Kuvailuun liittyvä yhteistyö kirjastojen, arkistojen ja museoiden (KAM) kesken aktivoitui RDA-kuvailusääntöjen myötä vuonna 2013. Yhteistyön tavoitteena on edistää metatietojen yhteentoimivuutta. Tietoarkkitehtuurikuvausten ja erilaisten selvitystehtävien lisäksi yhteistyöhön sisältyy yhteisten palvelujen, kuten Nimitietopalvelun ja Paikkatietopalvelun, suunnittelu KAM-sektoreille. Kuvailukäytänteiden harmonisointiin tarvittavia määrityksiä tehdään käytännössä KAM-kuvailuryhmässä, jossa on asiantuntijat kirjasto-, arkisto- ja museosektoreilta.

Nimitietopalvelu

Nimitietopalvelun tavoitteena on KAM-sektoreiden kuvailun kohteena olevien toimijoiden eli henkilöiden, sukujen ja yhteisöjen kuvailujen yhteistuotanto. Yhteistuotannon mahdollistamiseksi suunnitellaan yhteisen tietomallin, tietovarannon ja järjestelmän käyttöönottoa tulevaisuudessa. Suunnittelu on selvitysvaiheessa (2017): ks. selvitysteksti ja jatkoselvitysteksti.

Paikkatietopalvelu 

Paikkatietopalvelun tavoitteena on KAM-sektoreiden ja muun julkishallinnon paikkojen kuvailun ja tunnistamisen palvelu, joka tukee yhteismitallisten paikkametatietojen tuottamista. Suunnittelu on selvitysvaiheessa (2017): ks. selvitysteksti.

Muut yhteistyökohteet

  • Metatietosanaston laajentaminen myös arkistojen ja museoiden käyttöön 
  • RDA:n muidenkin kuin toimijoiden kuvailuohjeiden käyttöönotto arkistoissa ja museoissa

 

KAM-kuvailuryhmä

 

  • No labels