Kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteinen KAM-kuvailuryhmä edistää metatietojen yhdenmukaisuutta. KAM-kuvailuryhmässä ovat mukana Kansalliskirjasto, Kansallisarkisto ja Museoliitto/Museovirasto.

Tiekartta usealle vuodelle

 • Nimitietopalvelun (Toimijakuvailun tietokannan) käyttöönoton tukeminen: 
 • Paikkatietopalvelun aikaansaamisen edistäminen
 • Ajallisen ilmiön ja/tai tapahtuman kuvailun suunnittelu (suunnitteilla arkistojen ja museoiden puolella)
 • Sisällöntuottaminen kuvailussa käytettäviin sanastoihin ja ontologioihin (Finto) 
 • RDA:n laajemman yhteiskäytön selvittäminen →  2021
 • Semanttista yhteentoimivuutta edistävästä toimintapolitiikasta viestiminen sidosryhmille
 • Seurataan kehitystä näyttörajoitteisten tai henkilötietosuojan alaisten tietojen sekä käyttöoikeusmetatiedon tallennuksessa

Vuoden 2020 tavoitteet:

 • Nimitietopalvelu
  • Nimitietopalvelun tietomallin alkuperäisten määritysten toteutuminen tietomallin ja nimitietopalvelun testauksessa wikibasessa: 2020/koko vuosi
  • Toiku-verkoston tekemien RDA-linjausten käsittely Nimitietopalvelun tietomallin näkökulmasta: Miia nostaa asiat KAM-ryhmän käsittelyyn: 2020/kesä
  • Näyttörajoitusten määrittely tietomalliin: wikibasen soveltuvuus alustaksi?: 2020/lokakuu
  • Yhdenmukainen translitterointi Kansalliskirjaston Toimijakuvailupalvelun ohjeen mukaisesti → Toiku-verkoston käsiteltäväksi RDA-linjausten yhteydessä: 2020/syyskuu (Katerina)
  • Huolehditaan tietomallin viimeisimmän version dokumentaatiosta (linkki tälle sivulle): 2020/marraskuu
 •  Paikkatietopalvelu:
  • Osallistutaan paikan identifiointiin ja kuvailuun vaikuttavien linjausten, tietomallin ja soveltamisprofiilin määrittelyyn etenkin sektorien kansainvälisten ja kansallisten standardien ja ohjeistusten pohjalta: tietomalli valmis 2020/syksy
  • Linjataan uuden RDA:n paikan kuvailuohjeistuksen soveltamista: 2021/kevät
 • Ajanmääre/ajallisen ilmiön asiat:
  • Ajanjakson ISO 8601 -standardin kansallisten linjausten julkaisu: 2020/maaliskuu
   • Keskustelu tietoarkkitehtuuriryhmän maaliskuun kokouksessa
  • Järjestetään kysely arkisto- ja museosektoreilla aikaontologian toteutuksesta: 2020/kesäkuu
   • YSOn ja Aikaontologian suhde sekä kulttuurillinen näkökulma
 • Sanastotuotanto:
 • Käyttörajoitukseen liittyvien Rights Statementtien soveltaminen KAM-kuvailussa: 2020/lokakuu
  • Pyydetään linjaukset sektoreiden kuvailun asiantuntijaryhmiltä:

Vuoden 2019 tulokset:

 • KAM-sektoreiden linjaukset ISO-standardin 8601 käytöstä
 • Nimitietopalvelun tietomallia päivitettiin RDA-pakollisuuksien ja -toistettavuuksien sekä ISNI-ominaisuuksien osalta
 • Osallistuminen paikan kuvailun tietomallin muodostamiseen
 • Eri termilistojen työstäminen Metatietosanastoon

Vuoden 2018 tulokset:

 • Sanastotuotanto: 
  • Toimijaluokitusten työstämisen aloittaminen
  • Ammattitermilistaus valmis Metatietosanastossa 
 • Nimitietopalvelu:  
  • Nimitietokonseptin markkinointi kulttuuriperintösektoreiden ulkopuolisille julkisen sektorin organisaatioille työpajassa syksyllä 2018


 • No labels