- annuiteettilaina => annuiteettilainat
485. http://www.yso.fi/onto/koko/p57875 -- maahanmuuttajien järjestö => maahanmuuttajien järjestöt
486. http://www.yso.fi/onto/koko/p25805 -- oppiaineet => äidinkieli (oppiaineet)
487. http://www.yso.fi/onto/koko/p53733 -- kuntotarkastus => kuntotarkastukset
488. http://www.yso.fi/onto/koko/p25149 -- Painter => Corel Painter
489. http://www.yso.fi/onto/koko/p74765 -- laskutusta koskeva valitus => laskutusta koskevat valitukset
490. http://www.yso.fi/onto/koko/p52854 -- avoin työpaikka => avoimet työpaikat
491. http://www.yso.fi/onto/koko/p65231 -- tarjoustuote => tarjoustuotteet
492. http://www.yso.fi/onto/koko/p57142 -- muu pitkäaikainen sijoitus => muut pitkäaikaiset sijoitukset
493. http://www.yso.fi/onto/koko/p57472 -- verovaraus => verovaraukset
494. http://www.yso.fi/onto/koko/p78756 -- loppusaldo => loppusaldot
495. http://www.yso.fi/onto/koko/p62443 -- kohdekausi => kohdekaudet
496. http://www.yso.fi/onto/koko/p78677 -- koron muutos => koron muutokset
497. http://www.yso.fi/onto/koko/p59307 -- vähittäismyyjä => vähittäismyyjät
498. http://www.yso.fi/onto/koko/p52487 -- yksityinen elinkeinonharjoittaja => yksityiset elinkeinonharjoittajat
499. http://www.yso.fi/onto/koko/p58712 -- aineosto => aineostot
500. http://www.yso.fi/onto/koko/p55699 -- alijäämähyvitys => alijäämähyvitykset
501. http://www.yso.fi/onto/koko/p61828 -- satunnainen erä => satunnaiset erät
502. http://www.yso.fi/onto/koko/p15244 -- terveysasemat (terveydenhuoltolaitokset) => terveyskeskukset (terveydenhuoltolaitokset, terveyspalveluja antavat palveluyksiköt)
503. http://www.yso.fi/onto/koko/p53166 -- peruspankkipalvelu => peruspankkipalvelut
504. http://www.yso.fi/onto/koko/p62979 -- toimiva yritys => toimivat yritykset
505. http://www.yso.fi/onto/koko/p52235 -- riskiluokitus => riskiluokitukset
506. http://www.yso.fi/onto/koko/p63185 -- ammattisuoja => ammattisuojat
507. http://www.yso.fi/onto/koko/p57915 -- yhtiökokouksen pöytäkirja => yhtiökokousten pöytäkirjat
508. http://www.yso.fi/onto/koko/p78724 -- varausraha => varausrahat
509. http://www.yso.fi/onto/koko/p56325 -- offshore => meriteollisuus
510. http://www.yso.fi/onto/koko/p58315 -- help desk => helpdeskit
511. http://www.yso.fi/onto/koko/p64171 -- perushinta => perushinnat
512. http://www.yso.fi/onto/koko/p61885 -- suhteellinen vero => suhteelliset verot
513. http://www.yso.fi/onto/koko/p62244 -- tarvikeosto => tarvikeostot
514. http://www.yso.fi/onto/koko/p78707 -- kirjallinen sopimus => kirjalliset sopimukset
515. http://www.yso.fi/onto/koko/p61033 -- sarjalaina => sarjalainat
516. http://www.yso.fi/onto/koko/p8135 -- sanktiot => seuraamukset
517. http://www.yso.fi/onto/koko/p58440 -- eräpäivä => eräpäivät
518. http://www.yso.fi/onto/koko/p61146 -- yritystunnusjärjestelmä => yritystunnusjärjestelmät
519. http://www.yso.fi/onto/koko/p59955 -- sähköinen kansalaisvarmenne => sähköiset kansalaisvarmenteet
520. http://www.yso.fi/onto/koko/p31823 -- kehitys => kehittäminen
521. http://www.yso.fi/onto/koko/p78712 -- kuluttajapalvelussopimus => kuluttajapalvelussopimukset
522. http://www.yso.fi/onto/koko/p78754 -- valmistuttaja => valmistuttajat
523. http://www.yso.fi/onto/koko/p52838 -- alkaen-hinta => alkaen-hinnat
524. http://www.yso.fi/onto/koko/p61663 -- siirtokirja => siirtokirjat
525. http://www.yso.fi/onto/koko/p49086 -- son mexicano => rancheramusiikki
526. http://www.yso.fi/onto/koko/p62344 -- jälleenhankintavaraus => jälleenhankintavaraukset
527. http://www.yso.fi/onto/koko/p53800 -- vastavakuus => vastavakuudet
528. http://www.yso.fi/onto/koko/p25991 -- antiikin kirjallisuus => kirjallisuus (yhteiskunnalliset objektit)
529. http://www.yso.fi/onto/koko/p78530 -- kohtuullinen aika => kohtuulliset ajat
530. http://www.yso.fi/onto/koko/p57082 -- yritys- ja yhteisötunnus => yritys- ja yhteisötunnukset
531. http://www.yso.fi/onto/koko/p9564 -- ohjelmavälitys => ohjelmamyynti (ohjelmatoimistot)
532. http://www.yso.fi/onto/koko/p57501 -- kauppatavara => kauppatavarat
533. http://www.yso.fi/onto/koko/p64510 -- myyntiaika => myyntiajat
534. http://www.yso.fi/onto/koko/p56480 -- postituskulu => postituskulut
535. http://www.yso.fi/onto/koko/p48567 -- hemoglobiini => hemoglobiinit
536. http://www.yso.fi/onto/koko/p56812 -- käteismaksu => käteismaksut
537. http://www.yso.fi/onto/koko/p26264 -- lapsiasiavaltuutettu => lapsiasiavaltuutetut
538. http://www.yso.fi/onto/koko/p59945 -- kaupparekisteri-ilmoitus => kaupparekisteri-ilmoitukset
539. http://www.yso.fi/onto/koko/p55390 -- tarjousaika => tarjousajat
540. http://www.yso.fi/onto/koko/p53040 -- matkakustannusten korvaus => matkakustannusten korvaukset
541. http://www.yso.fi/onto/koko/p62585 -- verokausi => verokaudet
542. http://www.yso.fi/onto/koko/p52984 -- kansainvälistymispalvelu => kansainvälistymispalvelut
543. http://www.yso.fi/onto/koko/p60750 -- valmennusohjelma => valmennusohjelmat
544. http://www.yso.fi/onto/koko/p78488 -- valmistusvirhe => valmistusvirheet
545. http://www.yso.fi/onto/koko/p62341 -- epäitsenäinen vaatimus => epäitsenäiset vaatimukset
546. http://www.yso.fi/onto/koko/p63699 -- henkilökohtainen tulo => henkilökohtaiset tulot
547. http://www.yso.fi/onto/koko/p59622 -- strateginen => strategisuus (ominaisuudet)
548. http://www.yso.fi/onto/koko/p55345 -- ammatinharjoittaja => ammatinharjoittajat
549. http://www.yso.fi/onto/koko/p62776 -- myyntisuunnitelma => myyntisuunnitelmat
550. http://www.yso.fi/onto/koko/p64091 -- nimitutkimus => nimitutkimukset
551. http://www.yso.fi/onto/koko/p56996 -- toimitusveloitus => toimitusveloitukset
552. http://www.yso.fi/onto/koko/p78816 -- liittymäsopimus => liittymäsopimukset
553. http://www.yso.fi/onto/koko/p25699 -- kivet => kiviaines
554. http://www.yso.fi/onto/koko/p63962 -- markkinaselvitys => markkinaselvitykset
555. http://www.yso.fi/onto/koko/p57785 -- pantin haltija => pantin haltijat
556. http://www.yso.fi/onto/koko/p37340 -- tievalaistus => pihavalaistus
557. http://www.yso.fi/onto/koko/p59303 -- reskontra => reskontrat
558. http://www.yso.fi/onto/koko/p55367 -- kohtuuton sopimusehto => kohtuuttomat sopimusehdot
559. http://www.yso.fi/onto/koko/p61324 -- PCT-valtio => PCT-valtiot
560. http://www.yso.fi/onto/koko/p60366 -- ennakkotilaus => ennakkotilaukset
561. http://www.yso.fi/onto/koko/p78666 -- mittarilukema => mittarilukemat
562. http://www.yso.fi/onto/koko/p57922 -- katsaus => katsaukset (yhteiskunnalliset objektit)
563. http://www.yso.fi/onto/koko/p68107 -- maksun palautus => maksujen palautukset
564. http://www.yso.fi/onto/koko/p78577 -- kohtuuton => kohtuuttomuus (ominaisuudet)
565. http://www.yso.fi/onto/koko/p61583 -- työvoimapoliittinen => työvoimapoliittisuus
566. http://www.yso.fi/onto/koko/p13880 -- tyyli => omistus
567. http://www.yso.fi/onto/koko/p52621 -- tuotteistettu asiantuntijapalvelu => tuotteistetut asiantuntijapalvelut
568. http://www.yso.fi/onto/koko/p78626 -- käyttelytili => käyttelytilit
569. http://www.yso.fi/onto/koko/p58055 -- työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus => työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimukset
570. http://www.yso.fi/onto/koko/p61399 -- patenttimaisema => patenttimaisemat
571. http://www.yso.fi/onto/koko/p60537 -- B-vitamiinit => B-vitamiinikompleksi
572. http://www.yso.fi/onto/koko/p33903 -- sarvet => sarvi (materiaalit)
573. http://www.yso.fi/onto/koko/p53595 -- paikallislehdistö => paikallislehdistöt
574. http://www.yso.fi/onto/koko/p78629 -- sähkösopimus => sähkösopimukset
575. http://www.yso.fi/onto/koko/p57219 -- kännykkälippu => kännykkäliput
576. http://www.yso.fi/onto/koko/p78793 -- irtisanomisehto => irtisanomisehdot
577. http://www.yso.fi/onto/koko/p59456 -- ulkomaalainen työntekijä => ulkomaalaiset työntekijät
578. http://www.yso.fi/onto/koko/p11635 -- tanssilajit => kansanmusiikki
579. http://www.yso.fi/onto/koko/p56693 -- vientipäällikkö => vientipäälliköt
580. http://www.yso.fi/onto/koko/p58961 -- laajakaista => laajakaistat
581. http://www.yso.fi/onto/koko/p78698 -- tunnistusmenetelmä => tunnistusmenetelmät
582. http://www.yso.fi/onto/koko/p64946 -- markkinointikulu => markkinointikulut
583. http://www.yso.fi/onto/koko/p60163 -- omaisuusrekisteri => omaisuusrekisterit
584. http://www.yso.fi/onto/koko/p53760 -- keräilyesine => keräilyesineet
585. http://www.yso.fi/onto/koko/p94687 -- kimeerit => aseksuaalit
586. http://www.yso.fi/onto/koko/p65201 -- laskennallinen vero => laskennalliset verot
587. http://www.yso.fi/onto/koko/p73064 -- laukkakasvit => narsissikasvit
588. http://www.yso.fi/onto/koko/p60851 -- kotoutumissuunnitelma => kotoutumissuunnitelmat
589. http://www.yso.fi/onto/koko/p62556 -- verovelvollisuusryhmä => verovelvollisuusryhmät
590. http://www.yso.fi/onto/koko/p60494 -- sopimus- ja vastuuriski => sopimus- ja vastuuriskit
591. http://www.yso.fi/onto/koko/p62134 -- ennakonpidätystodistus => ennakonpidätystodistukset
592. http://www.yso.fi/onto/koko/p64597 -- mainoskulu => mainoskulut
593. http://www.yso.fi/onto/koko/p89346 -- veljentyttäret => sisarentyttäret
594. http://www.yso.fi/onto/koko/p57360 -- tilisiirto puhelimitse => tilisiirrot puhelimitse
595. http://www.yso.fi/onto/koko/p60725 -- yritysosasto => yritysosastot
596. http://www.yso.fi/onto/koko/p59164 -- esimiestaidot => esihenkilötaidot
597. http://www.yso.fi/onto/koko/p54234 -- ravintoetu => ravintoedut
598. http://www.yso.fi/onto/koko/p56281 -- liiketappio => liiketappiot
599. http://www.yso.fi/onto/koko/p56351 -- veroparatiisi => veroparatiisit (järjestelmä)
600. http://www.yso.fi/onto/koko/p63979 -- pookit => tunnusmajakat
601. http://www.yso.fi/onto/koko/p55994 -- kansainvälinen työnvälityspalvelu => kansainväliset työnvälityspalvelut
602. http://www.yso.fi/onto/koko/p56798 -- liitososa => liitososat
603. http://www.yso.fi/onto/koko/p57033 -- OVA-ohje => OVA-ohjeet
604. http://www.yso.fi/onto/koko/p55385 -- lintuvedet => lintualueet
605. http://www.yso.fi/onto/koko/p51607 -- yrityksen perustaja => yritysten perustajat
606. http://www.yso.fi/onto/koko/p54476 -- työkuntoinen => työkuntoisuus
607. http://www.yso.fi/onto/koko/p55909 -- teknologiapalvelu => teknologiapalvelut
608. http://www.yso.fi/onto/koko/p61800 -- yhteistyöverkosto => yhteistyöverkostot
609. http://www.yso.fi/onto/koko/p53140 -- tukityöllistetty => tukityöllistetyt
610. http://www.yso.fi/onto/koko/p60756 -- missio => missiot
611. http://www.yso.fi/onto/koko/p64498 -- vaikuttamistaito => vaikuttamistaidot
612. http://www.yso.fi/onto/koko/p54793 -- toimenpidesuunnitelma => toimenpidesuunnitelmat
613. http://www.yso.fi/onto/koko/p53207 -- viestintäpalvelu => viestintäpalvelut
614. http://www.yso.fi/onto/koko/p54196 -- etuoikeushakemus => etuoikeushakemukset
615. http://www.yso.fi/onto/koko/p64103 -- työvoiman yhteispalvelupiste => työvoiman yhteispalvelupisteet
616. http://www.yso.fi/onto/koko/p62853 -- kotimaantodistus => kotimaantodistukset
617. http://www.yso.fi/onto/koko/p62067 -- mobiilisisältöpalvelu => mobiilisisältöpalvelut
618. http://www.yso.fi/onto/koko/p58796 -- vaihtovelkakirjalaina => vaihtovelkakirjalainat
619. http://www.yso.fi/onto/koko/p53515 -- 19-ilmoitus => 19-ilmoitukset
620. http://www.yso.fi/onto/koko/p72114 -- rikosetsivät => rikostutkijat
621. http://www.yso.fi/onto/koko/p78526 -- omaisuudenhoitopalvelu => omaisuudenhoitopalvelut
622. http://www.yso.fi/onto/koko/p63752 -- kohdemaa => kohdemaat
623. http://www.yso.fi/onto/koko/p60022 -- todistus verojen maksamisesta => todistukset verojen maksamisesta
624. http://www.yso.fi/onto/koko/p60468 -- SWIFT-verkko => SWIFT-verkot
625. http://www.yso.fi/onto/koko/p62101 -- luotonantaja => luotonantajat
626. http://www.yso.fi/onto/koko/p74770 -- maksettu kausi => maksetut kaudet
627. http://www.yso.fi/onto/koko/p78588 -- kertamaksu => kertamaksut
628. http://www.yso.fi/onto/koko/p78685 -- liitännäispalvelu => liitännäispalvelut
629. http://www.yso.fi/onto/koko/p61184 -- kiinnelaina => kiinnelainat
630. http://www.yso.fi/onto/koko/p78561 -- kuluttaja-asiamiehen kielto => kuluttaja-asiamiehen kiellot
631. http://www.yso.fi/onto/koko/p53067 -- luottotappio => luottotappiot
632. http://www.yso.fi/onto/koko/p61781 -- kasvuyritysaihio => kasvuyritysaihiot
633. http://www.yso.fi/onto/koko/p63868 -- veronpalautus => veronpalautukset (määrä)
634. http://www.yso.fi/onto/koko/p65118 -- fysikaalinen tekijä => fysikaaliset tekijät
635. http://www.yso.fi/onto/koko/p54150 -- tutkimusmeno => tutkimusmenot
636. http://www.yso.fi/onto/koko/p20820 -- afroaasialaiset kielet => nigeriläis-kongolaiset kielet
637. http://www.yso.fi/onto/koko/p56900 -- myyntipäivä => myyntipäivät
638. http://www.yso.fi/onto/koko/p59914 -- rekisteröity työnantaja => rekisteröidyt työnantajat
639. http://www.yso.fi/onto/koko/p30824 -- luonti => toiminta
640. http://www.yso.fi/onto/koko/p71039 -- integraatio => integrointi
641. http://www.yso.fi/onto/koko/p32415 -- suojelu => rakennetun ympäristön suojelu
642. http://www.yso.fi/onto/koko/p52567 -- lomaklubi => lomaklubit
643. http://www.yso.fi/onto/koko/p52910 -- muu rooli => subjektius
644. http://www.yso.fi/onto/koko/p56247 -- tutkimuskulu => tutkimuskulut
