Eteneminen

 • Paikkatietopalvelun (nyt YSO-paikkojen) ohjeistusta jatkossa laajennettava/tarkennettava, jotta toimisi vastauksena RDA-vaihtoehtoihin: todennäköisesti ei toteudu
 • Onko syytä laittaa linjaus Entity boundaries -kohtaan tai johonkin muuhun kohtaan, minkä tyyppisiä asioita (esim. rakennuksia) voidaan kuvailla paikkoina? todennäköisesti ei toteudu
 • Avoinna, miten viittausolion tai paikan vanhentuneet otsikot sijoittuvat paikkatietomalliin ja miten ne ovat haettavissa: altlabel ajattelu ei istu RDA:n nomen-ajatteluun → niitä ei huomioida linjauksissa
 • Kuvailusääntöpalvelu siirtää linjaukset RDA Toolkiin vuoden 2021 aikana: linjaukset kopioitu CMS:ään 2021/07, linjauksia tarkennetaan, kun paikan tietomallista on tehty päätös kirjastojen, arkistojen ja museoiden kesken
 • KAM-paikkaryhmän kokouksessa 18.10.2021 ei saavutettu yksimielistä kantaa tietomallista ja päädyttiin puheenjohtajan (Matias Frosterus) päätöksellä jatkamaan paikkojen kuvailua YSO-paikat-nimisessä ontologiassa YSO-sanastotyön totuttujen käytäntöjen mukaisesti

 • YSO-paikkojen tietomalli ja paikan identifiointi poikkeaa RDA:sta sen verran, että voidaan katsoa, ettei paikkoja kuvailla eikä identifioida RDA-kuvailustandardin mukaisesti: tarkempia linjauksia RDA:han ei siten tarvita.
 • Katsotaan syksyllä 2022 RSC:n jurisdiction-ratkaisun (lainkäyttöalue) vaikutukset paikan identiteettiin
 • Ao. linjaus julkaistaan RDA Toolkitin joulukuun 2021 julkaisussa

Yleishuomautus

Paikka-entiteetin etusivu:

 • Kohta 89.44.15.79:
  • Suomessa ei toistaiseksi kuvailla tai identifioida paikkoja RDA:n mukaisesti.
 • Kohta 89.44.15.79:

  • Suomalaisissa kirjastoissa noudatetaan tehokasta kuvailua. Pakolliset elementit on listattu kuvailutasotaulukkoon (linkki).
 • Kohta 85.13.00.99:
  • Paikalle ei ole tehty soveltamisprofiilia.
 • Kohta 15.90.96.25:
  • Merkitsemistapoina ovat IRI ja rakenteistettu kuvailu.

access point for place:

 • Kohta 47.60.64.17:
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta 90.88.21.05:
  • Hakutiedot merkitään palvelun YSO-paikat ohjeistuksen mukaisesti: YSO-paikat

authorized access point for place:

 • Kohta 18.05.68.88:
  • Pakollinen suppean tason kuvailussa.
 • Kohta 91.69.08.55:
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
  • Paikan auktorisoiduksi hakutiedoksi merkitään paikan uusin hakutieto.
 • Kohta 70.44.55.88:
  • Auktorisoidut hakutiedot merkitään palvelun YSO-paikat ohjeistuksen mukaisesti: YSO-paikat

category of place:

 • Kohta 20.05.08.73:
  • Pakollinen suppean tason kuvailussa.
 • Kohta 72.26.32.50:
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta 83.50.30.67:
  • Paikan kategoria merkitään palvelun YSO-paikat ohjeistuksen mukaisesti: YSO-paikat

identifier for place:

 • Kohta 32.64.71.56:
  • Pakollinen suppean tason kuvailussa.
 • Kohta 76.55.44.27:
  • Paikan tunniste merkitään palvelun YSO-paikat ohjeistuksen mukaisesti: YSO-paikat

location:

 • Kohta 97.36.25.55:
  • Pakollinen  suppean tason kuvailussa.
 • Kohta 34.34.15.51:
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta 39.73.63.93:
  • Paikan sijainti merkitään palvelun YSO-paikat ohjeistuksen mukaisesti: YSO-paikat

part of place:

 • Kohta 50.53.69.06
  • Pakollinen laajan tason kuvailussa.
 • Kohta 73.96.59.78:
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistettu kuvailu.
 • Kohta 23.66.66.71:
  • Elementti osa paikkaa merkitään palvelun YSO-paikat ohjeistuksen mukaisesti: YSO-paikat

preferred name of place:

 • Kohta 66.52.99.66:
  • Pakollinen suppean tason kuvailussa.
 • Kohta 27.12.98.02:
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistamaton kuvailu.
  • Paikan ensisijaiseksi nimeksi merkitään paikan uusin nimi.
 • Kohta 65.60.25.13:
  • Ensisijainen nimi merkitään palvelun YSO-paikat ohjeistuksen mukaisesti: YSO-paikat

variant access point for place:

 • Kohta 24.67.06.86:
  • Pakollinen laajan tason kuvailussa.
 • Kohta 26.53.00.32:
  • Ensisijainen merkitsemistapa rakenteistettu kuvailu.
  • Paikan varianttihakutiedoiksi merkitään paikan aiemmat hakutiedot. TOTEUTUUKO NÄIN TIETOMALLISSA?
 • Kohta 72.93.56.37:
  • Varianttihakutieto merkitään palvelun YSO-paikat ohjeistuksen mukaisesti: YSO-paikat

variant name of place:

 • Kohta 15.49.88.98:
  • Pakollinen laajan tason kuvailussa.
 • Kohta 31.50.76.34:
  • Ensisijainen merkitsemistapa on rakenteistamaton kuvailu.
  • Paikan varianttinimiksi merkitään paikan aiemmat nimet. TOTEUTUUKO NÄIN TIETOMALLISSA?
 • Kohta 96.14.36.96:
  • Varianttinimi merkitään palvelun YSO-paikat ohjeistuksen mukaisesti: YSO-paikat
 • No labels