Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteinen KAM-kuvailuryhmä edistää metatietojen yhdenmukaisuutta. KAM-kuvailuryhmässä ovat mukana Kansalliskirjasto, Kansallisarkisto, Museoliitto ja Museovirasto. Ryhmä on toiminut vuodesta 2012 lähtien.

Tiekartta usealle vuodelle

 • Nimitietopalvelun (Toimijakuvailun tietokannan) käyttöönoton tukeminen: 
 • Paikkatietopalvelun aikaansaamisen edistäminen
 • Ajallisen ilmiön ja/tai tapahtuman kuvailun suunnittelu (suunnitteilla arkistojen ja museoiden puolella)
 • Sisällöntuottaminen kuvailussa käytettäviin sanastoihin ja ontologioihin (Finto) 
 • RDA:n laajemman yhteiskäytön selvittäminen →  2021
 • Semanttista yhteentoimivuutta edistävästä toimintapolitiikasta viestiminen sidosryhmille
 • Seurataan kehitystä näyttörajoitteisten tai henkilötietosuojan alaisten tietojen sekä käyttöoikeusmetatiedon tallennuksessa

Vuoden 2020 tavoitteet:

 • Nimitietopalvelu
  • Nimitietopalvelun tietomallin alkuperäisten määritysten toteutuminen tietomallin ja nimitietopalvelun testauksessa wikibasessa: 2020/koko vuosi
  • Toiku-verkoston tekemien RDA-linjausten käsittely Nimitietopalvelun tietomallin näkökulmasta: Miia nostaa asiat KAM-ryhmän käsittelyyn: 2020/kesä
  • Näyttörajoitusten määrittely tietomalliin osana laajempaa henkilötietojen näyttämisen määrittelyä (sisäinen/ulkoinen käyttö), mm. AHAA-palvelun määritysten pohjalta: → 2021
  • Yhdenmukainen translitterointi Kansalliskirjaston Toimijakuvailupalvelun ohjeen mukaisesti → Toiku-verkoston käsiteltäväksi RDA-linjausten yhteydessä: 2020/syyskuu (Katerina)
  • Huolehditaan tietomallin viimeisimmän version dokumentaatiosta (linkki Y-välineeseen Kulttuuri → KAM nimitietopalvelun 2.1 + linkki NPT-projektisivulle): 2020/marraskuu
  • Jos ei saada jatkorahoitusta NPT-projektiin, niin huolehditaan tietomalliin liittyvien sisällöllisten keskeneräisyyksien (esim. varianttinimen tyypit) hoitamisesta yhteistyössä Toiku-verkoston kanssa → 2021
 •  Paikkatietopalvelu:
  • Osallistutaan paikan identifiointiin ja kuvailuun vaikuttavien linjausten, tietomallin ja soveltamisprofiilin määrittelyyn etenkin sektorien kansainvälisten ja kansallisten standardien ja ohjeistusten pohjalta: tietomalli valmis 2021/kevät
  • Linjataan uuden RDA:n paikan kuvailuohjeistuksen soveltamista: 2021/kevät
 • Ajanmääre/ajallisen ilmiön asiat:
  • Ajanjakson ISO 8601 -standardin kansallisten linjausten julkaisu: 2020/maaliskuu
   • Keskustelu tietoarkkitehtuuriryhmän maaliskuun kokouksessa
  • Järjestetään kysely arkisto- ja museosektoreilla aikaontologian toteutuksesta: 2020/kesäkuu
   • YSOn ja Aikaontologian suhde sekä kulttuurillinen näkökulma
  • Mahdollinen aikaontologia ja RDA:n linjaukset ajanjakso-entiteetille: 2021/kevät
 • Sanastotuotanto:
  • Aineistotyyppien mäppäys ja yhteisen listauksen mahdollinen tuottaminen Metatietosanastoon https://drive.google.com/file/d/1dbDW0jMfEsffs_2IBDFU4w-kufGvf3MK/view?ths=true: 2020/marraskuu (Leena)
   • Millä tasolla aineistotyypittely tehdään: keskitytään F- ja G-sarakkeisiin
   • Jaetaanko tyypittelytermejä aineistokohtaisiin tyypittelyihin eikä yhteiseen aineistotyyppilistaukseen?
   • Katsotaan Hannun kommentit sekä vaalean siniset ja punaiset kohdat
   • Katsotaan jollakin aikavälillä myös muut välilehdet
   • Yhteiset termimäärittelyt Metatietosanastoon
   • Esitetään yhteiset termilistat Finnaan mappauksen pohjaksi
  • Yhteisön tyypin ja muiden toimijoiden tyypittelyjen viimeistely: 2020/joulukuu (Katerina)
 • Käyttörajoitukseen liittyvien Rights Statementtien soveltaminen KAM-kuvailussa:
  • Kansallisarkisto selvittää vuoden 2020 aikana Rights Statementsien soveltamiseksi digitaaliseen aineistoon asiakkaan avuksi. Pääpaino ohjeistuksessa on kuitenkin käyttörajoitusmerkinnöissä.
  • Kirjastot tukeutuvat Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän tekemään ohjeeseen, joka sisältää aineistoon pääsyä ja sen käyttöä sekä verkko-aineiston osalta tekijänoikeuksia määrittelevien merkintöjen tekemistä 
  • Museoissa  lisähyötyä. Museoissa painotus on CC-lisenssien käytössä, mutta jatkossa tulisi selvittää Rights Statementsien käyttöönottoa lisenssien rinnalle.
  • Sektoreilla on eri käytänteitä eikä tarvetta yhteislinjaukseen ole tällä hetkellä.

Vuoden 2019 tulokset:

 • KAM-sektoreiden linjaukset ISO-standardin 8601 käytöstä
 • Nimitietopalvelun tietomallia päivitettiin RDA-pakollisuuksien ja -toistettavuuksien sekä ISNI-ominaisuuksien osalta
 • Osallistuminen paikan kuvailun tietomallin muodostamiseen
 • Eri termilistojen työstäminen Metatietosanastoon

Vuoden 2018 tulokset:

 • Sanastotuotanto: 
  • Toimijaluokitusten työstämisen aloittaminen
  • Ammattitermilistaus valmis Metatietosanastossa 
 • Nimitietopalvelu:  
  • Nimitietokonseptin markkinointi kulttuuriperintösektoreiden ulkopuolisille julkisen sektorin organisaatioille työpajassa syksyllä 2018


 • No labels