645. http://www.yso.fi/onto/koko/p53861 -- verovuosi => verovuodet
646. http://www.yso.fi/onto/koko/p78554 -- ennenaikainen takaisinmaksu => ennenaikaiset takaisinmaksut
647. http://www.yso.fi/onto/koko/p55187 -- ennakkouutuustutkimus => ennakkouutuustutkimukset
648. http://www.yso.fi/onto/koko/p64004 -- tehtaanmyymälä => tehtaanmyymälät
649. http://www.yso.fi/onto/koko/p51184 -- vakiintunut tavaramerkki => vakiintuneet tavaramerkit
650. http://www.yso.fi/onto/koko/p58992 -- merkkiuskollinen => merkkiuskollisuus
651. http://www.yso.fi/onto/koko/p78573 -- purkuraha => purkurahat
652. http://www.yso.fi/onto/koko/p17363 -- seuraelämä => sosiaalinen elämä
653. http://www.yso.fi/onto/koko/p61283 -- tilikausi => tilikaudet
654. http://www.yso.fi/onto/koko/p86081 -- eroaminen => eroaminen tehtävästä
655. http://www.yso.fi/onto/koko/p63213 -- tuotepakkaus => tuotepakkaukset
656. http://www.yso.fi/onto/koko/p59061 -- verollinen => verollisuus
657. http://www.yso.fi/onto/koko/p52229 -- pakkausaine => pakkausaineet
658. http://www.yso.fi/onto/koko/p52615 -- rahoittaja => rahoittajat
659. http://www.yso.fi/onto/koko/p53194 -- pientyönantaja => pientyönantajat
660. http://www.yso.fi/onto/koko/p54157 -- sijainninohjauspalvelu => sijainninohjauspalvelut
661. http://www.yso.fi/onto/koko/p63554 -- tavaramerkinhakija => tavaramerkinhakijat
662. http://www.yso.fi/onto/koko/p34604 -- hakumenettely => haku
663. http://www.yso.fi/onto/koko/p57614 -- teknologiaosasto => teknologiaosastot
664. http://www.yso.fi/onto/koko/p56869 -- yritystulo => yritystulot
665. http://www.yso.fi/onto/koko/p57333 -- epätyypillinen työsuhde => epätyypilliset työsuhteet
666. http://www.yso.fi/onto/koko/p57215 -- immateriaalistrategia => immateriaalistrategiat
667. http://www.yso.fi/onto/koko/p61063 -- työntekijän oleskelulupa => työntekijöiden oleskeluluvat
668. http://www.yso.fi/onto/koko/p61459 -- kestotilaus => kestotilaukset
669. http://www.yso.fi/onto/koko/p54768 -- muutospyyntö => muutospyynnöt
670. http://www.yso.fi/onto/koko/p54275 -- erikoistavara => erikoistavarat
671. http://www.yso.fi/onto/koko/p61650 -- patenttivaatimus => patenttivaatimukset
672. http://www.yso.fi/onto/koko/p55249 -- kehittämispäivä => kehittämispäivät
673. http://www.yso.fi/onto/koko/p3330 -- keksi => keksit
674. http://www.yso.fi/onto/koko/p78711 -- kuntokeskus => kuntokeskukset
675. http://www.yso.fi/onto/koko/p59693 -- kehittämispalvelu => kehittämispalvelut
676. http://www.yso.fi/onto/koko/p63077 -- määräaikainen tilaus => määräaikaiset tilaukset
677. http://www.yso.fi/onto/koko/p35038 -- moduulit => modulaarisuus
678. http://www.yso.fi/onto/koko/p34316 -- vapautuminen => vapaus
679. http://www.yso.fi/onto/koko/p78748 -- markkinointinimi => markkinointinimet
680. http://www.yso.fi/onto/koko/p78502 -- luottosopimus => luottosopimukset
681. http://www.yso.fi/onto/koko/p14743 -- avioliitto => seka-avioliitto
682. http://www.yso.fi/onto/koko/p62486 -- aputoiminimi => aputoiminimet
683. http://www.yso.fi/onto/koko/p78603 -- vaarallinen tuote => vaaralliset tuotteet
684. http://www.yso.fi/onto/koko/p51563 -- ennakko => ennakot
685. http://www.yso.fi/onto/koko/p63506 -- patenttimääräys => patenttimääräykset
686. http://www.yso.fi/onto/koko/p56832 -- osatyökykyinen => osatyökykyiset
687. http://www.yso.fi/onto/koko/p54962 -- tavarantoimittaja => tavarantoimittajat
688. http://www.yso.fi/onto/koko/p78504 -- luottoaika => luottoajat
689. http://www.yso.fi/onto/koko/p60510 -- määräaikainen sopimus => määräaikaiset sopimukset
690. http://www.yso.fi/onto/koko/p78567 -- epäasianmukainen hyvitys => epäasianmukaiset hyvitykset
691. http://www.yso.fi/onto/koko/p61332 -- tulolähteen tappio => tulolähteen tappiot
692. http://www.yso.fi/onto/koko/p61180 -- duopoli => duopolit
693. http://www.yso.fi/onto/koko/p60123 -- korkotukilaina => korkotukilainat (asuntolainat)
694. http://www.yso.fi/onto/koko/p63266 -- kotimyyntiasiakirja => kotimyyntiasiakirjat
695. http://www.yso.fi/onto/koko/p64507 -- hakemispäivä => hakemispäivät
696. http://www.yso.fi/onto/koko/p8450 -- poromiehet => poronhoitajat
697. http://www.yso.fi/onto/koko/p78757 -- saldo => saldot
698. http://www.yso.fi/onto/koko/p61380 -- tulolajin tappio => tulolajin tappiot
699. http://www.yso.fi/onto/koko/p62674 -- veronlisäys => veronlisäykset
700. http://www.yso.fi/onto/koko/p60406 -- kaupparekisterilehti => kaupparekisterilehdet
701. http://www.yso.fi/onto/koko/p52400 -- yrityskiinnitysrekisterin muistutustieto => yrityskiinnitysrekisterin muistutustiedot
702. http://www.yso.fi/onto/koko/p25016 -- hallitus => hallitukset (yhdistykset ja yritykset)
703. http://www.yso.fi/onto/koko/p59839 -- hyödyllisyysmallilehti => hyödyllisyysmallilehdet
704. http://www.yso.fi/onto/koko/p33632 -- lastenkirjallisuus => lastenkirjat (kirjat)
705. http://www.yso.fi/onto/koko/p61407 -- vapaaehtoinen varaus => vapaaehtoiset varaukset
706. http://www.yso.fi/onto/koko/p34816 -- hormit => savuhormit
707. http://www.yso.fi/onto/koko/p55736 -- varausten vähennys => varausten vähennykset
708. http://www.yso.fi/onto/koko/p59205 -- markkinointiväittämä => markkinointiväittämät
709. http://www.yso.fi/onto/koko/p63311 -- ajoneuvokulu => ajoneuvokulut
710. http://www.yso.fi/onto/koko/p64753 -- vuosi-ilmoitus => vuosi-ilmoitukset
711. http://www.yso.fi/onto/koko/p78686 -- jäännössaatava => jäännössaatavat
712. http://www.yso.fi/onto/koko/p51272 -- maksutapa => maksutavat
713. http://www.yso.fi/onto/koko/p78485 -- valvontaviranomainen => valvontaviranomaiset
714. http://www.yso.fi/onto/koko/p94688 -- digitaaliset näköispainokset => rajaseutukirkot
715. http://www.yso.fi/onto/koko/p78568 -- käyttötili => käyttötilit
716. http://www.yso.fi/onto/koko/p59736 -- varausten lisäys => varausten lisäykset
717. http://www.yso.fi/onto/koko/p14824 -- ansiotulo => ansiotulot
718. http://www.yso.fi/onto/koko/p51439 -- vähennyskelpoinen meno => vähennyskelpoiset menot
719. http://www.yso.fi/onto/koko/p59871 -- mainosväline => mainosvälineet
720. http://www.yso.fi/onto/koko/p52408 -- valmuskat => tuoksuvalmuska
721. http://www.yso.fi/onto/koko/p64760 -- perintätapa => perintätavat
722. http://www.yso.fi/onto/koko/p51844 -- rahoituskulu => rahoituskulut
723. http://www.yso.fi/onto/koko/p72433 -- kysely (yhteiskunnalliset objektit) => kyselyt (yhteiskunnalliset objektit)
724. http://www.yso.fi/onto/koko/p55929 -- välittäjäorganisaatio => välittäjäorganisaatiot
725. http://www.yso.fi/onto/koko/p64187 -- määräpäivä => määräpäivät
726. http://www.yso.fi/onto/koko/p63200 -- vertailuarvo => vertailuarvot
727. http://www.yso.fi/onto/koko/p54636 -- kurssitappio => kurssitappiot
728. http://www.yso.fi/onto/koko/p36801 -- malvakasvit => lehmuskasvit
729. http://www.yso.fi/onto/koko/p62729 -- valuutan muuntokurssi => valuutan muuntokurssit
730. http://www.yso.fi/onto/koko/p78598 -- palautuskulu => palautuskulut
731. http://www.yso.fi/onto/koko/p47360 -- lisensiaatintyöt => lisensiaatintutkimukset
732. http://www.yso.fi/onto/koko/p63240 -- myyntihinta => myyntihinnat
733. http://www.yso.fi/onto/koko/p60145 -- tuloveroilmoitus => tuloveroilmoitukset
734. http://www.yso.fi/onto/koko/p52885 -- ulkomaanmaksu => ulkomaanmaksut
735. http://www.yso.fi/onto/koko/p17240 -- murrosikäiset => teini-ikäiset (ikään liittyvä rooli)
736. http://www.yso.fi/onto/koko/p60211 -- välipäätös => välipäätökset
737. http://www.yso.fi/onto/koko/p57237 -- oma-aloitteinen vero => oma-aloitteiset verot
738. http://www.yso.fi/onto/koko/p55620 -- A(H1N1)-virus => influenssa A -virus, alatyyppi H1N1
739. http://www.yso.fi/onto/koko/p55738 -- uutuustutkimus => uutuustutkimukset
740. http://www.yso.fi/onto/koko/p51836 -- ulkomaalainen harjoittelija => ulkomaalaiset harjoittelijat
741. http://www.yso.fi/onto/koko/p51889 -- välityspalkkio => välityspalkkiot
742. http://www.yso.fi/onto/koko/p78695 -- peruuttamisaika => peruuttamisajat
743. http://www.yso.fi/onto/koko/p53545 -- autokorjaamo => autokorjaamot (korjaamot, yritykset)
744. http://www.yso.fi/onto/koko/p78569 -- virheen hyvitys => virheen hyvitykset
745. http://www.yso.fi/onto/koko/p57031 -- joukkovelkakirjalaina => joukkovelkakirjalainat
746. http://www.yso.fi/onto/koko/p78484 -- audiovisuaalinen mainos => audiovisuaaliset mainokset
747. http://www.yso.fi/onto/koko/p78672 -- selvitys (asiakirja) => selvitykset (asiakirjat)
748. http://www.yso.fi/onto/koko/p54796 -- tietosuojavaltuutettu => tietosuojavaltuutetut
749. http://www.yso.fi/onto/koko/p61450 -- monikansallinen => monikansallisuus
750. http://www.yso.fi/onto/koko/p58351 -- arvonkorotusrahasto => arvonkorotusrahastot
751. http://www.yso.fi/onto/koko/p51301 -- panttivelkakirja => panttivelkakirjat
752. http://www.yso.fi/onto/koko/p61609 -- satunnaisesti palkkaa maksava työnantaja => satunnaisesti palkkaa maksavat työnantajat
753. http://www.yso.fi/onto/koko/p63605 -- koulutusyhdyshenkilö => koulutusyhdyshenkilöt
754. http://www.yso.fi/onto/koko/p51672 -- poistumistiet => poistumisreitit
755. http://www.yso.fi/onto/koko/p62492 -- ulkomaalaislupahakemus => ulkomaalaislupahakemukset
756. http://www.yso.fi/onto/koko/p59168 -- tuotteen elinkaari => tuotteiden elinkaaret
757. http://www.yso.fi/onto/koko/p64170 -- lisenssin saaja => lisenssin saajat
758. http://www.yso.fi/onto/koko/p64676 -- tavaramerkin haltija => tavaramerkin haltijat
759. http://www.yso.fi/onto/koko/p52938 -- patentinhakija => patentinhakijat
760. http://www.yso.fi/onto/koko/p53748 -- ryhmähenkivakuutusmaksu => ryhmähenkivakuutusmaksut
761. http://www.yso.fi/onto/koko/p59501 -- paljousalennus => paljousalennukset
762. http://www.yso.fi/onto/koko/p60876 -- mainostaja => mainostajat
763. http://www.yso.fi/onto/koko/p57734 -- käyvän arvon rahasto => käyvän arvon rahastot
764. http://www.yso.fi/onto/koko/p64146 -- vähennyskelvoton => vähennyskelvottomuus
765. http://www.yso.fi/onto/koko/p61252 -- konekulu => konekulut
766. http://www.yso.fi/onto/koko/p62714 -- ostokehotus => ostokehotukset
767. http://www.yso.fi/onto/koko/p17601 -- abduktio => päättely
768. http://www.yso.fi/onto/koko/p37353 -- ammattijärjestö => ammattijärjestöt
769. http://www.yso.fi/onto/koko/p61073 -- selvitysjärjestelmä => selvitysjärjestelmät (tietojärjestelmät)
770. http://www.yso.fi/onto/koko/p61015 -- koeaika => koeajat
771. http://www.yso.fi/onto/koko/p59127 -- tuotantotuki (tukimuodot) => tuotantotuet (julkiset tuet)
772. http://www.yso.fi/onto/koko/p78527 -- pikaviestipalvelu => pikaviestipalvelut
773. http://www.yso.fi/onto/koko/p57325 -- toimitilavuokra => toimitilavuokrat
774. http://www.yso.fi/onto/koko/p56873 -- maakoodi => maakoodit
775. http://www.yso.fi/onto/koko/p54803 -- jaettava yritystulo => jaettavat yritystulot
776. http://www.yso.fi/onto/koko/p55800 -- verkkohuijari => verkkohuijarit
777. http://www.yso.fi/onto/koko/p52250 -- meklari => meklarit
778. http://www.yso.fi/onto/koko/p78659 -- tiedonantovirhe => tiedonantovirheet
779. http://www.yso.fi/onto/koko/p57064 -- haltijavelkakirja => haltijavelkakirjat
780. http://www.yso.fi/onto/koko/p61381 -- asuintalovaraus => asuintalovaraukset (varaukset (taloudelliset tuotokset))
781. http://www.yso.fi/onto/koko/p60096 -- työnantajarekisteri => työnantajarekisterit
782. http://www.yso.fi/onto/koko/p65145 -- kohdekuukausi => kohdekuukaudet
783. http://www.yso.fi/onto/koko/p34937 -- mentaaliset objektit => mentaaliset ominaisuudet
784. http://www.yso.fi/onto/koko/p59190 -- maksuunpantava vero => maksuunpantavat verot
785. http://www.yso.fi/onto/koko/p78513 -- palveluntarjoaja => palveluntarjoajat
786. http://www.yso.fi/onto/koko/p64104 -- saapuva ulkomaanmaksu => saapuvat ulkomaanmaksut
787. http://www.yso.fi/onto/koko/p8691 -- tarina => tarinat (kertomukset (kielelliset objektit))
788. http://www.yso.fi/onto/koko/p58285 -- toimituslauseke => toimituslausekkeet
789. http://www.yso.fi/onto/koko/p58437 -- valmismatkaliike => valmismatkaliikkeet
790. http://www.yso.fi/onto/koko/p61851 -- IBAN-tilinumero => IBAN-tilinumerot
791. http://www.yso.fi/onto/koko/p55525 -- diaari => diaarit (asiakirjarekisterit)
792. http://www.yso.fi/onto/koko/p74757 -- bränditutkimus => bränditutkimukset
793. http://www.yso.fi/onto/koko/p60166 -- kate => katteet (taloudelliset tuotokset)
794. http://www.yso.fi/onto/koko/p56878 -- tavaramerkkirekisteri => tavaramerkkirekisterit
795. http://www.yso.fi/onto/koko/p61705 -- elinkeinoyhtymä => elinkeinoyhtymät
796. http://www.yso.fi/onto/koko/p30670 -- muutos => kotiinpaluu (tapahtumat)
797. http://www.yso.fi/onto/koko/p58251 -- ennakonpalautus => ennakonpalautukset
798. http://www.yso.fi/onto/koko/p51667 -- tosiasiaväite => tosiasiaväitteet
799. http://www.yso.fi/onto/koko/p52143 -- tullausilmoitus => tulli-ilmoitukset
800. http://www.yso.fi/onto/koko/p78737 -- laatuvirhe => laatuvirheet
801. http://www.yso.fi/onto/koko/p54201 -- ennakonpidätys (veron ennakon määrä) => ennakonpidätykset (veron ennakon määrä)
802. http://www.yso.fi/onto/koko/p78802 -- maksujärjestelysopimus => maksujärjestelysopimukset
803. http://www.yso.fi/onto/koko/p17590 -- poltto => palaminen
804. http://www.yso.fi/onto/koko/p55577 -- viivästysaika => viivästysajat
805. http://www.yso.fi/onto/koko/p59366 -- laskutusaihe => laskutusaiheet
