Olemme saavuttaneet ison virstanpylvään ja julkaisemme Annifin versio 1.0:n!

Versionumeroinnissa 1.x-sarjaan siirtyminen tarkoittaa, että Annif katsotaan valmiiksi laajempaan tuotantokäyttöön. Tästä eteenpäin sarjan uudet julkaisut pyrkivät olemaan taaksepäin yhteensopivia semanttisten versiointiperiaatteiden mukaisesti, mikä helpottaa päivityksiä seuraaviin versioihin. Katso myös wiki-sivu (engl.), joka dokumentoi taaksepäin yhteensopivuuden vaatimuksia.
 
Tekniseltä kannalta tämä julkaisu sisältää parannuksia komentorivikäyttöliittymään sekä monia virheenkorjauksia ja ylläpitopäivityksiä. Komentorivillä käytettäviä komentoja ja useimpia parametreja kirjoittaessa voidaan nyt käyttää tabulaattorilla täydentämistä. Käyttäjän täytyy ottaa tämä ominaisuus käyttöön; ohjeet löytyvät englanniksi Annifin README.md -sivulta. Myös käynnistysaikaa on optimoitu ja komentojen tulostetta on selkeytetty.

Julkaisun myötä Python 3.11:n käyttö on nyt osittain tuettu aiempien 3.8-, 3.9- ja 3.10-versioiden lisäksi. Omikuji-algoritmien kanssa sitä ei voi toistaiseksi käyttää, sillä Omikuji ei vielä tue tätä Pythonin versiota.

Annif on pitkään ollut ladattavissa myös Docker-kuvana quay.io-tietovarastosta. Tästä lähtien uusimman Annif-julkaisun Docker-kuva koostetaan ajoittain uudelleen, jotta kuvaan saadaan mukaan uusimmat tietoturvapäivitykset. Uudelleenkoostamisessa ei tule muutoksia Annifiin itseensä. Versiotunnisteita (`<pääversio>.<alaversio>[.<korjausversio>]`) voidaan käyttää viittaamaan viimeisimpään ko. version kuvaan. Jotta voidaan viitata tarkemmin tiettyyn kuvaan, kuvien tunnisteet sisältävät koontipäivämäärän jälkiliitteenä: `<pääversio>.<alaversio>.<korjausversio>-<VVVVKKPP>`. 

Lisätietoja löytyy GitHubista.

Tarkoituksemme on myös juhlistaa Annif 1.0:n julkaisua, pysykää kuulolla!