Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteinen KAM-kuvailuryhmä edistää metatietojen yhdenmukaisuutta. KAM-kuvailuryhmässä ovat mukana Kansalliskirjasto, Kansallisarkisto, Museoliitto ja Museovirasto. Ryhmä on toiminut vuodesta 2012 lähtien.

Tiekartta usealle vuodelle

 • Nimitietopalvelun (Toimijakuvailun tietokannan) käyttöönotto
 • Paikkatietopalvelun käyttöönotto
 • Ajallisen ilmiön ja/tai tapahtuman kuvailun suunnittelu (suunnitteilla arkistojen ja museoiden puolella)
  • Selvitettävä suhde YSOon ja Aikaontologia
  • Identifioitava tapahtuma tarkemmin
 • Sisällön tuottaminen kuvailussa käytettäviin sanastoihin ja ontologioihin (Finto) 
  • Keskittyy Metatietosanaston termien tuottamiseen
 • Uuden RDA:n laajemman yhteiskäytön selvittäminen
 • Seurataan kehitystä näyttörajoitteisten tai henkilötietosuojan alaisten tietojen sekä käyttöoikeusmetatiedon tallennuksessa
 • Semanttista yhteentoimivuutta edistävästä toimintapolitiikasta viestiminen sidosryhmille

Vuoden 2021 tavoitteet:

 • Nimitietopalvelu
  • Tietomallin (Y-välineessä, RDF-muodossa, Excel-muodossa, graafina, html-muodossa ehkä) viimeisimmän version dokumentaatiosta:
  • Päivitykset tietomalliin tehdään kerran puolessa vuodessa (githubissa?) olevaan Master-exceliin, josta tuotetaan RDF ja HTML (Okko portinvartijana): https://github.com/NatLibFi/ntp-model
   • Toimijakuvailuverkosto huolehtii sisällöllisistä päivityksistä tietomalliin (esim. varianttinimien tyypit)
   • KAM-kuvailuryhmä päivittää tietomallia laajemmasta näkökulmasta: esim. kuvailutasot, näyttörajoitukset
  • Näyttörajoitusten määrittely tietomalliin osana laajempaa henkilötietojen näyttämisen määrittelyä (sisäinen/ulkoinen käyttö), mm. AHAA-palvelun määritysten pohjalta: 2021/huhtikuu
  • Käsitellään Nimitietopalvelun edistämistä perusmäärärahalla Kansalliskirjastolla, jos mahdollista toteuttaa: 2021/huhtikuu
 •  Paikkatietopalvelu:
  • Osallistutaan paikan identifiointiin ja kuvailuun vaikuttavien tietomallin, RDA-linjausten ja RDA-soveltamisprofiilin määrittelyyn etenkin sektorien kansainvälisten ja kansallisten standardien ja ohjeistusten pohjalta: 2021/toukokuu
 • Ajanmääre/ajallisen ilmiön asiat:
  • Käsitellään kirjastojen Sisällönkuvailun asiantuntijaverkoston aikaontologian RDA-linjaukset: 2021/kesäkuu
 • Uuden RDA:n laajemman yhteiskäytön selvittäminen: 2021/syksy tai 2022
  • kuvailutasot: 2021/toukokuu
 • Entiteettien rajojen määrittely MARC 21:ssä (Toiku-verkosto): 2021/kesäkuu
  • Käsitellään kirjastojen huhti-toukokuun työpajojen antia
 •  Sanastotuotanto:
  • Aineistotyyppien mappaus ja yhteisen listauksen tuottaminen Metatietosanastoon https://drive.google.com/file/d/1dbDW0jMfEsffs_2IBDFU4w-kufGvf3MK/view?ths=true: 2021/huhtikuu-kesäkuu (Nina/Salla)
   • Keväällä 2021 tehdään päätason ja alemman tason tyyppiluokittelu Finnan ym. kommentoitavaksi: jatketaan tekstin alatyypeistä
   • Syksyllä 2021 tehdään muut "välilehdet" ja päätason alatyypin
   • Jaetaanko tyypittelytermejä aineistokohtaisiin tyypittelyihin eikä yhteiseen aineistotyyppilistaukseen?
   • Yhteiset termimäärittelyt Metatietosanastoon
   • Esitetään yhteiset termilistat Finnaan mappauksen pohjaksi
  • Yhteisön tyypin ja muiden toimijoiden tyypittelyjen viimeistely: 2021/toukokuu (Katerina)
  • Toimialaluokitus vs. tyyppitermit: 2021/kesäkuu (Katerina)
  • Metatietosanaston kehittäminen ja rakenteen muuttaminen: 2021/lokakuu (kutsutaan Matti Pitkälä vierailulle kun kehittämissuunnitelmat valmiina)

Vuoden 2020 tulokset:

 • ISO-standardin 8601 soveltamislinjausten julkaiseminen: https://www.digime.fi/yhteentoimivuus/tietoarkkitehtuuri/
 • Käyttörajoituksiin liittyvien Right Statementien soveltamislinjaus: Sektoreilla on eri käyttöoikeuskäytänteitä eikä tarvetta yhteislinjaukseen ole tällä hetkellä.
 • Aktiivinen osallistuminen Nimitietopalvelun mappausten ja muiden määritysten luomiseen Nimitietopalvelupilotin projektiryhmässä
  • Nimitietopalvelun tietomallin alkuperäisten määritysten toteutuminen tietomallin ja nimitietopalvelun pilotoinnissa wikibasessa
 • Aktiivinen osallistuminen Paikkatietopalvelun tietomallin luomiseen paikkaryhmässä

Vuoden 2019 tulokset:

 • KAM-sektoreiden linjaukset ISO-standardin 8601 käytöstä
 • Nimitietopalvelun tietomallia päivitettiin RDA-pakollisuuksien ja -toistettavuuksien sekä ISNI-ominaisuuksien osalta
 • Osallistuminen paikan kuvailun tietomallin muodostamiseen
 • Eri termilistojen työstäminen Metatietosanastoon

Vuoden 2018 tulokset:

 • Sanastotuotanto: 
  • Toimijaluokitusten työstämisen aloittaminen
  • Ammattitermilistaus valmis Metatietosanastossa 
 • Nimitietopalvelu:  
  • Nimitietokonseptin markkinointi kulttuuriperintösektoreiden ulkopuolisille julkisen sektorin organisaatioille työpajassa syksyllä 2018


 • No labels