806. http://www.yso.fi/onto/koko/p46693 -- investointiavustus => investointiavustukset
807. http://www.yso.fi/onto/koko/p56126 -- uusi tuote => uudet tuotteet
808. http://www.yso.fi/onto/koko/p74763 -- sidosryhmälehti => sidosryhmälehdet
809. http://www.yso.fi/onto/koko/p11201 -- ryhmävalitus => ryhmävalitukset
810. http://www.yso.fi/onto/koko/p57990 -- yrityskiinnityksen haltija => yrityskiinnityksen haltijat
811. http://www.yso.fi/onto/koko/p52956 -- hankesuunnitelma => hankesuunnitelmat
812. http://www.yso.fi/onto/koko/p60994 -- sivuliike => sivuliikkeet
813. http://www.yso.fi/onto/koko/p63504 -- tietoisku => tietoiskut
814. http://www.yso.fi/onto/koko/p57506 -- palvelukonsepti => palvelukonseptit
815. http://www.yso.fi/onto/koko/p63365 -- EU-kansalainen => EU-kansalaiset
816. http://www.yso.fi/onto/koko/p61743 -- hankintameno => hankintamenot
817. http://www.yso.fi/onto/koko/p62314 -- takuukorjaus => takuukorjaukset
818. http://www.yso.fi/onto/koko/p59023 -- yritysilme => yritysilmeet
819. http://www.yso.fi/onto/koko/p52045 -- yleissitova => yleissitovuus
820. http://www.yso.fi/onto/koko/p53367 -- verotustodistus => verotustodistukset
821. http://www.yso.fi/onto/koko/p53718 -- verotettava tulo => verotettavat tulot
822. http://www.yso.fi/onto/koko/p58663 -- sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto => sijoitetun vapaan oman pääoman rahastot
823. http://www.yso.fi/onto/koko/p59324 -- pankkikorttimaksu => pankkikorttimaksut
824. http://www.yso.fi/onto/koko/p78786 -- seuraamusmaksu => seuraamusmaksut
825. http://www.yso.fi/onto/koko/p56876 -- e-laskusopimus => e-laskusopimukset
826. http://www.yso.fi/onto/koko/p65112 -- haltija => haltijat (oikeudellinen asema)
827. http://www.yso.fi/onto/koko/p62122 -- vastike => vastikkeet
828. http://www.yso.fi/onto/koko/p63880 -- veroasiamies => veroasiamiehet
829. http://www.yso.fi/onto/koko/p78824 -- yhdistetty tarjous => yhdistetyt tarjoukset
830. http://www.yso.fi/onto/koko/p59067 -- liikekulu => liikekulut
831. http://www.yso.fi/onto/koko/p58780 -- varainsiirtoveroilmoitus => varainsiirtoveroilmoitukset
832. http://www.yso.fi/onto/koko/p57552 -- markkinaosuus => markkinaosuudet
833. http://www.yso.fi/onto/koko/p51187 -- luottoriski => luottoriskit
834. http://www.yso.fi/onto/koko/p61163 -- puutteellinen ilmoitus => puutteelliset ilmoitukset
835. http://www.yso.fi/onto/koko/p58067 -- maksu kassalla => maksut kassalla
836. http://www.yso.fi/onto/koko/p78818 -- ennakkotieto (kuluttajansuoja) => ennakkotiedot (kuluttajansuoja)
837. http://www.yso.fi/onto/koko/p73601 -- kielelliset ilmiöt => kielelliset objektit
838. http://www.yso.fi/onto/koko/p55029 -- vuosiselvitys => vuosiselvitykset
839. http://www.yso.fi/onto/koko/p58389 -- työttömyysvakuutusmaksu => työttömyysvakuutusmaksut
840. http://www.yso.fi/onto/koko/p26150 -- varastotilat => varastot (elottomat fyysiset kokonaisuudet)
841. http://www.yso.fi/onto/koko/p62783 -- toimiala-asiantuntija => toimiala-asiantuntijat
842. http://www.yso.fi/onto/koko/p63131 -- EPC-valtio => EPC-valtiot
843. http://www.yso.fi/onto/koko/p58760 -- sopimusasiakas => sopimusasiakkaat
844. http://www.yso.fi/onto/koko/p58914 -- pinta-alaperusteinen tuki => pinta-alaperusteiset tuet
845. http://www.yso.fi/onto/koko/p63278 -- kehityssuunnitelma => kehityssuunnitelmat
846. http://www.yso.fi/onto/koko/p60995 -- vastuunrajoitus => vastuunrajoitukset
847. http://www.yso.fi/onto/koko/p54556 -- vientiyritys => vientiyritykset
848. http://www.yso.fi/onto/koko/p63518 -- alueellinen maaseutuohjelma => alueelliset maaseutuohjelmat
849. http://www.yso.fi/onto/koko/p74748 -- yrittäjävalmius => yrittäjävalmiudet
850. http://www.yso.fi/onto/koko/p54563 -- edustuskulu => edustuskulut
851. http://www.yso.fi/onto/koko/p56495 -- esinevakuus => esinevakuudet
852. http://www.yso.fi/onto/koko/p53414 -- perustamisilmoitus => perustamisilmoitukset
853. http://www.yso.fi/onto/koko/p60465 -- vuosimaksu => vuosimaksut
854. http://www.yso.fi/onto/koko/p54799 -- jakelija => jakelijat
855. http://www.yso.fi/onto/koko/p60860 -- tietoriski => tietoriskit
856. http://www.yso.fi/onto/koko/p60105 -- vientisihteeri => vientisihteerit
857. http://www.yso.fi/onto/koko/p56275 -- selitys => selitykset
858. http://www.yso.fi/onto/koko/p57407 -- postiosoitus => postiosoitukset
859. http://www.yso.fi/onto/koko/p52093 -- verkkolasku (Finvoicen mukainen) => verkkolaskut (Finvoicen mukainen)
860. http://www.yso.fi/onto/koko/p61602 -- immateriaaliasia => immateriaaliasiat
861. http://www.yso.fi/onto/koko/p61764 -- toiminnanharjoittaja => toiminnanharjoittajat
862. http://www.yso.fi/onto/koko/p61488 -- maksuaika => maksuajat
863. http://www.yso.fi/onto/koko/p59838 -- avoin yhtiö => avoimet yhtiöt
864. http://www.yso.fi/onto/koko/p78755 -- irtain esine => irtaimet esineet
865. http://www.yso.fi/onto/koko/p69753 -- rahit => jalkarahit
866. http://www.yso.fi/onto/koko/p31480 -- oleminen => itsenäinen toiminta
867. http://www.yso.fi/onto/koko/p78702 -- sopimusosapuoli => sopimusosapuolet
868. http://www.yso.fi/onto/koko/p63651 -- sopimussidonta => negatiivinen sopimussidonta
869. http://www.yso.fi/onto/koko/p78794 -- viallinen tuote => vialliset tuotteet
870. http://www.yso.fi/onto/koko/p58407 -- työmarkkinaennuste => työmarkkinaennusteet
871. http://www.yso.fi/onto/koko/p62771 -- laajalti tunnettu tavaramerkki => laajalti tunnetut tavaramerkit
872. http://www.yso.fi/onto/koko/p78664 -- kiinteä internetyhteys => kiinteät internetyhteydet
873. http://www.yso.fi/onto/koko/p78679 -- paperilasku => paperilaskut
874. http://www.yso.fi/onto/koko/p59285 -- progressiivinen vero => progressiiviset verot
875. http://www.yso.fi/onto/koko/p59079 -- tilinpäätösrekisteri => tilinpäätösrekisterit
876. http://www.yso.fi/onto/koko/p78690 -- taloudellinen hyöty => taloudelliset hyödyt
877. http://www.yso.fi/onto/koko/p58570 -- kauneudenhoitopalvelu => kauneudenhoitopalvelut
878. http://www.yso.fi/onto/koko/p52046 -- käänteinen asuntolaina => käänteiset asuntolainat
879. http://www.yso.fi/onto/koko/p64432 -- tuotekehitysavustus => tuotekehitysavustukset
880. http://www.yso.fi/onto/koko/p60142 -- yrityskiihdyttämö => yrityskiihdyttämöt
881. http://www.yso.fi/onto/koko/p60152 -- poliittinen riski => poliittiset riskit
882. http://www.yso.fi/onto/koko/p32618 -- vanhus => ikääntyneet
883. http://www.yso.fi/onto/koko/p61994 -- palkanmaksukuukausi => palkanmaksukuukaudet
884. http://www.yso.fi/onto/koko/p63052 -- läheltä piti -tilanne => läheltä piti -tilanteet
885. http://www.yso.fi/onto/koko/p53706 -- käsittelymaksu => käsittelymaksut
886. http://www.yso.fi/onto/koko/p55212 -- markkinatutkimus (yhteiskunnallinen tuotos) => markkinatutkimukset (yhteiskunnalliset objektit)
887. http://www.yso.fi/onto/koko/p55988 -- työsuojelutoimikunta => työsuojelutoimikunnat
888. http://www.yso.fi/onto/koko/p58056 -- virtuaalinen ammattikorkeakoulu => virtuaaliset ammattikorkeakoulut
889. http://www.yso.fi/onto/koko/p64177 -- väiteaika => väiteajat
890. http://www.yso.fi/onto/koko/p61257 -- valtionvero => valtionverot
891. http://www.yso.fi/onto/koko/p64889 -- aukioloaika => aukioloajat
892. http://www.yso.fi/onto/koko/p59677 -- patenttiluokitus => patenttiluokitukset
893. http://www.yso.fi/onto/koko/p89329 -- vaaratekijä => vaaratekijät
894. http://www.yso.fi/onto/koko/p53770 -- mallikappale => mallikappaleet (käyttöön liittyvä rooli)
895. http://www.yso.fi/onto/koko/p62949 -- jatkorahoituskohde => jatkorahoituskohteet
896. http://www.yso.fi/onto/koko/p61634 -- täsmäytysero => täsmäytyserot
897. http://www.yso.fi/onto/koko/p62700 -- henkilöriski => henkilöriskit
898. http://www.yso.fi/onto/koko/p62478 -- sähköinen lasku => sähköiset laskut
899. http://www.yso.fi/onto/koko/p59033 -- vaaliavustus => vaaliavustukset
900. http://www.yso.fi/onto/koko/p58471 -- alkava yrittäjä => alkavat yrittäjät
901. http://www.yso.fi/onto/koko/p59558 -- osuus => osuudet
902. http://www.yso.fi/onto/koko/p64765 -- maksuosoitus => maksuosoitukset
903. http://www.yso.fi/onto/koko/p94689 -- teknotiede => kastekappelit (rakennukset)
904. http://www.yso.fi/onto/koko/p56015 -- hinta-arvio => hinta-arviot
905. http://www.yso.fi/onto/koko/p55688 -- asiakastietokanta => asiakastietokannat
906. http://www.yso.fi/onto/koko/p63347 -- yrityksen elinkaari => yritysten elinkaaret
907. http://www.yso.fi/onto/koko/p74764 -- tavoitettavuutta koskeva valitus => tavoitettavuutta koskevat valitukset
908. http://www.yso.fi/onto/koko/p61791 -- ympäristöväittämä => ympäristöväittämät
909. http://www.yso.fi/onto/koko/p61556 -- matkatoimistorekisteri => matkatoimistorekisterit
910. http://www.yso.fi/onto/koko/p61164 -- tulkkikeskus => tulkkikeskukset
911. http://www.yso.fi/onto/koko/p54981 -- konserniavustus => konserniavustukset
912. http://www.yso.fi/onto/koko/p78623 -- käyttövirhe => käyttövirheet
913. http://www.yso.fi/onto/koko/p64501 -- sykli => syklit
914. http://www.yso.fi/onto/koko/p56478 -- toiminimen haltija => toiminimien haltijat
915. http://www.yso.fi/onto/koko/p60056 -- haku- ja haastattelupalvelu => haku- ja haastattelupalvelut
916. http://www.yso.fi/onto/koko/p55860 -- toissijainen työpaikka => toissijaiset työpaikat
917. http://www.yso.fi/onto/koko/p78740 -- suoritustapa => suoritustavat
918. http://www.yso.fi/onto/koko/p64253 -- järjestölaina => järjestölainat
919. http://www.yso.fi/onto/koko/p78560 -- markkinointivirhe => markkinointivirheet
920. http://www.yso.fi/onto/koko/p62091 -- koulutusaineisto => koulutusaineistot
921. http://www.yso.fi/onto/koko/p58340 -- etuoikeustodistus => etuoikeustodistukset
922. http://www.yso.fi/onto/koko/p60294 -- myyntikonttori => myyntikonttorit
923. http://www.yso.fi/onto/koko/p60316 -- avustusmuoto => avustusmuodot
924. http://www.yso.fi/onto/koko/p78636 -- linja-automatka => linja-automatkat
925. http://www.yso.fi/onto/koko/p60710 -- alkutuottaja => alkutuottajat
926. http://www.yso.fi/onto/koko/p78744 -- olennainen virhe => olennaiset virheet
927. http://www.yso.fi/onto/koko/p61846 -- henkilöstöpalvelu => henkilöstöpalvelut
928. http://www.yso.fi/onto/koko/p55382 -- transitokuljetus => transitokuljetukset
929. http://www.yso.fi/onto/koko/p59301 -- ulkomainen yritys => ulkomaiset yritykset
930. http://www.yso.fi/onto/koko/p62079 -- pankkiiriliike => pankkiiriliikkeet
931. http://www.yso.fi/onto/koko/p61771 -- työpaikkakouluttaja => työpaikkakouluttajat
932. http://www.yso.fi/onto/koko/p18948 -- työnkuva => toimenkuvat
933. http://www.yso.fi/onto/koko/p65099 -- Euroopan patenttiviraston patenttiluokitus => Euroopan patenttiviraston patenttiluokitukset
934. http://www.yso.fi/onto/koko/p48712 -- hambo (tanssit) => hambot (sävellykset)
935. http://www.yso.fi/onto/koko/p34882 -- rakennelma => rakennelmat
936. http://www.yso.fi/onto/koko/p51604 -- lopettamisilmoitus kaupparekisteriin => lopettamisilmoitukset kaupparekisteriin
937. http://www.yso.fi/onto/koko/p64194 -- Finvoice-verkkolasku => Finvoice-verkkolaskut
938. http://www.yso.fi/onto/koko/p58044 -- hakemusmaksu => hakemusmaksut
939. http://www.yso.fi/onto/koko/p59111 -- käyttöpääomalaina => käyttöpääomalainat
940. http://www.yso.fi/onto/koko/p78741 -- suoramaksu => suoramaksut
941. http://www.yso.fi/onto/koko/p55061 -- maksusitoumus => maksusitoumukset
942. http://www.yso.fi/onto/koko/p60982 -- maksuaikataulu => maksuaikataulut
943. http://www.yso.fi/onto/koko/p8767 -- Hartwall Areena => Helsinki-halli
944. http://www.yso.fi/onto/koko/p48324 -- kunta => kunnat
945. http://www.yso.fi/onto/koko/p53490 -- kausiveroilmoitus => kausiveroilmoitukset
946. http://www.yso.fi/onto/koko/p56035 -- tukilaji => tukilajit
947. http://www.yso.fi/onto/koko/p52648 -- asuntoetu => asuntoedut
948. http://www.yso.fi/onto/koko/p78704 -- toistaiseksi voimassa oleva sopimus => toistaiseksi voimassa olevat sopimukset
949. http://www.yso.fi/onto/koko/p57600 -- edunvalvontavaltuutus => edunvalvontavaltuutukset
950. http://www.yso.fi/onto/koko/p85962 -- liittymä => liittymät (tietoliikenne)
951. http://www.yso.fi/onto/koko/p89686 -- vajaakuntoinen => vajaakuntoiset
952. http://www.yso.fi/onto/koko/p52741 -- työsuojelun toimintaohjelma => työsuojelun toimintaohjelmat
953. http://www.yso.fi/onto/koko/p61585 -- liiketoimintariski => liiketoimintariskit
954. http://www.yso.fi/onto/koko/p78777 -- tietoliikenteen hallintajärjestelmä => tietoliikenteen hallintajärjestelmät
955. http://www.yso.fi/onto/koko/p62409 -- omaisuuslaji => omaisuuslajit
956. http://www.yso.fi/onto/koko/p78532 -- varastointikustannus => varastointikustannukset
957. http://www.yso.fi/onto/koko/p59009 -- öljyjätemaksu => öljyjätemaksut (valmistevero)
958. http://www.yso.fi/onto/koko/p62887 -- vähemmistöosuus => vähemmistöosuudet
959. http://www.yso.fi/onto/koko/p58516 -- kansallinen tavaramerkki => kansalliset tavaramerkit
960. http://www.yso.fi/onto/koko/p63761 -- kotimainen => kotimaisuus (yhteiskunnalliset ominaisuudet)
961. http://www.yso.fi/onto/koko/p58244 -- yrityspalvelupiste => yrityspalvelupisteet
962. http://www.yso.fi/onto/koko/p62312 -- tuotantomenetelmä => tuotantomenetelmät
963. http://www.yso.fi/onto/koko/p74738 -- siirtymätalousmaa => siirtymätalousmaat
964. http://www.yso.fi/onto/koko/p53786 -- kolmannen maan kansalainen => kolmannen maan kansalaiset
965. http://www.yso.fi/onto/koko/p59808 -- markkinatilanne => markkinatilanteet
966. http://www.yso.fi/onto/koko/p35596 -- ympäristöntutkimus => ympäristötutkimus
967. http://www.yso.fi/onto/koko/p58188 -- opintolaina => opintolainat
968. http://www.yso.fi/onto/koko/p55720 -- verovelvollinen => verovelvolliset (oikeudelliseen asemaan liittyvä rooli)
969. http://www.yso.fi/onto/koko/p33932 -- desinfiointi => desinfiointiaineet
970. http://www.yso.fi/onto/koko/p52733 -- hakustrategia => hakustrategiat
971. http://www.yso.fi/onto/koko/p57304 -- laskuerittely => laskuerittelyt
972. http://www.yso.fi/onto/koko/p62761 -- toimitus => toimitukset
973. http://www.yso.fi/onto/koko/p55459 -- vakuutusmaksuveroilmoitus => vakuutusmaksuveroilmoitukset
974. http://www.yso.fi/onto/koko/p62742 -- lisenssimaksu => lisenssimaksut
975. http://www.yso.fi/onto/koko/p56816 -- digisovitin => digisovittimet
976. http://www.yso.fi/onto/koko/p78723 -- asiakasvalituksen käsittely => asiakasvalitusten käsittelyt
977. http://www.yso.fi/onto/koko/p54424 -- internetliittymä => internetliittymät
978. http://www.yso.fi/onto/koko/p62993 -- myyntinäyttely => myyntinäyttelyt
979. http://www.yso.fi/onto/koko/p51293 -- eurooppapatenttihakemus => eurooppapatenttihakemukset
980. http://www.yso.fi/onto/koko/p60050 -- konekielinen maksu => konekieliset maksut
981. http://www.yso.fi/onto/koko/p59700 -- myyntialennus => myyntialennukset
982. http://www.yso.fi/onto/koko/p59598 -- varausten muutos => varausten muutokset
983. http://www.yso.fi/onto/koko/p59992 -- ulkomainen väliyhteisö => ulkomaiset väliyhteisöt
984. http://www.yso.fi/onto/koko/p53275 -- kestoaika => kestoajat
985. http://www.yso.fi/onto/koko/p78540 -- lentomatka => lentomatkat
986. http://www.yso.fi/onto/koko/p78657 -- tiedonantotapa => tiedonantotavat
987. http://www.yso.fi/onto/koko/p61177 -- myyntikate => myyntikatteet
988. http://www.yso.fi/onto/koko/p60849 -- maksuajankohta => maksuajankohdat
989. http://www.yso.fi/onto/koko/p51437 -- laboratoriotyö => laboratoriotyöt
990. http://www.yso.fi/onto/koko/p57943 -- toimittajatietokanta => toimittajatietokannat
991. http://www.yso.fi/onto/koko/p60245 -- myyntitavoite => myyntitavoitteet
992. http://www.yso.fi/onto/koko/p63363 -- toimintavaraus => toimintavaraukset
993. http://www.yso.fi/onto/koko/p63777 -- väite => väitteet
994. http://www.yso.fi/onto/koko/p53062 -- toistuva maksu => toistuvat maksut
995. http://www.yso.fi/onto/koko/p64905 -- yrityskiinnityksen etuoikeus => yrityskiinnityksen etuoikeudet
996. http://www.yso.fi/onto/koko/p78545 -- vikailmoitus => vikailmoitukset (tiedonannot)
997. http://www.yso.fi/onto/koko/p60760 -- kommandiittiyhtiö => kommandiittiyhtiöt
998. http://www.yso.fi/onto/koko/p54219 -- yhdenvertaisuussuunnitelma => yhdenvertaisuussuunnitelmat
999. http://www.yso.fi/onto/koko/p74767 -- toimitusta koskeva valitus => toimitusta koskevat valitukset
1000. http://www.yso.fi/onto/koko/p64048 -- kotimaanmaksu => kotimaanmaksut
1001. http://www.yso.fi/onto/koko/p13760 -- edut => etuudet
1002. http://www.yso.fi/onto/koko/p62584 -- kehittämiskulu => kehittämiskulut
1003. http://www.yso.fi/onto/koko/p60074 -- toimittaja => toimittajat
1004. http://www.yso.fi/onto/koko/p60288 -- kehittämismeno => kehittämismenot
1005. http://www.yso.fi/onto/koko/p58562 -- yhtiömuoto => yhtiömuodot
1006. http://www.yso.fi/onto/koko/p57503 -- äänetön yhtiömies => äänettömät yhtiömiehet
1007. http://www.yso.fi/onto/koko/p63812 -- itsenäinen vaatimus => itsenäiset vaatimukset
1008. http://www.yso.fi/onto/koko/p61834 -- vahvistettu tappio => vahvistetut tappiot
1009. http://www.yso.fi/onto/koko/p58462 -- uusyrityskeskus => uusyrityskeskukset
1010. http://www.yso.fi/onto/koko/p59075 -- vanheneva työntekijä => vanhenevat työntekijät
1011. http://www.yso.fi/onto/koko/p78553 -- epäselvä lasku => epäselvät laskut
1012. http://www.yso.fi/onto/koko/p70833 -- fytosaniteettitodistus => fytosaniteettitodistukset
1013. http://www.yso.fi/onto/koko/p31718 -- maatalous => maanviljely
1014. http://www.yso.fi/onto/koko/p55376 -- operaatiomuoto => operaatiomuodot
1015. http://www.yso.fi/onto/koko/p65163 -- terveysväittämä => terveysväittämät
1016. http://www.yso.fi/onto/koko/p55237 -- valuuttakurssiero => valuuttakurssierot
1017. http://www.yso.fi/onto/koko/p64197 -- yritysaihio => yritysaihiot
1018. http://www.yso.fi/onto/koko/p57275 -- yhdistys => yhdistykset (järjestöt, organisaatiot)
1019. http://www.yso.fi/onto/koko/p56372 -- vientirengas => vientirenkaat
1020. http://www.yso.fi/onto/koko/p53642 -- tavaran haltija => tavaroiden haltijat
1021. http://www.yso.fi/onto/koko/p62463 -- vapaaehtoinen henkilösivukulu => vapaaehtoiset henkilösivukulut
1022. http://www.yso.fi/onto/koko/p57767 -- innovaatioasiamies => innovaatioasiamiehet
1023. http://www.yso.fi/onto/koko/p61514 -- lokero => lokerot
1024. http://www.yso.fi/onto/koko/p61667 -- työllisyyspoliittinen investointituki => työllisyyspoliittiset investointituet
1025. http://www.yso.fi/onto/koko/p78706 -- suullinen sopimus => suulliset sopimukset
1026. http://www.yso.fi/onto/koko/p58453 -- autoetu => autoedut
1027. http://www.yso.fi/onto/koko/p64483 -- työllisyyskertomus => työllisyyskertomukset
1028. http://www.yso.fi/onto/koko/p14082 -- puhelumaksu => puhelumaksut
1029. http://www.yso.fi/onto/koko/p51207 -- autotarvike => autotarvikkeet
1030. http://www.yso.fi/onto/koko/p57753 -- rinnakkaistoiminimi => rinnakkaistoiminimet
1031. http://www.yso.fi/onto/koko/p54743 -- siirtymävaihe => siirtymävaiheet
1032. http://www.yso.fi/onto/koko/p60616 -- tutkimuspalvelu => tutkimuspalvelut
1033. http://www.yso.fi/onto/koko/p62197 -- patenttihakemus => patenttihakemukset
1034. http://www.yso.fi/onto/koko/p63734 -- tietopalvelumaksu => tietopalvelumaksut
1035. http://www.yso.fi/onto/koko/p78645 -- rahoitusväline => rahoitusvälineet
1036. http://www.yso.fi/onto/koko/p78791 -- juokseva sitoumus => juoksevat sitoumukset
1037. http://www.yso.fi/onto/koko/p51997 -- asiakasarvo => asiakasarvot
1038. http://www.yso.fi/onto/koko/p63289 -- luovan henkisen työn tulos => luovan henkisen työn tulokset
1039. http://www.yso.fi/onto/koko/p59949 -- lisäetu => lisäedut
1040. http://www.yso.fi/onto/koko/p61629 -- suojamuoto => suojamuodot
1041. http://www.yso.fi/onto/koko/p33889 -- kiteytys => kristallisaatio
1042. http://www.yso.fi/onto/koko/p78501 -- luovutuksen ajankohta => luovutusten ajankohdat
1043. http://www.yso.fi/onto/koko/p52611 -- puhelinpalvelukeskus => puhelinpalvelukeskukset
1044. http://www.yso.fi/onto/koko/p57409 -- ostoalennus => ostoalennukset
1045. http://www.yso.fi/onto/koko/p60892 -- ulkomainen => ulkomaisuus
1046. http://www.yso.fi/onto/koko/p78604 -- hintaetu => hintaedut
1047. http://www.yso.fi/onto/koko/p78572 -- oikeussuojakeino => oikeussuojakeinot
1048. http://www.yso.fi/onto/koko/p78635 -- laivamatka => laivamatkat
1049. http://www.yso.fi/onto/koko/p60922 -- valmennuspäivä => valmennuspäivät
1050. http://www.yso.fi/onto/koko/p61666 -- valuuttakorilaina => valuuttakorilainat
1051. http://www.yso.fi/onto/koko/p78631 -- takaisinmaksu => takaisinmaksut
1052. http://www.yso.fi/onto/koko/p56994 -- poistoero => poistoerot
1053. http://www.yso.fi/onto/koko/p54936 -- paikkailmoitus => työpaikkailmoitukset
1054. http://www.yso.fi/onto/koko/p55159 -- tekninen ratkaisu => tekniset ratkaisut
1055. http://www.yso.fi/onto/koko/p78742 -- myyjä (sopimusosapuoli) => myyjät (sopimusosapuolet)
1056. http://www.yso.fi/onto/koko/p53525 -- viihdepalvelu => viihdepalvelut
1057. http://www.yso.fi/onto/koko/p54263 -- yhteisömalli => yhteisömallit
1058. http://www.yso.fi/onto/koko/p78558 -- markkinointitapa => markkinointitavat
1059. http://www.yso.fi/onto/koko/p32713 -- mobiilipalvelut => matkaviestinpalvelut (telepalvelut)
1060. http://www.yso.fi/onto/koko/p52141 -- erikoisammattitutkinto => erikoisammattitutkinnot
1061. http://www.yso.fi/onto/koko/p57087 -- tarjousetu => tarjousedut
1062. http://www.yso.fi/onto/koko/p53606 -- maksujärjestely => maksujärjestelyt
1063. http://www.yso.fi/onto/koko/p58274 -- kasvuyrityspalvelu => kasvuyrityspalvelut
1064. http://www.yso.fi/onto/koko/p37732 -- kuvausluvat => valokuvausluvat
1065. http://www.yso.fi/onto/koko/p53739 -- immateriaalijärjestelmä => immateriaalijärjestelmät
1066. http://www.yso.fi/onto/koko/p64217 -- säädekirja => säädekirjat
1067. http://www.yso.fi/onto/koko/p56024 -- lähettävä yritys => lähettävät yritykset
1068. http://www.yso.fi/onto/koko/p61242 -- kilometrikorvaus => kilometrikorvaukset
1069. http://www.yso.fi/onto/koko/p70868 -- rajavastuuyhtiö => rajavastuuyhtiöt
1070. http://www.yso.fi/onto/koko/p54230 -- osinkovero => osinkoverot
1071. http://www.yso.fi/onto/koko/p57850 -- varsinainen työpaikka => varsinaiset työpaikat
1072. http://www.yso.fi/onto/koko/p70821 -- kauppalasku => kauppalaskut
1073. http://www.yso.fi/onto/koko/p54303 -- e-laskuosoitteen ilmoittamispalvelu => e-laskuosoitteen ilmoittamispalvelut
1074. http://www.yso.fi/onto/koko/p61247 -- tasalyhenteinen laina => tasalyhenteiset lainat
1075. http://www.yso.fi/onto/koko/p60443 -- tarjouskampanja => tarjouskampanjat
1076. http://www.yso.fi/onto/koko/p64301 -- rekisteröintipalvelu => rekisteröintipalvelut
1077. http://www.yso.fi/onto/koko/p64723 -- EURES-neuvoja => EURES-neuvojat
1078. http://www.yso.fi/onto/koko/p60990 -- seudullinen yrityspalvelupiste => seudulliset yrityspalvelupisteet
1079. http://www.yso.fi/onto/koko/p64128 -- työehto => työehdot (sopimusehdot)
1080. http://www.yso.fi/onto/koko/p63390 -- ulkomailla asuva kansalainen => ulkomailla asuvat kansalaiset
1081. http://www.yso.fi/onto/koko/p64532 -- tuloskortti => tuloskortit (yhteiskunnalliset objektit)
1082. http://www.yso.fi/onto/koko/p78552 -- enimmäishinta => enimmäishinnat
1083. http://www.yso.fi/onto/koko/p55642 -- EURES-palvelu => EURES-palvelut
1084. http://www.yso.fi/onto/koko/p78747 -- ostaja (sopimusosapuoli) => ostajat (sopimusosapuolet)
1085. http://www.yso.fi/onto/koko/p56851 -- ennakkotutkimus => ennakkotutkimukset
1086. http://www.yso.fi/onto/koko/p54396 -- veloituspäivä => veloituspäivät
1087. http://www.yso.fi/onto/koko/p54414 -- osakkeenomistaja => osakkeenomistajat
1088. http://www.yso.fi/onto/koko/p78752 -- hyvän tavan vastainen sopimusehto => hyvän tavan vastaiset sopimusehdot
1089. http://www.yso.fi/onto/koko/p60566 -- patentti-informaatio => patentti-informaatiot
1090. http://www.yso.fi/onto/koko/p78544 -- hyödykesidonnainen kertaluotto => hyödykesidonnaiset kertaluotot
1091. http://www.yso.fi/onto/koko/p59148 -- tuloverovelvollinen => tuloverovelvolliset
1092. http://www.yso.fi/onto/koko/p60658 -- voitto-osuus => voitto-osuudet
1093. http://www.yso.fi/onto/koko/p70824 -- valtiollinen tuoterekisteröintitodistus => valtiolliset tuoterekisteröintitodistukset
1094. http://www.yso.fi/onto/koko/p37002 -- värit => väri (ominaisuudet)
1095. http://www.yso.fi/onto/koko/p62261 -- vastuunalainen yhtiömies => vastuunalaiset yhtiömiehet
1096. http://www.yso.fi/onto/koko/p64457 -- patenttilehti => patenttilehdet
1097. http://www.yso.fi/onto/koko/p58273 -- keskitetty asiointipiste => keskitetyt asiointipisteet
1098. http://www.yso.fi/onto/koko/p78566 -- puhelinkulu => puhelinkulut
1099. http://www.yso.fi/onto/koko/p64427 -- tuoteominaisuus => tuoteominaisuudet
1100. http://www.yso.fi/onto/koko/p61687 -- työkorvaus => työkorvaukset
1101. http://www.yso.fi/onto/koko/p57207 -- työsuhteeseen liittyvä ajanjakso => työsuhteeseen liittyvät ajanjaksot
1102. http://www.yso.fi/onto/koko/p63225 -- nuori innovatiivinen yritys => nuoret innovatiiviset yritykset
1103. http://www.yso.fi/onto/koko/p59727 -- rekisteröinnin este => rekisteröinnin esteet
1104. http://www.yso.fi/onto/koko/p78613 -- hinnankorotusehto => hinnankorotusehdot
1105. http://www.yso.fi/onto/koko/p53122 -- teknologiahautomo => teknologiahautomot
1106. http://www.yso.fi/onto/koko/p55672 -- luopuja => luopujat
1107. http://www.yso.fi/onto/koko/p58015 -- voimassaoloaika => voimassaoloajat
1108. http://www.yso.fi/onto/koko/p65172 -- vararahasto => vararahastot
1109. http://www.yso.fi/onto/koko/p61204 -- talouskatsaus => talouskatsaukset
1110. http://www.yso.fi/onto/koko/p57044 -- takuuaika => takuuajat
1111. http://www.yso.fi/onto/koko/p58173 -- tarjoushinta => tarjoushinnat
1112. http://www.yso.fi/onto/koko/p64120 -- rekisteröimätön malli => rekisteröimättömät mallit
1113. http://www.yso.fi/onto/koko/p58400 -- lisenssisopimus => lisenssisopimukset
1114. http://www.yso.fi/onto/koko/p78714 -- kaupantekoajankohta => kaupantekoajankohdat
1115. http://www.yso.fi/onto/koko/p59624 -- kuljetuskulu => kuljetuskulut
1116. http://www.yso.fi/onto/koko/p51267 -- mainostila => mainostilat
1117. http://www.yso.fi/onto/koko/p63539 -- vähennettävä vero => vähennettävät verot
1118. http://www.yso.fi/onto/koko/p58292 -- maksamaton vero => maksamattomat verot
1119. http://www.yso.fi/onto/koko/p54778 -- transsukupuolinen => transsukupuoliset
1120. http://www.yso.fi/onto/koko/p78611 -- hinnan määräytymisen peruste => hinnan määräytymisen perusteet
1121. http://www.yso.fi/onto/koko/p54731 -- maaseutupalvelu => maaseutupalvelut
1122. http://www.yso.fi/onto/koko/p55614 -- ohjelmointikulu => ohjelmointikulut
1123. http://www.yso.fi/onto/koko/p54468 -- ylivoimatekijä => ylivoimatekijät
1124. http://www.yso.fi/onto/koko/p58226 -- elinkeinotulo => elinkeinotulot
1125. http://www.yso.fi/onto/koko/p78803 -- maksuhäiriömerkintä => maksuhäiriömerkinnät
1126. http://www.yso.fi/onto/koko/p64092 -- kaupparekisteriote => kaupparekisteriotteet
1127. http://www.yso.fi/onto/koko/p62821 -- etuoikeus (malliin liittyvä) => etuoikeudet (malliin liittyvä)
1128. http://www.yso.fi/onto/koko/p57715 -- työtarjous => työtarjoukset
1129. http://www.yso.fi/onto/koko/p78792 -- jatkuva luotto => jatkuvat luotot
1130. http://www.yso.fi/onto/koko/p78787 -- sijaintipaikkakunta => sijaintipaikkakunnat
1131. http://www.yso.fi/onto/koko/p62914 -- EU:n tavoiteohjelma => EU:n tavoiteohjelmat
1132. http://www.yso.fi/onto/koko/p78795 -- verkkotunnuspalvelu => verkkotunnuspalvelut
1133. http://www.yso.fi/onto/koko/p58788 -- osuustodistus => osuustodistukset
1134. http://www.yso.fi/onto/koko/p78632 -- sopimusehtomuutos => sopimusehtomuutokset
1135. http://www.yso.fi/onto/koko/p60237 -- rahasto-osuus => rahasto-osuudet
1136. http://www.yso.fi/onto/koko/p62817 -- kilpailutekijä => kilpailutekijät
1137. http://www.yso.fi/onto/koko/p56802 -- yrityskiinnitysrekisteri => yrityskiinnitysrekisterit
1138. http://www.yso.fi/onto/koko/p31431 -- perehdytys => työnopetus
1139. http://www.yso.fi/onto/koko/p57956 -- vakuutuskorvaus => vakuutuskorvaukset
1140. http://www.yso.fi/onto/koko/p55202 -- Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy => Teknologian tutkimuskeskus VTT
1141. http://www.yso.fi/onto/koko/p60028 -- aluekonttori => aluekonttorit
1142. http://www.yso.fi/onto/koko/p73529 -- ostopäätös => ostopäätökset
1143. http://www.yso.fi/onto/koko/p58774 -- ennakon täydennysmaksu => ennakon täydennysmaksut
1144. http://www.yso.fi/onto/koko/p53514 -- rasitustodistus => rasitustodistukset
1145. http://www.yso.fi/onto/koko/p78595 -- alennettu hinta => alennetut hinnat
1146. http://www.yso.fi/onto/koko/p58248 -- vastuutaho => vastuutahot
1147. http://www.yso.fi/onto/koko/p34032 -- kulttuurinen tuotos => yhteiskunnalliset objektit
1148. http://www.yso.fi/onto/koko/p60447 -- vanhentumisaika => vanhentumisajat
1149. http://www.yso.fi/onto/koko/p60124 -- patentointistrategia => patentointistrategiat
1150. http://www.yso.fi/onto/koko/p78693 -- etätarjontamenetelmä => etätarjontamenetelmät
1151. http://www.yso.fi/onto/koko/p56959 -- majoituspalvelu => majoituspalvelut
1152. http://www.yso.fi/onto/koko/p54986 -- perustamismeno => perustamismenot
1153. http://www.yso.fi/onto/koko/p60744 -- valtakirja => valtakirjat
1154. http://www.yso.fi/onto/koko/p53873 -- kauppaedustaja => kauppaedustajat
1155. http://www.yso.fi/onto/koko/p64336 -- INID-koodi => INID-koodit
1156. http://www.yso.fi/onto/koko/p63481 -- naisyrittäjälaina => naisyrittäjälainat
1157. http://www.yso.fi/onto/koko/p62522 -- suhdannelaina => suhdannelainat
1158. http://www.yso.fi/onto/koko/p78607 -- loppukausi => loppukaudet
1159. http://www.yso.fi/onto/koko/p52608 -- käyttömeno => käyttömenot
1160. http://www.yso.fi/onto/koko/p53197 -- kansainvälinen maakoodi => kansainväliset maakoodit
1161. http://www.yso.fi/onto/koko/p57040 -- toiminnan sääntelyyn liittyvä ajanjakso => toiminnan sääntelyyn liittyvät ajanjaksot
1162. http://www.yso.fi/onto/koko/p57544 -- saapumispäivä => saapumispäivät
1163. http://www.yso.fi/onto/koko/p51518 -- rautatarvike => rautatarvikkeet
1164. http://www.yso.fi/onto/koko/p55741 -- pienyhtiö => pienyhtiöt
1165. http://www.yso.fi/onto/koko/p56624 -- asiantuntijalausunto => asiantuntijalausunnot
1166. http://www.yso.fi/onto/koko/p32364 -- työkalu => työvälineet
1167. http://www.yso.fi/onto/koko/p56779 -- riskikohde => riskikohteet
1168. http://www.yso.fi/onto/koko/p61537 -- talousnäkymä => talousnäkymät
1169. http://www.yso.fi/onto/koko/p64735 -- luovutusasiakirja => luovutusasiakirjat
1170. http://www.yso.fi/onto/koko/p61001 -- patentoitavuustutkimus => patentoitavuustutkimukset
1171. http://www.yso.fi/onto/koko/p62575 -- EPC-maksu => EPC-maksut
1172. http://www.yso.fi/onto/koko/p94451 -- Kirkkonummen monitoimihalli => Varuboden Areena
1173. http://www.yso.fi/onto/koko/p59144 -- valtion takaama omistusasuntolaina => valtion takaamat omistusasuntolainat
1174. http://www.yso.fi/onto/koko/p64231 -- tukipäätös => tukipäätökset
1175. http://www.yso.fi/onto/koko/p54497 -- markkinaehtoinen rahoittaja => markkinaehtoiset rahoittajat
1176. http://www.yso.fi/onto/koko/p62809 -- mallinhakija => mallinhakijat
1177. http://www.yso.fi/onto/koko/p78804 -- maksujenvälityspalvelu => maksujenvälityspalvelut
1178. http://www.yso.fi/onto/koko/p53599 -- verovelkatodistus => verovelkatodistukset
1179. http://www.yso.fi/onto/koko/p59473 -- toiminta-avustus => toiminta-avustukset
1180. http://www.yso.fi/onto/koko/p61839 -- ulkomaan päiväraha => ulkomaan päivärahat
1181. http://www.yso.fi/onto/koko/p52008 -- avustuslaji => avustuslajit
1182. http://www.yso.fi/onto/koko/p52763 -- perintäkulu => perintäkulut
1183. http://www.yso.fi/onto/koko/p60855 -- teollinen muotoilija => teolliset muotoilijat
1184. http://www.yso.fi/onto/koko/p78469 -- olennainen tieto => olennaiset tiedot
1185. http://www.yso.fi/onto/koko/p56437 -- rekisteröintimaksu => rekisteröintimaksut
1186. http://www.yso.fi/onto/koko/p59321 -- tosite => tositteet
1187. http://www.yso.fi/onto/koko/p78605 -- hintatieto => hintatiedot
1188. http://www.yso.fi/onto/koko/p51852 -- asiointitapahtuma => asiointitapahtumat
1189. http://www.yso.fi/onto/koko/p78487 -- aiempi myyntiporras => aiemmat myyntiportaat
1190. http://www.yso.fi/onto/koko/p70068 -- maastoratsastus => maasto- ja vaellusratsastus
1191. http://www.yso.fi/onto/koko/p57953 -- työnantajasuoritus => työnantajasuoritukset
1192. http://www.yso.fi/onto/koko/p52652 -- matkapuhelinliittymä => matkapuhelinliittymät
1193. http://www.yso.fi/onto/koko/p78759 -- lisäaika => lisäajat
1194. http://www.yso.fi/onto/koko/p61734 -- arvonlisäverovelvollinen => arvonlisäverovelvolliset
1195. http://www.yso.fi/onto/koko/p60644 -- työntekijäin ryhmähenkivakuutusmaksu => työntekijäin ryhmähenkivakuutusmaksut
1196. http://www.yso.fi/onto/koko/p35789 -- hanke => hankkeet
1197. http://www.yso.fi/onto/koko/p31281 -- dinosaurukset => muinaiseläimet
1198. http://www.yso.fi/onto/koko/p64931 -- tutkimusorganisaatio => tutkimusorganisaatiot
1199. http://www.yso.fi/onto/koko/p64787 -- kauppahinta => kauppahinnat
1200. http://www.yso.fi/onto/koko/p59113 -- arvoanalyysi => arvoanalyysit
1201. http://www.yso.fi/onto/koko/p53085 -- yhteistyövalmius => yhteistyövalmiudet
1202. http://www.yso.fi/onto/koko/p55644 -- liiketoimintaosaaja => liiketoimintaosaajat
1203. http://www.yso.fi/onto/koko/p33004 -- metsästys => kalastus
1204. http://www.yso.fi/onto/koko/p60604 -- työeläkevakuutus => työeläkevakuutukset
1205. http://www.yso.fi/onto/koko/p59314 -- maksujenvälitysjärjestelmä => maksujenvälitysjärjestelmät
1206. http://www.yso.fi/onto/koko/p58124 -- tavaraosto => tavaraostot
1207. http://www.yso.fi/onto/koko/p56544 -- neuvontapalvelu => neuvontapalvelut
1208. http://www.yso.fi/onto/koko/p70820 -- federaatiopiiri => federaatiopiirit
1209. http://www.yso.fi/onto/koko/p78694 -- etäviestin => etäviestimet
1210. http://www.yso.fi/onto/koko/p78470 -- yksityistalous => yksityistaloudet
1211. http://www.yso.fi/onto/koko/p65138 -- liikkuvuusavustus => liikkuvuusavustukset
1212. http://www.yso.fi/onto/koko/p62082 -- työllisyysperusteinen investointiavustus => työllisyysperusteiset investointiavustukset
1213. http://www.yso.fi/onto/koko/p53539 -- kansainvälinen patenttiluokitus => kansainväliset patenttiluokitukset
1214. http://www.yso.fi/onto/koko/p62475 -- maariski => maariskit
1215. http://www.yso.fi/onto/koko/p78630 -- säästötili => säästötilit
1216. http://www.yso.fi/onto/koko/p60509 -- yhteisö (verotuksessa) => yhteisöt (verotuksessa)
1217. http://www.yso.fi/onto/koko/p64969 -- tulolaji => tulolajit
1218. http://www.yso.fi/onto/koko/p59730 -- sopeuttamispalvelu => sopeuttamispalvelut
1219. http://www.yso.fi/onto/koko/p58813 -- myyntimenetelmä => myyntimenetelmät
1220. http://www.yso.fi/onto/koko/p78634 -- junamatka => junamatkat
1221. http://www.yso.fi/onto/koko/p64064 -- kuluttajaviranomainen => kuluttajaviranomaiset
1222. http://www.yso.fi/onto/koko/p59373 -- henkilövakuus => henkilövakuudet
1223. http://www.yso.fi/onto/koko/p64529 -- alakohtainen => alakohtaisuus
1224. http://www.yso.fi/onto/koko/p62874 -- reklamaatioaika => reklamaatioajat
1225. http://www.yso.fi/onto/koko/p58524 -- pienlaina => pienlainat
1226. http://www.yso.fi/onto/koko/p62801 -- ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike => ulkomaisten elinkeinonharjoittajien sivuliikkeet
1227. http://www.yso.fi/onto/koko/p62105 -- myyntikampanja => myyntikampanjat
1228. http://www.yso.fi/onto/koko/p61145 -- investointilaina => investointilainat
1229. http://www.yso.fi/onto/koko/p55080 -- tutkimusavustus => tutkimusavustukset
1230. http://www.yso.fi/onto/koko/p60798 -- loma-ajan palkka => loma-aikojen palkka
1231. http://www.yso.fi/onto/koko/p63526 -- ateriakorvaus => ateriakorvaukset
1232. http://www.yso.fi/onto/koko/p54393 -- rahoitustilanne => rahoitustilanteet
1233. http://www.yso.fi/onto/koko/p51391 -- tietoliikennekulu => tietoliikennekulut
1234. http://www.yso.fi/onto/koko/p57163 -- yrityslaina => yrityslainat
1235. http://www.yso.fi/onto/koko/p78489 -- valmistusmateriaali => valmistusmateriaalit
1236. http://www.yso.fi/onto/koko/p70864 -- yhteistyöalue => yhteistyöalueet
1237. http://www.yso.fi/onto/koko/p64285 -- välttämättömyyspalvelu => välttämättömyyspalvelut
1238. http://www.yso.fi/onto/koko/p59179 -- soveltuvuusarvio => soveltuvuusarviot
1239. http://www.yso.fi/onto/koko/p55624 -- todennäköinen luovutushinta => todennäköiset luovutushinnat
1240. http://www.yso.fi/onto/koko/p62290 -- kehittämisavustus => kehittämisavustukset
1241. http://www.yso.fi/onto/koko/p60542 -- kuluttajavalitus => kuluttajavalitukset
1242. http://www.yso.fi/onto/koko/p51855 -- yleisesti verovelvollinen => yleisesti verovelvolliset
1243. http://www.yso.fi/onto/koko/p51944 -- hyödyllisyysmalli => hyödyllisyysmallit
1244. http://www.yso.fi/onto/koko/p57818 -- alueellinen kehitysyhtiö => alueelliset kehitysyhtiöt
1245. http://www.yso.fi/onto/koko/p1794 -- esisopimus => esisopimukset
1246. http://www.yso.fi/onto/koko/p64852 -- kohdemarkkina => kohdemarkkinat
1247. http://www.yso.fi/onto/koko/p64915 -- kannattavuuslaskelma => kannattavuuslaskelmat
1248. http://www.yso.fi/onto/koko/p58446 -- verkkolasku (sähköinen lasku) => verkkolaskut (sähköiset laskut)
1249. http://www.yso.fi/onto/koko/p78731 -- vakiokorvaus => vakiokorvaukset
1250. http://www.yso.fi/onto/koko/p60818 -- kuluttajaoikeusneuvoja => kuluttajaoikeusneuvojat
1251. http://www.yso.fi/onto/koko/p63105 -- patenttimaksu => patenttimaksut
1252. http://www.yso.fi/onto/koko/p58087 -- vakuudeton laina => vakuudettomat lainat
1253. http://www.yso.fi/onto/koko/p51652 -- rahoitusosuus => rahoitusosuudet
1254. http://www.yso.fi/onto/koko/p63969 -- patenttijulkaisu => patenttijulkaisut
1255. http://www.yso.fi/onto/koko/p61009 -- pääomapanos => pääomapanokset
1256. http://www.yso.fi/onto/koko/p61872 -- muutosilmoitus => muutosilmoitukset
1257. http://www.yso.fi/onto/koko/p56243 -- suoraveloitus => suoraveloitukset
1258. http://www.yso.fi/onto/koko/p78641 -- välillinen vahinko => välilliset vahingot
1259. http://www.yso.fi/onto/koko/p78549 -- talous- ja velkaneuvoja => talous- ja velkaneuvojat
1260. http://www.yso.fi/onto/koko/p64706 -- palveluidea => palveluideat
1261. http://www.yso.fi/onto/koko/p54063 -- maksuliikennepalvelu => maksuliikennepalvelut
1262. http://www.yso.fi/onto/koko/p62602 -- patenttivirasto => patenttivirastot
1263. http://www.yso.fi/onto/koko/p57145 -- PR-kulu => PR-kulut
1264. http://www.yso.fi/onto/koko/p64295 -- omaisuudenhoito => varainhoito (kohdistuva toiminta)
1265. http://www.yso.fi/onto/koko/p55297 -- kylkiäinen => kylkiäiset
1266. http://www.yso.fi/onto/koko/p78775 -- tilaussopimus => tilaussopimukset
1267. http://www.yso.fi/onto/koko/p78491 -- valmismatkaesite => valmismatkaesitteet
1268. http://www.yso.fi/onto/koko/p70800 -- federaation alue => federaation alueet
1269. http://www.yso.fi/onto/koko/p42238 -- julkaisumaksu => julkaisumaksut
1270. http://www.yso.fi/onto/koko/p58178 -- pitkäaikainen laina => pitkäaikaiset lainat
1271. http://www.yso.fi/onto/koko/p55923 -- tuotekehityshanke => tuotekehityshankkeet
1272. http://www.yso.fi/onto/koko/p62103 -- patenttikirja => patenttikirjat
1273. http://www.yso.fi/onto/koko/p54710 -- leasingvuokra => leasingvuokrat

Muutokset ruotsinkielisissä käytettävissä termeissä

Seuraavien käsitteiden ruotsinkielinen käytettävä termi vaihtui uuteen KOKO-versioon:

1. http://www.yso.fi/onto/koko/p33004 -- jakt => fiske
2. http://www.yso.fi/onto/koko/p3917 -- historiska sägner => historiska berättelser
3. http://www.yso.fi/onto/koko/p78427 -- banor => rörelsebanor
4. http://www.yso.fi/onto/koko/p89346 -- brorsdöttrar => systerdöttrar
5. http://www.yso.fi/onto/koko/p14743 -- äktenskap => blandäktenskap
6. http://www.yso.fi/onto/koko/p25291 -- Finnair Stadium => Tölö fotbollsstadion
7. http://www.yso.fi/onto/koko/p72785 -- programblad => program (planer)
8. http://www.yso.fi/onto/koko/p32778 -- delning => arbetsfördelning
9. http://www.yso.fi/onto/koko/p35390 -- stugor => storstugor (rum)
10. http://www.yso.fi/onto/koko/p25988 -- Arc/Info => ArcInfo
11. http://www.yso.fi/onto/koko/p705 -- miljösystem => miljöledningssystem
12. http://www.yso.fi/onto/koko/p35205 -- olja => fetter
13. http://www.yso.fi/onto/koko/p72979 -- gallikansk sång => latinsk kyrkosång
14. http://www.yso.fi/onto/koko/p13760 -- fördelar => förmåner
15. http://www.yso.fi/onto/koko/p15792 -- polarisering (samhälle) => polarisation (vågrörelse)
16. http://www.yso.fi/onto/koko/p55385 -- fågelvatten => fågelområden
17. http://www.yso.fi/onto/koko/p13642 -- faderskapsledighet => familjeledigheter
18. http://www.yso.fi/onto/koko/p31718 -- jordbruk => lantbruk
19. http://www.yso.fi/onto/koko/p30585 -- allergi => överkänslighet
20. http://www.yso.fi/onto/koko/p32876 -- luft => temperatur
21. http://www.yso.fi/onto/koko/p7322 -- studentvård => studerandevård
22. http://www.yso.fi/onto/koko/p48753 -- nonetter (ensembler) => oktetter (ensembler)
23. http://www.yso.fi/onto/koko/p18948 -- arbetsbild => befattningsbeskrivningar
24. http://www.yso.fi/onto/koko/p8413 -- transferens => överföring (psykologi)
25. http://www.yso.fi/onto/koko/p55862 -- krigsindustri => försvarsmaterielindustri
26. http://www.yso.fi/onto/koko/p6127 -- försnillning => förskingring
27. http://www.yso.fi/onto/koko/p8767 -- Hartwall Arena => Helsinki Halli
28. http://www.yso.fi/onto/koko/p52615 -- finansiär => finansiärer
29. http://www.yso.fi/onto/koko/p54743 -- övergångsskede => övergångsskeden
30. http://www.yso.fi/onto/koko/p89468 -- brorsöner => systersöner
31. http://www.yso.fi/onto/koko/p10819 -- databrott => informations- och kommunikationsbrott
32. http://www.yso.fi/onto/koko/p17590 -- bränning => förbränning
33. http://www.yso.fi/onto/koko/p36061 -- symönster => handarbetsmodeller
34. http://www.yso.fi/onto/koko/p33554 -- läromaterial => undervisningsmaterial
35. http://www.yso.fi/onto/koko/p3678 -- makar => partner (stadigvarande parförhållande)
36. http://www.yso.fi/onto/koko/p9564 -- programförmedling => programförsäljning (programbyråer)
37. http://www.yso.fi/onto/koko/p33928 -- goodwill => värde (egenskaper)
38. http://www.yso.fi/onto/koko/p48856 -- orkesterdirigering => ledarskap (verksamhetsledning)
39. http://www.yso.fi/onto/koko/p90826 -- Id al-Fitr => id al-fitr
40. http://www.yso.fi/onto/koko/p25755 -- luftvärn => luftvärnstrupper
41. http://www.yso.fi/onto/koko/p30693 -- fodral => puppor
42. http://www.yso.fi/onto/koko/p25149 -- Painter => Corel Painter
43. http://www.yso.fi/onto/koko/p30831 -- elutrustningar => elapparater
44. http://www.yso.fi/onto/koko/p59164 -- chefsegenskaper => chefsfärdigheter
45. http://www.yso.fi/onto/koko/p33998 -- gassvetsning => skärbränning
46. http://www.yso.fi/onto/koko/p16282 -- invandring => utvandring
47. http://www.yso.fi/onto/koko/p35090 -- tubkikare och teleskop => stjärnkikare och teleskop
48. http://www.yso.fi/onto/koko/p30921 -- test => experiment
49. http://www.yso.fi/onto/koko/p35608 -- agenser => allergener
50. http://www.yso.fi/onto/koko/p8450 -- renkarlar => renskötare
51. http://www.yso.fi/onto/koko/p35612 -- Kristi himmelsfärd => Kristi himmelsfärdsdag
52. http://www.yso.fi/onto/koko/p34197 -- tryckning (konstgrafik) => framkallning och utskrift av fotografier
53. http://www.yso.fi/onto/koko/p30802 -- tätningar => komprimering (förstärkning)
54. http://www.yso.fi/onto/koko/p63159 -- overaller => halare
55. http://www.yso.fi/onto/koko/p69753 -- taburetter => fotpallar
56. http://www.yso.fi/onto/koko/p31619 -- solsystem => planetsystem
57. http://www.yso.fi/onto/koko/p52818 -- profylaktisk medicin => förebyggande medicinering
58. http://www.yso.fi/onto/koko/p81126 -- steel guitar => pedal steel guitar
59. http://www.yso.fi/onto/koko/p1394 -- föräldrar => adoptivföräldrar
60. http://www.yso.fi/onto/koko/p17914 -- cash flow => kassaflöde
61. http://www.yso.fi/onto/koko/p2803 -- revision => auditering
62. http://www.yso.fi/onto/koko/p53041 -- apofatisk  teologi => apofatisk teologi
63. http://www.yso.fi/onto/koko/p78329 -- övningsmaterial => övningsmaterial för musik
64. http://www.yso.fi/onto/koko/p52910 -- annan roll => subjekt (filosofi)
65. http://www.yso.fi/onto/koko/p33506 -- undervisningsmateriel => pedagogiska hjälpmedel
66. http://www.yso.fi/onto/koko/p4867 -- flatskärmar => plattskärmar
67. http://www.yso.fi/onto/koko/p36349 -- strategier => militärstrategi
68. http://www.yso.fi/onto/koko/p70068 -- terrängridning => terräng- och turridning
69. http://www.yso.fi/onto/koko/p32713 -- mobiltjänster => mobilkommunikationstjänster (teletjänster)
70. http://www.yso.fi/onto/koko/p32415 -- skyddande => byggnadsvård
71. http://www.yso.fi/onto/koko/p15592 -- Missväxtåren 1866-1868 => missväxtåren 1866-1868
72. http://www.yso.fi/onto/koko/p17601 -- abduktion => slutledning
73. http://www.yso.fi/onto/koko/p26146 -- WISC => intelligenstest
74. http://www.yso.fi/onto/koko/p32820 -- givare => givare och sensorer
75. http://www.yso.fi/onto/koko/p31406 -- husmödrar => husmödrar och värdinnor
76. http://www.yso.fi/onto/koko/p31281 -- dinosaurier => forntidsdjur
77. http://www.yso.fi/onto/koko/p36473 -- sälar => öronlösa sälar
78. http://www.yso.fi/onto/koko/p15654 -- rulett => roulett
79. http://www.yso.fi/onto/koko/p94451 -- Kirkkonummen monitoimihalli => Varuboden Arena
80. http://www.yso.fi/onto/koko/p35637 -- olyckor => kärnkraftsolyckor
81. http://www.yso.fi/onto/koko/p52408 -- musseroner => goliatmusseron
82. http://www.yso.fi/onto/koko/p34316 -- frigörelse => frihet

Lisätyt käsitteet

KOKOon lisättiin seuraavat käsitteet.

1.http://www.yso.fi/onto/koko/p93886 = Villa Cooper
2.http://www.yso.fi/onto/koko/p93883 = mediaekologia
3.http://www.yso.fi/onto/koko/p93880 = videoraaputus
4.http://www.yso.fi/onto/koko/p93881 = biorobotiikka
5.http://www.yso.fi/onto/koko/p60141 = tuottavuusanalyysi
6.http://www.yso.fi/onto/koko/p83169 = valtion menot
7.http://www.yso.fi/onto/koko/p93848 = DAT-nauhat (ääninauhat)
8.http://www.yso.fi/onto/koko/p89001 = alkutuotanto
9.http://www.yso.fi/onto/koko/p68406 = aikataulusuunnittelu
10.http://www.yso.fi/onto/koko/p93844 = DV
11.http://www.yso.fi/onto/koko/p93838 = kokeellinen elektroninen musiikki
12.http://www.yso.fi/onto/koko/p93839 = lähetysstandardit
13.http://www.yso.fi/onto/koko/p63965 = limakalvot
14.http://www.yso.fi/onto/koko/p93834 = SWF
15.http://www.yso.fi/onto/koko/p93835 = HDTV (lähetysstandardit)
16.http://www.yso.fi/onto/koko/p93836 = TIFF
17.http://www.yso.fi/onto/koko/p93837 = JPEG
18.http://www.yso.fi/onto/koko/p93802 = hankesuunnitelma
19.http://www.yso.fi/onto/koko/p93820 = glitch
20.http://www.yso.fi/onto/koko/p93821 = VJ-taide
21.http://www.yso.fi/onto/koko/p93814 = sekstetit
22.http://www.yso.fi/onto/koko/p93810 = biohakkerit
23.http://www.yso.fi/onto/koko/p93811 = SECAM
24.http://www.yso.fi/onto/koko/p93813 = dialogittomuus
25.http://www.yso.fi/onto/koko/p14114 = sofistit
26.http://www.yso.fi/onto/koko/p93418 = fundamentaaliteologia
27.http://www.yso.fi/onto/koko/p93419 = mamelukit (väestöryhmät)
28.http://www.yso.fi/onto/koko/p93414 = pikavalokuvat
29.http://www.yso.fi/onto/koko/p93416 = addiktiivisuus
30.http://www.yso.fi/onto/koko/p93417 = monialainen yhteistyö
31.http://www.yso.fi/onto/koko/p56256 = strateginen kehittäminen
32.http://www.yso.fi/onto/koko/p55259 = rahtialukset
33.http://www.yso.fi/onto/koko/p55255 = akustiset mittausmenetelmät
34.http://www.yso.fi/onto/koko/p93406 = kaupunkisaamelaiset
35.http://www.yso.fi/onto/koko/p93407 = karnaattinen musiikki
36.http://www.yso.fi/onto/koko/p93408 = temperointi (musiikki)
37.http://www.yso.fi/onto/koko/p93409 = ADD
38.http://www.yso.fi/onto/koko/p4239 = tilintarkastus
39.http://www.yso.fi/onto/koko/p93402 = meriliikenteen sääpalvelut
40.http://www.yso.fi/onto/koko/p93403 = keskiviivat (alukset)
41.http://www.yso.fi/onto/koko/p93404 = kalastusalusten päiväkirjat
42.http://www.yso.fi/onto/koko/p93405 = risti (symbolit)
43.http://www.yso.fi/onto/koko/p93400 = potkuripropulsiojärjestelmä
44.http://www.yso.fi/onto/koko/p93401 = luonnonmateriaaleista valmistetut alukset
45.http://www.yso.fi/onto/koko/p93894 = videopajat
46.http://www.yso.fi/onto/koko/p93895 = tietosyötteet
47.http://www.yso.fi/onto/koko/p93896 = generatiiviset kilpailevat neuroverkot
48.http://www.yso.fi/onto/koko/p93897 = vuorovaikutussuunnittelu
49.http://www.yso.fi/onto/koko/p93890 = algorave
50.http://www.yso.fi/onto/koko/p93891 = vanhentuneisuus
51.http://www.yso.fi/onto/koko/p93892 = algoritminen säveltäminen
52.http://www.yso.fi/onto/koko/p93893 = digitaalinen kuratointi
53.http://www.yso.fi/onto/koko/p33291 = merimerkit (turvalaitteet)
54.http://www.yso.fi/onto/koko/p89519 = kuntoutuminen
55.http://www.yso.fi/onto/koko/p59649 = edut
56.http://www.yso.fi/onto/koko/p7215 = muu rooli
57.http://www.yso.fi/onto/koko/p68051 = saatavien perintä
58.http://www.yso.fi/onto/koko/p93478 = taiteen rahoitus
59.http://www.yso.fi/onto/koko/p93479 = rakeisuus (ominaisuudet)
60.http://www.yso.fi/onto/koko/p93486 = zimbabwelaiset
61.http://www.yso.fi/onto/koko/p93487 = 35 millimetrin filmit
62.http://www.yso.fi/onto/koko/p93488 = 8 millimetrin filmit
63.http://www.yso.fi/onto/koko/p93489 = verkkosivujen suunnittelijat
64.http://www.yso.fi/onto/koko/p93484 = MiniDV-kasetit
65.http://www.yso.fi/onto/koko/p93462 = circuit bending
66.http://www.yso.fi/onto/koko/p93463 = hahmontaminen
67.http://www.yso.fi/onto/koko/p93465 = NFT:t
68.http://www.yso.fi/onto/koko/p93461 = klubikulttuuri
69.http://www.yso.fi/onto/koko/p93460 = digitaaliset yhteisresurssit
70.http://www.yso.fi/onto/koko/p93919 = sosiaalisen läpäisyn teoria
71.http://www.yso.fi/onto/koko/p93915 = teknotiede
72.http://www.yso.fi/onto/koko/p93916 = JAK-STAT-signalointi
73.http://www.yso.fi/onto/koko/p93917 = skoolaus
74.http://www.yso.fi/onto/koko/p93918 = osaamisperusteinen opetus
75.http://www.yso.fi/onto/koko/p93078 = amfibioalukset
76.http://www.yso.fi/onto/koko/p93911 = videoteokset
77.http://www.yso.fi/onto/koko/p93079 = satamajäänmurtajat
78.http://www.yso.fi/onto/koko/p93912 = kimeerit
79.http://www.yso.fi/onto/koko/p93914 = digitaaliset näköispainokset
80.http://www.yso.fi/onto/koko/p93073 = sähkömagneettiset mittausmenetelmät
81.http://www.yso.fi/onto/koko/p93074 = visiirit (portit (aluksen osat))
82.http://www.yso.fi/onto/koko/p93076 = merenkulkualan tutkinnot
83.http://www.yso.fi/onto/koko/p93075 = polttomoottorilla kulkevat alukset
84.http://www.yso.fi/onto/koko/p93077 = laivanrakennus (oppiaineet)
85.http://www.yso.fi/onto/koko/p89593 = auraus (kohdistuva toiminta)
86.http://www.yso.fi/onto/koko/p93093 = rakenteilla olevien alusten rekisteri
87.http://www.yso.fi/onto/koko/p93094 = irtokeulat
88.http://www.yso.fi/onto/koko/p93095 = hyttikannet
89.http://www.yso.fi/onto/koko/p93096 = työntöalukset
90.http://www.yso.fi/onto/koko/p93092 = merenkulun tekniikka
91.http://www.yso.fi/onto/koko/p93058 = dandiedinmontinterrieri
92.http://www.yso.fi/onto/koko/p93059 = neuroendokriiniset kasvaimet
93.http://www.yso.fi/onto/koko/p93054 = härkätaistelijat
94.http://www.yso.fi/onto/koko/p93053 = katkelmat (kirjallisuus)
95.http://www.yso.fi/onto/koko/p93056 = huumekartellit
96.http://www.yso.fi/onto/koko/p93057 = vartalo
97.http://www.yso.fi/onto/koko/p93071 = sluupit (sota-alukset)
98.http://www.yso.fi/onto/koko/p93068 = linjalaivat
99.http://www.yso.fi/onto/koko/p93069 = poikittaiskaaret
100.http://www.yso.fi/onto/koko/p93046 = kolikot
101.http://www.yso.fi/onto/koko/p93047 = moderaattorit
102.http://www.yso.fi/onto/koko/p93048 = pokémonit
103.http://www.yso.fi/onto/koko/p93049 = kunniavelka
104.http://www.yso.fi/onto/koko/p93041 = ekotrillerit
105.http://www.yso.fi/onto/koko/p93043 = hoito (yhteiskunnalliset ilmiöt)
106.http://www.yso.fi/onto/koko/p93042 = hoivakodit (hoiva-ala)
107.http://www.yso.fi/onto/koko/p93044 = toisen polven maahanmuuttajat
108.http://www.yso.fi/onto/koko/p93045 = kehopositiivisuus (positiivisuus)
109.http://www.yso.fi/onto/koko/p93040 = kylpykirjat (kuvakirjat, lastenkirjallisuus)
110.http://www.yso.fi/onto/koko/p25204 = sairaalahygienia
111.http://www.yso.fi/onto/koko/p93721 = käyttäjänoikeus
112.http://www.yso.fi/onto/koko/p93722 = immersio
113.http://www.yso.fi/onto/koko/p93723 = auralisointi
114.http://www.yso.fi/onto/koko/p93724 = digitaaliset kokoelmat
115.http://www.yso.fi/onto/koko/p60043 = veneilyonnettomuudet
116.http://www.yso.fi/onto/koko/p93717 = tietokoneanimaatio
117.http://www.yso.fi/onto/koko/p93718 = MUDit
118.http://www.yso.fi/onto/koko/p93719 = bittinopeus
119.http://www.yso.fi/onto/koko/p93713 = lähikuvat (kuvakoot)
120.http://www.yso.fi/onto/koko/p93714 = ohjelmointirajapinnat
121.http://www.yso.fi/onto/koko/p93715 = löydetty elokuvamateriaali
122.http://www.yso.fi/onto/koko/p93716 = aistisuus
123.http://www.yso.fi/onto/koko/p93710 = videosyntetisaattorit
124.http://www.yso.fi/onto/koko/p93711 = sulkimet (valokuvausesineistö) (tekniset objektit (fyysiset objektit))
125.http://www.yso.fi/onto/koko/p93712 = ekologinen taide
126.http://www.yso.fi/onto/koko/p93705 = hetkellisyys
127.http://www.yso.fi/onto/koko/p93706 = informaatiokuplat
128.http://www.yso.fi/onto/koko/p93707 = generatiivinen taide
129.http://www.yso.fi/onto/koko/p8242 = ensihoitajat
130.http://www.yso.fi/onto/koko/p93708 = digitaalisuus
131.http://www.yso.fi/onto/koko/p93701 = inkubaattorit
132.http://www.yso.fi/onto/koko/p93702 = tee-se-itse
133.http://www.yso.fi/onto/koko/p93703 = videoprojisointi
134.http://www.yso.fi/onto/koko/p93704 = petrimaljat
135.http://www.yso.fi/onto/koko/p87806 = null
136.http://www.yso.fi/onto/koko/p94769 = työhaalarit
137.http://www.yso.fi/onto/koko/p94766 = kambodžalaiset
138.http://www.yso.fi/onto/koko/p94765 = thelema
139.http://www.yso.fi/onto/koko/p94768 = pienpuolueet
140.http://www.yso.fi/onto/koko/p94767 = sekvenssit (hymnit)
141.http://www.yso.fi/onto/koko/p94762 = fermionit
142.http://www.yso.fi/onto/koko/p94761 = kaljaasit
143.http://www.yso.fi/onto/koko/p94764 = kuriositeettikabinetit
144.http://www.yso.fi/onto/koko/p93300 = pelastusalukset (erikoisalukset (ammattikäyttöön tarkoitetut alukset))
145.http://www.yso.fi/onto/koko/p94763 = kiertoilmakypsentimet
146.http://www.yso.fi/onto/koko/p94760 = peri-implantiitti
147.http://www.yso.fi/onto/koko/p93317 = moottoritykkiveneet (tykkiveneet)
148.http://www.yso.fi/onto/koko/p93318 = mekaaninen propulsiojärjestelmä
149.http://www.yso.fi/onto/koko/p93313 = moottoritorpedoveneet (torpedoveneet)
150.http://www.yso.fi/onto/koko/p94778 = trikomoniaasi
151.http://www.yso.fi/onto/koko/p93314 = konepäällystön tutkinto
152.http://www.yso.fi/onto/koko/p94777 = Juche-aate
153.http://www.yso.fi/onto/koko/p93315 = päällystötutkinnot
154.http://www.yso.fi/onto/koko/p93316 = tykkilautat
155.http://www.yso.fi/onto/koko/p94779 = ebolavirukset
156.http://www.yso.fi/onto/koko/p94774 = cherokeen kieli
157.http://www.yso.fi/onto/koko/p93310 = pitkittäislaipiot
158.http://www.yso.fi/onto/koko/p94773 = cherokeet
159.http://www.yso.fi/onto/koko/p94776 = ARP (matkapuhelinjärjestelmät)
160.http://www.yso.fi/onto/koko/p93312 = rullakot
161.http://www.yso.fi/onto/koko/p94775 = afrikanpuhveli
162.http://www.yso.fi/onto/koko/p94770 = optiset pinsetit
163.http://www.yso.fi/onto/koko/p94772 = haavoittuvat väestöryhmät
164.http://www.yso.fi/onto/koko/p94771 = matruusit (merimiehet)
165.http://www.yso.fi/onto/koko/p94749 = ilmaoperaatiot (sotilasoperaatiot)
166.http://www.yso.fi/onto/koko/p94746 = aurinkokunta
167.http://www.yso.fi/onto/koko/p94745 = kuntalisät (lastenhoidon tuet)
168.http://www.yso.fi/onto/koko/p94748 = presuppositiot
169.http://www.yso.fi/onto/koko/p94747 = vesipuhveli
170.http://www.yso.fi/onto/koko/p94742 = Golgin laite
171.http://www.yso.fi/onto/koko/p94741 = metsäsuhde
172.http://www.yso.fi/onto/koko/p94744 = ebolatauti
173.http://www.yso.fi/onto/koko/p94743 = kylmäkuivaus
174.http://www.yso.fi/onto/koko/p94740 = angolalaiset
175.http://www.yso.fi/onto/koko/p94758 = glymfaattinen järjestelmä
176.http://www.yso.fi/onto/koko/p94757 = häiveteknologia
177.http://www.yso.fi/onto/koko/p94759 = jemeniläiset
178.http://www.yso.fi/onto/koko/p94754 = asymmetrinen sota
179.http://www.yso.fi/onto/koko/p94753 = kategoriateoria
180.http://www.yso.fi/onto/koko/p94756 = kornin kieli
181.http://www.yso.fi/onto/koko/p94755 = cane corso
182.http://www.yso.fi/onto/koko/p94750 = Turun palo (1827)
183.http://www.yso.fi/onto/koko/p94752 = kallioimarrekasvit
184.http://www.yso.fi/onto/koko/p94751 = glykosylaatio
185.http://www.yso.fi/onto/koko/p94726 = datafikaatio (yhteiskunnallinen muutos)
186.http://www.yso.fi/onto/koko/p94725 = talouskuripolitiikka
187.http://www.yso.fi/onto/koko/p94728 = Suomen luonnon päivä
188.http://www.yso.fi/onto/koko/p94727 = ruokaneofobia
189.http://www.yso.fi/onto/koko/p93789 = yleiskuvat (kuvakoot)
190.http://www.yso.fi/onto/koko/p94722 = laastarit (sairaanhoitotarvikkeet)
191.http://www.yso.fi/onto/koko/p94721 = eteläinen pallonpuolisko
192.http://www.yso.fi/onto/koko/p94724 = arvioijat
193.http://www.yso.fi/onto/koko/p94723 = kaivohuoneet (rakennukset)
194.http://www.yso.fi/onto/koko/p93785 = suuret kokokuvat (kuvakoot)
195.http://www.yso.fi/onto/koko/p93786 = MiniDisc-levyt
196.http://www.yso.fi/onto/koko/p93787 = muuntuvuus
197.http://www.yso.fi/onto/koko/p94720 = sukupuoleen perustuva häirintä
198.http://www.yso.fi/onto/koko/p93788 = suuret puolikuvat (kuvakoot)
199.http://www.yso.fi/onto/koko/p93781 = päivitettävyys
200.http://www.yso.fi/onto/koko/p93782 = Fresnel-valonheittimet
201.http://www.yso.fi/onto/koko/p93783 = videoesseet
202.http://www.yso.fi/onto/koko/p93784 = U-matic-videokasetit
203.http://www.yso.fi/onto/koko/p60064 = teknologian arviointi
204.http://www.yso.fi/onto/koko/p55122 = puunjalostusteollisuus
205.http://www.yso.fi/onto/koko/p94718 = kestävän kehityksen tavoitteet
206.http://www.yso.fi/onto/koko/p94717 = lääkelaastarit
207.http://www.yso.fi/onto/koko/p94719 = kantillaatio
208.http://www.yso.fi/onto/koko/p94738 = materiaalitehokkuus
209.http://www.yso.fi/onto/koko/p94737 = digitaaliset hallintatodistukset
210.http://www.yso.fi/onto/koko/p94739 = penissyöpä
211.http://www.yso.fi/onto/koko/p94734 = kaimaanit
212.http://www.yso.fi/onto/koko/p94733 = perinneyhdistykset
213.http://www.yso.fi/onto/koko/p94736 = konsulit (Rooman valtakunta)
214.http://www.yso.fi/onto/koko/p94735 = irokeesikielet
215.http://www.yso.fi/onto/koko/p94730 = depolymerointi
216.http://www.yso.fi/onto/koko/p94732 = bolivialaiset
217.http://www.yso.fi/onto/koko/p94731 = pohjoinen pallonpuolisko
218.http://www.yso.fi/onto/koko/p93791 = kehittämistuki (taloudelliset objektit)
219.http://www.yso.fi/onto/koko/p93790 = erikoislähikuvat (kuvakoot)
220.http://www.yso.fi/onto/koko/p93792 = narratiivi (viestintä)
221.http://www.yso.fi/onto/koko/p60054 = kokonaistuottavuus
222.http://www.yso.fi/onto/koko/p58973 = panttioikeus
223.http://www.yso.fi/onto/koko/p94729 = leivinjauhe
224.http://www.yso.fi/onto/koko/p94702 = vompatit
225.http://www.yso.fi/onto/koko/p94701 = keikkatyö
226.http://www.yso.fi/onto/koko/p94704 = yhteishuoltajuus
227.http://www.yso.fi/onto/koko/p94703 = Ukrainan kriisi 2014- (sodat)
228.http://www.yso.fi/onto/koko/p94700 = kuutit
229.http://www.yso.fi/onto/koko/p94714 = paruusia
230.http://www.yso.fi/onto/koko/p94713 = jarsanismi
231.http://www.yso.fi/onto/koko/p94716 = protokollat (käyttäytymissäännöt)
232.http://www.yso.fi/onto/koko/p94715 = ghanalaiset (afrikkalaiset)
233.http://www.yso.fi/onto/koko/p94710 = nesteytetty biokaasu
234.http://www.yso.fi/onto/koko/p94712 = sikiön tarjonta
235.http://www.yso.fi/onto/koko/p94711 = mahicanit
236.http://www.yso.fi/onto/koko/p60080 = asennustyö
237.http://www.yso.fi/onto/koko/p94709 = ympäristöluokitukset
238.http://www.yso.fi/onto/koko/p94706 = pyhät hullut
239.http://www.yso.fi/onto/koko/p94705 = syntymämerkit
240.http://www.yso.fi/onto/koko/p94708 = ennustukset (magia)
241.http://www.yso.fi/onto/koko/p94707 = sivuvirrat
242.http://www.yso.fi/onto/koko/p93397 = aurinkokannet
243.http://www.yso.fi/onto/koko/p93398 = sähköinen propulsiojärjestelmä
244.http://www.yso.fi/onto/koko/p93399 = merisää
245.http://www.yso.fi/onto/koko/p93392 = varppikannet
246.http://www.yso.fi/onto/koko/p93393 = viistopurjeet
247.http://www.yso.fi/onto/koko/p93395 = paalit (kuljetusyksiköt)
248.http://www.yso.fi/onto/koko/p93394 = miinalautat
249.http://www.yso.fi/onto/koko/p93396 = merimieshuoneet
250.http://www.yso.fi/onto/koko/p93391 = jätevesitankit
251.http://www.yso.fi/onto/koko/p93365 = tietoliikennetiedustelu
252.http://www.yso.fi/onto/koko/p93366 = vieraannuttaminen (kääntäminen)
253.http://www.yso.fi/onto/koko/p93367 = tuohihuilu
254.http://www.yso.fi/onto/koko/p93368 = ARK-tunnus
255.http://www.yso.fi/onto/koko/p93360 = auringonotto
256.http://www.yso.fi/onto/koko/p93362 = vihersillat (sillat)
257.http://www.yso.fi/onto/koko/p93361 = paavin bullat
258.http://www.yso.fi/onto/koko/p93363 = kaupunkiromaanit (romaanit)
259.http://www.yso.fi/onto/koko/p93364 = ROR-tunnus
260.http://www.yso.fi/onto/koko/p87460 = null
261.http://www.yso.fi/onto/koko/p93349 = mikrosaasteet
262.http://www.yso.fi/onto/koko/p93345 = vieraannuttaminen (taide)
263.http://www.yso.fi/onto/koko/p93346 = datatalous
264.http://www.yso.fi/onto/koko/p93347 = toffee
265.http://www.yso.fi/onto/koko/p93348 = oboistit
266.http://www.yso.fi/onto/koko/p93341 = pelastusveneradiot
267.http://www.yso.fi/onto/koko/p87459 = null
268.http://www.yso.fi/onto/koko/p93343 = kävelykannet
269.http://www.yso.fi/onto/koko/p69317 = hallitustyö
270.http://www.yso.fi/onto/koko/p62021 = työsuojelulainsäädäntö
271.http://www.yso.fi/onto/koko/p93353 = 12 askeleen ohjelma
272.http://www.yso.fi/onto/koko/p93354 = Faron sopimus
273.http://www.yso.fi/onto/koko/p93355 = musiikin dynamiikka
274.http://www.yso.fi/onto/koko/p93356 = rusketus
275.http://www.yso.fi/onto/koko/p93351 = Venäjän hyökkäys Ukrainaan 2022
276.http://www.yso.fi/onto/koko/p93350 = prosessilouhinta
277.http://www.yso.fi/onto/koko/p93352 = elokuvajulisteet
278.http://www.yso.fi/onto/koko/p94785 = Anora
279.http://www.yso.fi/onto/koko/p94782 = narratiivinen kritiikki (eksegetiikka)
280.http://www.yso.fi/onto/koko/p94780 = luotsitilat (maatilat)
281.http://www.yso.fi/onto/koko/p94781 = polyhydroksialkanoaatit
282.http://www.yso.fi/onto/koko/p94784 = traktoriveto
283.http://www.yso.fi/onto/koko/p94783 = interferometria
284.http://www.yso.fi/onto/koko/p93337 = navigointimenetelmät
285.http://www.yso.fi/onto/koko/p93339 = korokekannet
286.http://www.yso.fi/onto/koko/p61943 = erityisäitiysvapaa
287.http://www.yso.fi/onto/koko/p87458 = null
288.http://www.yso.fi/onto/koko/p93332 = kansipäiväkirjat
289.http://www.yso.fi/onto/koko/p59553 = esimieskoulutus
290.http://www.yso.fi/onto/koko/p55625 = propulsiojärjestelmät
291.http://www.yso.fi/onto/koko/p57177 = perärangat
292.http://www.yso.fi/onto/koko/p93608 = syväkuuntelu
293.http://www.yso.fi/onto/koko/p93609 = tanssivideot
294.http://www.yso.fi/onto/koko/p93604 = kuvataajuus
295.http://www.yso.fi/onto/koko/p93606 = digitaalinen kirjallisuus (kirjallisuus)
296.http://www.yso.fi/onto/koko/p53919 = abduktio
297.http://www.yso.fi/onto/koko/p93607 = vinoumat
298.http://www.yso.fi/onto/koko/p53086 = työsuojeluvastuu
299.http://www.yso.fi/onto/koko/p56888 = työyhteisötaidot
300.http://www.yso.fi/onto/koko/p25104 = asiantuntijajärjestelmät
301.http://www.yso.fi/onto/koko/p77978 = metsästys
302.http://www.yso.fi/onto/koko/p77943 = valtion tulot
303.http://www.yso.fi/onto/koko/p93670 = jaksot (elokuvanteko)
304.http://www.yso.fi/onto/koko/p93671 = interaktiivinen draama
305.http://www.yso.fi/onto/koko/p93652 = stereoskopia
306.http://www.yso.fi/onto/koko/p93653 = taktinen media
307.http://www.yso.fi/onto/koko/p93654 = CGI-grafiikka
308.http://www.yso.fi/onto/koko/p93655 = kuuntelijat
309.http://www.yso.fi/onto/koko/p93650 = spoken word
310.http://www.yso.fi/onto/koko/p93651 = bitti
311.http://www.yso.fi/onto/koko/p93648 = lähestymisanturit
312.http://www.yso.fi/onto/koko/p93649 = taiteelliset johtajat
313.http://www.yso.fi/onto/koko/p93644 = digitaaliset signaalit
314.http://www.yso.fi/onto/koko/p93645 = stop motion -animaatio
315.http://www.yso.fi/onto/koko/p93646 = VR-pahoinvointi
316.http://www.yso.fi/onto/koko/p93647 = epälineaarisuus
317.http://www.yso.fi/onto/koko/p93642 = löydetyt äänet
318.http://www.yso.fi/onto/koko/p93256 = siltakannet
319.http://www.yso.fi/onto/koko/p93257 = jätepäiväkirjat
320.http://www.yso.fi/onto/koko/p93258 = soudettavat alukset
321.http://www.yso.fi/onto/koko/p93259 = viranomaissatamat
322.http://www.yso.fi/onto/koko/p93252 = radiopäiväkirjat
323.http://www.yso.fi/onto/koko/p93251 = lyhyet puolikannet
324.http://www.yso.fi/onto/koko/p93253 = merenkulkuala
325.http://www.yso.fi/onto/koko/p93254 = tyhjennyspumput
326.http://www.yso.fi/onto/koko/p93255 = keulakannet
327.http://www.yso.fi/onto/koko/p93250 = venemallit
328.http://www.yso.fi/onto/koko/p93268 = konevoimaiset alukset
329.http://www.yso.fi/onto/koko/p93269 = sähkövalot
330.http://www.yso.fi/onto/koko/p93264 = tykkijollat
331.http://www.yso.fi/onto/koko/p93265 = lentosatamat
332.http://www.yso.fi/onto/koko/p93266 = navigointioppi
333.http://www.yso.fi/onto/koko/p93267 = varjokannet
334.http://www.yso.fi/onto/koko/p93260 = keskikannet
335.http://www.yso.fi/onto/koko/p93261 = manusluukut
336.http://www.yso.fi/onto/koko/p93263 = vesitiiviit laipiot
337.http://www.yso.fi/onto/koko/p93262 = uittomallit
338.http://www.yso.fi/onto/koko/p93236 = nostokölit
339.http://www.yso.fi/onto/koko/p93237 = makeavesitankit
340.http://www.yso.fi/onto/koko/p93238 = poliisiveneet (viranomaiskäyttöön tarkoitetut alukset)
341.http://www.yso.fi/onto/koko/p93239 = betonirunkoiset alukset
342.http://www.yso.fi/onto/koko/p93232 = panssarikannet
343.http://www.yso.fi/onto/koko/p94697 = sukusolujen luovutus
344.http://www.yso.fi/onto/koko/p93233 = miehistöön liittyvät todistukset
345.http://www.yso.fi/onto/koko/p94696 = hautakappelit (tilat)
346.http://www.yso.fi/onto/koko/p93234 = sähköllä kulkevat alukset
347.http://www.yso.fi/onto/koko/p94699 = ghanalaiset (väestöryhmään liittyvä rooli)
348.http://www.yso.fi/onto/koko/p93235 = etukannet
349.http://www.yso.fi/onto/koko/p94698 = lähihistoria (aikakaudet)
350.http://www.yso.fi/onto/koko/p94692 = Ingerlii-säilät
351.http://www.yso.fi/onto/koko/p94693 = kalminkki
352.http://www.yso.fi/onto/koko/p94691 = Leutlrit-säilät
353.http://www.yso.fi/onto/koko/p93230 = loistomajakat
354.http://www.yso.fi/onto/koko/p94695 = tehdaskirkot
355.http://www.yso.fi/onto/koko/p93231 = tykkisluupit
356.http://www.yso.fi/onto/koko/p94694 = Ulfberht-säilät
357.http://www.yso.fi/onto/koko/p94690 = Benno-säilät
358.http://www.yso.fi/onto/koko/p93248 = aluksen uppoaminen
359.http://www.yso.fi/onto/koko/p93249 = yhteysliikennelaiturit
360.http://www.yso.fi/onto/koko/p93244 = peräkannet
361.http://www.yso.fi/onto/koko/p93245 = alakannet
362.http://www.yso.fi/onto/koko/p93246 = kaleerit
363.http://www.yso.fi/onto/koko/p93247 = saaristofregatit
364.http://www.yso.fi/onto/koko/p93241 = suuntaloistot
365.http://www.yso.fi/onto/koko/p93240 = merimiesmallit
366.http://www.yso.fi/onto/koko/p93242 = luotsinjättöpaikat
367.http://www.yso.fi/onto/koko/p93243 = pallekölit
368.http://www.yso.fi/onto/koko/p52111 = työvoiman vuokraus
369.http://www.yso.fi/onto/koko/p93216 = yhteysalukset (ammattikäyttöön tarkoitetut alukset)
370.http://www.yso.fi/onto/koko/p93218 = puurunkoiset alukset (luonnonmateriaaleista valmistetut alukset)
371.http://www.yso.fi/onto/koko/p93219 = jääkartat
372.http://www.yso.fi/onto/koko/p93212 = pitkittäiskaaret
373.http://www.yso.fi/onto/koko/p93214 = ruuvipotkurit
374.http://www.yso.fi/onto/koko/p93210 = kanavarakenteet
375.http://www.yso.fi/onto/koko/p82436 = kuntien menot
376.http://www.yso.fi/onto/koko/p93228 = autokannet
377.http://www.yso.fi/onto/koko/p93229 = meriradiolaitteet
378.http://www.yso.fi/onto/koko/p93225 = blackout-tilanteet
379.http://www.yso.fi/onto/koko/p93226 = tykkikannet
380.http://www.yso.fi/onto/koko/p93227 = matkustajakannet
381.http://www.yso.fi/onto/koko/p93220 = taittolapapotkurit
382.http://www.yso.fi/onto/koko/p93221 = matemaattinen fysiikka
383.http://www.yso.fi/onto/koko/p93222 = telakkamallit
384.http://www.yso.fi/onto/koko/p93223 = veistokaaret
385.http://www.yso.fi/onto/koko/p68281 = coaching
386.http://www.yso.fi/onto/koko/p93208 = kokonaiset funktiot
387.http://www.yso.fi/onto/koko/p93209 = ristin teologia
388.http://www.yso.fi/onto/koko/p93204 = Perinnealusrekisteri
389.http://www.yso.fi/onto/koko/p93205 = niittymarin kieli
390.http://www.yso.fi/onto/koko/p93206 = mithralaisuus
391.http://www.yso.fi/onto/koko/p93207 = jaksolliset funktiot
392.http://www.yso.fi/onto/koko/p93200 = hyperaldosteronismi
393.http://www.yso.fi/onto/koko/p93201 = havaintopäiväkirjat
394.http://www.yso.fi/onto/koko/p93202 = gelsoliini
395.http://www.yso.fi/onto/koko/p93203 = sotasatamat
396.http://www.yso.fi/onto/koko/p71641 = terveystalous
397.http://www.yso.fi/onto/koko/p89330 = johtajat
398.http://www.yso.fi/onto/koko/p62854 = Casagrandentalo
399.http://www.yso.fi/onto/koko/p57929 = esimiesvalmennus
400.http://www.yso.fi/onto/koko/p59432 = ruumat
401.http://www.yso.fi/onto/koko/p93296 = konepäiväkirjat
402.http://www.yso.fi/onto/koko/p93295 = vapaaehtoinen meripelastustyö
403.http://www.yso.fi/onto/koko/p93297 = alusten päiväkirjat
404.http://www.yso.fi/onto/koko/p93298 = kalastusalusrekisteri
405.http://www.yso.fi/onto/koko/p93299 = portit (aluksen osat)
406.http://www.yso.fi/onto/koko/p93291 = proteaasit
407.http://www.yso.fi/onto/koko/p93292 = ilmastolaki
408.http://www.yso.fi/onto/koko/p93293 = merellinen kulttuuriympäristö
409.http://www.yso.fi/onto/koko/p93294 = lujitemuovirunkoiset alukset
410.http://www.yso.fi/onto/koko/p93276 = viistokaikuluotaus (kaikuluotaus (mittausmenetelmät) (akustiset mittausmenetelmät))
411.http://www.yso.fi/onto/koko/p93277 = historiarekisteri
412.http://www.yso.fi/onto/koko/p93278 = alusliikenneohjaajat
413.http://www.yso.fi/onto/koko/p93279 = rungon osat
414.http://www.yso.fi/onto/koko/p93271 = matkustaja-rahtialukset
415.http://www.yso.fi/onto/koko/p93272 = radioasemat (laitteistot)
416.http://www.yso.fi/onto/koko/p93274 = venekannet
417.http://www.yso.fi/onto/koko/p93273 = vartioalukset
418.http://www.yso.fi/onto/koko/p93275 = ulkokannet
419.http://www.yso.fi/onto/koko/p93270 = höyryllä kulkevat alukset
420.http://www.yso.fi/onto/koko/p93290 = ammattikäyttöön tarkoitetut alukset
421.http://www.yso.fi/onto/koko/p93288 = Normandian maihinnousu
422.http://www.yso.fi/onto/koko/p93289 = perägalleriat
423.http://www.yso.fi/onto/koko/p93283 = kiehutusvesireaktorit
424.http://www.yso.fi/onto/koko/p93285 = pussiitti
425.http://www.yso.fi/onto/koko/p93284 = nenän sivuontelot
426.http://www.yso.fi/onto/koko/p93286 = sfingolipidit
427.http://www.yso.fi/onto/koko/p93287 = nenäontelo
428.http://www.yso.fi/onto/koko/p93281 = glukoosirasituskoe
429.http://www.yso.fi/onto/koko/p50448 = null
430.http://www.yso.fi/onto/koko/p63624 = avoimet rekisterit
431.http://www.yso.fi/onto/koko/p83298 = kuntien tulot
432.http://www.yso.fi/onto/koko/p65146 = valo-opasteet (merimerkit (turvalaitteet))
433.http://www.yso.fi/onto/koko/p93960 = itsejärjestäytyminen (kemia)
434.http://www.yso.fi/onto/koko/p93098 = kiinteä painolasti
435.http://www.yso.fi/onto/koko/p93097 = sumutykit
436.http://www.yso.fi/onto/koko/p93099 = soutuveneet (soudettavat alukset, veneet)
437.http://www.yso.fi/onto/koko/p93951 = srilankalaiset
438.http://www.yso.fi/onto/koko/p93952 = savanninorsu
439.http://www.yso.fi/onto/koko/p93953 = afrikannorsut
440.http://www.yso.fi/onto/koko/p93954 = eteläafrikkalaiset
441.http://www.yso.fi/onto/koko/p93950 = riisitauti (puutostilat)
442.http://www.yso.fi/onto/koko/p93947 = lapsenlapsettomuus
443.http://www.yso.fi/onto/koko/p93948 = bangladeshilaiset
444.http://www.yso.fi/onto/koko/p93949 = metsänorsu
445.http://www.yso.fi/onto/koko/p93943 = kyproslaiset
446.http://www.yso.fi/onto/koko/p93944 = myonit
447.http://www.yso.fi/onto/koko/p93945 = lasiainen
448.http://www.yso.fi/onto/koko/p93946 = pora-ahmaset
449.http://www.yso.fi/onto/koko/p93561 = stokastinen musiikki
450.http://www.yso.fi/onto/koko/p93575 = käsikirjoitustuki
451.http://www.yso.fi/onto/koko/p93576 = tuotantoneuvojat
452.http://www.yso.fi/onto/koko/p93578 = löydetty runous
453.http://www.yso.fi/onto/koko/p72083 = tuotesuunnittelu
454.http://www.yso.fi/onto/koko/p53825 = valmuskat
455.http://www.yso.fi/onto/koko/p68550 = yhteiskuntavastuuraportointi
456.http://www.yso.fi/onto/koko/p61294 = tonnistovero
457.http://www.yso.fi/onto/koko/p93515 = itseorganisoituminen
458.http://www.yso.fi/onto/koko/p93516 = valkotasapaino
459.http://www.yso.fi/onto/koko/p93517 = transfobia
460.http://www.yso.fi/onto/koko/p93518 = Art & Science -liike
461.http://www.yso.fi/onto/koko/p93511 = pohjukaissuolen syöpä
462.http://www.yso.fi/onto/koko/p93512 = sapovirus
463.http://www.yso.fi/onto/koko/p93513 = jukagiirit
464.http://www.yso.fi/onto/koko/p93514 = majakkalaivat (laivat)
465.http://www.yso.fi/onto/koko/p93510 = brasilialaiset
466.http://www.yso.fi/onto/koko/p93507 = sulfidimineraalit
467.http://www.yso.fi/onto/koko/p93508 = jälkikaihi
468.http://www.yso.fi/onto/koko/p33323 = lintuvedet
469.http://www.yso.fi/onto/koko/p93123 = talvisatamat
470.http://www.yso.fi/onto/koko/p93124 = evävakaimet
471.http://www.yso.fi/onto/koko/p93125 = käännösstrategiat
472.http://www.yso.fi/onto/koko/p93126 = kadonnut arkkitehtuuri
473.http://www.yso.fi/onto/koko/p93120 = sairaalalaivat
474.http://www.yso.fi/onto/koko/p93121 = huvialusrekisteri
475.http://www.yso.fi/onto/koko/p93122 = puolikannet
476.http://www.yso.fi/onto/koko/p93139 = suojasatamat
477.http://www.yso.fi/onto/koko/p93135 = veneväyläpoijut
478.http://www.yso.fi/onto/koko/p93136 = kelirikkoalukset (alukset)
479.http://www.yso.fi/onto/koko/p93137 = öljypäiväkirjat
480.http://www.yso.fi/onto/koko/p93132 = pitkät puolikannet
481.http://www.yso.fi/onto/koko/p93107 = juorukompassit
482.http://www.yso.fi/onto/koko/p93108 = aluksen kaatuminen
483.http://www.yso.fi/onto/koko/p93109 = öljyvalot
484.http://www.yso.fi/onto/koko/p93103 = kansipäällystön tutkinto
485.http://www.yso.fi/onto/koko/p93104 = kaivokannet
486.http://www.yso.fi/onto/koko/p93105 = monitorit (sota-alukset)
487.http://www.yso.fi/onto/koko/p93106 = sluupit (purjelaivat)
488.http://www.yso.fi/onto/koko/p93100 = viistokaikuluotaimet
489.http://www.yso.fi/onto/koko/p93101 = muonapäiväkirjat
490.http://www.yso.fi/onto/koko/p93102 = lastipäiväkirjat
491.http://www.yso.fi/onto/koko/p93119 = keulapotkurit
492.http://www.yso.fi/onto/koko/p93115 = polttoainetankit
493.http://www.yso.fi/onto/koko/p93117 = ankkurikannet
494.http://www.yso.fi/onto/koko/p93118 = lastikannet
495.http://www.yso.fi/onto/koko/p93111 = kuljetuslautat
496.http://www.yso.fi/onto/koko/p93112 = tieliikenteenohjaus
497.http://www.yso.fi/onto/koko/p93113 = metallirunkoiset alukset (alukset)
498.http://www.yso.fi/onto/koko/p93110 = ohjauskeskukset
499.http://www.yso.fi/onto/koko/p5136 = bassokitaristit
500.http://www.yso.fi/onto/koko/p49910 = dinosaurukset
501.http://www.yso.fi/onto/koko/p93587 = kohdevalaisimet
502.http://www.yso.fi/onto/koko/p93588 = radiotaide
503.http://www.yso.fi/onto/koko/p93589 = digitaalinen kulttuuriperintö
504.http://www.yso.fi/onto/koko/p93595 = digitaalinen kuvanveisto
505.http://www.yso.fi/onto/koko/p93596 = ääniesseet
506.http://www.yso.fi/onto/koko/p93597 = pelimoottorit
507.http://www.yso.fi/onto/koko/p93598 = appropriaatio (taide)
508.http://www.yso.fi/onto/koko/p93590 = häiriötaide
509.http://www.yso.fi/onto/koko/p93591 = verkkogalleriat (näyttelytilat, tekniset järjestelmät)
510.http://www.yso.fi/onto/koko/p93593 = industrial
511.http://www.yso.fi/onto/koko/p93592 = neonputket
512.http://www.yso.fi/onto/koko/p93594 = relationaalisuus
513.http://www.yso.fi/onto/koko/p59348 = polarisaatio (yhteiskuntatieteet)
514.http://www.yso.fi/onto/koko/p89206 = kielikurssit
515.http://www.yso.fi/onto/koko/p93191 = mittakirjat
516.http://www.yso.fi/onto/koko/p93192 = varalaita
517.http://www.yso.fi/onto/koko/p93187 = purjehdittavat alukset
518.http://www.yso.fi/onto/koko/p93189 = mekaaniset mittausmenetelmät
519.http://www.yso.fi/onto/koko/p93183 = kiinnitysköydet
520.http://www.yso.fi/onto/koko/p93184 = maantielaiturit
521.http://www.yso.fi/onto/koko/p93186 = urheilukannet
522.http://www.yso.fi/onto/koko/p57801 = erikoisalukset (ammattikäyttöön tarkoitetut alukset)
523.http://www.yso.fi/onto/koko/p93199 = kauppaveneet (alukset)
524.http://www.yso.fi/onto/koko/p93194 = meriliikenteenohjaus
525.http://www.yso.fi/onto/koko/p93195 = poikittaislaipiot
526.http://www.yso.fi/onto/koko/p93196 = rannikkoalukset
527.http://www.yso.fi/onto/koko/p93198 = spriipurjeet
528.http://www.yso.fi/onto/koko/p93167 = lossilaiturit (rakenteet (rakentaminen))
529.http://www.yso.fi/onto/koko/p93168 = kapteenimatrikkelit
530.http://www.yso.fi/onto/koko/p93169 = lastausoppi
531.http://www.yso.fi/onto/koko/p93162 = meripassit
532.http://www.yso.fi/onto/koko/p93164 = ruumakannet
533.http://www.yso.fi/onto/koko/p93163 = kiintokölit
534.http://www.yso.fi/onto/koko/p93165 = merimiestutkinnot
535.http://www.yso.fi/onto/koko/p93166 = meriympäristö
536.http://www.yso.fi/onto/koko/p93180 = satamaturvallisuus
537.http://www.yso.fi/onto/koko/p93179 = kaksiluonto-oppi
538.http://www.yso.fi/onto/koko/p93175 = optiset mittausmenetelmät
539.http://www.yso.fi/onto/koko/p93174 = merikapteenin tutkinto
540.http://www.yso.fi/onto/koko/p93176 = täyskannet
541.http://www.yso.fi/onto/koko/p93177 = perämiestutkinto
542.http://www.yso.fi/onto/koko/p93178 = kollit
543.http://www.yso.fi/onto/koko/p93170 = lastitankit
544.http://www.yso.fi/onto/koko/p93171 = törmäyslaipiot
545.http://www.yso.fi/onto/koko/p93172 = tankit
546.http://www.yso.fi/onto/koko/p93173 = konttisatamat
547.http://www.yso.fi/onto/koko/p93147 = avomeripoijut
548.http://www.yso.fi/onto/koko/p93148 = kansalliset rannikkoradioasemat
549.http://www.yso.fi/onto/koko/p93149 = kaasuvalot
550.http://www.yso.fi/onto/koko/p93143 = lossilaiturit (laiturit, taitorakenteet)
551.http://www.yso.fi/onto/koko/p93144 = Merisää-palvelu
552.http://www.yso.fi/onto/koko/p93145 = irtolastisatamat
553.http://www.yso.fi/onto/koko/p93146 = kauppa-alusluettelo
554.http://www.yso.fi/onto/koko/p93140 = siltahankkeet
555.http://www.yso.fi/onto/koko/p93142 = merimiesmatrikkelit
556.http://www.yso.fi/onto/koko/p9508 = orkesterinjohtaminen
557.http://www.yso.fi/onto/koko/p93159 = terveysturvallisuus
558.http://www.yso.fi/onto/koko/p93155 = positiiviset luottotietorekisterit
559.http://www.yso.fi/onto/koko/p93156 = AU-maat
560.http://www.yso.fi/onto/koko/p93157 = ihmisuhrit (uskonto)
561.http://www.yso.fi/onto/koko/p93158 = monitoimityökalut
562.http://www.yso.fi/onto/koko/p93150 = fregatit (sota-alukset)
563.http://www.yso.fi/onto/koko/p93151 = aluksiin liittyvät todistukset
564.http://www.yso.fi/onto/koko/p93153 = CPAP-hoito
565.http://www.yso.fi/onto/koko/p93152 = taisteluristeilijät
566.http://www.yso.fi/onto/koko/p93154 = ajoavustinjärjestelmät

  • No labels